0

giao an bai luyen tap tom tat van ban nghi luan

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... xem gợi ý SGK để gợi ý HS tóm tắt văn Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng HĐ 3: GV dành khoảng thời gian 15 – 20 phút để HS viết tóm tắt cho hai văn GV chọn vài tiêu biểu đọc nêu nhận xét, cho điểm ... sống, am hiểu người đời, tài nhà văn - Đoạn 8: Trong đó, vai trò vốn sống nhiều mặt nhà văn điều quan trọng Nối nội dung có tóm tắt hoàn chỉnh II Tóm tắt Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng Nguyễn Đăng...
 • 2
 • 12,091
 • 27
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Ngữ văn

... Phan Lang gặp lại Vũ Nương động Linh Phi Hai người nhận Phan Lang trở trần gian, Vũ Nương gửi hoa vàng cung lời nhắn Trương Sinh - Trương Sinh nghe Phan Lang kể, biết vợ bị oan, lập đàn giải oan ... -Phan Lang gặp lại Vũ Nương động Linh Phi Hai người nhận Phan Lang trở trần gian, Vũ Nương gửi hoa vàng lời nhắn Trương Sinh -Trương Sinh nghe Phan Lang kể, biết vợ bị oan , lập đàn giải oan ... hiểu vợ bị oan Phan Lang tình cờ gặp lại Vũ Nương Thuỷ cung Khi Phan Lang trở trần gian, Vũ Nương gửi hoa vàng lời nhắn cho Trương Sinh Trương Sinh lập đàn giải oan bến sông Hoàng Giang Vũ Nương...
 • 18
 • 10,783
 • 31
Tiết 26,27 * Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự doc

Tiết 26,27 * Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự doc

Cao đẳng - Đại học

... anh Dậu vừ tỉnh lại Cháo nguội.Anh Dậu run rẩy vừa định húp bát cháo cai lệ ập đến với roi song, tay thước, dây thừng Chúng thúc ép nhà anh Dậu nộp sưu Chị Dậu van nài xin khất Cai lệ quát mắng ... Hồng trở Vừa tan học, Hồng mẹ đón lên xe, ôm vào lòng Hồng mừng thấy mẹ không còm cõi, xơ xác người ta kể Cậu cảm thấy hạnh phúc, êm dịu vô lòng mẹ.” - “ Chị Dậu nấu xong nồi cháo anh Dậu vừ tỉnh ... nhiều đám mây bàng bạc, lòng lại nao nức kỉ niệm mơn man buổi tựu trường Tôi quên cảm giác sáng nảy nở lòng cành hoa tươi mỉm cười giưã bầu trời quang đãng.” Đoạn văn có phải tóm tắt văn học không?...
 • 5
 • 1,109
 • 5
BÀI 5LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pptx

BÀI 5LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pptx

Cao đẳng - Đại học

... anh Dậu vừ tỉnh lại Cháo nguội.Anh Dậu run rẩy vừa định húp bát cháo cai lệ ập đến với roi song, tay thước, dây thừng Chúng thúc ép nhà anh Dậu nộp sưu Chị Dậu van nài xin khất Cai lệ quát mắng ... Hồng trở Vừa tan học, Hồng mẹ đón lên xe, ôm vào lòng Hồng mừng thấy mẹ không còm cõi, xơ xác người ta kể Cậu cảm thấy hạnh phúc, êm dịu vô lòng mẹ.” - “ Chị Dậu nấu xong nồi cháo anh Dậu vừ tỉnh ... anh Dậu nộp sưu Chị Dậu van nài xin khất Cai lệ quát mắng dọa dỡ nhà, đánh chị Dậu xông đến trói anh Dậu Không thể chịu được, chi Dậu vùng lên đánh lại tên cai lệ người nhà lý trưởng.” Tóm tắt...
 • 3
 • 909
 • 0
Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pdf

Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pdf

Cao đẳng - Đại học

... với nhau, TS hiểu nỗi oan vợ => Đó việc quan trọng chứng tỏ TS hiểu nỗi oan từ lúc đến Phan Lang trở b) Sự việc chưa hợp lý Cần sửa lại : TS nghe Phan Lang kể lập đàn giải oan Bài Tóm tắt VB “Chuyện...
 • 4
 • 3,648
 • 2
luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Ngữ văn

