0

giao an ki thuat lop 5 tuan 23

Giáo án kĩ thuật lớp 5 tuần 1-7

Giáo án thuật lớp 5 tuần 1-7

Mầm non - Tiểu học

... may mặc thêu trang trí bằng mẫu thêu dấu nhân.- Vật liệu: Một mảnh vải trắng hoặc màu 35cm x 35cm. Kim khâu, khung thêu.III. CC HOT NG DY - HC CH YU: Hoạt động dạy Hoạt động họcKIM TRA BI C ... mặc thêu trang trí bằng mẫu thêu dấu nhân.- Vật liệu: Một mảnh vải trắng hoặc màu 35cm x 35cm. Kim khâu, khung thêu.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DY - HC CH YU: Hoạt động dạy Hoạt động häc KI M TRA BÀI ... mặc thêu trang trí bằng mẫu thêu dấu nhân.- Vật liệu: Một mảnh vải trắng hoặc màu 35cm x 35cm. Kim khâu, khung thêu.III. CÁC HOT NG DY - HC CH YU: Hoạt động dạy Hoạt động họcKIM TRA BI C...
 • 17
 • 4,851
 • 19
Giáo án kĩ thuật lớp 5 tuần 8-14

Giáo án thuật lớp 5 tuần 8-14

Mầm non - Tiểu học

... caïc läù cuía táúm L, thanh thàóng 7 läù.+ Làõp mui xe vaì thaình bãn xe phaíi chuù yù vở trờ trong vaỡ ngoaỡi cuớa thanh chổợ U daìi, táúm 25 läù vaì thanh thàóng 5 läù.- 1 HS âoüc.c. Làõp ... låïp 15- 20 phụt.- Täø chỉïc ki øm tra viãút 15 phuït.IV. GÅÜI YÏ CÁU HOÍI KI ØM TRA: Cỏu 1. Haợy õaùnh dỏỳu x vaỡo ồớ cỏu traớ lồỡi õuùng.Nuọi gaỡ õem laỷi nhióửu lồỹi ờch, vỗ:+ G låïn nhanh, ... naỡo?- GV quan sạt v chènh sỉía hồûc thao tạc lải cho toaìn låïp quan saït.* Làõp ca bin - Yãu cỏửu HS quan saùt H.3.+ Em haợy nóu caùc bổồùc làõp ca bin?- Goüi 1 em lãn làõp.- HS quan sạt v...
 • 25
 • 2,287
 • 6
Giao an Ki thuat lop 5 (ca nam)

Giao an Ki thuat lop 5 (ca nam)

Tiểu học

... đường kẻ cách đều. + Khoảng cách xuống kim và lên kim ở đường dấu thứ hai gấp đôi khoảng cách xuống kim và lên kim ở đường dấu thứ nhất. + Sau khi lên kim cần rút chỉ từ từ, chặt vừa phải để ... thao tác GV quan sát và uốn nắn những thao tác chưa đúng.- HS quan sát hình 5 và nêu cách kết thúc đường thêu dấu nhân. Cho HS thực hiện GV quan sát, uốn nắn.- GV hướng dẫn nhanh các thao tác ... đính cho dễ.* Kết thúc đính khuy : Xuống kim, luồn mũi kim vào đường khâu ở lỗ khuy cuối cùng để nút chỉ. Luồn kim vào giữa hai lượt cải ở nẹp. Rút kim, kéo chỉ ra phía ngoài nẹp. Cắt chỉ.-...
 • 64
 • 7,646
 • 127
Giáo án Kĩ thuật lớp 5(T1- T10)

Giáo án thuật lớp 5(T1- T10)

