0

tài liệu thi thuế phần gtgt

Giáo trình kỹ thuật - Phương pháp phần tử hữu hạn

Giáo trình kỹ thuật - Phương pháp phần tử hữu hạn

Điện - Điện tử

... bậc Phần tử bậc hai Phần tử bậc ba Phần tử ba chiều Phần tử tứ diện Phần tử bậc Phần tử bậc hai Phần tử bậc ba Phần tử lăng trụ SinhVienKyThuat.Com Phần tử bậc Phần tử bậc hai Phần tử bậc ba PHẦN ... biến thi n bậc (gọi phần tử bậc nhất), bậc hai bậc ba v.v Dưới đây, làm quen với số dạng phần tử hữu hạn hay gặp Phần tử chiều Phần tử bậc Phần tử bậc hai Phần tử bậc ba Phần tử hai chiều Phần ... THI U PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Giới thi u chung Xấp xỉ phần tử hữu hạn Định nghĩa hình học phần tử hữu hạn 3.1 3.2 Nút hình học Qui tắc chia miền thành phần...
 • 299
 • 3,773
 • 80
Phương pháp phần tử hữu hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn

Kiến trúc - Xây dựng

... vị 2 1 Hình 3-4 Sơ đồ số nút phần tử Hệ có ba nút, phần tử giàn chuyển vị Như vậy, ma trận độ cứng phần tử có kích thước 4*4 Bảng 3-1 Bảng liên kết phần tử Nút đầu Phần tử Nút cuối u (1) v (2) ... chuyển vị nút phần tử; {F }e - vectơ lực nút phần tử, gọi lực nút tương đương PTHH Ẩn phương trình chuyển vị nút Còn đại lượng [K ]e {F }e xác định dựa vào đặc trưng hình học, vật liệu phần tử tải ... trọng tải tác động vào Tuy nhiên phương trình phương trình cân phần tử, kết cấu bao gồm nhiều phần tử tạo nên Dựa vào phương trình cân phần tử, thực ghép nối để tạo nên phương trình cân hệ kết cấu,...
 • 12
 • 1,747
 • 13
Khảo sát biến dạng thân máy tiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Khảo sát biến dạng thân máy tiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Thạc sĩ - Cao học

... SOLID: Phần tử khối đặc 3D SHELL : Phần tử vỏ SPECLTY: Phần tử đặc biệt CONTACT: Phần tử tiếp xúc Phần tử SPAR 2D-SPAR :Phần tử Thanh 2D : LINK1 3D-SPAR :Phần tử Thanh 3D : LINK8 BILINEAR : Phần ... ứng dụng đề tài: STRUCTURE: Phần tử cấu trúc SPAR: Phần tử BEAM: Phần tử dầm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 37 PIPE : Phần tử ống 2D SOLIDS: Phần tử khối ... biến thi n theo thời gian, biến dạng lớn) 2.7.1.4 Một số kiểu phần tử Do giải nhiều dạng toán khác nên phần mềm có nhiều loại phần tử Với nội dung hạn chế đề tài tác giả giới thi u số loại phần...
 • 130
 • 837
 • 3
Ứng dụng phương pháp phân tử hữu hạn mở rộng trong việc tính hệ cường độ ứng suất

Ứng dụng phương pháp phân tử hữu hạn mở rộng trong việc tính hệ cường độ ứng suất

Vật lý

... i d c (Youngs modulus) v l h s (37) poisson K T QU V SO SNH l h s c ng ủ ng Trong ph n ny gi i thi u vi c s d ng ng su t tr ng thỏi b phng phỏp ph n t h u h n m r ng ủ mụ tr theo d ng n t mode ... phng phỏp s ủ gi i phng phỏp ph n t h u h n m r ng b ng quy t cỏc v n ủ c a c h c r n n t l c n thi t chng trỡnh mụ ph ng trờn mỏy tớnh Bi bỏo th c t Thụng qua s h tr c a mỏy tớnh ny d ng l i ... crack independently of the mesh; hence it is no need to remesh during propagation of the crack In this paper, an extended finite element method is used to calculate stress intensity factor Its important...
 • 13
 • 1,410
 • 13
Khảo sát biến dạng thân máy tiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn.pdf

