0

giao an boi duong hoc sinh gioi tieng viet lop 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Tiếng Anh

... gì)can’t standI can’t stand Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Ví dụ:I don’t have the money, yet I really need the computer.My neighbors never have the time, yet they always want ... các định ngữ dùng được với danh từ đếm được và không đếm được.Danh từ đếm được (with count noun)Danh từ không đếm được (with non-count noun) a (an) , the, some, anythis, that, these, those, ... these, those, none,one,two,three, manya lot ofplenty ofa large number ofa great number of, a great many of.(a) fewfew thanmore thanthe, some, anythis, thatnonmuch (thường dùng trong...
 • 36
 • 6,515
 • 22
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5- theo chương trình chuẩn in dùng luôn

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5- theo chương trình chuẩn in dùng luôn

Tiếng anh

... spell3. Can she play the piano?A. Yes, I can B. Yes, he can C. Yes, she can D. Yes, we can.4. _____you understand all of the new words?- Yes, I do.A. Do B. Are C. Does D. Is 5. How many rooms ... 15. ENODUGH6. FIVELD 16. PLANKE7. NEPAR 17. LESMON8. EXCIATING 18. SABD9. PICANIC 19. CANODLE10. CELEYBRATE 20. BORATVÒNG 25 (CẤPTỈNH)_LỚP 5 I/ Safe DrivingAnswer the question.1. What's ... yesterday? 15. My children like bears _ _ _ _ _ _ _ they can jump and climb. 16. When I _ _ _ a little girl, I liked candies very much.17. What'sthe weather _ _ _ _ in winter in England? TÀI...
 • 19
 • 2,180
 • 10
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Tiếng anh

... NOUN VERB ADJ PARTICIPLEADVNOTE2. Anger Angry AngrilyGiaän3. Anxiety Anxious AnxiouslyLo lắng4. Act/ action/ activityAct Active ActivelyHoạt động 5. Amusement Amuse Amusing/edVui chơi6. ... of * How much/ How many cũng dùng theo cách trên:Ex: How many eggs does she want? - She wants a dozen eggs. Ex: How much beef do you want? - I want 200grams of beef. 5. PLENTY OF/ A LOT OF ... he doesn’t (9)…… many friends in Hanoi. He also (10)……his parents and his friends in Bac Giang.II/ Read the passage and choose the best answer A, B, C or D to complete. (5pts) James has two...
 • 57
 • 10,528
 • 155
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thi ioe

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thi ioe

Tiểu học

... BIANGO 13. IDEAR4. DOWIN 14. BUSTY 5. FINEISH 15. ENODUGH6. FIVELD 16. PLANKE7. NEPAR 17. LESMON8. EXCIATING 18. SABD9. PICANIC 19. CANODLE10. CELEYBRATE 20. BORATVÒNG 25 (CẤPTỈNH)_LỚP 5 I/ ... children D. spell3. Can she play the piano?A. Yes, I can B. Yes, he can C. Yes, she can D. Yes, we can. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-20149. Kate and I are reading books ... C. threeth D. thirth 15. How is your little daughter? - She is fine TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014A. thank B. thank you C. thanks you D. you thank16. How often does...
 • 18
 • 2,073
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Toán học

... thức M = 52 33 52 5 −−−+−bababa (2a + 5 ≠ 0 và 2b – 5 ≠ 0)Biết 3a – b = 5 → M = 52 33 52 5 −−−+−bababa = ( ) 52 )3(2 52 32−−−−+−+bbababaa = 52 52 52 52 −−−++bbaa=1-1= ... Tính nhanh kết quả các biểu thức sau224343.11 457 ++=A 224343 .57 . 257 ++== 2)4 357 (+= 2100= 10000)1 15( )1 15( 3 .5 2244+−−=B = 11 151 5)1 15( )4 .5( 4444=+−=−−C =22222212 47484 950 −++−+− ... ))12( )4748(4 950 222222−++−+− = (50 - 49) (50 + 49) + (48 – 47)(48 + 47) + … + (2 + 1)(2 – 1) = 50 + 49 + 48 + 47 + … + 2 + 1 = (50 + 1) + (49 + 2) + … + ( 25 +26)= 51 . 25 = 12 75 2/ So sánh...
 • 23
 • 6,959
 • 35
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 7

