0

phan tich va trien khai

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PCA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT.ỨNG DỤNG MATLAB

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PCA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT.ỨNG DỤNG MATLAB

Công nghệ thông tin

... tương ứng với K giá trị riêng λ lớn nhất, ta có : x-xtb = w1u1+ w2u2+…+ wNuN= với K
 • 27
 • 1,874
 • 27
Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp biến đổi eigenfaces và mạng nơron

Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp biến đổi eigenfaces mạng nơron

Kỹ thuật

... ẩn 2.3.3 Ưu điểm hạn chế 2.4 SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) SVM phương pháp nhận dạng Vladimir N Vapnik đề xuất năm 1995 SVM phương pháp nhận dạng dựa lý thuyết học thống kê ngày sử dụng phổ biến ... Eigenface: Theo lý thuyết, eigenface vector riêng u ứng với giá trị riêng có giá trị lớn ma trận covariance: (3.11) Để tính nhanh eigenface này, người ta chuyển sang tính toán với ma trận Ma trận...
 • 26
 • 2,425
 • 10
Tài liệu Nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giới tính bằng PCA doc

Tài liệu Nhận dạng khuôn mặt nhận dạng giới tính bằng PCA doc

Công nghệ thông tin

... riêng λ lớn nhất, ta có: K x − x = w1u1 + w2 u + + wK u K = ∑ wi u i với K
 • 13
 • 1,191
 • 7
NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH pptx

NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH pptx

Báo cáo khoa học

... Minh Thịnh, Trần Anh Tuấn, Phan Phú Doãn (2007), Tổng quan phương pháp xác định khuôn mặt người [2] Ion Marqués (2010), Face recognition Algorithms, Universidad del País Vasco [3] Byung-Joo Oh (2003), ... Φm] (4) Vì ma trận C có kích thước lớn (NxN) nên để tìm eigenvector ui C ta tìm eigenvector eigenvalue ma trận L: L = A TA với Lm,n   T  n m (5) Ma trận L có kích thước MxM
 • 6
 • 1,869
 • 40
BÁO CÁO

BÁO CÁO " NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI BẰNG MẠNG NƠRON PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH " pot

Báo cáo khoa học

... Minh Thịnh, Trần Anh Tuấn, Phan Phú Doãn (2007), Tổng quan phương pháp xác định khuôn mặt người [2] Ion Marqués (2010), Face recognition Algorithms, Universidad del País Vasco [3] Byung-Joo Oh (2003), ... Φm] (4) Vì ma trận C có kích thước lớn (NxN) nên để tìm eigenvector ui C ta tìm eigenvector eigenvalue ma trận L: L = A TA với Lm,n   T  n m (5) Ma trận L có kích thước MxM
 • 6
 • 2,118
 • 36
Đồ án kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt

Đồ án kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Các bư c thi t k k t qu tri n khai vào h th ng s ñư c trình bày chi ti t cho t ng kh i - 23 - Thi t k chi ti t tri n khai h th ng Chương Thi t k chi ti t tri n khai h th ng 3.1 Thu th p tách ... tri n khai h th ng vào so v i nh l i Ta có t p vec-tơ ñ u vào m i sau so sánh v i trung bình: A = [Φ1 , Φ , , Φ M ] Φ i = Γi − Ψ, (3.11) i = 1, M 3.3.1.3 Tính eigenface Ma tr n Covariance (covariance ... ng sai - 40 - Các k t qu tri n khai h th ng áp d ng Chương Các k t qu tri n khai h th ng áp d ng 4.1 L a ch n thi t b công c l p trình Các thi t b s d ng tri n khai h th ng sau: 4.1.1 Camera...
 • 59
 • 2,234
 • 56
phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trong các hệ thống quản lý nhân sự

phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trong các hệ thống quản lý nhân sự

Công nghệ thông tin

... (Karhumen Loeve): bi n i có ngu n g c t khai mi n c a trình ng u nhiên g i phương pháp trích ch n thành ph n Do ph i x lý nhi u thông tin, phép toán nhân c ng khai tri n l n Do v y, bi n i nh m làm ... u Mã phòng thuyên chuy n Ngày thuyên chuy n Ki u d li u Character Ncharacter VarCharacter Int Nchar Int Datetime VarChar Nchar Character Character Character NCharacter NCharacter Bit Datetime ... khuôn m t ngư i th c hi n ch c ti p theo Thu nh n thông tin nh ngư i dùng s th RFID S th RFID c ưa vao RFID Database ki m tra s t n t i tính h p l N u h p l , RFID Database tr v cho h th ng FaceID...
 • 83
 • 1,134
 • 2
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG CHỐNG GIAN LẬN TRONG THI CỬ

