0

so sánh cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị 1930

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp, ngư nghiệp gắn với thiên 1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10:Giống nhau:o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối ... tỷ trọng giá trị sản phẩm lao động các ngành công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng sản phẩm lao động nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ... máy thống trị khai thác tai nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp pháp. Chính sách độc quyền kinh tế pháp đã biến VN thành thị trường chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên bóc...
 • 8
 • 103,119
 • 1,253
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

Khoa học xã hội

... xuất xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp; xây dựng nông thôn dân chủ, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất văn hóa của nông dân nông thôn. 1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận ... luận thực tiển hãy chứng độc lập dân tộc gắn với CNXH là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của quá trình CMVN:Lý luận: vì CNXH đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc CNXH dựa vào quan điểm CN mác-lê ... tỷ trọng giá trị sản phẩm lao động các ngành công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng sản phẩm lao động nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển...
 • 8
 • 2,328
 • 9
Luận án Tiến sỹ Văn học - So sánh tục ngữ Việt Nam và tục ngữ Lào

Luận án Tiến sỹ Văn học - So sánh tục ngữ Việt Nam tục ngữ Lào

Tiến sĩ

... trúc luận ánMở đầu Chương 1: Tổng quan văn hoá - xã hội Việt Nam - Lào. Chương 2: So sánh nội dung tục ngữ Việt tục ngữ Lào.Chương 3: So sánh nghệ thuật tục ngữ Việt tục ngữ Lào.Kết luận Chương ... khảo cổ học, dân tộc học, văn học, địa lý, lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội…Ngoài hai phương pháp khảo cứu chính là thống kê so sánh, chúng tôi còn sử dụng một số phương pháp bổ trợ khác ... thích kết quả so sánh nội dung nghệ thuật tục ngữ hai nước ở hai chương sau. Ở chương 2, chúng tôi so sánh nội dung tục ngữ hai nước trên các bình diện: môi trường tự nhiên xã hội, quê...
 • 222
 • 3,049
 • 11
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ TĂNG CƯỜNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN TẠI KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ TĂNG CƯỜNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN TẠI KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG

Kế toán

... kinh nghiệm và vốn để hoàn thành các phòng con lại đưa vào hoat động. Chính sách quản lý của nhà nước cũng có nhiều thay đổi cũng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của khách sạn như chính sách ... sự lành mạnh trong kinh doanh chất lượng phục vụ của các doanh nghiệp.+ Chính phủ tông cục du lịch cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đón khách TháI Lan tham ... việc ” đặt họ vào đúng nơi phù hợp với khả năng trình độ chuyên môn của họ để họ có thể phát huy hết khả năng của mình trong công việc.+ Xây dựng chế độ lương theo trình độ vị trí trong...
 • 15
 • 466
 • 0
Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trị

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội biện pháp phòng trị

Khoa học tự nhiên

... từng cục hôi tanh, màu tro. (Trơng Văn Dung cộng sự (2002) [6]). 2.2.4 Phòng trị bệnh a. Phòng bệnh: Để phòng bệnh hiện nay ngời ta đà thực hiện quy trình vệ sinh thú y phòng bệnh ... khác bịêt giữa Mycoplasma các loại vi khuẩn khác là kích thớc genome thành phần các bazơ nitơ của AND. Mycoplasma có cả AND ARN. Tổng thành phần Guanine Cytosine trong AND thấp, ... dới: chủ yếu là viêm phổi, phế nang các vi phế quản bị tổn thơng dịch rỉ viêm dịch phù xuất làm đông đặc các phế nang vi phế quản, không khí không lọt vào dợc phế nang, không tiếp xúc...
 • 95
 • 1,350
 • 0
một số giải pháp nhằm duy trì và tăng cường thu hút khách du lịch thái tại khách sạn phương đông

một số giải pháp nhằm duy trì tăng cường thu hút khách du lịch thái tại khách sạn phương đông

Kinh tế - Quản lý

... ổn định tương đối cao . Điều này cho thấy ban lãnh đạo khách sạn đã áp dụng những chiến lược chính chính sách hết sức hợp lý để có thể tăng doanh thu giảm được chi phí đầu vào từ đó ... là phải có một chính sách sản phẩm hợp lí để đáp ứng được nhu cầu của khách đặc biệt là đối với khách hàng mục tiêu.- Chính sách giá cả. Song song với chính sách sản phẩm chính sách giá cả ... lợi về địa lý sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam, cộng với chính sách mở cửa của Đảng Nhà Nước ta cho phép khách du lịch quốc tế nói chung khách du lịch Thái Lan nói riêng vào nước ta...
 • 77
 • 315
 • 0
một số giải pháp nhằm duy trì và tăng cường thu hút khách du lịch trung quốc tại khách sạn công đoàn việt nam

một số giải pháp nhằm duy trì tăng cường thu hút khách du lịch trung quốc tại khách sạn công đoàn việt nam

