0

một số biện pháp khắc phục khó khăn 20

thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xây lắp 3

thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xây lắp 3

Quản trị kinh doanh

... nghiệp năm 200 8 0.984 năm 200 9 1.004, tăng 0. 020 lần Hệ số toán nhanh xí nghiệp năm 200 8 0.598 Đỗ Thị Ngân _ A 1203 9 14 Lớp QA 20D4 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường Ðại học Thăng Long năm 200 9 0.639, ... lên người tương đương tăng 1.05% (200 8 -200 9), trình độ cao đẳng tăng người tức tăng 0.42% (200 8 -200 9), trình độ trung cấp năm 200 7 -200 8 giảm người, năm 200 8 -200 9 giảm người Điều chứng tỏ xí nghiệp ... lắp số Đội xây lắp số Phó giám đốc Kinh doanh Phòng kế toán Tài Đội xây lắp số Đỗ Thị Ngân _ A 1203 9 Phó giám đốc Kỹ thuật Phòng kế hoạch thống kê Đội xây lắp số Đội xây lắp số Đội xây lắp số Phòng...
 • 21
 • 432
 • 0
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CUNG ỨNG - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU.DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CUNG ỨNG - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU.DOC

Kế toán

... Nhìn vào bảng số liệu ta nhận thấy tổng số vốn Xí nghiệp tăng qua năm, có thay đổi nhỏ tỷ trọng vốn cố định vốn lưu động cụ thể: năm 200 6 tổng số vốn tăng 20, 23% so với năm 200 5, năm 200 7 tăng 3,846% ... 200 5 10.501 triệu đồng, năm 200 6 16.870 triệu đồng, năm 200 7 14.761 triệu đồng Như vòng ba năm 200 5 -200 7 năm 200 6 cho doanh thu tăng gấp 1,606 lần năm 200 5, sang năm 200 7 Tạ thị Huyền 16 doanh ... Thương Việt Nam Bảng.2 Tình hình bảo toàn phát triển vốn Xí nghiệp năm 200 5 – 200 7 (Đơn vị:Tỷ VNĐ) Năm 200 5 200 6 200 7 Tổng số Vốn cố định Vốn lưu động vốn Giá trị Tỷ trọng % Giá trị Tỷ trọng %...
 • 20
 • 763
 • 0
Công tác lao động và tiền lương của xí nghiệp

Công tác lao động và tiền lương của xí nghiệp

Quản trị kinh doanh

... Thanh Xuân -Đống Đa-Hà Nội.Xí nghiệp đợc thành lập ngày 14/11/1988 theo định số 1325 NL/TCCB-LD lợng sau đổi lại định số 201 NL/TCCB ngày 18/11/1991 Trớc năm 1988 xí nghiệp tồn dới dạng đội trực thuộc ... CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 doanh mình.Sự nỗ lực đợc thể qua số tiêu thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm gần Nội dung Doanh thu 200 2 ... 395 400 Thu nhập bình quân Số lao động bình quân Qua bảng tổng kết.Ta thấy doanh thu xí nghiệp hàng năm tăng Từ chuyển đổi sang kinh tế thị trờng xí nghiệp gặp không khó khăn, trớc xí nghiệp hoàn...
 • 12
 • 474
 • 0
Hoạt động kinh doanh và quản lý của xí nghiệp xây dựng

Hoạt động kinh doanh và quản lý của xí nghiệp xây dựng

Quản trị kinh doanh

... vốn Số đầu năm Số cuồi kỳ 7,009,600,374 25.064.350 43.897. 320 43.897. 320 7.078. 820. 894 Số đầu năm 19.831.418.810 Số cuồi kỳ 7,078, 820, 894 7,078, 820, 894 19,831,418,810 19,831,418,810 7,078, 820, 894 ... 310 320 330 400 410 420 37.672.700 19.035.980.269 639.108.496 69. 220. 520 69. 220. 520 Mã số 19,787,521,490 74.760.250 13.036.800 5.838.164.302 1.133.334.922 110 110 120 130 140 150 160 200 210 220 ... Dới số tiêu lao động tài XNXD 101 qua năm 200 0 - 200 2 giúp ta thấy đợc toàn cảnh hoạt động kinh doanh tài Xí nghiệp Bảng số liệu số tiêu tài XNXD 101 năm 200 0 -200 2 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 200 0...
 • 48
 • 348
 • 0
Đánh giá chung về công tác tổ chức quản lý và kế toán của Xí nghiệp Xây dựng số 4.

Đánh giá chung về công tác tổ chức quản lý và kế toán của Xí nghiệp Xây dựng số 4.

Kế toán

... phối hợp, đạo cán lãnh đạo cấp với đội khó khăn, không thường xuyên đặc điểm ngành nghề xây dựng địa điểm cách xa mặt địa lý Xí nghiệp cần có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu hoạt động SXKD ... cấp dịch vụ năm 200 6 so với năm 200 5 tăng 6.035.948.645 VNĐ, tương ứng tốc độ tăng 24,16% Tốc độ tăng doanh thu Xí nghiệp cao Sở dĩ, doanh thu năm 200 6 tăng lên so với năm 200 5 năm 200 6, Xí nghiệp ... tác kế toán * Chế độ kế toán áp dụng: Xí nghiệp Xây dựng số áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo định số 15 /200 6/QĐ-BTC ngày 20/ 03 /200 6 Bộ trưởng Bộ tài * Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày...
 • 52
 • 715
 • 2
Những thuận lợi và khó khăn của xí nghiệp xe buýt 10-10

Những thuận lợi và khó khăn của xí nghiệp xe buýt 10-10

Khoa học xã hội

... Hà Nội, Xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội giữ vị trí số Ngay gặp khó khăn thời kỳ đầu xí nghiệp phải đảm đơng 4/13 tuyến xe chiếm 30, 8%;33/112 số lợng xe chiếm 29, 5%và vận chuyển đợc 1, 85 triệu ... Nội nh xí nghiệp khác phù hợp với thực tế khách quan Ngày 14 tháng năm 200 4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 72 /200 4/QĐ-UB việc thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động ... việc vận tải công cộng nghành xe buýt thành phố Tính đến năm 200 4, số tuyến xe mà xí nghiệp quản lý tăng gấp 3, lần với 14 tuyến ;số lợng xe hoạt động tăng 5, 82 lần lên 192 xe lợng hành khách...
 • 5
 • 1,949
 • 28
Hoạt động kinh doanh và quản lý của Xí nghiệp xây dựng 101

Hoạt động kinh doanh và quản lý của Xí nghiệp xây dựng 101

Kế toán

... vốn Số đầu năm Số cuồi kỳ 7,009,600,374 25.064.350 43.897. 320 43.897. 320 7.078. 820. 894 Số đầu năm 19.831.418.810 Số cuồi kỳ 7,078, 820, 894 7,078, 820, 894 19,831,418,810 19,831,418,810 7,078, 820, 894 ... 310 320 330 400 410 420 37.672.700 19.035.980.269 639.108.496 69. 220. 520 69. 220. 520 Mã số 19,787,521,490 74.760.250 13.036.800 5.838.164.302 1.133.334.922 110 110 120 130 140 150 160 200 210 220 ... Dới số tiêu lao động tài XNXD 101 qua năm 200 0 - 200 2 giúp ta thấy đợc toàn cảnh hoạt động kinh doanh tài Xí nghiệp Bảng số liệu số tiêu tài XNXD 101 năm 200 0 -200 2 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 200 0...
 • 48
 • 331
 • 0
Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Sản xuất chế biến suất ăn Nội Bài

Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Sản xuất chế biến suất ăn Nội Bài

Quản trị kinh doanh

... Chỉ tiêu nội dung PV 1998 Số khách phục vụ Doanh thu (đ) Số khách phục vụ Doanh thu (đ) Số khách phục vụ Doanh thu (đ) Sản lợng suất ăn phục vụ: - VietNam Airlines - Các hãng khác: 922.646 14.311.943.040 ... lợng phục vụ Hoạt động kinh doanh thể qua số tiêu mà kế hoạch Tổng công ty đợc thể dới bảng tổng hợp sau: Bảng 1: Theo kế hoạch tiêu hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu nội dung PV 1998 Số khách phục ... với khó khăn chịu ảnh hởng kinh tế khu vực, tác động đến ngành hàng không dân dụng nói chung xí nghiệp nói riêng, đặc biệt vào năm 1997 ảnh hởng khủng hoảng tiền tệ khu vực gây không khó khăn...
 • 14
 • 554
 • 0
Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp

Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp

Quản trị kinh doanh

... qua năm 200 4 -200 5 265 238 27 Chênh lệch ± 26 25 % 10.87% 11.73% 3.84% 18 221 19 246 25 5.55% 11.31% 24 151 34 18 26 12 171 20 34 19 Nguồn: Phòng Kinh Doanh Chỉ tiêu Năm 200 4 Năm 200 5 Tổng số lao ... năm 200 4 -200 5 tỉ lệ nam giới chiếm đa số xí nghiệp, nữ tham gia vào công việc văn phòng, tiếp thị quầy Limosine, kế toán đặc thù ngành nghề kinh doanh ôtô nên mạnh nam giới nhạy bén thông số kỹ ... hình kinh doanh xí nghiệp Bảng 2: Kết hiệu sản xuất kinh doanh xí nghiệp 200 4 -200 5 ĐVT:Ngàn đồng Chỉ tiêu Năm 200 4 Năm 200 5 Chênh lệch Tổng doanh thu Các khoản giản trừ Doanh thu Giá vốn hàng...
 • 10
 • 452
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức quản lý và sản xuất của xí nghiệp xây lắp điện” pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức quản lý và sản xuất của xí nghiệp xây lắp điện” pdf

Báo cáo khoa học

... Cở cấu tài sản qua năm 200 2 – 200 4 Đơn vị: Triệu đồng Năm 200 2 Năm 200 3 Tăng, giảm 200 3 /200 2 Năm 200 4 Tăng, giảm 200 4 /200 3 số lượng % Số lượng % Số lượng % Số tuyệt đối % Số tuyết đối % Tổng tái ... Biểu 1: Cơ cấu nguồn vốn xí nghiệp qua năm 200 2 200 4 Đơn vị:Triệu đồng Tăng, giảm Năm 200 2 Năm 200 3 Số Số 200 3 /200 2 200 4 /200 3 Năm 200 4 Số Tăng, giảm Số tuyệt lượng % lượng % lượng % đối 3.821 ... 200 4 Đơn vị: Người Tăng, giảm Năm 200 2 Năm 200 3 Năm 200 4 Số Số Số lượng % lượng % Tăng, giảm 200 3 /200 2 200 4 /200 3 Số tuyệt lượng % đối Số tuyệt % đối % Tổng số lao động 444 100 490 100 505 100...
 • 23
 • 510
 • 0
Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của xí nghiệp lắp máy

Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của xí nghiệp lắp máy

Quản trị kinh doanh

... thực tập doanh Trờng Đại học quản lý kinh - Phòng kỹ thuật chất lợng thiết bị: Lập biện pháp thi công khả thi phục vụ thầu tổ chức thực Tham mu, giúp việc công tác tổ chức thi công kiểm tra giám ... định phủ Xí nghiệp hoạt động theo quy chế tổ chức hoạt động giám đốc công ty xây lắp quy định Một số ngành nghề hoạt động xí nghiệp: - Lắp đặt đồng dây truyền công nghệ sản xuất - Hệ thống thiết ... Hoá chất Đợc thành lập ngày 26/02/02 theo định số 54/QĐ - HĐQT Tổng công ty Xây dựng Việt Nam Là đơn vị thành viên Công ty Xây lắp Hoá chất có t cách pháp nhân không đầy đủ thực chế độ hạch toán...
 • 5
 • 277
 • 0
một số giải pháp đề xuất phát triển thị trường và thương mại của xí nghiệp

một số giải pháp đề xuất phát triển thị trường và thương mại của xí nghiệp

Kinh tế - Quản lý

... 200 6 304.341 50.608 3.565 Năm 200 7 276.679 46.007 3.241 Năm 200 8 350.000 58 .200 4.100 kinh doanh Từ số liệu ta thấy doanh thu xí nghiệp năm 200 7 so với năm 200 6 tăng 10% năm 200 8 so với năm 200 7 ... than mà thị trường lại có hạn nên khó khăn không nhỏ xí nghiệp 6.4 Một số giải pháp đề xuất phát triển thị trường thương mại xí nghiệp: Nhìn chung kết kinh doanh số năm gần xí nghiệp tốt, tiêu kinh ... tốt, tiêu kinh tế tăng trưởng vượt mức kế hoạch công ty giao đầu năm bên cạnh khó khăn thiếu sót tồn Sau số đề xuất giải pháp để phát triển thị trường thương mại xí nghiệp: - Bám sát định hướng phát...
 • 12
 • 474
 • 0
Công nghệ sản xuất kẹo cứng và kẹo mềm của xí nghiệp kẹo i – công ty cổ phần bánh kẹo tràng an  luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Công nghệ sản xuất kẹo cứng và kẹo mềm của xí nghiệp kẹo i – công ty cổ phần bánh kẹo tràng an luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Công nghệ - Môi trường

