0

phan loai va phuong phap giai bai tap vat ly 10 hoc khy 2

Phân loại và phương pháp giải bài tập vật lý pptx

Phân loại phương pháp giải bài tập vật pptx

Vật lý

... = L2 → I1 ω1 = I2 2 I 1ω1 mR 12 ω1 40 = = = 5, 12( rad / s) → 2 = I mR2 (40 − 15) 2 b) Áp dụng định lí động năng: A = ∆Wđ = 1 1 2 I 2 I 1ω 12 = mR2 ω mR 12 ω 12 2 2 Thay số: A = 0,06 (J) Ví dụ 2: ... m2 m1l2 12 Hình l2 Mô men quán tính m2 trục quay (O): I2 = m2R 22 = m2 l2 Mô men quán tính m3 trục quay (O): I3 = m3R 32 = m3 Momen quán tính hệ trục quay (O): 2 l l I = I1 + I2 + I3 = 12 m1l2 ... trục quay thẳng đứng qua tâm: I= 1 1 m1R2 + m2 (2R )2 = m1R2 + m2 R2 12 Mô men động lượng hệ là: L = I ω = ( m1R2 + → L = ( 4+ m2 R2 )ω 0,5 ) 0 ,22 .2 ≈ 0,17kgm2/s Ví dụ : Một đĩa mài quay quanh trục...
 • 26
 • 4,337
 • 54
phân loại và phương pháp giải bài tập vật lý hạt nhân 12(trương văn thanh)

phân loại phương pháp giải bài tập vật hạt nhân 12(trương văn thanh)

Tư liệu khác

... 23 8 92 U 23 8 gam / mol : B 1 ,2 .10 25 hạt A 2, 2 .10 25 hạt 23 8 92 U C 8,8 .10 25 hạt D 4,4 .10 25 hạt Giải - Số hạt nhân có 119 gam urani N= m N A A = 23 8 92 U : 119 6, 02 .10 23 = 3.01 .10 23 hạt 23 8 ... Avơgađrơ 6, 02 .10 23 mol-1 Số hạt nhân ngun tử có 100 g Iốt A 3,9 52 .1 02 3 hạt B 4,595 .1 02 3 hạt C.4.9 52 .1 02 3 hạt 131 52 I : D.5, 925 .1 02 3 hạt Giải - Số hạt nhân ngun tử có 100 g hạt nhân I : N= m 100 N ... ứng tổng hợp 2g Hêli A 52, 976 .1 02 3 MeV B 5 ,29 76 .1 02 3 MeV C 2, 0 12 .1 02 3 MeV D .2, 0 12 .1 02 4 MeV Giải: - Số ngun tử hêli có 2g hêli: Website http://truongthanh85.violet.vn ĐT: 0974. 810. 957 23 Các giảng...
 • 36
 • 5,197
 • 143
PHAN LOAI VA PHUONG PHAP GIAI BAI TAP VAT LY 12 NAM 2012

PHAN LOAI VA PHUONG PHAP GIAI BAI TAP VAT LY 12 NAM 2012

Vật lý

... : ADCT : A2 x 2. 2. ( Rad / s ) T v2 A x2 v2 (5 2) (10. 2) = 10 (cm) (2. ) 2 x A.sin A.sin Điều kiện ban đầu : t = 2, 5(s) ; v A..cos 10. A .2. cos Vậy x 10. sin (2. t ) (cm) ... = 20 0cm = 2m b) Trong khoảng thời gian t2 = 2, 2s, số dao động mà vật thực : n t2 2, 5,5 (chu kỳ) Vậy quãng đường mà vật sau khoảng thời gian T 0, t2 =2s : s =5,5 4A =5,5 10 = 22 0cm = 2, 2 ... A..cos (t ) A.cos(t ) A - ADCT: A2 x v 2 v A2 x - Theo đầu ta có: v A2 x 20 1 02 82 120 (cm / s ) 2 ( v < ) Ta có : a x 20 320 0(cm / s ) 32( m / s ) Dấu chứng tỏ gia tốc...
 • 91
 • 961
 • 9
Tài liệu hướng dẫn phân loại và phương pháp giải bài tập vật lý lớp 10 toàn tập rất hữu ích cho học sinh dùng để ôn trong các kỳ thi kiểm tra

Tài liệu hướng dẫn phân loại phương pháp giải bài tập vật lớp 10 toàn tập rất hữu ích cho học sinh dùng để ôn trong các kỳ thi kiểm tra

