0

những biện pháp kỹ thuật và công trình

Giải pháp nâng cao năng lực – Tư vấn - Thiết kế - Giám sát, thi công tại Viện Địa Kỹ Thuật và Công Trình Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Giải pháp nâng cao năng lực – Tư vấn - Thiết kế - Giám sát, thi công tại Viện Địa Kỹ Thuật Công Trình Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Kiến trúc - Xây dựng

... dựng công trình Dự toán tượng địa chất xảy trình thi công, khai thác sử dụng công trình Đề xuất biện pháp xử lý điều kiện địa chất công trình lợi từ việc đo vẽ đồ địa chất công trình Như công ... công trình dân dụng, công nghiệp; • Thiết kế công trình xây dựng cầu, đường bộ; • Giám sát khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; • Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công ... kế, khảo sát, thiết kế thi công móng công trình I Giới thiệu Viện Địa kỹ thuật nề móng công trình Tên quan & Địa chỉ: • Tên đầy đủ tiếng Việt: Viện Địa kỹ thuật Công trình • Tên tiếng Anh: Geotechnical...
 • 52
 • 2,021
 • 13
Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật và công nghệ hợp lý để khai thác than ở khu vực có di tích lịch sử văn hoá, công trình công nghiệp và dân dụng

Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật công nghệ hợp lý để khai thác than ở khu vực có di tích lịch sử văn hoá, công trình công nghiệp dân dụng

Báo cáo khoa học

... nhóm công trình cần bảo vệ + Phân loại công trình cần bảo vệ tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu bảo vệ + Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật nhóm công trình + Nghiên cứu đề xuất giải pháp công ... giải pháp kỹ thuật công nghệ khai thác dới công trình .92 3.1 Tổng quan kinh nghiệm khai thác dới công trình cần bảo vệ mặt đất nớc việt nam 92 3.2 giải pháp kỹ thuật mỏ bảo vệ công ... an toàn khai thác dới công trình; + Xây dựng phơng pháp đánh giá hiệu kinh tế áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ khai thác dới công trình - Xây dựng quy định bảo vệ công trình bề mặt đất ảnh...
 • 728
 • 909
 • 2
Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p10 pptx

Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p10 pptx

Cao đẳng - Đại học

... Trong trình hình thành s a kích t c a n Yên, n Giáp, bu ng tr ng có tác d ng nh t ñ nh kích thích trình t o s a, ñó n Yên ñóng vai trò quan tr ng 4.2.3 Tác d ng c a th n kinh th d ch trình ti ... l n, c vào s n lư ng s a ñ ñi u ch nh kh u ph n cho thích h p Ph i ý ñ m b o cung c p ñ nư c u ng s ch M t bò có su t s a 6-7 kg/ngày c n cung c p 40 kg nư c vào mùa ñông, 60 kg nư c vào mùa ... t, s n lư ng s a cao, bi n pháp gi i quy t t t th c ăn c n ph i có bi n pháp chăm sóc qu n lý t t N u chăm sóc không t t, qu n lý không ch t s không th ti n hành ñư c công tác gi ng, s c kho c...
 • 5
 • 259
 • 1
Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p9 pps

Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p9 pps

Cao đẳng - Đại học

... chung quanh có lông Nó có tác d ng b o v quy ñ u, phân ti t d ch nh n ñưa dương v t vào âm ñ o 3.2 Th n kinh th d ch trình ho t ñ ng c a ñ c gi ng Khi ñ c gi ng ñ n tu i thành th c v tính, ch c n ... ng c a nhân t ngo i c nh, kích thích ñư c truy n vào vùng dưói ñ i (hypothalamus), xu ng n yên Tuy n yên ti t FSH, LH FSH có tác d ng kích thích trình hình thành tinh trùng, LH có tác d ng kích ... 1100 mg/100 ml tinh d ch Hàm lư ng axit lactic nhi u hay ph thu c vào s ho t ñ ng c a tinh trùng sau l y tinh N u dùng bi n pháp c ch t t s ho t ñ ng c a tinh trùng hàm lư ng axit lactic s th...
 • 5
 • 323
 • 0
Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p7 ppt

Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p7 ppt

Cao đẳng - Đại học

... c m? Trình bày qui trình nuôi dư ng gà th t? Các ch tiêu ch n l c gà con, gà h u b gà ñ ? Trình bày qui trình nuôi dư ng gà con? Trình bày qui trình nuôi dư ng gà h u b ? 10 Trình bày qui trình ... p chương V Trình bày trình hình thành tr ng gia c m? Cho bi t c u t o c a tr ng gia c m ? Phân tích ch tiêu ñánh giá ch t lư ng tr ng gia c m? Gi i thích trư ng h p tr ng d hình? Trình bày ch ... l n/ ngày - Sau thu nh t, tr ng ñư c x p vào khay, kh trùng ñưa vào kho b o qu n s m t t Hàng ngày v sinh chu ng tr i, máng ăn, máng u ng theo ñúng qui trình Theo dõi tình hình s c kho , d ch...
 • 5
 • 286
 • 0
Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p6 potx

Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p6 potx

Cao đẳng - Đại học

... th c t s n xu t ñ ñ t hi u qu kinh t cao Khái quát có hai chương trình chi u sáng: chương trình áp d ng cho chu ng kín chương trình áp d ng cho chu ng h Chi u sáng cho chu ng kín: - ð i v i ... th , h n ch th c ăn vào mùa hè có tác d ng m nh vào mùa ñông (khi mà ngày ng n) - Gi m t l ch t c a gà mái th i kỳ ñ , gi m c h i ch ng ch t ñ t t Có th áp d ng m t bi n pháp cho ăn h n ch sau: ... t, không ñ phân tích t chu ng vào mùa nóng - Gi m m t ñ gà k t h p lo i th i trư c bư c vào mùa nóng - Cho gà ăn kh u ph n thích h p v i nhi t ñ cao, chi u sáng vào ban ñêm ñ gà ăn h t kh u ph...
 • 5
 • 259
 • 0
Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p5 docx

Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p5 docx

Cao đẳng - Đại học

... hành v sinh chu ng tr i, máng ăn, máng u ng theo quy trình ñ i v i lo i gà - C m t ñ i không cho ngư i trách nhi m vào khu nuôi dư ng - Trư c vào chu ng b t bu c ph i thay qu n áo, dày dép bư c ... crezyl 3% - Khi chu ng khô, ñưa ch t ñ n chu ng m i vào, r i dày 10-15cm tuỳ thu c vào th i gian nuôi Sau ñó sát trùng b ng dung d ch formol - ðưa vào chu ng nh ng d ng c thi t b chăn nuôi ñã ñư ... ñ h p thích h p 30-320C Không nh t gà h p 48 gi + ðưa gà vào chu ng: Công vi c ph i ñư c th c hi n th n tr ng nh nhàng - Trư c ñưa gà vào chu ng ph i chu n b ñ y ñ thi t b d ng c c n thi t, kéo...
 • 5
 • 314
 • 0
Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p4 pdf

Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p4 pdf

Cao đẳng - Đại học

... i vào khu chu ng t ng chu ng - Khi chu ng khô ñưa ch t ñ n chu ng m i vào, r i ñ u, dày 10 - 15 cm tuỳ thu c vào th i gian nuôi Sau ñó sát trùng m t l n n a b ng dung d ch formol 2% - ðưa vào ... o m , mù m t, vv 3.2.2 Nh n gà vào chu ng - Trư c nh n gà vào chu ng ph i kéo rèm che kín chu ng, b t ch p sư i, ñ nư c s ch vào máng u ng - Chuy n h p ñ ng gà vào chu ng, chuy n ph i nh nhàng, ... ng Tr ng ñư c l y kh i kho b o qu n 8-10 gi trư c ñưa vào p Trư c x p vào khay tr ng ph i ñư c xông sát trùng kho ng 20 phút Tr ng ñư c x p vào khay theo chi u th ng ñ ng, ñ u l n phía N u x p...
 • 5
 • 260
 • 0
Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p3 pps

Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p3 pps

Cao đẳng - Đại học

... trình thu nh t s m ñ h n ch s xâm nh p c a vi khu n vào tr ng Các loài gia c m khác thư ng ñ tr ng vào th i ñi m khác ngày Gà thư ng ñ vào kho ng - 14 gi , v t thư ng ñ vào kho ng - gi sáng Vào ... ng ph i ñ t vào thùng cát tông xe ph i có ñi u hoà nhi t ñ Các d ng c thu tr ng ph i ñư c sát trùng V mùa hè, nên v n chuy n tr ng vào bu i sáng ho c chi u mát; vào mùa ñông, nên vào bu i trưa ... trung ñ phân lo i, xông sát trùng trư c ñưa vào kho b o qu n Quá trình thao tác không làm l n l n tr ng c a ñàn khác Các tr ng b n, d p n t… ph i ñư c x p vào v riêng chuy n v kho tr ng thương ph...
 • 5
 • 176
 • 0
Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p2 ppsx

Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p2 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... mu i khoáng ng m vào tr ng làm cho lòng tr ng loãng Phía màng dư i v b t ñ u hình thành v c ng, m i ñ u s l ng ñ ng nh ng h t r t nh b m t c a màng dư i v , sau ñó tăng lên trình h p thu mu i ... ch t nhân Màu s c c a lòng ñ ph thu c vào hàm lư ng caroten th c ăn s c t th gia c m Lòng ñ chi m kho ng 32% so v i kh i lư ng tr ng T l lòng ñ ph thu c vào nhi u y u t : gi ng, di truy n, cá ... Ca3(PO4)2; Mg2(PO4)2 Protein c a v ch y u colagen làm hoà tan mu i khoáng trình hình thành v c ng Hàm lư ng canxi photpho v ph thu c vào ch t kh u ph n m c ñ ñáp ng vitamin D cho gia c m N u kh u ph...
 • 5
 • 220
 • 0
Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p1 pdf

Giáo trình phân tích những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt tùy theo giống loài p1 pdf

Cao đẳng - Đại học

... Quá trình hình thành tr ng ñư c th c hi n ñư ng sinh d c, ph thu c vào tr ng thái sinh lý c a gia c m mái ch u nh hư ng c a h th n kinh - th d ch y u t c a môi trư ng 1.1 C u t o quan sinh d c trình ... a l n con? Các bi n pháp k thu t nh m nâng cao su t chăn nuôi l n con? Nh ng ch tiêu b n ñánh giá s c s n xu t c a l n th t nh ng y u t nh hư ng ñ n ch tiêu ñó? Các bi n pháp k thu t nh m nâng ... tiêu ñó? Các bi n pháp k thu t nh m nâng cao s c s n xu t c a l n ñ c gi ng? Nh ng ch tiêu b n ñánh giá s c s n xu t c a l n nái nh ng y u t nh hư ng ñ n ch tiêu ñó? Các bi n pháp k thu t nh m...
 • 5
 • 397
 • 2
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP kỹ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH TIỂU đoàn 2  e21 – BTL BIÊN PHÒNG

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP kỹ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH TIỂU đoàn 2 e21 – BTL BIÊN PHÒNG

Kiến trúc - Xây dựng

... công II Biện pháp trắc đạc định vị công trình III Biện pháp kỹ thuật thi công công tác đất IV Biện pháp kỹ thuật thi công công tác cốp pha V Biện pháp kỹ thuật thi công công tác cốt thép VI Biện ... Biện pháp kỹ thuật thi công công tác bê tông VII Biện pháp kỹ thuật thi công công tác chống thấm VIII Biện pháp kỹ thuật thi công công tác xây IX Biện pháp kỹ thuật thi công công tác làm mái X Biện ... pháp kỹ thuật thi công công tác đất Thi công đất theo tiêu chuẩn TCVN 4447-1987 Biện pháp thi công chi tiết xem vẽ 1- Biện pháp thi công đào đất - Công tác đào đất đợc thực phơng pháp thủ công...
 • 26
 • 2,794
 • 4
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP tổ CHỨC THI CÔNG GIẢI PHÁP kỹ THUẬT và CÔNG NGHỆ THI CÔNG TOÀN bộ các PHẦN của gói THẦU