Kinh tế - Quản lý

... sạn là phải có một chính sách sản phẩmhợp lí để đáp ứng được nhu cầu của khách đặc biệt là đối với khách hàng mục tiêu.- Chính sách giá cả. Song song với chính sách sản phẩm chính sách giá cả ... dụng những chiến lược chính chính sách hết sức hợp lý để có thể tăng doanh thu giảm được chi phí đầu vào từđó tăng lợi nhuận. Nhưng ta cũng thấy rằng do khách sạn mới đi vào hoạt động cholên ... vụkhách hàng có ý thức trách nhiệm cao hơn đối với công việc của mình.+ Kỹ năng, nghiệp vụ (Skill).Kỹ năng, nghiệp vụ trình độ ngoại ngữ chính là công cụ để các nhân viên phụcvụ giao...
 • 80
 • 341
 • 0
LUẬN VĂN: Vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế. Và một số giải pháp nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường ở nước ta pptx

LUẬN VĂN: Vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế. một số giải pháp nhằm đổi mới tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường ở nước ta pptx

Kinh tế - Thương mại

... doanh gây ra. b - Chính sách tài khoá. Chính sách tài khoá nhằm diều chỉ thu nhậpvà chi tiêu của chính phủ để hưởng nền kinh tế vào một nước sản lượng việc làm mong muốn. Chính sách tài khoá ... cho nhà tư bản chủ nghĩa quan hệ giữa tư bản lao động cho nhà tư sản họ bị bóc lột giá trị thặng dư. Chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa quan hệ giữa tư bản lao động như vậy làm cho ... c - Chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ chủ yếu nhằm vào đầu tư tư nhân, hướng nền kinh tế vào mức sản lượng việc làm mong muốn. Chính sách tiền tệ có 2 công...
 • 25
 • 789
 • 1
TIỂU LUẬN: So sánh giáo đại học Pháp và Việt Nam.Hướng phát triển giáo dục Việt Nam ppt

TIỂU LUẬN: So sánh giáo đại học Pháp Việt Nam.Hướng phát triển giáo dục Việt Nam ppt

Khoa học xã hội

... Giáo dục quốc tế - Một vài tư liệu so sánh, Nxb. ðại học Quốc gia, Tp.HCM,2006, tr.169. Tiểu luận: Giáo dục so sánh 1 Phần I: So sánh giữa giáo dục ñại học Pháp Việt Nam. Từ ñó ñề ... (chủ biên), Giáo dục thế giới ñi vào thế kỷ XXI, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002. 5. PGS.TS Phạm Lan Hương, Giáo dục quốc tế - Một vài tư liệu so sánh, Nxb. ðại học Quốc gia, Tp.HCM,2006. ... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ……………  TIỂU LUẬN So sánh giáo đại học Pháp Việt Nam.Hướng phat triển giáo dục Việt Nam Tiểu luận: Giáo dục so...
 • 29
 • 1,395
 • 9
So sánh những điểm tương đồng và khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” và “Cung oán ngâm” pot

So sánh những điểm tương đồng khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” “Cung oán ngâm” pot

Cao đẳng - Đại học

... gắng gượng đều là vô ích -Người cung nữ ngày ngày phải chờ đợi, trông ngống một cách vô vọng cái u sầu ấy nó có thể giết người trong vô hình mà chẳng cần vũ khí. -Tính cách: Kiên nhẫn...
 • 3
 • 4,128
 • 43
Bài tập: Tài chính doanh nghiệp lớp Cao học 2012 Phân tích tỉ số tài chính 3 năm gần nhất của công ty (2009, 2010, 2011) đánh giá so sánh với trung bình ngành và hoạch định tài chính năm 2012.

Bài tập: Tài chính doanh nghiệp lớp Cao học 2012 Phân tích tỉ số tài chính 3 năm gần nhất của công ty (2009, 2010, 2011) đánh giá so sánh với trung bình ngành hoạch định tài chính năm 2012.

Quản trị kinh doanh

... Hiểu tính được các tỉ số tài chính quan trọng - Đọc hiểu ý nghĩa của các tỉ số tài chính qua đó có cái nhìn tổng quan về vị thế của công ty .- Phân tích được xu hướng hoạch định tài chính ... hiện tại tương lai. Rà so t các chính sách liên quan đến lao động, tiền lương, đãi ngộ, những phạm vi phân quyền ủy quyền nhằm tăng cường tính hiệu quả Công ty. Xác định lập chiến ... gian tới.2. Nhiệm vụ - Phân tích, so sánh đánh giá các tỉ số tài chính trong vòng 3 năm gần nhất của công ty (năm 2009, 2010, 2011)- Lập kế hoạch tài chính cho công ty qua các phân tích...
 • 18
 • 2,531
 • 4
So sánh những điểm tương đồng và khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” và “Cung oán ngâm” doc

So sánh những điểm tương đồng khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” “Cung oán ngâm” doc

Cao đẳng - Đại học

... So sánh những điểm tương đồng khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” “Cung oán ngâm” Bài làm -Giống nhau:...
 • 3
 • 2,616
 • 10

Xem thêm