Vật lý

... o ∆x (m ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆t (s) 8 10 10 12 12 12 14 14 o kho ng d i th i gian th c hi n c ghi b ng dư i ây 14 a/ Tính v n t c trung bình cho t ng o n ng 10m ? b/ V n t c trung bình ... ), 10 (km ) B (km ), 10 (km ) C 10 (km ), (km ) D 15 (km ), (km ) ÁP ÁN TR C NGHI M 1.C 2. C 3.D 4.D 5.C 6.C 7.A 8.D 9.A 10. D 11.A 12. D 13.D 14.A 15.C 16.B 17.C 18.C 19.C 20 .C 21 .A 22 .C 23 .D ... (II) b ng 2, 5 l n v n t c xe (I) 25 ≤ v ≤ 50   B x(km) C S: a/  (km /h) 25 0 50 ≤ v2 ≤ 150    20 0   v = 100 E  F  150 t1 t = 2, (h)    1 (I)   150 (III) 100 b/ v2 = ⇒ v1...
 • 211
 • 2,068
 • 3
Phân loại và phương pháp giải bài tập Vật lớp 12 ppt

Phân loại phương pháp giải bài tập Vật lớp 12 ppt

Vật lý

... L tng ng T1, f1 mc t C2 vi cun dõy cú t cm L tng ng T2, f2 + Nu mch gm C1 nt C2 v L thỡ 1 2 T T1 T2 f f 12 f 2 + Nu mch gm (C1 // C2) nt L thỡ T T T 22 f 1 f1 f 22 - in dung ca t phng ... bi Vt lớ 12 cunyhe0@gmail.com A1 sin A2 sin vi (nu ) A1cos1 A2 cos + Nu = 2k (x1, x2 cựng pha) AMax = A1 + A2 + Nu = (2k+1) (x1, x2 ngc pha) AMin = A1 - A2 ` 2 + Nu = /2 + k (hai ... m2 tương ứng chu kì T2 2 Nếu : + m = m1 + m2 => T T1 T + m = |m1 - m2| => T n T 12 T 22 Khi gắn vật có khối lượng m vào lò xo có độ cứng : + k1 tương ứng chu kì T1 + k2 tương ứng chu kì T2...
 • 28
 • 974
 • 7
Phân dạng và phuong pháp giải bài tập vật lý 12

Phân dạng phuong pháp giải bài tập vật 12

Vật lý

... L tng ng T1, f1 mc t C2 vi cun dõy cú t cm L tng ng T2, f2 + Nu mch gm C1 nt C2 v L thỡ 1 2 T T1 T2 f f 12 f 2 + Nu mch gm (C1 // C2) nt L thỡ T T T 22 f 1 f1 f 22 - in dung ca t phng ... bi Vt lớ 12 cunyhe0@gmail.com A1 sin A2 sin vi (nu ) A1cos1 A2 cos + Nu = 2k (x1, x2 cựng pha) AMax = A1 + A2 + Nu = (2k+1) (x1, x2 ngc pha) AMin = A1 - A2 ` 2 + Nu = /2 + k (hai ... m2 tương ứng chu kì T2 2 Nếu : + m = m1 + m2 => T T1 T + m = |m1 - m2| => T n T 12 T 22 Khi gắn vật có khối lượng m vào lò xo có độ cứng : + k1 tương ứng chu kì T1 + k2 tương ứng chu kì T2...
 • 28
 • 2,837
 • 11
Phân loại và phương pháp giải bài tập Điện động lực vĩ mô

Phân loại phương pháp giải bài tập Điện động lực vĩ mô

Vật lý

... B q2 q2 er 4πε r 22 Suy ra: ( ) 2 E = E 12 + E + E1 E cos E1 , E = E 12 + E − E1 E cos α Trong tam giác MAB: cos α = Vậy: E = 4πε r 12 + r 22 − d 2r1r2 ( q 12 q q1q r 12 + r 22 − d + − r14 r2 r13 r23 ... • 7- 12 /10/ 20 07: Lựa chọn đề tài nhận nhiệm vụ từ giảng viên hướng dẫn • 13- 20 /10/ 20 07: Sưu tầm tài liệu cho đề tài • 21 - 26 /10/ 20 07: Xây dựng tiêu chí để phân loại tập • 27 /10- 2/ 11 /20 07: Xây ... kính r2 Theo định lí O-G: ∫ε o E2 d S = q2 S2 ε o E 4πr 22 = − πr23 ρ ⇒ E2 = − ρr2 ρ hay E = − r2 3ε o 3ε o * Điện trường hốc: Theo nguyên chồng chất điện trường: E = E1 + E = ( ) ρ ρ r1 − r2 =...
 • 78
 • 5,863
 • 23
Phân loại và phương pháp giải bài tập hóa học (Đồng Đức Thiện)