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP tổ CHỨC THI CÔNG GIẢI PHÁP kỹ THUẬT CÔNG NGHỆ THI CÔNG TOÀN bộ các PHẦN của gói THẦU

Kiến trúc - Xây dựng

... chuyền thi công móng, mặt đờng + Dây chuyền thi công công trình an toàn giao thông, công trình phòng hộ hoàn thiện A - Giải pháp kỹ thuật công nghệ thi công nền, mặt đờng Chơng Công nghệ thi công ... đội thi công thông tin công trờng điện thoại di động cố định đàm Hồ sơ dự thầu xây lắp Phần II Giải pháp kỹ thuật công nghệ thi công hạng mục công trình Dựa vào khả năng, trình độ, công nghệ, ... cán kỹ thuật trờng thờng xuyên kiểm tra giám sát, hớng dẫn công nhân thực theo biện pháp tổ chức thi công quy trình quy định Cán kỹ thuật thờng xuyên theo dõi, kiểm tra quy trình công nghệ, trình...
 • 136
 • 2,394
 • 3
Lập biện pháp kỹ thuật thi công cho công trình nhà học 4 tầng

Lập biện pháp kỹ thuật thi công cho công trình nhà học 4 tầng

Kỹ thuật

... Quang Kỹ Thuật Thi Công Phần III: Các biện pháp kỹ thuật thi công I:Bỉện pháp thi công phần móng: Khảo sát địa chất công trình : Kết khảo sát địa chất công trình trung tâm nghiên cứu địa kĩ thuật ... vào kết khảo sát để thiết kế công trình Biện pháp tiêu: Svth : Lê văn Bảy Lớp: CĐXD2-K2 4”' 4"'A 5'" 6’" 6'"A T" 8"' 9'" GVHD: Trần : TrầnMinh Minh Quang GVHD Quang Thuật ThiCông Công K Kỹ Thuật ... Minh Quang K Kỹ Thuật ThiThi Công Thuật Công Biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp Nếu miệng hố móng chưa đạt chiều rộng thiết kế ta cho công nhân tiến hành sửa,Tập chỗ nơi sạt lở cho công nhânđểphá...
 • 42
 • 315
 • 0
Biện pháp ky thuat thi công công trình cầu đường

Biện pháp ky thuat thi công công trình cầu đường

Kiến trúc - Xây dựng

... phải giữ suốt trình thi công, hoàn công bàn giao công trình + Các mốc chuẩn công trình giữ lại để theo dõi đánh giá biến dạng công trình trình vận hành - Việc xác định tuyến tim công trình nằm phạm ... phải giữ suốt trình thi công, hoàn công bàn giao công trình + Các mốc chuẩn công trình giữ lại để theo dõi đánh giá biến dạng công trình trình vận hành - Việc xác định tuyến tim công trình nằm phạm ... đường - Trong trình thi công không để máy thi công di chuyển trực tiếp mặt vải địa kỹ thuật 2.2.9 Biện pháp thi công đường  Công tác chuẩn bị thi công đường - Trước khởi công thi công đường, nhà...
 • 210
 • 1,342
 • 4
Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng

Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... VỤ THI CÔNG: Các số liệu cần thiết cho trình chọn máy thi công: + Tổng chiều dài công trình: 42m + Chiều rộng công trình: 20m + Chiều cao công trình: 29.8m Theo biện pháp kỹ thuật thi công: - ... bị, công nhân lành nghề có khả sử dụng công nghệ thi công tiên tiến II PHÂN TÍCH, CHỌN LỰA GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ, BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG CÁC KẾT CẤU: * Công trình nhà cao tầng có số lượng công ... phương ngang Ta chọn thi công theo phương án Phù hợp với khả thi công yêu cầu thời gian, kết cấu công trình * Chọn biện pháp kỹ thuật bê tông Để thi công bê tông cho công trình ta lựa chọn từ phương...
 • 31
 • 6,015
 • 22

Xem thêm