Lịch sử

... phẩm may mặc được thêu trang trí bằng mũi thêu dấu nhân.- 1 mảnh vải 35cm x 35 cm, chỉ khâu, kim khâu, phấn vạch, thước, khung thêu có đường kính 20- 25 cm.- PP quan sát, luyên tập -thực hành.III- ... nhất 5dấu nhân.Đường thêu có thể bị dúm. II- Đồ dùng & PP dạy - học:- Mẫu thêu dấu nhân.- 1 số sản phẩm may mặc được thêu trang trí bằng mũi thêu dấu nhân.- 1 mảnh vải 35cm x 35 cm, ... ở gia đình.II- Đồ dùng & PPdạy học:- Tranh, ảnh một số ki u bày món trên mâm hoặc trên bàn ăn ở các gia đình thành phố và nông thôn .- PP quan sát, đàm thoại III-Cỏc hot ng dy hc:ã Gii...
 • 9
 • 1,175
 • 4
Giáo án mĩ thuật lớp 5 tuần 15

Giáo ánthuật lớp 5 tuần 15

Mỹ thuật

... sửa hình trong tranh- HS tập trung lắng nghe và ghi nhớ- HS tập trung quan sát tham khảo Tuần 15 Ngày dạy: Thứ hai, ngày tháng 12 năm 2010Môn: Mĩ thuậtLớp 5 BÀI 15: VẼ TRANH: ĐỀ TÀI QUÂN ... thuậtLớp 5 BÀI 15: VẼ TRANH: ĐỀ TÀI QUÂN ĐỘI(Tiết PPCT: 15) Lịch dạy: Sáng:Lớp:5A (Tiết4 Chiều: lớp:5B(Tiết 1)); lớp: 5C( Tiết:2); lớp:5D(Tiết 3)I. Mục tiêu: - HS hiểu một vài hoạt động của ... tài.+ Sắp xếp hình ảnh chính và phụ trong tranh.+ Vẽ chi tiết chỉnh sửa hình ảnh trong tranh thêm sinh động.+ Vẽ màu- GV nhận xét – tóm lại. 5. Dặn dò: - Về nhà hoàn thành bài vẽ những em...
 • 5
 • 2,091
 • 26
Giáo án Kỉ thuật lớp 5

Giáo án Kỉ thuật lớp 5

Tiểu học

... thành sản phẩm đúng thời gian qui định.+Sản phẩm đảm bảo được các y/c thuật,mĩ thuật. thuật : T14CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN (tt) 15 I/ Mục tiêu :-Vận dụng ki n thức, năng đã học để ... xe cần cẩu đúng ki8 x thuật, đúng qui trình.-Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành.- GD SDNLTK& HQ: Chọn loại xe tiết ki m năng lượng để sử dụng. Khi sử dụng xe cần tiết ki m xăng dầu. Lắp ... GD SDNLTK& HQ: Chọn loại xe tiết ki m năng lượng để sử dụng. Khi sử dụng xe cần tiết ki m xăng dầu. Lắp thiết bị thu năng lượng Mặt trời để tiết ki m xăng dầu-Chuẩn bị bài tiết sau Lắp...
 • 39
 • 1,248
 • 16
giáo án mĩ thuật lớp 5- tuần 18

giáo ánthuật lớp 5- tuần 18

Mỹ thuật

... bảng- HS quan sát – trả lời + Cách trang trí của 3 hình vuông này khác nhau- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ- HS trả lời theo suy nghĩ- HS lắng nghe và quan sát tham khảo- HS chú ý quan sát và ... ghi nhớ- HS quan sát và trả lời + Kẻ các đường trục- HS lắng nghe – quan sát và 2 HS lên bảng kẻ các đường trục + Phân các mảng hình chính, phụ- HS lắng nghe và ghi nhớ - quan sát- HS lên ... nhận- HS quan sát – lắng nghe và rút kinh nghiệm cho bản thân.- HS lắng nghe.4. Cũng cố:- GV chia lớp thành hai đội, mỗi đội cử 2 đại diện lên bảng thi nhau chọn họa tiết để trang trí cho...
 • 4
 • 4,835
 • 41
Bài soạn giáo án mĩ thuật lớp 5 - tuần 21

