0

mệnh đề quan hệ và cách kết hợp câu có cùng chủ ngữ cô vũ thị mai phương

Mệnh đề quan hệ và cách kết hợp câu có cùng chủ ngữ- Part 1

Mệnh đề quan hệ cách kết hợp câu cùng chủ ngữ- Part 1

Anh ngữ phổ thông

... test Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh (Cô n vào ch tr ng b 10 11 12 13 He is 14 i t quan h ) M quan h cách k t h p câu ch ng ... Anh (Cô ) M quan h cách k t h p câu ch ng The man whom you are speaking to is my teacher (that) Chú ý i ta th dùng Whom hay that Ex: The man who you are speaking to is my teacher i t quan ... the greatest women of our age Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh (Cô ) M quan h cách k t h p câu ch ng + Làm tân ng : Whom My brother...
 • 5
 • 513
 • 3
Mệnh đề quan hệ và cách kết hợp câu có cùng chủ ngữ- Part 2

Mệnh đề quan hệ cách kết hợp câu cùng chủ ngữ- Part 2

Anh ngữ phổ thông

... Ti ng Anh (Cô ) M quan h cách k t h p câu ch ng Do you know a restaurant? We can have a good meal there Giáo viên: Ngu n Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T : n: 1900 58-58-12 Hocmai.vn -...
 • 2
 • 461
 • 3
Mệnh đề quan hệ và cách kết hợp câu có cùng chủ ngữ- Part 3

Mệnh đề quan hệ cách kết hợp câu cùng chủ ngữ- Part 3

Anh ngữ phổ thông

... Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh (Cô M ) M quan h cách k t h p câu ch ng Some boys were arrested They have been released Some boys who were arrested ... can have a good meal? he day when I left school Giáo viên: Ngu n Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ...
 • 2
 • 521
 • 4
mệnh đề quan hệ và kết hợp câu có cùng chủ ngữ

mệnh đề quan hệ kết hợp câu cùng chủ ngữ

Tiếng anh

... Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương M nh ñ quan h cách k t h p câu ch ng Do you know a restaurant? We can have a good meal there Do you ... remember the day when I left school Giáo viên: Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ...
 • 2
 • 2,888
 • 90
Mệnh đề quan hệ và bài tập

Mệnh đề quan hệ bài tập

Ngữ pháp tiếng Anh

... girl that I've ever met Mệnh đề quan hệ rút gọn- Reduced relative clause 1/ Mệnh đề quan hệ rút gọn cách dùng participle phrases a/ Nếu động từ mệnh đề quan hệ thể chủ động (active), ta dùng ... mệnh đề My mother , who is a cook , cooks very well - Nếu mệnh đề quan hệ cuối dùng dấu phẩy đặt đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm This is my mother, who is a cook 3.Khi lược bỏ đại từ quan ... you must to fill in ghi : rút gọn đại từ quan hệ làm chủ từ làm tân ngữ ko rút gọn Rút gọn mệnh đề tính từ dạng sau: 1) Dùng cụm Ving : Dùng cho mệnh đề chủ động The man who is standing there...
 • 15
 • 3,465
 • 74
Sáng kiến kinh nghiệm Mệnh đề quan hệ và các dạng bài tập trắc nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm Mệnh đề quan hệ các dạng bài tập trắc nghiệm

Trung học cơ sở - phổ thông

... Một số vấn đề mệnh đề quan hệ đại từ quan hệ Ting Anh loại câu : - Câu đn giản: l câu thành phần cần nh câu đủ nghĩa - Câu phức hợp : loại câu hai thành phần ( hai mệnh đề) / phụ ... từ gọi đại từ quan hệ Mệnh đề quan hệ tiếng anh gồm ba loại sau: + Mệnh đề quan hệ xác định ( defining) + Mệnh đề quan hệ không xác định ( non-defining) + Mệnh đề quan hệ liên hợp ( connective) ... mệnh đề quan hệ liên hợp / nối tiếp I.Định nghĩa Mệnh đề quan hệ liên hợp dùng để giải thích cho câu, trờng hợp dùng đại từ quan hệ which dùng dấu phẩy để tách hai mệnh đề Mệnh đề đứng cuối câu...
 • 13
 • 1,618
 • 8
skkn mệnh đề quan hệ và đại từ quan hệ trong tiếng anh (the relative pronouns and clauses)

skkn mệnh đề quan hệ đại từ quan hệ trong tiếng anh (the relative pronouns and clauses)