Phân loại phương pháp giải bài tập hóa học (Đồng Đức Thiện)

Cao đẳng - Đại học

... A: CnH2n+1OH (x mol) hay CnH2n+2O B: CmH2m+1COOH (x mol) hay CaH2aO2 (a = m+1) Ptpư: 3n Phần 1, CnH2n+2O + O nCO2 + (n+1)H2O 2 x nx 2, CaH2aO2 + 3a O2 y nCO2 aCO2 + aH2O ay nx ay 2, 24 22 , 0,1(mol ... 2, 52 n H 2O = 2x 3y 5z = 0,14 y y 3y 3y 18 mhh mO2 mCO2 mH 2O 13 3, C4 H10 O2 4CO2 H 2O 13 z z 4z 5x 4, n CO2 = x 3y 4z = 0,1 22 , 2, 52 n H 2O = 2x 3y 5z = 0,14 18 16x 42y 58z+ 2x 4,5y 6,5z 32 ... Đức Thiện 1, 2A + 2aHCl 2ACla + aH2 2, 2B + 2bCHl 2BClb + bH2 3, 4A + aO2 2A2Oa 4, 4B + bO2 2B2Oa nA = x; nB = y ax by + = 2 0,5x(2A + 16a) + 0,5y (2B + 16b) = 2, 84 (2) Giải (1) (2) : ax + by =...
 • 37
 • 1,878
 • 30
phân loại và phương pháp giải bài tập hoá học lớp 8 ở trương thcs

phân loại phương pháp giải bài tập hoá học lớp 8 ở trương thcs

Hóa học

... Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu-Kém Lớ SL % SL % SL % SL % p 8C 44 10 22 , 72 18 40.9 10 22 , 72 13,66 8D 40 12, 5 14 35 22 ,5 12 30 8E 40 10 25 13 32, 5 15 37,5 - Vì thời gian đầu t vào sáng kiến nên nội dung ... Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu-Kém SL % SL % SL % SL % 8C 44 11,36 12 27 ,27 15 34,1 12 27 ,27 8D 40 17,5 10 25 21 52, 5 8E 40 0 15 12 30 22 55 - Qua trình giảng dạy cho học sinh, nhận thấy sau đa cách ... Bài giải 2SO2 + O2 2SO3 Giả sử số mol SO2 O2 mol Theo phơng trình: =2: 1 Bài toán: = : O2 d Gọi số mol SO2 phản ứng x ( < x < ) -> Số mol SO2 d – x Theo phơng trình toán: đ Số mol O2 d là: 1-...
 • 16
 • 5,628
 • 9
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ Phân loại và phương pháp giải bài tập Hóa 8

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ Phân loại phương pháp giải bài tập Hóa 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... ) = 2. 27 + ( 32 + 16.4) = 3 42 gam Thành phần % khối lợng nguyên tố hợp chất: 2. 27 x 100 % = 17,78% 3 42 3. 32 = x100% = 28 ,07 % 3 42 %Al = %S %O = 3.4.16 x 100 % = 54,15% %O = 100 - (17,78 + 28 ,07 ... M 31 nO2= V 6, 72 = = 0,3 22 ,4 22 ,4 mol PTHH: 4P + 5O2 Lập tỉ lệ : 0 ,2 = 0,05 to < 2P2O5 0,3 = 0,06 Vậy Oxi d sau phản ứng, tính toán theo lợng dùng hết 0 ,2 mol P b Chất đợc tạo thành : P2O5 Theo ... nguyên tố Na nguyên tố O 50 gam Na2CO3 Bài giải : M Na CO Tính khối lợng mol: = 23 + 12 + 16.3 = 106 gam mNa = mO = 2. 23 x 50 = 21 ,69 gam 106 3.16 x 50 = 22 ,64 gam 106 Tìm công thức hóa học : Các...
 • 84
 • 1,285
 • 11
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH VẬT LÝ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH VẬT " PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN ĐỘNG LỰC VĨ MÔ " pptx