Bài soạn giáo ánthuật lớp 5 - tuần 21

Mỹ thuật

... trung làm bài. túng.Hoạt động 4 (5& apos;)* Nhận xét, đánh giá:- GV cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm, mỗi nhóm trưng bày 5 sản phẩm- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét về: + Bài nặn đã thể ... tổ 2 thành viên lên bảng thi nhau nặn con gà trống đang đi với thời gian là 3 phút - HS tham gia trò chơi – HS còn lại cổ vũ - Khi thời gian kết thúc GV mời HS nhận xét và chọn bài mình thích ... bài 5. Dặn dò: (1') - Về nhà tập nặn thêm nữa một số hình dáng hoạt động của con người và con vật - Chuẩn bị bài sau: + Xem và tìm hiểu bài 22:Tìm hiểu về ki u chữ in hoa nét thanh nét...
 • 4
 • 5,032
 • 25
Tài liệu giáo án mĩ thuật lớp 5 - tuần 22

Tài liệu giáo ánthuật lớp 5 - tuần 22

Mỹ thuật

... 2011Môn: Mĩ thuật – Lớp: 5 BÀI 22: VẼ TRANG TRÍTÌM HIỂU VỀ KI U CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM(Tiết PPCT:22)I. Mục tiêu: - HS nhận biết được đặc điểm ki u chữ in hoa nét thanh nét đậm - HS xác ... chú ý quan sát – lắng nghe và ghi nhớ rút kinh nghiệm cho mình- HS lắng nghe.4. Củng cố: (4’)- GV mời 3 HS lên bảng với thời gian là 3 phút thay phiên nhau, tìm các chữ cái nét thanh nét ... GV yêu cầu HS quan sát nhận xét bài vẽ về: + Hình dáng của từng con chữ + Bố cục của từng con chữ- HS lắng nghe và quan sát + Xác định nét thanh, nét đậm- HS lắng nghe và quan sát- HS lắng...
 • 4
 • 2,937
 • 5
Bài soạn Giáo án kĩ thuật lớp 5

Bài soạn Giáo án thuật lớp 5

Tiểu học

... lắp tay rô bốt. Cả lớp quan sát, bổ sung các bước lắp của bạn. - 1 HS lên bảng lắp trục bánh xe như hình 5. - HS quan sát GV lắp. - HS quan sát GV ki m tra. - HS quan sát GV tháo rời các ... thêu dấu nhân.- Học sinh xem và tự thực hành.- Chuyển kim sang đường dấu thứ nhất, xuống kim tại điểm B, mũi kim hướng sang phải và lên kim tại điểm C, rút chỉ lên được nửa mũi thêu thứ 2.- ... chi tiết nào? - GV lắp 2 thanh chữ L dài vào hai thanh thẳng 3 lỗ. Sau đó lắp tiếp vào 2 lỗ của 2 thanh thẳng 11 lỗ và thanh chữ U dài.* Lắp sàn ca bin và các thanh đỡ - Gọi 1HS lên lắp hình...
 • 45
 • 1,397
 • 11
Giáo án kĩ thuật lớp 5

Giáo án thuật lớp 5

Tiểu học

... cụ khâu thêulớp 5) + Một mảnh vải có kích thớc 20cm x 30cm+ Chỉ khâu (len, sợi)+ Kim khâu len, kim khâu cỡ nhỏ, phấn vạch, thớc, kéo.III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu* Ki m tra bài cũ ... các chi tiết, thiếtbị điện theo bảng SGK trang 1 05. - Giáo viên ki m tra lại và nhận xétchung.b) Lắp ghép sơ đồ mạch điện.- Yêu cầu học sinh quan sát các hình- Học sinh cần chọn lựa đúng ... SGK).- Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V (váy, áo )- Vật liệu và dụng cụ cần thiết : + Một mảnh vải trắng hoặc màu có kích thớc 35cm x 35cm.+ Kim khâu len.+ Len (hoặc sợi)...
 • 44
 • 817
 • 2
Giáo án kĩ thuật lớp 5 chuẩn

