0

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

2 12,082 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:25

Ngày: 13/9/2008 Tit: 12 Lm vn: LUYN TP TểM TT VN BN NGH LUN ~~*~~ A.MC TIấU CN T: Giỳp HS: - Hon thin k nng túm tt vn bn ngh lun. Bit vn dng k nng túm tt vo vic c hiu vn bn ngh lun v lm vn. B.TI LIU PHUNG TIN: - SGK, SGV - Thiết kế bài giảng C.TIN TRèNH DY HC: n nh: KT bi c: Hãy cho biết Nguyễn Đình Thi quan niệm nh thế nào về các đặc điểm của thơ? Bi mi: Hot ng ca GV & HS Ni dung cn t H 1: GV hng dn HS túm tt on trớch Khonh khc truyn ngn. c, ỏnh du nhng cõu mang ý chớnh trong bi v vit thnh VB túm tt khong 20 dũng. GV hng dn HS tỡm ý chớnh ca mi on. HS c tng on v túm tt ni dung chớnh on ú. I. Túm tt on trớch Khonh khc truyn ngn ca Bựi Hin: 1. on trớch gm 8 on: - on 1: TG cho rng ct truyn (tỡnh tit) i vi truyn ngn khụng quan trng. - on 2: Vn dung lng ỏng bn hn. Truyn ngn l mt on trong bi th di ca s phn nhõn loi. - on 3: Vn l chn cỏc on, cỏc khonh khc y. - on 4: VD v truyn Nga ngi v ngi nga ca Nguyn Cụng Hoan. - on 5: VD truyn ụi mt ca nam Cao. - on 6: Vai trũ, ý ngha ca Khonh khc trong truyn ngn. - on 7: iu kin chn khonh khc. - on 8: Vai trũ, vn sng ca nh vn. 2. Tỡm ý chớnh ca mi on: - on 1: Vn quan tng trong truyn ngn khụng phi l tỡnh tit m l s vang vng vo tõm hn, n tng lu li trong trớ nh ngi c. - on 2: ỏng chỳ ý hn l vn dung lng th loi. Truyn ngn l mt on trong c bi th di vụ tn ca s phn nhõn loi, l mt chng rỳt ra trong truyn di. Để có một bản tóm tắt hoàn chỉnh, công việc tiếp theo là gì? HĐ 2: GV xem gợi ý trong SGK để gợi ý HS tóm tắt văn bản Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng. HĐ 3: GV dành khoảng thời gian 15 – 20 phút để HS viết tóm tắt cho một trong hai văn bản trên. GV chọn một vài bài tiêu biểu đọc và nêu nhận xét, có thể cho điểm khuyến khích. - Đoạn 3: Vậy vấn đề đặt ra là việc phải biết chọn thật xác đáng cái khoảnh khắc ấy. - Đoạn 4: Khoảnh khắc trong truyện ngắn Người ngựa, ngựa người của NCH là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người trong thời khắc cuối năm, để từ đó nhấn mạnh đến cực độ những tủi cực, bi đát, tạo nên ở người đọc những chua xót ngậm ngùi cho số phận con người trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. - Đoạn 5: Trong Đôi mắt của Nam Cao, cái khoảnh khắc được chọn là thời điểm đầu thời kì chống Pháp, qua mấy lời độc thoại về người nông dân, về cuộc kháng chiến của nhân vật, qua một cảnh sinh hoạt trong gia đình Hoàng, để phơi bày bản chất của cả một kiểu ngườảotí thức như Hoàng. - Đoạn 6: Vậy khoảnh khắc là thời điểm mà ở đó nhân vật buộc phải bộc lộ những tính cách chủ yếu của mình, chi phối cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử, số phận của nhân vật. - Đoạn 7: Điều kiện để chọn khoảnh khắc là vốn sống, sự am hiểu con người và cuộc đời, tài năng của chính nhà văn. - Đoạn 8: Trong đó, vai trò vốn sống nhiều mặt của nhà văn là điều hết sức quan trọng. 3. Nối các nội dung trên sẽ có một bản tóm tắt hoàn chỉnh. II. Tóm tắt bài Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng của Nguyễn Đăng Mạnh III. Viết bản tóm tắt: * Củng cố, dặn dò: - Nắm được các thao tác tóm tắt một VB nghị luận. - Soạn bài Tây Tiến . II. Tóm tắt bài Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng của Nguyễn Đăng Mạnh III. Viết bản tóm tắt: * Củng cố, dặn dò: - Nắm được các thao tác tóm tắt một VB nghị. di. Để có một bản tóm tắt hoàn chỉnh, công việc tiếp theo là gì? HĐ 2: GV xem gợi ý trong SGK để gợi ý HS tóm tắt văn bản Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận, Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận,