0

tình hình thực phẩm đóng hộp hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng trong quá trình nhận thức hệ mặt trời qua các thời kỳ

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng trong quá trình nhận thức hệ mặt trời qua các thời kỳ

Vật lý

... 2.3 Hai mô hình trái ngược để giải thích Hệ mặt trời lịch sử nhân loại 2.3.1 Mô hình Địa tâm ( The Geocentric Model) 2.3.2 Mô hình Vũ trụ ... nói chung Rõ rang mô hình nhật tâm mâu thuẫn với giáo lí nhà thờ nên bị chống đối hoài nghi Các tác phẩm nhà khoa học đưng thời khác Jacdano Bruno, Kepler, Galieo làm cho mô hình hệ nhật tâm chấp ... quanh Anaxagoras (499 − 429 TCN), thành viên trường phái Pythagore, cho trái đất hình cầu, quan sát thấy tượng nguyệt thực, mặt trăng vào bóng tối cuả trái đất Democritus (460 − 370 TCN) cho dải...
 • 16
 • 1,879
 • 3
Hãy trình bày quan điểm duy vật biện chứng về những phương thức tồn tại của vật chất

Hãy trình bày quan điểm duy vật biện chứng về những phương thức tồn tại của vật chất

Khoa học xã hội

... thể giới nước Anaximen coi thực thểấy khí Hêraclit coi thực thểấy lửa Phủ nhận quan điểm thực thể giới chất cụ thể, Ămpêđoclơđã coi thực thể không khí Anaximanctrơ cho thực thể giới nguyên tử không ... vật thể hữu hình cảm tính tồn giới bên Trung Hoa thời cổđại, nhà vật coi khí thực thể giới ởẤn Độ thời cổđại phái Ngaya - Vaisếika coi nguyên tử thực thể giới Hy Lạp cổđại, Talet coi thực thể giới ... cóquá trình phát sinh phát triển gắn liền với hoạt động thực tiễn người với hiểu biết người giới tự nhiên Theo quan điểm chủ nghĩa tâm thực thể giới tự nhiên giới, sở tồn bảng nguyên tinh thần...
 • 10
 • 2,767
 • 14
Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin

Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin

Khoa học xã hội

... o- bách không bao gồm tình cảm tiêu cực (sự lệ thuộc sợ hãi ,không thoả mãn , đau khổ ,cô đơn , )mà tình cảm tích cực (niềm vui ,sự thoả mãn ,tình yêu ,sự kính trọng …)không tình cảm ,mà điều mong ... nước xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Hiện đạo Thiên Chúa có khoảng triệu tín đồ có mặt khắp nơi ,tín đồ đạo giáo có nhiều đóng góp vào công xây dựng phát triển đất nước ,thực phương châm chống “ Tốt ... Ănghen tiếp tục luận điểm cho người sáng tạo tôn giáo (tất nhiên người người thực lịch sử ).Sự sáng tạo tôn giáo người thực thông qua đường nhận thức Chủ thể tạo tôn giáo người , đối tượng phản...
 • 18
 • 1,363
 • 7
Hãy trình bày quan điểm duy vật biện chứng về những phương thức tồn tại của vật chất

Hãy trình bày quan điểm duy vật biện chứng về những phương thức tồn tại của vật chất

Khoa học xã hội

... thực thể giới nước Anaximen coi thực thể khí Hêraclit coi thực thể lửa Phủ nhận quan điểm thực thể giới chất cụ thể, Ămpêđoclơ coi thực thể không khí Anaximanctrơ cho thực thể giới nguyên tử không ... vật thể hữu hình cảm tính tồn giới bên Trung Hoa thời cổ đại, nhà vật coi khí thực thể giới Ấn Độ thời cổ đại phái Ngaya - Vaisếika coi nguyên tử thực thể giới Hy Lạp cổ đại, Talet coi thực thể ... chất có trình phát sinh phát triển gắn liền với hoạt động thực tiễn người với hiểu biết người giới tự nhiên Theo quan điểm chủ nghĩa tâm thực thể giới tự nhiên giới, sở tồn bảng nguyên tinh thần...
 • 12
 • 2,186
 • 2
quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức

quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức

Khoa học xã hội

... thức, trí tuệ, tình cảm ý chí Nó kim nam cho hoạt động thực tiễn mà động lực thực tiễn Không có thúc đẩy tình cảm, ý chí, hoạt động thực tiễn diễn cách chậm chạp, chí diễn đợc Nhờ ý chí tình cảm, ... cũ đợc, tình nào, t tởng đa ngời ta vợt phạm vi t tởng trật tự giới cũ mà Thật vậy, t tởng thực đợc hết Muốn thực t tởng cần có ngời sử dụng lực lợng thực tiễn Điều có nghĩa ngời muốn thực quy ... triết học Không có thế, vận động ý thức, t thực tế sản phẩm vận động vật chất Điều đợc chứng minh cách rõ ràng hình thức vận động xã hội vật chất Đó thay lẫn hình thái kinh tế- xã hội, từ sớm hay...
 • 18
 • 2,915
 • 10
Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mói quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mói quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Lý luận chính trị

... thức, trí tuệ, tình cảm ý chí Nó kim nam cho hoạt động thực tiễn mà động lực thực tiễn Không có thúc đẩy tình cảm, ý chí, hoạt động thực tiễn diễn cách chậm chạp, chí diễn đợc Nhờ ý chí tình cảm, ... cũ đợc, tình nào, t tởng đa ngời ta vợt phạm vi t tởng trật tự giới cũ mà Thật vậy, t tởng thực đợc hết Muốn thực t tởng cần có ngời sử dụng lực lợng thực tiễn Điều có nghĩa ngời muốn thực quy ... triết học Không có thế, vận động ý thức, t thực tế sản phẩm vận động vật chất Điều đợc chứng minh cách rõ ràng hình thức vận động xã hội vật chất Đó thay lẫn hình thái kinh tế- xã hội, từ sớm hay...
 • 18
 • 3,507
 • 24
Tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác - Lênin

Tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác - Lênin

Lý luận chính trị

... tiểu luận ngắn nên nói sơ qua trình hình thành phát triển tôn giáo nhng tập trung vào phân tích chất xu hớng phát triển kỉ XXI ( khoảnh khắc mà sống ) lấy lịch sử hình thành phát triển tôn giáo làm ... nằm bên ngời đợc phản ánh vào giới quan ngời 4.Thời kì hình thành xã hội loài ngời có giai cấp : Cho đến ngời thoát khỏi thời kì sơ khai, có hình thành xã hội loài ngời rõ rệt ngời lại trở nên bất ... thức, làm cho nhận thức ngời xa rời giới hiên thực dẫn đến phản ánh sai lầm, h ảo giới Xét mặt nhận thức xét cặp phạm trù tất nhiên-ngẫu nhiên ta hiu phần hình thành tôn giáo : xã hội cha phát triển...
 • 18
 • 604
 • 1
Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Lý luận chính trị

... thức, trí tuệ, tình cảm ý chí Nó kim nam cho hoạt động thực tiễn mà động lực thực tiễn Không có thúc đẩy tình cảm, ý chí, hoạt động thực tiễn diễn cách chậm chạp, chí diễn Nhờ ý chí tình cảm, ý ... tự giới cũ được, tình nào, tư tưởng đưa người ta vượt phạm vi tư tưởng trật tự giới cũ mà thôi” Thật vậy, tư tưởng thực hết Muốn thực tư tưởng cần có người sử dụng lực lượng thực tiễn Điều có ... điều kiện Không có thế, vận động ý thức, tư thực tế sản phẩm vận động vật chất Điều chứng minh cách rõ ràng hình thức vận động xã hội vật chất Đó thay lẫn hình thái kinh tế- xã hội, từ sớm hay muộn...
 • 19
 • 2,554
 • 9
Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Lý luận chính trị

