0

so sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị

báo cáo khoa học nuôi dưỡng trẻ nhỏ ở một số địa phương của việt nam -thực tiễn và vấn đề chính sách

báo cáo khoa học nuôi dưỡng trẻ nhỏ ở một số địa phương của việt nam -thực tiễn vấn đề chính sách

Báo cáo khoa học

... trong ngoài nước thì tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam tăng vọt trong 2 năm đầu đời (67%) tăng đáng kể ngay sau khi thời kỳ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ kết thúc khi ... sống thấp hơn lần lượt là 38,5% so với 28,9% 9,7%. Nếu so sánh mức uống sữa thấp nhất cho thấy sự khác biệt đáng kể, ví dụ như chỉ có 8,8% bà mẹ làm việc ở lĩnh vực chuyên môn cao cho trẻ ... gây mê kháng sinh. So với hai nhóm tuổi trẻ nhất (18-25 tuổi) lớn nhất (36-40 tuổi), người mẹ ở nhóm tuổi 26-30 31-35 có tỷ lệ cho con bú sớm sau sinh cao hơn với tỷ lệ là 44% và 47,4%,...
 • 65
 • 458
 • 0
Đề nghị cấp lại sổ theo dõi cấp trợ giúp phương tiện và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng pdf

Đề nghị cấp lại sổ theo dõi cấp trợ giúp phương tiện dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng pdf

Thủ tục hành chính

... phương tiện dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh xã hội Cơ ... động- Thương binh Xã hội chuyển hồ về Sở Lao động- Thương binh Xã hội giải quyết. 4. Bước 4 Ủy ban nhân dân phường nhận kết quả tại phòng Lao động – Thương binh Xã hội quận Thủ ... tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tên bước Mô tả bước...
 • 4
 • 933
 • 1
Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 10 pptx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất tỷ suất lợi tức phần 10 pptx

Cao đẳng - Đại học

... 200.000 = 7.200.000 VND. Lãi suất thực tế: Suy ra: 3.2.1.3 .So sánh chiết khấu thương mại chiết khấu hợp lý Ta có: Suy ra: Ec > Er hay V0 < V0’ Ví dụ: Ngày 08/03, ... thêm tiền hoa hồng lệ phí. Tổng số tiền chiết khấu, hoa hồng lệ phí gọi là chi phí chiết khấu (AGIO). Chi phí chiết khấu (AGIO) = Tiền chiết khấu + Tiền hoa hồng lệ phí chiết khấu ... đây, ta quy định thời hạn chiết khấu được tính theo số ngày chính xác quy ước mỗi năm là 360 ngày. 3.2.1. Chiết khấu thương mại chiết khấu hợp lý 3.2.1.1.Chiết khấu thương mại Số tiền...
 • 5
 • 420
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 9 potx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất tỷ suất lợi tức phần 9 potx

Cao đẳng - Đại học

... hàng dưới hình thức chiết khấu thương phiếu. Tiền chiết khấu phụ thuộc vào mệnh giá thương phiếu, thời hạn chiết khấu lãi suất chiết khấu. Tiền chiết khấu = Mệnh giá thương phiếu x ... số tiền gọi là tiền chiết khấu trả cho người xin chiết khấu số tiền còn lại. Chương này sẽ lần lượt giới thiệu nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu theo lãi đơn lãi kép, cách xác định số tiền ... ngày giá trị được tính theo nguyên tắc: - Nghiệp vụ Có: đẩy chậm lại 2 ngày. - Nghiệp vụ Nợ: đẩy sớm lên 2 ngày. - Ngày tiền thu được của nghiệp vụ nhờ thu thương phiếu được ghi vào tài khoản...
 • 5
 • 371
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 8 pot

Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất tỷ suất lợi tức phần 8 pot

Cao đẳng - Đại học

... lãi đơn - Nếu ngày giá trị của nghiệp vụ sau ở trước ngày giá trị của nghiệp vụ trước, số ngày n là số âm (-), do đó lợi tức sẽ là số âm (-) ta sẽ ghi số dương (+) vào cột lợi tức đối ứng. ... Nếu tổng lợi tức bên nợ < tổng lãi bên có => ghi số lãi vào bên có + Nếu có các khoản hoa hồng lệ phí thì căn cứ vào quy định của ngân hàng để tính. + Tính số dư của tài khoản ... - Số ngày n được tính từ ngày giá trị của nghiệp vụ trước đến ngày giá trị của nghiệp vụ kế tiếp. Số ngày n của nghiệp vụ cuối cùng được tính từ ngày giá trị của nghiệp vụ cuối cùng đến ngày...
 • 5
 • 288
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 7 pdf

Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất tỷ suất lợi tức phần 7 pdf