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI ỨNG DỤNG CHỐNG GIAN LẬN TRONG THI CỬ

Hệ thống thông tin

... phân lớp xuất phát từ lý thuyết học thống kê Thuật toán SVM lần Vladimir Vapnik đề xuất Sau đó, Corinna Cortes với Vladimir Vapnik đề xuất hình thức chuẩn SVM có nhiều tính ưu việt so với phương...
 • 26
 • 1,690
 • 8
hướng dẫn cài đặt raspberry pi và opencv 2.4.8 với demo nhận dạng khuôn mặt thông qua raspberry camera module

hướng dẫn cài đặt raspberry pi opencv 2.4.8 với demo nhận dạng khuôn mặt thông qua raspberry camera module

Quản trị mạng

... từ xa qua máy khác: - Tại terminal gõ: sudo raspi-config : để vào hình config raspi  Chọn mục Advance Options – SSH – Enable OK - Cài đặt SSH client máy tính Windows Download phần mềm PuTTY http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html...
 • 18
 • 4,096
 • 19
tìm hiểu phép biến đổi (phương pháp pca) nhận dạng khuôn mặt

tìm hiểu phép biến đổi (phương pháp pca) nhận dạng khuôn mặt

Kỹ thuật

... tương ứng với K giá trị riêng λ lớn nhất, ta có : x-xtb = w1u1+ w2u2+…+ wNuN= với K
 • 23
 • 1,955
 • 18
Nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong bảo toàn thông tin

Nhận dạng khuôn mặt người ứng dụng trong bảo toàn thông tin

Công nghệ thông tin

... t mã khó a cong khai (Public Key InfraStructure - PKI) + Kiẻ m soá t ló i va o - ra: Mạ t khả u, Tương lưa, Mạ ng rieng ả o, Cá p quyè n ̀ ̉ hạ n + Kiẻ m soá t va Xư lý cá c ... c thưc thong tin, ́ ́ ̣ - Phương phá p kiẻ m soá t ló i va o củ a thông tin + Kiẻ m soá t, ngan chạ n cá c thong tin va o Hẹ thó ng má y tính + Kiẻ m soá t, cá p quyè n sư ... “sau bọ ” (Virus, “Trojan horse”, ) va o Hẹ thó ng má y tính Kỹ thuật: Mạ t khả u (PassWord), Tương lưa (FireWall), ̀ ̉ Mạ ng rieng ả o (Virtual Private Network), Xá c thưc thưc thẻ...
 • 53
 • 642
 • 0
Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Tìm kiếm nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Công nghệ thông tin

... Sắp xếp lại giá trị đặc trưng tìm theo thứ tự giảm dần mặt giá trị (1,eigenvalue[1]), (2,eigenvalue[2]), …,(p,eigenvalue[p]) thứ tự đảm bảo thứ tự vector đặc trưng tương ứng  Theo dõi biến thiên ... tính, đồng thời có nhiều ứng dụng giao tiếp người với máy tính mà hệ thống nhận dạng mặt người đóng vai trò không nhỏ Dưới số ứng dụng  Các ứng dụng chuyên biệt cho ngành hàng không  Đảm bảo truy ... việc xuất/nhập cảnh bất hợp pháp  Một số người không xuất/nhập cảnh vào nước, song họ cố tình khai gian giấy tờ để xuất/nhập cảnh bất hợp pháp Làm để ngăn chặn gian lận này?  Lần dấu vết tìm...
 • 73
 • 1,930
 • 1
Nghiên cứu thiết kế phần mềm thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Nghiên cứu thiết kế phần mềm thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Công nghệ thông tin