... khác thoại • Vai xã hội xác định quan hệ nào ? • Vai xã hội xác định quan hệ xã hội: • + Quan hệ trên- dưới, ngang hàng (tuổi tác, thứ bậc gia đình xã hội) • + Quan hệ thân - sơ (quen biết, thân ... thoại Quan hệ hay ngang hàng (theo tuổi tác, thứ bậc gia đình xã hội) Quan hệ thân – sơ (mức độ quen biết) Vai xã hội xác định quan hệ xã hội nào? Khi tham gia hội thoại, cần ý điều gì? Vì quan hệ ... Tiết 107: HỘI THOẠI I.Vai xã hội hội thoại: Câu 1: Quan hệ nhân vật tham gia hội thoại đoạn trích cho quan hệ gì? Ai vai trên? Ai vai dưới? Quan hệ gia tộc Người Hồng: vai Chú bé Hồng : vai Vai...
 • 29
 • 774
 • 0
Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... vua đến quan - Muốn người Việt Nam tự do, độc ích Việt Nam lập, dân ục đ phải có đồn thể, truyền bá XHCN dân Việt Nam ợc m t đư iả đưa r ? ể đạ tìm cách phá tan tành đồn thể, n  Vua quan phản ... luận ? chữ “Ta”  Cái “Tơi” đáng thương tội nghi p  Họ giải bi kịch tình u Tiềng Việt Mỗi luận tác giả đưa lí lẽ gì? Hoµi Thanh ®· ®Ị cËp tíi vÊn ®Ị quan träng:Tinh thÇn th¬ míi.Tr­íc hÕt «ng ®­a ... ta, “ b©y giê lµ thêi ch÷ t«i” Lóc ®Çu ch÷ T«i xt hiƯn thùc bì ngì, l¹c lßng v× mang theo quan niƯm c¸ nh©n Mét quan niƯm mµ x· héi ViƯt Nam ch­a tõng cã C¸c nhµ v¨n, nhµ th¬ ch­a bao giê gi¸m...
 • 14
 • 21,103
 • 22
Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... “Ta” (3 luận cứ)  Cái “Tơi” đáng thương tội nghi p  Họ giải bi kịch tình u Tiềng Việt Mỗi luận tác giả đưa lí lẽ gì? Hoµi Thanh ®· ®Ị cËp tíi vÊn ®Ị quan träng:Tinh thÇn th¬ míi.Tr­íc hÕt «ng ®­a ... ta, “ b©y giê lµ thêi ch÷ t«i” Lóc ®Çu ch÷ T«i xt hiƯn thùc bì ngì, l¹c lßng v× mang theo quan niƯm c¸ nh©n Mét quan niƯm mµ x· héi ViƯt Nam ch­a tõng cã C¸c nhµ v¨n, nhµ th¬ ch­a bao giê gi¸m ... khơng biết quan tâm đến người khác Đó thiếu ý thức đồn thể, chưa biết giữ quyền lợi chung, chưa biết bênh vực Ý thức đồn thể dân ta xưa có xa sút Sở dĩ thiếu ln lí xã hội bọn vua quan biết quyền...
 • 11
 • 5,210
 • 20
Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... quan ghi lại thôi, thể nhãn quan nhạy bén nhà văn g/v nhận xét đánh giá, chốt Bản tóm tắt: lại kiến thức cần nắm ... tìm đợc khoẳng khắc đắc địa để thể dồn nén kiện nhân vật ý tởng Điầu h/s trình bày luyện tập quan trọng nhà văn sống với nhân vật nh quen biết, hiểu cặn kẽ nhân vật, nh ngời kề cận nhà văn nh ... lại Củng cố: qua học luyện mà nhà văn chứng kiến nhân vật thôi, thể tập em rút đợc điều nhãn quan nhạy bén nhà văn Bài tập (hs trình bày) tóm tắt văn nghị luận ? Tóm lại: Dặn dò: Tiết 13, 14...
 • 2
 • 3,146
 • 6
Tom tắt văn bản nghị luận