Cao đẳng - Đại học

... lãi đơn - Nếu ngày giá trị của nghiệp vụ sau ở trước ngày giá trị của nghiệp vụ trước, số ngày n là số âm (-), do đó lợi tức sẽ là số âm (-) ta sẽ ghi số dương (+) vào cột lợi tức đối ứng. ... đối hai cột lợi tức bên nợ bên có, ghi số lãi vào tài khoản khi đến ngày tất toán tài khoản: + Nếu tổng lợi tức bên nợ > tổng lãi bên có => ghi số lãi vào bên nợ + Nếu tổng lợi ... + Nếu tổng lợi tức bên nợ < tổng lãi bên có => ghi số lãi vào bên có - Nếu có các khoản hoa hồng lệ phí thì căn cứ vào quy định của ngân hàng để tính. - Tính số dư của tài khoản...
 • 5
 • 308
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 6 pdf

Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất tỷ suất lợi tức phần 6 pdf

Cao đẳng - Đại học

... 3. Nam đầu tư một số tiền ban đầu là 50.000.000 muốn đạt giá trị tích luỹ là 70.000.000 VND sau 5 năm. Hỏi tỷ suất sinh lời (lãi ... một khoản tiền 300.000.000 VND muốn đầu tư trong 10 năm. Có hai phương án cho Tây : - hoặc gửi vào ngân hàng với lãi suất kép là i (%/năm). - hoặc đầu tư vào một dự án có thể đem lại tỷ suất ... ĐS : 6,961% 4. Bắc gửi vào ngân hàng một số tiền với muốn nhận được số tiền là 75.000.000 VND sau 5 năm theo lãi suất kép với điều kiện như sau : - 2 năm đầu tiên : lãi suất kép là 7% ...
 • 5
 • 318
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 5 docx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất tỷ suất lợi tức phần 5 docx

Cao đẳng - Đại học

... trị tích luỹ thu được sau 30 tháng sẽ là : Ví dụ : Một người cần đầu tư một khoản vốn gốc ban đầu là bao nhiêu để nhận được một giá trị tích luỹ sau 3 năm là 5.000.000 VND. Biết rằng đầu ... suất tăng lên này nên muốn bán lại chứng chỉ tiền gửi cho ngân hàng đầu tư tất cả giá trị tích luỹ vào chứng chỉ quỹ đầu tư có lãi suất đơn 10% trong 6 tháng còn lại. Hỏi số tiền mà ngân ... Đây chính là giá trị hiện tại của 1VND sau một kỳ. Từ đó, suy ra : Tóm tắt chương : Các nội dung chính : Lợi tức: được xem xét dưới hai góc độ: - Ở góc độ người cho vay hay nhà đầu...
 • 5
 • 302
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất tỷ suất lợi tức phần 4 ppt

Cao đẳng - Đại học

... đó, giá trị của căn hộ vào thời điểm mua theo lựa chọn đầu tiên là 2.678.571.429 VND. Giá trị của căn hộ theo lựa chọn thứ hai là: 3.000.000.000 x (1 – 15%) = 2.500.000.000 VND So sánh hai ... có giá trị tích luỹ là 1VND sau 1 kỳ, vốn gốc ban đầu là (1 – d) VND. Để có giá trị tích luỹ là 1VND sau 2 kỳ, giá trị tích luỹ đến cuối kỳ thứ nhất phải là (1 – d) VND. để có giá trị tích ... lần lãi suất sử dụng cho mỗi tháng sẽ là : . Nếu một khoản vốn gốc ban đầu là 10.000.000 được đầu tư với lãi suất danh nghĩa là 9%, vốn hoá hàng tháng, nghĩa là i(12) = 9%. Giá trị tích...
 • 5
 • 265
 • 0
Luận văn chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong marketing quốc tế và vận dụng ở việt nam

Luận văn chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh trong marketing quốc tế vận dụng ở việt nam

Kinh tế

... (Proportion).- Chức năng xúc tiến hỗ trợ kinh doanh.(Promotion)19 Ngoài phần mớ đầu kết luận, luận án gồm có 3 chương lớn :Chương I : Chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh trong Marketing ... bàn, từ đó soi vào thực tiễn sinh động ờ Việt Nam hiện nay. Phương pháp nghién cứu từ tổng thể đến bộ phận để dẫn dắt độc giả vào nội dung chinh của luận án là chính sách xúc tiến hỏ trợ ... ưong luận án còn sừ dung các phương pháp so sánh, dối chiếu, tổng hợp điểu ưa2 (Calendar of Fairs and Exhibitions) được còng ty F.R.German xuất bán ớ Anh, Pháp Đức. Lịch hội chợ tnến...
 • 113
 • 1,307
 • 2
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp, ngư nghiệp gắn với thiên 1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10:Giống nhau:o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối ... phápo Xác hịnh vai trò sưc mạnh giai cấp công nhânKhác nhau: Cương lĩnh tháng 2Kẻ thù: đánh đổ ĐQ bọn PKTS, tay sai phản CMNhiệm vụ: nv độc lập là nv hàng đầu Mục tiêu: làm cho VN ... tỷ trọng giá trị sản phẩm lao động các ngành công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng sản phẩm lao động nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển...
 • 8
 • 103,119
 • 1,253

Xem thêm