Khảo sát biến dạng thân máy tiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... SOLID: Phần tử khối đặc 3D SHELL : Phần tử vỏ SPECLTY: Phần tử đặc biệt CONTACT: Phần tử tiếp xúc Phần tử SPAR 2D-SPAR :Phần tử Thanh 2D : LINK1 3D-SPAR :Phần tử Thanh 3D : LINK8 BILINEAR : Phần ... ứng dụng đề tài: STRUCTURE: Phần tử cấu trúc SPAR: Phần tử BEAM: Phần tử dầm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 37 PIPE : Phần tử ống 2D SOLIDS: Phần tử khối ... biến thi n theo thời gian, biến dạng lớn) 2.7.1.4 Một số kiểu phần tử Do giải nhiều dạng toán khác nên phần mềm có nhiều loại phần tử Với nội dung hạn chế đề tài tác giả giới thi u số loại phần...
 • 130
 • 741
 • 1
Phân Tích Dao Động Hệ Trục Chính Tàu Thủy Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn

Phân Tích Dao Động Hệ Trục Chính Tàu Thủy Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn

Cơ khí - Vật liệu

... đại DO THI KHUECH DAI CUA DO THI KHUECH DAI CUA Bien dao Bien dao 2 1 5 00 ω ω ω ω ω ω Tan so luc cuong buc ωω ω x10 0 DO THI KHUECH DAI CUA ωω ωω ω ω Tan so luc cuong buc ωω ω x10 DO THI KHUECH ... đương phải độ cứng chống xoắn trục thực Theo lý thuyết sức bền vật liệu, góc biến dạng xoắn trục tỉ lệ nghịch với hệ số đàn hồi vật liệu moment qn tính tiết diện trục tỉ lệ thuận với chiều dài trục ... moment qn tính đĩa tương đương Các chi tiết có dạng phức tạp phân thành nhiều phần đơn giản, tìm moment qn tính phần đơn giản trục quay Tổng moment qn tính chúng tính theo cơng thức sau: m R0...
 • 7
 • 974
 • 4
Khảo sát các quá trình nhiệt trong cuộn dây máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Khảo sát các quá trình nhiệt trong cuộn dây máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... đựng: Các tham số vô hướng (số lượng nút, số phần tử, ) Các hệ tọa độ điểm nút Các mảng nối kết phần tử hữu hạn Các mảng kiểu phần tử vật liệu phần tử Các mảng mô tả điều kiện biên dịch chuyển ... lượng lớn nút chưa biết 2.1 Thi t lập phương trình phần tử hữu hạn Nếu việc xây dựng công thức toán biết phương trình vi phân phương pháp phổ biến việc thi t lập công thức phần tử hữu hạn toán phương ... phương pháp kết nghiên cứu giúp cho người tính toán thi t kế thi t bị điện nói chung chọn vật liệu điện theo khả chịu nhiệt làm việc Phương pháp phần tử hữu hạn có nhiều ưu điểm sử dụng máy tính...
 • 7
 • 1,840
 • 12
PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG HỆ TRỤC CHÍNH TÀU THỦY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN * VIBRATION ANALYSIS OF PROPULSION SYSTEM OF SHIP BY FINITE ELEMENT METHOD

PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG HỆ TRỤC CHÍNH TÀU THỦY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN * VIBRATION ANALYSIS OF PROPULSION SYSTEM OF SHIP BY FINITE ELEMENT METHOD

Cơ khí - Chế tạo máy

... đại DO THI KHUECH DAI CUA DO THI KHUECH DAI CUA Bien dao Bien dao 2 1 5 00 ω ω ω ω ω ω Tan so luc cuong buc ωω ω x10 0 DO THI KHUECH DAI CUA ωω ωω ω ω Tan so luc cuong buc ωω ω x10 DO THI KHUECH ... đương phải độ cứng chống xoắn trục thực Theo lý thuyết sức bền vật liệu, góc biến dạng xoắn trục tỉ lệ nghịch với hệ số đàn hồi vật liệu moment qn tính tiết diện trục tỉ lệ thuận với chiều dài trục ... moment qn tính đĩa tương đương Các chi tiết có dạng phức tạp phân thành nhiều phần đơn giản, tìm moment qn tính phần đơn giản trục quay Tổng moment qn tính chúng tính theo cơng thức sau: m R0...
 • 7
 • 853
 • 4
nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matap theo phương pháp phần tử hữu hạn

nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matap theo phương pháp phần tử hữu hạn