... Snack cua, snack bò, snack tôm LI.4 Một số danh hiệu công ty đạt được: Danh hiệu “ Hàng Việt Nam chất lượng cao” năm 1998, 1999, 200 0, 200 1, 200 2, 200 3 200 6 người tiêu dùng bình chọn Nhiều sản ... xuất, loại kẹo, số gói kẹo thùng Chuyến thùng kẹo vào kho để tù’ chuyến đến nơi tiêu thụ Công ty sử dụng máy dán túi Đài Loan SY- 901 II.2.3 Những cố xảy ra, nguyên nhân biện pháp khắc phục Tại giai ... không khí thấp tốt Tốt nhiệt độ 18 - 20 C; độ ẩm tương đối không khí khoảng 75% II.3.3 Một số cố xảy quy trình sản xuất kẹo mềm, nguyên nhân xảy cách khắc phục Trong quy trình sản xuất kẹo mềm...
 • 39
 • 1,444
 • 5
Bài giảng Các loại thị trường và mục tiêu của xí nghiệp trong thị trường Cạnh tranh và độc quyền

Bài giảng Các loại thị trường và mục tiêu của xí nghiệp trong thị trường Cạnh tranh và độc quyền

Quản trị kinh doanh

... Tác động: P giảm, Q tăng, tổn thất xã hội giảm Kiểm soát độc quyền biện pháp kiểm soát giá P MC B Pm Pn G A D Qm Q Qn MR Biện pháp điều chỉnh độc quyền Đánh thuế doanh thu Nhà nước thu mức thuế ... tăng, Q giảm, tổn thất xã hội tăng Kiểm soát độc quyền biện pháp đánh thuế doanh thu P p1 Pm c1 C B1 B MC1 MC AC E A AC1 D Q q1 Qm MR Biện pháp điều chỉnh độc quyền Đánh thuế gộp (khoán) Nhà nước ... giảm Kiểm soát độc quyền biện pháp đánh thuế khoán P π-max XN trước thuế gộp (PmBEC) π-max XN sau thuế gộp (PmBe1c1) Pm c1 C B e1 E MC AC A AC1 D Q Qm MR BÀI TẬP SỐ Một xí nghiệp độc quyền có...
 • 43
 • 593
 • 0
Một số ý kiến nhằm đóng góp hoàn thiện công tác kế toán về tập hợp giá thành và chi phí của xí nghiệp 99.doc

Một số ý kiến nhằm đóng góp hoàn thiện công tác kế toán về tập hợp giá thành và chi phí của xí nghiệp 99.doc

Kế toán

... đợc hiệu kinh tế cao đảm bảo phơng pháp hạch toán lấy thu bù chi để có lợi nhuận Muốn bên cạnh hàng loạt biện pháp khác biện pháp hạ giá thành sản phẩm biện pháp lâu dài Tuy nhiên , giá thành ... Đào thị Hơng 20 420. 000 420. 000 420. 000 15 Nguyễn thị Giang 21 441.000 441.000 441.000 3.213.000 9.981.300 13 Nguyễn Thanh Thảo Cộng 25 20 10 462.000 6.768.300 45 481.110 9.500.190 Số liệu cột ... quan (2): Cuối tháng ,căn vào số liệu sổ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh (3): Kiểm tra , đối chiếu số liệu bảng chi tiết số phát sinh với số liệu tài khoản tơng ứng Nhật...
 • 68
 • 688
 • 0
Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Lon

Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Lon

Kinh tế - Thương mại

... doanh lữ hành nội địa Xí nghiệp hai năm 200 4 - 200 5 Các tiêu Tổng số lợt khách Số đoàn khách Tổng doanh thu KD lữ hành Đơn vị tính 200 4 200 5 Chênh lệch 200 5 /200 4 +/- % Lợt Đoàn Triệu đồng 9.255 ... hai năm 200 4 200 5 ta thấy tổng lợt khách Xí nghiệp năm 200 5 tăng 1.495 lợt tơng ứng với 16.69% so với năm 200 4 tổng số đoàn khách tăng lên 142 đoàn tơng ứng với tỷ lệ 38.78% Số ngày khách số đoàn ... tiêu cụ thể sau: Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh Xí nghiệp hai năm 200 4 -200 5 TT Các tiêu Đơn vị tính 200 4 200 5 So sánh 200 5 /200 4 +/- % Tổng doanh thu (D) đó: Triệu đồng 1018,468 1389,708 371,240...
 • 62
 • 1,913
 • 10

Xem thêm