Tom tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... thi ca” (Hoài Thanh) trang 104 để làm tập GV hướng dẫn gợi ý cho HS HS làm khoảng phút trả lời GV nhận xét tổng kết * Bài tập 2: Tóm tắt đoạn trích “Một thời đại thi ca” Hoài Thanh khoảng 15 dòng ... giải không quan trọng - Bước 3: Lập dàn ý trình bày lại cách hệ thống luận điểm văn tóm tắt - Bước 4: Dùng lời văn để thuật lại nội dung văn tóm tắt cần giữ lại bố cục câu văn quan trọng văn ... khía quát + Giữ nội dung bản, thứ tự xếp ý câu chữ quan trọng + Không biến nội dung tóm tắt thành phân tích văn hay nhận xét nguyên cách chủ quan Thao tác 3: Qua tìm hiểu mục đích, yêu Phương pháp...
 • 4
 • 7,506
 • 22
Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận

Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... q” + “Mét ngêi lµm quan chª bai + “Ngêi ngoµi ®ỵc” + “Ngµy xa lµm quan n÷a” + “Nh÷ng bän quan l¹i ¨n cíp cã giÊy phÐpvËy” Mơc ®Ých viÕt v¨n b¶n nµy cđa nhµ chÝ sÜ yªu nícPhan Ch©u Trinh? T×m ... vên mïi lµm quan” +C©u 6: “Nay mn ®oµn thĨ ®·” Ln ®iĨm: “D©n kh«ng biÕt ch¼ng biÕt cã d©n” Ln cø: +Bän Êy mn gi÷ tói tham ®Çy m·i, ®Þa vÞ cđa m×nh ®ỵc v÷ng m·i bÌn kiÕm c¸ch ph¸ tan tµnh ®oµn ... văn 11 Cơ -3- Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2009 - 2010 - Chuẩn bò :  Híng dÉn häc bµi, chn bÞ bµi sau ¤n tËp tiÕng ViƯt IV RÚT KINH NGHI M, BỔ SUNG: ...
 • 5
 • 1,798
 • 7
Giáo án bài luyện tập cộng trừ các số có ba chữ số

Giáo án bài luyện tập cộng trừ các số có ba chữ số

Mầm non - Tiểu học

... cộng trừ số có ba chữ số cách tính nhân chia bảng học - Củng cố cách, giải toán có lời văn (liên quan đến so sánh hai số nhau1số đơn vị ) B- Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : Vở C -Các...
 • 8
 • 4,535
 • 14
giáo án bài luyện tập rượu va axit

giáo án bài luyện tập rượu va axit

Hóa học

... etylic dầu ăn hoà tan rượu etylic Lấy hai lọ lại lọ 1-2( ml)cho vào hai ống nghi m có chứa nước lắc nhẹ, chất tan hoàn toàn nước rượu etylic,chất cho vào nước thấy có chất lỏng không tan lên trên, ... lí O C O (R-COO)3C3H5 chất lỏng ,không màu ,nhẹ nước,tan vô hạn nước,hoà tan nhiều chất iôt,benzen Axit axetic chất lỏng, không màu,vị chua,tan vô hạn nước tính chất hoá học tác dụng với oxi( PƯ ... -Tác dụng với kim loại ,oxit bazơ, H bazơ,muối, rượu etylic Nhẹ nước ,không tan Tác dụng với nước có xúc trpng nước,tan tác axit nhiệt độ số dung môi hữu cơ( benzen,dầu hoả, xăng, tác dụng với...
 • 6
 • 493
 • 1
Soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Công nghệ

... người nhận Phan Lang trở trần gian, Vũ Nương gửi hoa vàng lời nhắn Trương Sinh Trương Sinh nghe Phan Lang kể, lập đàn giải oan bờ Hoàng Giang, Vũ Nương lên dòng sông không trở lại trần gian e) Hãy ... chàng nghe lời dại nghi oan cho vợ không chung thuỷ Vũ Nương bị oan gieo tự sông Hoàng Giang Một đêm ngồi với trai bên đèn, đứa bóng nói cha đến Trương Sinh vỡ lẽ vợ bị oan ức Phan Lang gặp Vũ Nương ... Lang gặp Vũ Nương thuỷ cung Phan Lang trở trần gian, kể lại lời nhắn Vũ Nương Trương Sinh lập đàn giải oan cho vợ bên sông Hoàng Giang Vũ Nương lên không trần gian II RÈN LUYỆN KĨ NĂNG Hãy viết...
 • 2
 • 3,987
 • 4

Xem thêm