Giáo án thuật lớp 5 chuẩn

Tiểu học

... dấu nhân.- Một số sản phẩm may mặc được trang trí băng thêu dấu nhân.- Vật liệu và dụng cụ: Dùng bộ thuật khâu thêu Lớp 5 ( Chuẩn bị như SGV trang 25) III. Hoạt động dạy học1. Giới thiệu bàiNêu ... V. GV tóm tắt lại nội dung chính của hoạt động 1(SGV trang 23) - HS quan sát mẫu và hình 1 SGK. Trả lời câu hỏi của GV.- Tương tự, quan sát một số sản phẩm may mặc và nêu nhận xét.3. Hoạt ... dung mục 1 và quan sát hình 2 để nêu cách vạch dấu các đường thêu.+ Hướng dẫn cách vạch dấu.+ GV thực hiện thao tác. Lưu ý như SGV trang 23. + HD thao tác thêu mũi cuối.+ HD nhanh lại toàn...
 • 41
 • 1,313
 • 13
GIÁO ÁN MÔN TIN LỚP 5 TUẦN 23-25

GIÁO ÁN MÔN TIN LỚP 5 TUẦN 23-25

Tin học

... Quyền Giáo án Tin học lớp 5 Tuần 25: Soạn ngày 7 tháng 03 năm 2010 Bài 4: Thực hành tổng hợpI/ MỤC TIÊU- Giúp HS thao tác nhuần nhuyễn cách gõ chữ tiếng việt có dấu theo ki u gõ Telex và Vni.- ... thực hành gõ và chèn tranh theo nội dung tùy thích.3/ Củng cố, dặn dò:- Nhận xét tiết học.- Dặn dò các em về nhà xem lại bài cũ và chuẩn bị bài mới. Nguyễn Thị Châu Vân Trang Trường TH Ngô ... trang 87, 88.3/ Củng cố, dặn dò:- Nhận xét tiết học và ghi nhận kết quả học tập của HS.- Dặn dò các em về nhà xem lại bài cũ và chuẩn bị bài mới cho tiết tiếp theo. Nguyễn Thị Châu Vân Trang...
 • 4
 • 862
 • 2
Giáo án kỹ thuật lớp 5 - TIẾT 23: DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH (1 tiết) potx

Giáo án kỹ thuật lớp 5 - TIẾT 23: DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH (1 tiết) potx

Mầm non - Tiểu học

... phố kết hợp giới thiệu Lắng nghe. HS nêu. Quan sát và lắng nghe. Lắng nghe. Giáo án kỹ thuật lớp 5 - TIẾT 23: BÀY, DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH (1 tiết) Ngày dạy: ... HỌC: - Tranh, ảnh và một số ki u bày món ăn trên mâm hoặc trên bàn ăn ở các gia đình thành phố và nông thôn. - Phiếu đánh giá kết quả học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: tranh ảnh ... bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn - Hướng dẫn HS quan sát hình 1, đọc nội dung mục HS lắng nghe. HS quan sát, đọc và trả lời câu hỏi. giá kết quả học tập - GV...
 • 8
 • 847
 • 6
Giáo án kỹ thuật lớp 5 - TUẦN: 25, 26, 27 LẮP XE CHỞ HÀNG (3 tiết) potx

Giáo án kỹ thuật lớp 5 - TUẦN: 25, 26, 27 LẮP XE CHỞ HÀNG (3 tiết) potx

Mầm non - Tiểu học

... trong HS thực hiện thao tác. Toàn lớp quan sát, nhận xét. HS quan sát. Lắng nghe để thực hiện. Giáo án kỹ thuật lớp 5 - TUẦN: 25, 26, 27 LẮP XE CHỞ HÀNG (3 tiết) Ngày ... hộp theo từng HS quan sát và trả lời câu hỏi. HS chọn chi tiết. HS thực hiện. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TIẾT 25 1. Ổn định lớp 2. Ki m tra bài cũ 3. ... Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu HS lắng nghe. HS quan sát. + GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh các bước lắp. - Lắp thành sau xe và trục bánh xe (H .5, 6 - SGK): +...
 • 7
 • 1,508
 • 11

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008