Ngữ văn

... tranh làng Hồ đà đạt tới sự trang trí tinh tế.(2) Những bộ tranhtố nữ áo màu, quần hoa chanh nền đen lĩnh một thứ màu đen rất Việt Nam.(3)Màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than ... tợng thanh * Tóm tắt văn bản tự sựTiết 25 :Từ tợng hình, từ tợng thanhA/ Mục tiêu:-Giúp HS khắc sâu khái niệm từ tợng hình, từ tợng thanh, biết nhận diện đúng từtợng hình, từ tợng thanh, vận ... :theo trình tự thời gian, không gian,logic khách quan của đối tợng, theo suy luận của ngời viết)II/ Luyện tập:Bài1: Một bạn dự định viết một số ý sau trong bài văn miêu tả quang cảnh Hộikhỏe...
 • 20
 • 10,333
 • 30
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 9

Vật lý

... m.c(70 – 45) + 100.c(60 – 45) = m.c( 45 – 10) ⇔ 25. m + 150 0 = 35. m ⇔ 10.m = 150 0 150 0 150 ( )10m kg⇒ = =Thời gian mở hai vòi l: ) (5, 720 150 phỳtt ==Bài 4: Mun cú 100 lớt nc nhiệt độ 35 0C ... là: httt 75, 2 75, 05, 12 75, 05, 01212=+=++=Vận tốc của xe hai là: hkmtsv /8,21 75, 26022===b. Để đến nơi cùng lúc với xe 1 tức thì thời gian xe hai đi hết quÃng đờng là:htt 25, 2 75, 01'12=+=Vậy ... được: x=76,5kg; y=23,5kg Vậy phải đổ 23 ,5 lít nước đang sôi vào 76 ,5 lít nước ở 15 0C. Bài 5: Mt bp du un sụi 1 lớt nc đựng trong ấm bằng nhôm khối lượng 300gam thì sauthời gian t1 = 10...
 • 38
 • 3,323
 • 39
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8

Ngữ văn

... cuộc đời và sự nghiệp Nam Cao- Nam Cao là bút danh của Trần Hữu Trí. Ông sinh năm 19 15 tại làng Đại Hoàng, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. - Trước năm 19 45, ông dạy học tư và viết văn. Ông là một nhà ... trên con đường CM gian nan mà không phải ai cng cú c. ô Thu vo tm mt muụn trùng nước non » là tầm vóc, ý chí, bản lĩnh, trí tuệ lớn của người anh hùng CM trong chốn tù đầy gian khổ. Một lần, bị ... ảnh của chủ thể trữ tình ung dung giao cảm đặc biệt với thiên nhiên) vừa mang hồn của thời đại (một hồn thơ lạc quan, luôn hướng về phía cuộc sống, vừa mang tinh thần thép vừa giản dị, hồn...
 • 63
 • 20,884
 • 217
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí lớp 9

Vật lý

... hoành biểudiển thời gian chuyển động ta có đồ thị nh hình vẽBảng biến thiên vận tốc của 2 xe theo thời gianT giê 0 1 2 2 ,5 3 V1km/h 5 5 5- 0 0 -5 5V2km/h 0 0- 15 15 15 15 Ta có đồ thị nh ... 25; 150 V2 50 và 150 / V2=100/V1 + 1 → V2= 150 V1/ ( 100+ V1) Khi 3 xe gặp nhau, lúc V2= 2,5V1, nên ta cóhệ phơng trình: V2=2,5V1; V1t= 150 -50 ; V2( t-1)= 150 t= 2,5h; ... r=1 ,5 .a. số bóng đèn ấy phải mắc nh thế nào?b. Tính công suất và hiệu suất của nguồn? ( xem bài 128 NC9).Ph ơng pháp giải: 14A E r B )2( 5, 1 5, 4 15 3 5, 4 15 22nnnNnNnn2 5, 4 15 ...
 • 18
 • 5,433
 • 11
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn lớp 9 pptx