... thức, trí tuệ, tình cảm ý chí Nó kim nam cho hoạt động thực tiễn mà động lực thực tiễn Không có thúc đẩy tình cảm, ý chí, hoạt động thực tiễn diễn cách chậm chạp, chí diễn đợc Nhờ ý chí tình cảm, ... cũ đợc, tình nào, t tởng đa ngời ta vợt phạm vi t tởng trật tự giới cũ mà Thật vậy, t tởng thực đợc hết Muốn thực t tởng cần có ngời sử dụng lực lợng thực tiễn Điều có nghĩa ngời muốn thực quy ... triết học Không có thế, vận động ý thức, t thực tế sản phẩm vận động vật chất Điều đợc chứng minh cách rõ ràng hình thức vận động xã hội vật chất Đó thay lẫn hình thái kinh tế- xã hội, từ sớm hay...
 • 18
 • 1,320
 • 1
Tài liệu Tiểu luận “Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin” ppt

Tài liệu Tiểu luận “Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin” ppt

Báo cáo khoa học

... Tôn giáo hình thức phản ánh hư ảo , xuyên tạc đời sống thực đời cách hàng chục nghìn năm ngày trước phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật giới , tôn giáo dường có phát triển đa dạng hình thức ... nước xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Hiện đạo Thiên Chúa có khoảng triệu tín đồ có mặt khắp nơi ,tín đồ đạo giáo có nhiều đóng góp vào công xây dựng phát triển đất nước ,thực phương châm chống “ Tốt ... tiểu luận ngắn nên nói sơ qua trình hình thành phát triển tôn giáo tập trung vào phân tích chất xu hướng phát triển kỉ XXI ( khoảnh khắc mà sống ) lấy lịch sử hình thành phát triển tôn giáo làm...
 • 19
 • 954
 • 2
TIỂU LUẬN: Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức docx

TIỂU LUẬN: Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức docx

Khoa học xã hội

... thức, trí tuệ, tình cảm ý chí Nó kim nam cho hoạt động thực tiễn mà động lực thực tiễn Không có thúc đẩy tình cảm, ý chí, hoạt động thực tiễn diễn cách chậm chạp, chí diễn Nhờ ý chí tình cảm, ý ... tự giới cũ được, tình nào, tư tưởng đưa người ta vượt phạm vi tư tưởng trật tự giới cũ mà thôi” Thật vậy, tư tưởng thực hết Muốn thực tư tưởng cần có người sử dụng lực lượng thực tiễn Điều có ... kiện Không có thế, vận động ý thức, tư thực tế sản phẩm vận động vật chất Điều chứng minh cách rõ ràng hình thức vận động xã hội vật chất Đó thay lẫn hình thái kinh tế- xã hội, từ sớm hay muộn...
 • 18
 • 2,172
 • 2
Tiểu luận Triết - Quan điểm duy vật biện chứng về những phương thức tồn tại của vật chất potx

Tiểu luận Triết - Quan điểm duy vật biện chứng về những phương thức tồn tại của vật chất potx

Báo cáo khoa học

... thể giới nước Anaximen coi thực thểấy khí Hêraclit coi thực thểấy lửa Phủ nhận quan điểm thực thể giới chất cụ thể, Ămpêđoclơđã coi thực thể không khí Anaximanctrơ cho thực thể giới nguyên tử không ... vật thể hữu hình cảm tính tồn giới bên Trung Hoa thời cổđại, nhà vật coi khí thực thể giới ởẤn Độ thời cổđại phái Ngaya - Vaisếika coi nguyên tử thực thể giới Hy Lạp cổđại, Talet coi thực thể giới ... hưởng lẫn nhau, chuyển hoá cho vận động đóng vai trò phương thức vật chất, phương thức để vật chất không ngừng phát triển.Còn không gian thời gian lại hai hình thức tồn tồn vật chất Để viết tiểu...
 • 12
 • 2,198
 • 7
Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin

Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin

Báo cáo khoa học

... o- bách không bao gồm tình cảm tiêu cực (sự lệ thuộc sợ hãi ,không thoả mãn , đau khổ ,cô đơn , )mà tình cảm tích cực (niềm vui ,sự thoả mãn ,tình yêu ,sự kính trọng …)không tình cảm ,mà điều mong ... Tôn giáo hình thức phản ánh hư ảo , xuyên tạc đời sống thực đời cách hàng chục nghìn năm ngày trước phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật giới , tôn giáo dường có phát triển đa dạng hình thức ... nước xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Hiện đạo Thiên Chúa có khoảng triệu tín đồ có mặt khắp nơi ,tín đồ đạo giáo có nhiều đóng góp vào công xây dựng phát triển đất nước ,thực phương châm chống “ Tốt...
 • 20
 • 580
 • 0
Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ vật chất với ý thức và vận dụng vào công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay

Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ vật chất với ý thức và vận dụng vào công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay

Triết học Mác - Lênin

... hình thức vận động tương ứng với trình độ định tổ chức vật chất Giữa hình thức vận động có mối liên hệ phát sinh, nghĩa hình thức vận động cao nảy sinh sở hình thức vận động thấp Tuy nhiên, hình ... giới khách quan vaò não người sở hoạt động thực tiễn Cho nên, ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, ý thức hình ảnh thân vật ; ý thức hình ảnh thân vật thực não người Ý thức phản ánh sáng tạo ... không đi, chuyển hóa từ hình thức vận động sang hình thức vận động khác  Các hình thức vận động vật chất : Ph.Ăngghen dựa vào thành tựu khoa học đương thời chia vận động thành hình thức vận động...
 • 10
 • 3,020
 • 14
Tiểu luận QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VÀ VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tiểu luận QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VÀ VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Triết học Mác - Lênin

... tích nguyên nhân tình hình khủng hoảng kinh tế - xã hội, đề định hướng xác định chủ trương đổi đặc biệt đổi kinh tế, thực mục tiêu ba chương trình kinh tế: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, ... chuyển mô hình từ tư thực khách quan, tức trình thực hóa tư tưởng, thông qua hoạt động thực tiển biến quan niệm thành thực tại, biến ý tưởng phi vật chất tư thành dạng vật chất thực Trong giai đoạn ... trình diễn vũ trụ.Vận độnghình thức vận động -Hoá- lý -sinh-xã hội.Các hình thức vận động có mối quan hệ chặt chẽ với hình thức vận động thực tác động qua lại với hình thức vận động khác ,trong...
 • 13
 • 17,975
 • 108
tiểu luận nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của mác lênin

tiểu luận nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của mác lênin

Triết học Mác - Lênin

... Tôn giáo hình thức phản ánh hư ảo , xuyên tạc đời sống thực đời cách hàng chục nghìn năm ngày trước phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật giới , tôn giáo dường có phát triển đa dạng hình thức ... giáo vấn đề tưởng chừng vô cũ kĩ, thực chất nú luôn mẻ Cũng tôn giáo nằm phận cấu thành nên xã hội nên với thay đổi loài người mà tôn giáo có biến đổi dù nội dung hình thức Tụn giỏo - tượng xó ... tiểu luận ngắn nên nói sơ qua trình hình thành phát triển tôn giáo tập trung vào phân tích chất xu hướng phát triển kỉ XXI ( khoảnh khắc mà sống ) lấy lịch sử hình thành phát triển tôn giáo làm...
 • 7
 • 530
 • 0
tiểu luận cao học môn thời đại ngày nay tính phức tạp và xu thế vận động của thời đại ngày nay theo quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử

tiểu luận cao học môn thời đại ngày nay tính phức tạp và xu thế vận động của thời đại ngày nay theo quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử

Xã hội học

... lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất Ba chương trình liên quan chặt chẽ với nhau, sở tiền đề cho Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng điều kiện vật chất quan trọng để ổn định tình hình ... học đóng vai trò vô quan trọng, song chìa khóa vạn để giải vấn đề, tôn giáo giống điệu trẻo hòa quện vào tình ca nhân loại Con người cần chỗ dựa tinh thần tôn giáo Hiện nay, tâm linh tôn giáo đóng ... trì đấu tranh hoà bình, tiến phát triển Tình hình quốc tế có diễn biến phức tạp, phấn đấu cho hoà bình, ổn định, tiến phát triển xu chung nhân loại Hiện nay, chủ nghĩa xã hội gặp khó khăn lớn,...
 • 43
 • 1,177
 • 2
Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và vận dụng vào công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay

Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và vận dụng vào công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... không thực khách quan kìm hãm hoạt động thực tiễn người trình cải tạo giới quan Ví dụ: Nhà máy thủy điện Sông Tranh II huyện Bắc Trà My – Quảng nam ví dụ điển hình, từ việc không khảo sát thực ... thức gắn liền với hoạt động thực tiễn lịch sử, chịu chi phối quy luật xã hội, nhu cầu giao tiếp xã hội điều kiện sinh hoạt thực người quy định Thông qua hoạt động thực tiễn mà ý thức người phát ... Bác, bám sát sở, thâm nhập dân chúng, đánh giá khó khăn thuận lợi, thực trạng triển vọng Tự nội lực, dân thực dựa vào dân, thực dân chủ lắng nghe tâm trạng ý kiến dân tìm sách, biện pháp, nguồn...
 • 14
 • 1,095
 • 12
quan điểm duy vaatjj biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

quan điểm duy vaatjj biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Triết học Mác - Lênin

... thức, trí tuệ, tình cảm ý chí Nó kim nam cho hoạt động thực tiễn mà động lực thực tiễn Không có thúc đẩy tình cảm, ý chí, hoạt động thực tiễn diễn cách chậm chạp, chí diễn đợc Nhờ ý chí tình cảm, ... cũ đợc, tình nào, t tởng đa ngời ta vợt phạm vi t tởng trật tự giới cũ mà Thật vậy, t tởng thực đợc hết Muốn thực t tởng cần có ngời sử dụng lực lợng thực tiễn Điều có nghĩa ngời muốn thực quy ... kiện Không có thế, vận động ý thức, t thực tế sản phẩm vận động vật chất Điều đợc chứng minh cách rõ ràng hình thức vận động xã hội vật chất Đó thay lẫn hình thái kinh tế- xã hội, từ sớm hay...
 • 15
 • 771
 • 0
Quan điểm triết học duy vật biện chứng về con người và vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.DOC

Quan điểm triết học duy vật biện chứng về con người và vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.DOC

Kế toán

... s vt cht k thut, v trớ a lý Trong ú thỡ ngi l nhõn t quyt nh Cỏc nc lc hu i sau nh (nc ta hin nay) khụng th phỏt trin nhanh chúng nu khụng tip thu khoa hc k thut v cụng ngh hin i ca cỏc nc phỏt ... hin i húa thnh cụng thỡ phi u t vo ngi, õy l nhim v quan trng nht v khú khn nht cụng cuc i mi hin nay, vi nc ta thỡ õy l mt nhim v nng 10 n v cp bỏch cụng cuc thc hin cụng nghip húa, hin i húa 2.2.2 ... Vit Nam trỡ v trớ xp hng v phỏt trin ngi mc trung bỡnh l 112 tng s 177 nc c xp hng k t nm 1985 n nay, ch s phỏt trin ngi ca Vit Nam ó tng lờn ỏng k, t 0,583 nm 1985 lờn 0,691 thi gian gn õy, iu...
 • 19
 • 4,585
 • 18

Xem thêm