Báo cáo khoa học

... B q2 q2 er 4πε r 22 Suy ra: ( ) 2 E = E 12 + E + E1 E cos E1 , E = E 12 + E − E1 E cos α Trong tam giác MAB: cos α = Vậy: E = 4πε r 12 + r 22 − d 2r1r2 ( q 12 q q1q r 12 + r 22 − d + − r14 r2 r13 r23 ... • 7- 12 /10/ 20 07: Lựa chọn đề tài nhận nhiệm vụ từ giảng viên hướng dẫn • 13- 20 /10/ 20 07: Sưu tầm tài liệu cho đề tài • 21 - 26 /10/ 20 07: Xây dựng tiêu chí để phân loại tập • 27 /10- 2/ 11 /20 07: Xây ... kính r2 Theo định lí O-G: ∫ε o E2 d S = q2 S2 ε o E 4πr 22 = − πr23 ρ ⇒ E2 = − ρr2 ρ hay E = − r2 3ε o 3ε o * Điện trường hốc: Theo nguyên chồng chất điện trường: E = E1 + E = ( ) ρ ρ r1 − r2 =...
 • 78
 • 1,108
 • 0
PHÂN LOẠI và PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập HOÁ học lớp 8

PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập HOÁ học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... 2SO2 + O2 → 2SO3 Giả sử số mol SO2 O2 mol Theo phương trình: Bài toán: nSO2 : nO2 = : nSO2 : nO2 = : O2 dư Gọi số mol SO2 phản ứng x ( < x < ) -> Số mol SO2 dư – x Theo phương trình toán: nO2 ... tố Na nguyên tố O 50 gam Na2CO3 Bài giải : Tính khối lượng mol: M Na2CO3 = 23 + 12 + 16.3 = 106 gam mB= a mNa = ( (2* 23) /106 ) x 50 = 21 ,69 gam mO = ((3*16) /106 ) x 50 = 22 ,64 gam Tìm công thức hóa ... nO2= V /22 ,4 = 6, 72 /22 ,4 mol PTHH: 4P + 5O2 → t0 2P2O5 Lập tỉ lệ : 0 ,2 /4 = 0,05 < 0,3 /5 = 0,06 Vậy Oxi dư sau phản ứng, tính toán theo lượng dùng hết 0 ,2 mol P b Chất tạo thành : P2O5 Theo...
 • 12
 • 10,137
 • 185
skkn phân loại và phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về oxit kim loại

skkn phân loại phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về oxit kim loại

Giáo dục học

... + H2 → 3Fe + 4H2O (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O (3) FeCl2 + NaOH → Fe(OH )2 + 2NaCl (4) MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH )2 + 2NaCl (5) 4Fe(OH )2 + O2 + → 2H2O + 4Fe(OH)3 (6) 2Fe(OH)3 ... nBaCO3 = 100 ×197 100 × 84 Các phản ứng xảy ra: MgCO3 +2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O(1) 28 ,1a 100 × 84 28 ,1a 100 × 84 → BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O (2) 28 ,1 (100 − a ) → 100 ×197 28 ,1 (100 − a ) 100 ... thường Theo ta có: nBaCrO = 50, = 0 ,2 (mol) 25 3 Các phản ứng xảy ra: Cr2O3 +2KOH → 2KCrO2 + H2O (1) ¬ 0 ,2 0,1 2KCrO2 + 3Br2 + 8KOH → 2K2CrO4 + 6KBr + 4H2O (2) ¬ 0 ,2 0 ,2 Giáo viên thực hiện: Nguyễn...
 • 53
 • 1,092
 • 2
skkn phân loại và phương pháp giải bài tập hoá học lớp 8 trường thcs

skkn phân loại phương pháp giải bài tập hoá học lớp 8 trường thcs

Giáo dục học

... = 2. 27 + ( 32 + 16.4) = 3 42 gam Thành phần % khối lợng nguyên tố hợp chất: 2. 27 x 100 % = 17,78% 3 42 3. 32 = x100% = 28 ,07 % 3 42 3.4.16 = x 100 % = 54,15% %O = 100 - (17,78 + 28 ,07 ) = 54,15% 3 42 ... 31 V 6, 72 nO2= 22 ,4 = 22 ,4 = 0,3 mol PTHH: 4P + 5O2 Lập tỉ lệ : 0 ,2 = 0,05 to < 2P2O5 0,3 = 0,06 Vậy Oxi d sau phản ứng, tính toán theo lợng dùng hết 0 ,2 mol P b Chất đợc tạo thành : P2O5 Theo ... nguyên tố Na nguyên tố O 50 gam Na2CO3 Bài giải : Tính khối lợng mol: M Na CO = 23 + 12 + 16.3 = 106 gam mNa = mO = 2. 23 x 50 = 21 ,69 gam 106 3.16 x 50 = 22 ,64 gam 106 Tìm công thức hóa học : Các...
 • 80
 • 1,216
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008