0

chuyen de boi duong hsg hoa hoc lop 9

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Hóa học

... khí H2 cần dùng là : A. 9, 8 lít B .9, 5 lít C. 9, 9 lít D. 10 lít Câu 3Cho 2,06 gam hỗn hợp gồm Al ,Cu ,Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loÃng thu đợc 0, 896 lít khí NO ở đktc .Khối ... một nửa số prôton của Y. Số khối của Xbé hơn Y là 29 dvC . Xác định X và Y .Câu 9 Một hợp chất MX3 . Trong đó :- Tổng số hạt p , n, e là 196 . Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang ... M có hoá trị không đổi . Tỉ lệ số mol của M và Fe trong A là 1:3 .Cho 19, 2 gam hỗnhợp A. tác dụng hết với HCl thu đựơc 8 ,96 lít khí H2 (đktc) .Mặt khác cũng với lợng hỗn hợp trên tác dụng hết...
 • 33
 • 13,351
 • 279
Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa THCS

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa THCS

Hóa học

... ra 79, 1 gam kết tủa. Thêm 600 ml Ba(OH)2 1M vào dung dịch sau phản ứng. Khối lượng kết tủa và thể tích khí bay ra là?A. 9, 85gam; 26,88 lít B. 98 ,5gam; 26,88 lítC. 98 ,5gam; 2,688 lít D. 9, 85gam; ... = =Số ml dung dịch là :0,414 594 (l)Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là : 0,56250,414 594 MnCV= == 1,35675 MKhối lượng CuSO4 là : 4 4 4. 0,5625.160 90 CuSO CuSO CuSOm n M g= = =Khối ... ddct ct ctC m C mm m m= + = + = 50.8% 450.20%4 90 94 100% 100%g+ = + = Nồng độ C% của dung dịch sau khi pha trộn là : (3)3(3) 94 % .100% .100500ctddmCm= = =18,8M Nồng độ mol...
 • 16
 • 1,483
 • 32
Chuyen de boi duong HSG Hoa THCS

Chuyen de boi duong HSG Hoa THCS

Tư liệu khác

... ra 79, 1 gam kết tủa. Thêm 600 ml Ba(OH)2 1M vào dung dịch sau phản ứng. Khối lượng kết tủa và thể tích khí bay ra là?A. 9, 85gam; 26,88 lít B. 98 ,5gam; 26,88 lítC. 98 ,5gam; 2,688 lít D. 9, 85gam; ... dung môi trong dung dịch bão hoà ở 90 0C là : 4(335 )CuSOm a g= + và 21000H Om g= p dụng công thức tính độ tan của CuSO4 ở 90 0C ta có : 40355 (90 ) .100 801000CuSOaS C+= ... ddct ct ctC m C mm m m= + = + = 50.8% 450.20%4 90 94 100% 100%g+ = + = Nồng độ C% của dung dịch sau khi pha trộn là : (3)3(3) 94 % .100% .100500ctddmCm= = =18,8M Nồng độ mol...
 • 16
 • 1,434
 • 20
cac dang bai boi duong HSG hoa hoc lop 9

cac dang bai boi duong HSG hoa hoc lop 9

Hóa học

... của V và m.Đáp số: 1. a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% và %NaCl = 8,03% 2. V = 297 ,4ml và m = 29, 68gBài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II ... 31,5%. Biết hiệu suất của quá trình là 79, 356%.Câu 3:Người ta điều chế C2H2 từ than và đá vôi theo sơ đồ:CaCO3 95 %→ CaO 80%→ CaC2 90 %→ C2H2Với hiệu suất mỗi phản ... p gam nước cũng thu được dung dịch NaOH nồng độ x%. Lập biểu thức tín p theo a và b.Câu 9: Hoà tan 199 ,6g CuSO4.5H2O. Xác định CuSO4 sạch hay có lẫn tạp chất. Biết rằng độ tan của CuSO4...
 • 25
 • 1,732
 • 29
TUYEN TAP CHUYEN DE BOI DUONG HSG HOA 9