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn lớp 9 pptx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... thinking of moving to San Francisco-I'm loving your new hairdo!USE 6: Future ArrangementsUse the Present Simple to talk about events that we can't change (for example, an official meeting ... is important.Note that the following explanations and exercises refer to British English only. In American English, you can normally use Simple Past instead of Present Perfect. We cannot accept ... (State) Verbs, and if used in the Continuous form, they have a different meaning.Examples:I think you look pretty today! meaning: OpinionI'm thinking of moving to San Francisco! meaning: Act...
 • 24
 • 1,031
 • 1
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn lớp 9 - 2 pps

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn lớp 9 - 2 pps

Anh ngữ phổ thông

... thinking of moving to San Francisco-I'm loving your new hairdo!USE 6: Future ArrangementsUse the Present Simple to talk about events that we can't change (for example, an official meeting ... is important.Note that the following explanations and exercises refer to British English only. In American English, you can normally use Simple Past instead of Present Perfect. We cannot accept ... (State) Verbs, and if used in the Continuous form, they have a different meaning.Examples:I think you look pretty today! meaning: OpinionI'm thinking of moving to San Francisco! meaning: Act...
 • 24
 • 731
 • 4
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 cực chuẩn

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 cực chuẩn

Toán học

... 15 3 3 29 45 45 45 ì = = = ữ Bi 5: Tỡm cỏc tớch sau:a/ 16 5 54 56 . . . 15 14 24 21−b/ 7 5 15 4. . .3 2 21 5 −−Hướng dẫna/ 16 5 54 56 16. . . 15 14 24 21 7− −=b/ 7 5 15 ... hiệu của mẫu và tử của nó bằng 6.Hướng dẫn1/ a/ Ta có: 252 5 53 53 = 25. 101 25 53.101 53 = 252 5 25 5 353 53 = 25. 10101 25 53.10101 53 =b/ Tương tự2/ Gọi phân số cần tìm có dạng 6xx +(x≠-6), ... }1 25, 130,1 35, 140x∈b/ { }2 25, 230,2 35, 240x∈c/ { } 455 ,460,4 65, 470,4 75, 480x∈d/ { } 51 0 ,51 5 ,52 0 ,52 5 ,53 0 ,53 5 ,54 0 ,54 5x∈Bài 3: a/ Viết tập hợp các số x chia hết cho 3 thoả mãn: 250 ≤ x ≤ 260b/ Viết tập hợp...
 • 73
 • 4,449
 • 21
Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán Lớp 5

Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán Lớp 5

Lớp 5

... 0c,26 154 51716 45 +ìì = 28 154 517)1 15( 45 +ì+ì= 28 154 517 451 5 45 +ì+ì = 28 154 528 154 5+ì+ì = AA = 1d,41 455 52 107416, 053 1032 456 79,0123018,0++++++ìì+ìì+ì = 241419 )55 1( 53 10)6,03( 456 7)29,0(12318,0ì+ìì+ìì+ì ... 3, 4, 5 :a, 3 3 3 3 3b, 4 4 4 4 4c, 5 5 5 5 5 Bài 3 : Thực hiện các phép tính sau bằng cách nhanh nhất :a, 99 757 98 059 853 99019 95 19 950 17 955 159 60139 651 197099 75 +++++++++b, 1234 x 56 78 x ... ì 5 ì ì 48 ì 49 tận cùng là bao nhiêuchữ số 0?Giải :Trong tích đó có các thừa số chia hết cho 5 là : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Hay 5 = 1 ì 5 ; 10 = 2 ì 5 ; 15 = 3 5; ; 45 = 9 ì 5. Mỗi...
 • 96
 • 1,390
 • 0

Xem thêm