Giáo dục học

... hệ mệnh đề quan hệ (relative clauses) hay mệnh đề tính ngữ (adjective clauses) - Học sinh hiểu mệnh đề quan hệ, hay mệnh đề tính ngữ - Học sinh hiểu mệnh đề giới hạn ( restrictive clauses), mệnh ... chức chủ ngữ hay tân ngữ cho động từ mệnh đề theo sau Mệnh đề làm công việc tính từ nên gọi mệnh đề phụ tính ngữ ( adjective clauses ) hay gọi mệnh đề quan hệ (relative clauses ) - Đại từ quan hệ ... - Mệnh đề (clauses): + Mệnh đề nhóm từ chứa chủ ngữ động từ + Mệnh đề độc lập (independent clauses): câu hoàn chỉnh + Mệnh đề phụ (dependent clauses ): Không phải câu hoàn chỉnh , phải kết...
 • 20
 • 2,184
 • 7
SKKN Mệnh đề quan hệ và các dạng bài tập trắc nghiệm - Tiếng Anh THPT

SKKN Mệnh đề quan hệ các dạng bài tập trắc nghiệm - Tiếng Anh THPT

Giáo dục học

... phần cần câu đủ nghĩa - Câu phức hợp : loại câu hai thành phần ( hai mệnh đề) / phụ nối với từ gọi đại từ quan hệ Mệnh đề quan hệ tiếng anh gồm ba loại sau: + Mệnh đề quan hệ xác định ... lost C Mệnh đề quan hệ liên hợp / nối tiếp I Định nghĩa Mệnh đề quan hệ liên hợp dùng để giải thích cho câu, trường hợp dùng đại từ quan hệ which dùng dấu phẩy để tách hai mệnh đề Mệnh đề đứng ... defining) + Mệnh đề quan hệ không xác định ( non-defining) + Mệnh đề quan hệ liên hợp ( connective) Trong chương trình tiếng anh lớp 10 em học sinh học ba loại mệnh đề quan hệ mệnh đề quan hệ xác...
 • 25
 • 2,172
 • 3
Mệnh đề quan hệ và các dạng bài tập

Mệnh đề quan hệ các dạng bài tập

Trung học cơ sở - phổ thông

... NGHĨA II CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ III CÁC TRẠNG TỪ QUAN HỆ IV.CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: V.DẠNG RÚT GỌN CỦA MỆNH ĐỀ QUAN HỆ VI.GIỚI TỪ ĐI VỚI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: VII.LƯU Ý VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ VIII.EXERCISES ... LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: ba loại mệnh đề quan hệ Mệnh đề quan hệ xác định ( restrictive relative clause) -Mệnh đề quan hệ xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, phận quan trọng câu, nếu ... nghĩa - Mệnh đề quan hệ mệnh đề phụ nối với mệnh đề đại từ quan hệ (who, whom, whose, which, that ) hay trạng từ quan hệ (where, when, why) Mệnh đề quan hệ đứng đằng sau danh từ, đại từ mệnh đề để...
 • 18
 • 891
 • 0
Giản lược mệnh đề quan hệ và luyện tập- Part 1

Giản lược mệnh đề quan hệ luyện tập- Part 1

Anh ngữ phổ thông

... n l c sau: Nhìn xem m công th c S + BE + C M DANH T không ? N u áp d ng công th c N u công th p tr c who which d u hi u first ,only v v không ,n u áp d ng công th c (to V(inf) ) ... gi i t ph i ng cu i câu ( i d sai nh t) Ex: We have a peg on which we can hang our coat We have a peg to hang our coat on Dùng c m danh t ng cách danh t ) Dùng m tình t d ng: S + BE + DANH ... ng c m t , nhiên cách suy lu C 2: th t n u không s làm sai Ex: This is the first man who was arrested by police yesterday M i nhìn ta th ng, n u v i vàng s d dàng bi n thành: Hocmai.vn ng chung...
 • 3
 • 1,042
 • 12
Giản lược mệnh đề quan hệ và luyện tập- Part 2

Giản lược mệnh đề quan hệ luyện tập- Part 2

Anh ngữ phổ thông

... known as B is D that is known as 12 F Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh (Cô V ) Gi cm quan h luy n t p A sushi, who is a Japanese ... you usually the first guest coming to a party? Giáo viên: Ngu n Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ... Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh (Cô V ) Gi cm The children who attend that school receive a good education The fence which surrounds...
 • 3
 • 438
 • 7

Xem thêm