TUYEN TAP CHUYEN DE BOI DUONG HSG HOA 9

Hóa học

... mol/l của dung dịch KOH ban đầu? (HSG 95 -96 )105. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A hợp bởi các nguyên tố Cacbon, Hyđrô, và Clo sinh ra 0,22 g CO2 và 0,9g nước. Khi xác định lượng Clo ... thu được phải dùng hết 30 ml dung dịch xút ăn da có nồng độ 1M.Xác định kim loại đem dùng? (HSG 95 -96 )104. Để trung hòa 50 ml dung dịch axit sunfuaric 1M người ta đã dùng 150 ml dung dịch Kali ... A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 gồm những chất ghì? Viết phương trình phản ứng? ( HSG 95 -96 ).103. Hòa tan 1,44g một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M.Muốn...
 • 16
 • 1,183
 • 30
Chuyen đề Bồi dưỡng HSG Tiểu học

Chuyen đề Bồi dưỡng HSG Tiểu học

Tiểu học

... + 98 , 99 + 99 , 100 Hd:S = (10 + 11 + 12 + … + 98 + 99 ) + (0, 10 + 0, 11 + 0, 12 + … + 0, 98 + 0, 99 ) = [ (99  100) : 2 – (9  10) : 2] + [ (99  100) : 2 – (9  10) : 2 : 100] = 490 5 + 49, ... 101, 105, …, 99 7.Chữ số thứ 135 của dãy số 101, 105, …, 99 7 là chữ số thứ 135 – 47 = 88 của dãy số 101, 105, …, 99 7.Ta có: 88 : 3 = 29 (dư 1) nên chữ số thứ 88 dãy số 101, 105, …, 99 7 là chữ ... 693 đơn vị. Hd:Gọi số phải tìm là abc, ( 0 ≤ a, b, c < 10, a ≠ 0).Theo bài ra ta có: cba - abc = 693  99  (c – a) = 693  c – a = 693 : 99 = 7  a = 1, c = 8 ; a = 2, c = 9...
 • 60
 • 637
 • 1
Chuyên đề bồi dưỡng HSG – Hóa hữu cơ

Chuyên đề bồi dưỡng HSGHóa hữu cơ

Tư liệu khác

... theodanh pháp IUPAC.Câu 15: (Đề thi HSG quốc gia - 2005) L-Prolin hay axit (S)-piroliđin-2-cacboxylic có pK1 = 1 ,99 và pK2 = 10,60. Piroliđin (C4H 9 N) làamin vòng no năm cạnh. 1. Viết ... π trong vòng thơm).Ví dụ 8: (Đề thi HSG quốc gia – 2008)1. a, HSCH2CH(NH2)COOH (xistein) có các pKa: 1 ,96 ; 8,18; 10,28. Các chất tương đồng với nó làHOCH2CH(NH2)COOH (serin), HseCH2CH(NH2)COOH ... dạng có điện tích bằng không tồn tạigiữa hai dạng có pKa tương ứng là 8 ,95 và 10,53. Như vậy pI = (8 ,95 +10,53)/2 = 9, 74.Ví dụ 3: Viết cân bằng điện ly của axit aspatic và tính điểm đẳng điện...
 • 33
 • 2,119
 • 45
Chuyen de boi duong HSG - LT&C - Lớp 5

Chuyen de boi duong HSG - LT&C - Lớp 5

Tư liệu khác

... theỏ cho ủoọng tửứ Bài 2 : Các từ: bình minh, cần mẫn, chí khí, tham lam, bao biện, căn cơ, hoan hỉ, chuyên chính, chí lí, khắc khổ, khẩn khoản … là từ ghép hay từ láy? TÖØ ÑÔN, TÖØ GHEÙP...
 • 41
 • 623
 • 1
Gián án 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Gián án 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Hóa học