Báo cáo khoa học

... tốn mà thực tế u cầu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Như Cầu (2005), Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn, NXB Xây dựng, Hà Nội [2] Chu Quốc Thắng (1997), Phương pháp phần tử hữu hạn, NXB ... ÂÀÛC TRỈNG HÇNH HC, VÁÛT LIÃÛU, TI TRNG mơ năm loại phần tử Phần tử dầm có TÊNH CẠC MA TRÁÛN V CẠC VẸC TÅ bậc tự nút, có bậc tự CHO MÄÙI PHÁƯN TỈÍ phần tử LÀÕP GHẸP CẠC MA TRÁÛN, VẸC TÅ Ta đưa sơ ... tĩnh tải … giúp ích nhiều cho việc thi t kế tốn cầu Trong thời gian có hạn việc tính tốn khơng tránh khỏi thi u xót Trong thời gian tới tác giả cố gắng hồn thi n phát triển việc ứng dụng ngơn...
 • 5
 • 1,191
 • 7
DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

Cơ khí - Vật liệu

... phân bố II Các phần tử Giới thi u chung Mỗi phần tử có đặc trưng sau: họ phần tử, bậc tự do, số nút v.v Tên phần tử thể đặc trưng phần tử theo mặt a Họ phần tử Hình 17 cho thấy họ phần tử thường ... Một khác biệt lớn họ phần tử loại hình học giả định họ sử dụng Hình 17 Một số phần tử Có họ phần tử sau: họ phần tử khối, họ phần tử vỏ, họ phần tử dầm, họ phần tử v.v Mỗi họ phần tử có đặc trưng ... biết chiều phần tử luôn Chữ "3D" cho biết phần tử ba chiều; "AX" cho biết phần tử có trục đối xứng; "PE" cho biết phần tử plane strain ; "PS" phần tử plane stress • Phần tử khối ba chiều Phần tử...
 • 74
 • 1,194
 • 6
DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

Cơ khí - Vật liệu

... Trang CII PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN Mỗi phần tử có đặc trưng khác bởi: dạng hình học, họ phần tử, bậc tự do, số nút v.v MỘT SỐ PHẦN TỬ CƠ BẢN MỘT SỐ PHẦN TỬ CƠ BẢN PT Khối ... ĐỀ TÀI Chương I Cơ học phá hủy Chương II Phương pháp phần tử hữu hạn Chương III Phương pháp VCCT Chương IV Phần mềm Ansys Chương V Tính khả phá hủy kết cấu Kết luận CIV PHẦN MỀM ANSYS Giới thi u: ... DUNG ĐỀ TÀI Chương I Cơ học phá hủy Chương II Phương pháp phần tử hữu hạn Chương III Phương pháp VCCT Chương IV Phần mềm Ansys Chương V Tính khả phá hủy kết cấu Kết luận CII PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ...
 • 27
 • 1,161
 • 0
Bài toán trị riêng trong phương pháp phân tử hữu hạn giải cho hệ dầm liên tục

Bài toán trị riêng trong phương pháp phân tử hữu hạn giải cho hệ dầm liên tục

Thạc sĩ - Cao học

... riêng phơng pháp phần tử hữu hạn giải cho hệ dầm liên tục Tên đề tài: Bài toán trị riêng phơng pháp phần tử hữu hạn giải cho hệ dầm liên tục Chuyên ngành: Mã số: Ngày giao đề tài luận văn: Ngày ... Di õy l bng so sỏnh b nh v thi gian gii cn thit cho li gii phng phỏp PTHH vi ma trn cng M thụng thng cho dng lu d liu Trang 16 Vi cỏch lu mi phn t ca ma trn Thi gian Thi gian Mỏy trm/PC Supercomputer ... 15gi 8phỳt Thi gian Thi gian Mỏy trm/PC Supercomputer Vi cỏch lu skyline Hng ma trn B nh 104 800MB 3gi phỳt 105 80GB 4thỏng 30 gi 106 8TB 300nm nm (s liu ny da trờn cu hỡnh mỏy tớnh ti thi im nm...
 • 118
 • 2,215
 • 5
phân tích giao động hệ trục chính tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạn

phân tích giao động hệ trục chính tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... đại DO THI KHUECH DAI CUA DO THI KHUECH DAI CUA Bien dao Bien dao 2 1 5 00 ω ω ω ω ω ω Tan so luc cuong buc ωω ω x10 0 DO THI KHUECH DAI CUA ωω ωω ω ω Tan so luc cuong buc ωω ω x10 DO THI KHUECH ... đương phải độ cứng chống xoắn trục thực Theo lý thuyết sức bền vật liệu, góc biến dạng xoắn trục tỉ lệ nghịch với hệ số đàn hồi vật liệu moment qn tính tiết diện trục tỉ lệ thuận với chiều dài trục ... moment qn tính đĩa tương đương Các chi tiết có dạng phức tạp phân thành nhiều phần đơn giản, tìm moment qn tính phần đơn giản trục quay Tổng moment qn tính chúng tính theo cơng thức sau: m R0...
 • 7
 • 663
 • 2
DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

Cơ khí - Vật liệu

... phân bố II Các phần tử Giới thi u chung Mỗi phần tử có đặc trưng sau: họ phần tử, bậc tự do, số nút v.v Tên phần tử thể đặc trưng phần tử theo mặt a Họ phần tử Hình 17 cho thấy họ phần tử thường ... họ phần tử loại hình học giả định họ sử dụng Hình 17 Một số phần tử GVHD_THS.TRẦN THANH HẢI Trang 36 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Có họ phần tử sau: họ phần tử khối, họ phần tử vỏ, họ phần tử dầm, họ phần ... nút hệ gồm n thành phần Giả sử phần tử có r nút, số bậc tự r nút phần tử gồm ne = r × s Và véc tơ chuyển vị nút phần tử { q} e gồm tất bậc tự r nút phần tử tức gồm ne thành phần Rõ ràng theo...
 • 83
 • 1,061
 • 1
Tính nội lực Bản mặt cầu theo phương pháp chính xác (phương pháp phần tử hữu hạn) bằng phần mềm Midas civil

Tính nội lực Bản mặt cầu theo phương pháp chính xác (phương pháp phần tử hữu hạn) bằng phần mềm Midas civil

Báo cáo khoa học

... 1.3.1.2 Ti trng tc thi (Hot ti) : 1.3.1.2.1 Hot ti xe ụ tụ : LL Hot ti thit k HL-93 gm t hp ca : - Xe ti thit k kt hp vi ti trng ln - Xe hai trc kt hp vi ti trng ln Xe ti thit k : SVTH: Cỏp ... tiờu chun thit k cu 22TCN 272-05 ca B Giao Thụng Vn ti thay th cho b tiờu chun c 22TCN 18-79 ng thi cú tham kho tham mt s ý kin ca cỏc Giỏo S Tin S u ngnh v cỏch dng tiờu chun tớnh toỏn thit k nh ... Ti trng thit k Cỏc ti trng thng xuyờn v tc thi sau õy c xem xột : Ti trng thng xuyờn: DD = Lc ma sỏt õm DC = Tnh ti ca cỏc b phn kt cu v liờn kt DW = Ti trng tnh ca cỏc lp mt cu v thit b ...
 • 76
 • 2,064
 • 11
GS.Nguyễn viết Trung - Chương 5: Mô hình Phần tử hữu hạn kết cấu liên hợp ống thép nhồi bê tông

GS.Nguyễn viết Trung - Chương 5: Mô hình Phần tử hữu hạn kết cấu liên hợp ống thép nhồi bê tông

Kiến trúc - Xây dựng

... xem hình 5.4 ống thép mô hình phần tử nút Với lõi bêtông đặt tải, phần nút phần tử nút sử dụng Trong tổng số mô hình sử dụng phân tích PTHH cột ngắn gồm có 2213 phần tử Tải trọng tác dụng biến ... MẢNH DÀI Mô hình PTHH cột mảnh dài chỗ tổng số 15251 phần tử; xem hình 5.2 ống thép mô hình với nút phần tử Với lõi bêtông đặt tải, nút nút phần tử sử dụng Mặt phẳng đối xứng trực giao (vuông ... lệch tâm từ đường tim mặt cắt liên kết với nút trung tâm đặt tải thông qua phần tử dầm cứng; xem hình 5.2b Chiều dài phần tử dầm cứng định nghĩa độ lớn độ lệch tâm Nứt tương ứng đặt tải thấp không...
 • 5
 • 1,027
 • 22

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25