... GIÁ TRỊ RIÊNG CỦA COVARIANCE MATRIX CHỌN 34 GIÁ TRỊ RIÊNG ĐẦU TIÊN ĐỂ TRÍCH CHỌN ĐẶC TÍNH 20 HÌNH 13 34 EIGENFACES TÌM ĐƯỢC .20 HÌNH 14 BIỀU ĐỒ GIÁ TRỊ RIÊNG CỦA COVARIANCE MATRIX CHỌN ... với trung bình: A = [Φ1 , Φ , , Φ M ] Φ i = Γi − Ψ, i = 1, M a.3 Tính eigenface Ma trận Covariance (covariance matrix) thể tương quan vec-tơ vec-tơ lại không gian Cho vec-tơ N chiều X = [ x1 , ... thước N × M , ta có covariance ma trận A trận C có kích thước N × N , ma phần tử C (i, j ) tính sau: C (i, j ) = cov(Φ i , Φ j ) Vec-tơ riêng (eigenvector) giá trị riêng (eigenvalue) : Cho ma trận...
 • 31
 • 861
 • 2
PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT SỬ DỤNG FUZZY LOGIC

PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT SỬ DỤNG FUZZY LOGIC

Hệ thống thông tin

... (FUZZY SET THEORY), giáo sư Lotfi Zadeh trường đại học California - Mỹ đề năm 1965 Công trình thực khai sinh ngành khoa học lý thuyết tập mờ nhanh chóng nhà nghiên cứu công nghệ chấp nhận ý tưởng ... biến thể lớn xuất mẫu khuôn mặt nhiều biến thể khó để nhận dạng Vấn đề bắt đầu hầu hết trường hợp khai thác tính khuôn mặt phát khuôn mặt, đề với vị trí khuôn mặt hình ảnh Phát khuôn mặt vấn đề...
 • 27
 • 845
 • 6
Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp PCA

Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp PCA

Điện - Điện tử - Viễn thông

... nargin && ischar(varargin{1}) gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); end if nargout [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); else gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); ... tương ứng): BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ XỬ LÝ ẢNH Các eigenvector AT.A tương ứng với eigenvalues Kích thước M v1 v3 v2 Các eigenvalues AT.A Sau tính vector vi (có kích thước M×1), ta dễ dàng suy vector riêng ... tra Chọn ảnh cần kiểm tra Kết ảnh cần tìm 3.2 Code nguồn 3.2.1 Chương trình function varargout = XULYANH(varargin) % Last Modified by GUIDE v2.5 01-Dec-2014 14:55:54 gui_Singleton = 1; gui_State...
 • 16
 • 1,450
 • 9
Hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt(hệ trục 2 servo)

Hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt(hệ trục 2 servo)

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Image CV namespace TrackingFace { public partial class Form1 : Form { //Variables : private Capture _capture = null; private bool _captureProgress; string RxString = ""; string stringTrans = ""; ... bạn cần 20KB nhớ đâu 2KB cho SRAM (Static Random Access Memory): giá trị biến bạn khai báo lập trình lưu Bạn khai báo nhiều biến cần nhiều nhớ RAM Tuy vậy, thực nhớ RAM lại trở thành thứ mà bạn ... _captureProgress = !_captureProgress; } } private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) { if (_capture != null) _capture.Dispose(); } private void serialPort1_DataReceived(object...
 • 42
 • 1,058
 • 3
CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ SO VỚI RFID

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ SO VỚI RFID

Điện - Điện tử

... đáng tốt môi trường không thuận lợi (ví dụ nóng, ẩm, bụi, bẩn, môi trường ăn mòn hay có va chạm…)  Triển khai hệ thống RFID tăng suất lao động, tự động hóa nhiều trình sản xuất, tăng thỏa mãn ... khách hàng tăng lợi nhuận II.1 Ưu nhược điểm RFID Nhược điểm công nghệ RFID    Chi phí triển khai cao Khả kiểm soát thiết bị hạn chế Thẻ dễ bị nhiễu sóng môi trường nước kim loại II.1 Ưu nhược...
 • 41
 • 3,476
 • 19
Tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Tìm kiếm nhận dạng khuôn mặt người trong ảnh

Thạc sĩ - Cao học

... Electrical and Computer Engineering, Coordinated Science Laborotory, and Beckman Institute for Advanced Science and Technology, University of Illinois at Urbana-Champaign, 405 N Mathews Ave, USA ... Institute for Biosciences, Bioinformatics, and Biotechnology, George Masson, University, Fairfax, VA 22030-4444 (page 503) of Face Recognition from Theory and Applications [14] Oi Bin Sun, Chian...
 • 5
 • 693
 • 5

Xem thêm