... .NaClAgClMM= x . 5,58143= x . 2,444mAgCl = y .kclAgClMM= y . 5,74143= y . 1 ,91 9=> mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2)- Cô đặc dung dịch để chỉ còn 25g.Đáp số: 12% và 24%Bài 3: Tính ... Theo PTHH ta có:Số mol M2CO3 = số mol CO2 > 2,016 : 22,4 = 0, 09 mol > Khối lợng mol M2CO3 < 13,8 : 0, 09 = 153,33 (I)Mặt khác: Số mol M2CO3 phản ứng = 1/2 số mol HCl < ... = 197 1,28 = 0,143 (mol)Theo PT (1) và (2) ta có số mol CO2 giải phóng là: 0,143 (mol) nCO2 0,3345 (mol)Vậy thể tích khí CO2 thu đợc ở đktc là: 3,2 (lít) VCO2 7, 49 (lít)...
 • 194
 • 919
 • 23
Bài soạn 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Bài soạn 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Hóa học

... lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy để khi hoà tan vào đó 47g K2O thì thu đợc dung dịch 21%.Đáp số: Khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy là 352 ,94 gBài 6: Cho 6,9g Na và 9, 3g Na2O vào nớc, ... 32 ,98 5%Bài 4: xác định lợng SO3 và lợng dung dịch H2SO4 49% cần lấy để pha thành 450g dung dịch H2SO4 83,3%.Đáp số:Khối lợng SO3 cần lấy là: 210gKhối lợng dung dịch H2SO4 49% ... Theo PTHH ta có:Số mol M2CO3 = số mol CO2 > 2,016 : 22,4 = 0, 09 mol > Khối lợng mol M2CO3 < 13,8 : 0, 09 = 153,33 (I)Mặt khác: Số mol M2CO3 phản ứng = 1/2 số mol HCl <...
 • 194
 • 1,182
 • 14
Bài giảng 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Bài giảng 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Hóa học

... 2,444mAgCl = y .kclAgClMM= y . 5,74143= y . 1 ,91 9=> mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2) ` 19 202113141516171812678 9 1011Baz¬Phi kim + hidroOxit axit + nícAxit m¹nh ... lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy để khi hoà tan vào đó 47gK2O thì thu đợc dung dịch 21%.Đáp số: Khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy là 352 ,94 gBài 6: Cho 6,9g Na và 9, 3g Na2O vào nớc, ... 32 ,98 5%Bài 4: xác định lợng SO3 và lợng dung dịch H2SO4 49% cần lấy để pha thành 450g dungdịch H2SO4 83,3%.Đáp số:Khối lợng SO3 cần lấy là: 210gKhối lợng dung dịch H2SO4 49% ...
 • 194
 • 1,166
 • 44
Các chuyên đề bồi dưỡng HSG đại số lớp 7

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG đại số lớp 7

Toán học

... 1 1 1 1.2.3 2.3.4 3.4.5 199 8. 199 9.20001 1 1 1 1 1 1 2 1.2 2.3 2.3 3.4 199 8. 199 9 199 9.2000          1 1 1 199 9.2000 22 2 199 9.2000 2. 199 9.2000   6) ... ví dụ mẫu. 8) Từ giả thiết xyz = 199 2 (1) suy ra : 199 2xyz (2) , thay (1) và (2) vào vế trái đẳng thức được : 199 2 199 2 199 2 199 2 1 199 2 199 21 199 2 199 21 ( 1 ) 111 1 1111x y zVTxy ... 2) Rút gọn phân số : 199 9 99 95 ( TQ : 199 99 99 99 5 ) (BD HSG toán 8- trang 73) 3) Tính : 1 1 1 2 3 20022001 2000 199 9 1 1 2 3 2001M      (HSG toán 6 T.p HP– 2002...
 • 22
 • 5,394
 • 15

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25