0

chuyen de boi duong hsg hoa hoc 10

34 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học 9 (phần 1)

34 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học 9 (phần 1)

Hóa học

... độ xác định.Cứ 100 g dm hoà tan đợc Sg chất tan để tạo thành (100 +S)g dung dịch bÃo hoà.Vậy: x(g) // y(g) // 100 g // Công thức liên hệ: C% = SS +100 100 Hoặc S = %100 % .100 CCCông thức ... mol/lit: CM = )()(litVmoln = )()( .100 0mlVmoln* Mối liên hệ giữa nồng độ % và nồng độ mol/lit.Công thức liên hệ: C% = DMCM 10 . Hoặc CM = MCD % .10 Trong đó:- mct là khối lợng chất ... nóng, sau đó làm nguội dung dịchđến 10 0C. Tính khối lợng tinh thể CuSO4.5H2O đà tách khỏi dung dịch, biết rằng độtan của CuSO4 ở 10 0C là 17,4g /100 g H2O.Đáp số: Lợng CuSO4.5H2O...
 • 63
 • 5,882
 • 13
30 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học lớp 8 và lớp 9 cực hay

30 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học lớp 8 và lớp 9 cực hay

Hóa học

... tinh bột và xenlulozơCông thức phân tửC6H12O6C12H22O11(C6H 10 O5)n Tinh bột: n 1200 6000Xenlulozơ: n 100 00 14000Trạng tháiTính chất vật lýChất kết tinh, không màu, vị ngọt, ... H2SO48. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl9. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH 10. CaO + H2O → Ca(OH)211. NaCl + 2H2O dpdd→ NaOH + Cl2 + H2Axit + bazơOxit bazơ ... CaSiO32Fe + O2 0t 2FeOFeO + C 0t Fe + COFeO + Mn 0t Fe + MnO2FeO + Si 0t 2Fe + SiO2 10 Tính chất Cứng, giòn Cứng, đàn hồitính chất hoá học của phi kim.+ Oxit KL+ O2Ba dạng thù...
 • 217
 • 5,881
 • 22
Chuyên đề bồi dưỡng HSG sinh học lớp 10

Chuyên đề bồi dưỡng HSG sinh học lớp 10

Sinh học

... 2N. 3,4A0n vũ thng dựng : ã 1 micrụmet = 10 4 angstron ( A0 )ã 1 micrụmet = 10 3 nanụmet ( nm) ã 1 mm = 10 3 micrômet = 10 6 nm = 10 7 A0II. Tính số liên kết Hiđrô và liên kết ... trên cần được cung cấp sẽ lần lượt là: A.21,63,42,84. B. 318 ,954 ,636, 1272. C. 105 , 315, 210 D. 105 , 210 , 315,420.Bài 9. Gen cấu trúc có 1794 N phiên mã 3 lần ,mỗi lần phiên mã đều có 7 ... sung là 4%. Biết rằng số lượng loại Adenin lớn hơn loại Guanin. Tìm tỉ lệ % từng loại Nucleotit của gen?Bài tập 6 : Trên mạch thứ nhất của gen có 10% Adenin và 30% Timin. Gen đó có 540 Guanin....
 • 30
 • 22,882
 • 234
Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Hóa học

... trờng axit: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 tô 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O. 10FeCl2 + 6KMnO4 + 24H2SO4 tô 5Fe2(SO4)3 + 6MnSO4 + 10Cl2 + 3K2SO4 ... hoặc 0 < h < 100 %- Khi H = 0 -> phản ứng không xảy ra .- Khi H = 100 % -> phản ứng xảy ra hoàn toàn (tất cả các chất tham gia phản ứng đều hết)- Khi 0 < H < 100 % -> phản ứng ... B.d. Xác định nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch .Câu 9Trộn 100 ml dung dịch Fe2(SO4)3 với 100 ml dung dịch Ba(OH)2 ,sau phản ứng thu đợc kết tủa A và dung dịch B.Nung...
 • 33
 • 13,349
 • 279
Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa THCS

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa THCS

Hóa học

... NaOH 10% cần dùng thì 10. 100 ctym =g Khối lượng dung dịch sau khi pha trộn là : (x+y) g Khối lượng chất tan sau khi pha trộn là : (5. 100 x+ 10. 100 y ) =5. 10. 100 x y+ g Nồng độ ... khi pha trộn là :5. 10. 100 % .100 8x yCx y+= =+  5. 10. 8.( ) 100 100 x y x y+ +=  2.y = 3.x  23xy= Vậy cần trộn dung dịch NaOH 5% và dung dịch NaOH 10% theo tỉ lệ khối lượng ... CM , C% và d Giải Ta có : .ddm d V= %.%. . 100 % 100 %ddctC mC d Vm = = %. . 100 %.ctmC d VnM M= =%. . .100 0 %. .10 .100 %.Mn C d V C dCV V M M= = = p dụng : Khối lượng...
 • 16
 • 1,482
 • 32
Chuyen de boi duong HSG Hoa THCS

Chuyen de boi duong HSG Hoa THCS

Tư liệu khác

... (1) (2)%. %. 100 % 100 %dd ddct ct ctC m C mm m m= + = + = 50.8% 450.20%4 90 94 100 % 100 %g+ = + = Nồng độ C% của dung dịch sau khi pha trộn là : (3)3(3)94% .100 % .100 500ctddmCm= ... CM , C% và d Giải Ta có : .ddm d V= %.%. . 100 % 100 %ddctC mC d Vm = = %. . 100 %.ctmC d VnM M= =%. . .100 0 %. .10 .100 %.Mn C d V C dCV V M M= = = p dụng : Khối lượng ... thức tính độ tan ta có : 014,36(20 ) .100 .100 40ctNaCldmmS Cm= = = 35,9 g b/ Nồng độ C% của dung dịch bão hoà : .100 35,9% .100 26,4% 100 35,9 100 SCS= = =+ + Dạng 1: Pha trộn...
 • 16
 • 1,434
 • 20
TUYEN TAP CHUYEN DE BOI DUONG HSG HOA 9

TUYEN TAP CHUYEN DE BOI DUONG HSG HOA 9

Hóa học

... (dung dịcg 3). ( Không sử dụng quy tắc đường chéo)Áp dụng bằng số: C1 = 3%, C2 = 10% , C1 = 5%.44. Cho 10 lít N2 và CO2 (đktc) đi qua 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M, thu được 1 g kết ... và viết các PTPƯ sau:A1 + A2 → A3 + A4A3 + A5 → A6 + A7A6 + A8 + A9 → A 10 A 10 → A11 + A8A11 + A4 → A1 + A8Biết A3 là muối sắt clorua. Nếu lấy 1,27g A3 ... A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 gồm những chất ghì? Viết phương trình phản ứng? ( HSG 95-96). 103 . Hòa tan 1,44g một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M.Muốn trung...
 • 16
 • 1,182
 • 30
Chuyen đề Bồi dưỡng HSG Tiểu học

Chuyen đề Bồi dưỡng HSG Tiểu học

Tiểu học

... Dãy số 101 , 105 , 109 , …, 997 có [(997 – 101 ) : 4 + 1]  3 = 675 chữ số. Vì 47 < 135 < 675 nên chữ số thứ 135 phải nằm trong dãy số 101 , 105 , …, 997.Chữ số thứ 135 của dãy số 101 , 105 , …, ... số 101 , 106 , …, 996.Ta có 88 : 3 = 29 (dư 1) nên chữ số thứ 88 dãy số 101 , 106 , …, 996 là chữ số thứ 1 của số hạng thứ 30 của dãy số 101 , 106 , …, 996. Số hạng thứ 30 là (30 – 1)  5 + 101 ... số 101 , 105 , …, 997.Ta có: 88 : 3 = 29 (dư 1) nên chữ số thứ 88 dãy số 101 , 105 , …, 997 là chữ số thứ 1 của số hạng thứ 30 của dãy số 101 , 105 , …, 997. Số hạng thứ 30 là (30 – 1)  4 + 101 ...
 • 60
 • 637
 • 1
Chuyên đề bồi dưỡng HSG – Hóa hữu cơ

Chuyên đề bồi dưỡng HSGHóa hữu cơ

Tư liệu khác

... π trong vòng thơm).Ví dụ 8: (Đề thi HSG quốc gia – 2008)1. a, HSCH2CH(NH2)COOH (xistein) có các pKa: 1,96; 8,18; 10, 28. Các chất tương đồng với nó làHOCH2CH(NH2)COOH (serin), HseCH2CH(NH2)COOH ... Chuyên đề bồi dưỡng HSGHóa hữu cơTÀI LIỆU THAM KHẢO1.Cơ sở hóa học hữu cơ-Thái Doãn Tỉnh - NXB GD-Năm 20082.Bài tập hóa học hữu cơ-Thái Doãn Tỉnh - NXB GD-Năm 20083.Đề thi HSG Quốc gia các ... GD-Năm 20078.Cơ chế phản ứng hóa học hữu cơ-Trần Quốc Sơn –NXB GD-Năm 20029.Đề thi HSG tỉnh Quảng Trị. 10. Một số ván đề chọn lọc của hóa học – Tập 3 – NXBGD – Nguyễn Duy Ái, Trần Quốc Sơn,...
 • 33
 • 2,118
 • 45
Gián án 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Gián án 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Hóa học

... độ xác định.Cứ 100 g dm hoà tan đợc Sg chất tan để tạo thành (100 +S)g dung dịch bÃo hoà.Vậy: x(g) // y(g) // 100 g // Công thức liên hệ: C% = SS+ 100 100 Hoặc S = %100 % .100 CCCông thức ... dịch NaOH 27,5% cần lấy là 319,8g và dung dịch NaOH 15% cần lấy là295,2g3 10 - C% 10 C%C% - 3% 500:300:3 10 - 8  10 88 - 3 m1m2 7/ Phơng pháp bảo toàn số mol nguyên tử.a/ Nguyên ... mol/lit: CM = )()(litVmoln = )()( .100 0mlVmoln* Mối liên hệ giữa nồng độ % và nồng độ mol/lit.Công thức liên hệ: C% = DMCM 10 . Hoặc CM = MCD % .10 Trong đó:- mct là khối lợng chất...
 • 194
 • 918
 • 23
Bài soạn 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Bài soạn 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Hóa học

... mA = 0,1 x 108 = 10, 8 g- NÕu võa xong cả phản ứng (1) và (2) thì khi đó chất rắn A gồm: 0,1 mol Ag và 0,1 mol Cu mA = 0,1 ( 108 + 64 ) = 17,2 gtheo đề cho mA = 15,28 g ta có: 10, 8 < ... NaOH 27,5% cần lấy là 319,8g và dung dịch NaOH 15% cần lấy là 295,2g3 10 - C% 10 C%C% - 3% 500:300:3 10 - 8  10 88 - 3 m1m2 BCO3 + 2HCl -> BCl2 + CO2↑ + H2O (2)Sè ... NaOH(còn d) là 4 gBài 10: Khi trung hoà 100 ml dung dịch của 2 axit H2SO4 và HCl bằng dung dịch NaOH, rồi cô cạn thì thu đợc 13,2g muối khan. Biết rằng cứ trung hoà 10 ml dung dịch 2 axit...
 • 194
 • 1,182
 • 14
Bài giảng 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Bài giảng 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Hóa học

... =+=+717,0919,1444,2325,0yxyxGiải hệ phơng trình ta đợc: x = 0,178 y = 0,147=> % NaCl = 325,0178,0 .100 % = 54,76%% KCl = 100 % - % NaCl = 100 % - 54,76% = 45,24%.Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24%3. ... NaOH(còn d) là 4 gBài 10: Khi trung hoà 100 ml dung dịch của 2 axit H2SO4 và HCl bằng dung dịchNaOH, rồi cô cạn thì thu đợc 13,2g muối khan. Biết rằng cứ trung hoà 10 ml dung dịch2 axit ... bằng:250160.4xmCuSO=(2)Khối lợng CuSO4 có trong tinh thể CuSO4 4% là: 100 4).500(4xmCuSO=(3)Từ (1), (2) và (3) ta có:40 100 4).500(250)160.(=+xx=> 0,64x + 20 - 0,04x = 40.Giải...
 • 194
 • 1,165
 • 44
Chuyên đề bồi dưỡng HSG – Hóa hữu cơ doc

Chuyên đề bồi dưỡng HSGHóa hữu cơ doc

Hóa học - Dầu khí

... π trong vòng thơm).Ví dụ 8: (Đề thi HSG quốc gia – 2008)1. a, HSCH2CH(NH2)COOH (xistein) có các pKa: 1,96; 8,18; 10, 28. Các chất tương đồngvới nó là HOCH2CH(NH2)COOH (serin), HseCH2CH(NH2)COOH ... tên A vàD theo danh pháp IUPAC.Câu 15: (Đề thi HSG quốc gia - 2005) L-Prolin hay axit (S)-piroliđin-2-cacboxylic có pK1 = 1,99 và pK2 = 10, 60. Piroliđin(C4H9N) là amin vòng no năm ... CH(CH3)C2H5 CH2C6H5 p -HOC 6H4CH2Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 24 NHRNR2CH3NH2CH(CH3)2CH3NO2CH(CH3)2CH3NH2NH2CH3NO2NO2Chuyên đề bồi dưỡng HSGHóa hữu cơCH3CH2-Br...
 • 33
 • 636
 • 4
Các chuyên đề Bồi dương HSG Hóa THCS

Các chuyên đề Bồi dương HSG Hóa THCS

Hóa học

... ủoọ tan S% 100 %SCS +100 = ìIV. Quan heọ giữa nồng độ phần trăm và nồng độ mol.Ta có: .100 0 10 10 .100 .= = = = =ctct ctMdddd ddmm D mn D DMC C%.mV m .M m M M 100 0.D 10 MDC C%.M⇒ ... Trộn 100 g dung dịch chứa một muối sunfat của kim loại kiềm nồng độ 13,2% với 100 g dung dịchNaHCO3 4,2%. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch A có khối lượng m (dd A) < 200g. Cho 100 g ... m3 C2H2 (đktc) theo sơ đồ.Dạng 10: BÀI TOÁN KHI GIẢI QUY VỀ 100 Câu 1: Hỗn hợp gồm CaCO3 lẫn Al2O3 và Fe2O3 trong đó có Al2O3 chiếm 10, 2% còn Fe2O3 chiếm 98%.Nung hỗn...
 • 26
 • 566
 • 15
Chuyên đề bồi dưỡng HSG Số học

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Số học

Toán học

... để : 10 x - 1 = 81y x = 0 được y = 0 (10 - 1) (10 x-1 + . . + 1) = 81y Có x số hạng (10 x-1 + . . + 1) = 9yMỗi số hạng trong tổng 10 x-1 + . . + 1 chia 9 đều có số dư là 1 nên để (10 x-1 ... anan-1 . . . .a1a0 = an .10 n + an-1 .10 n-1 . . . .a1 .10 + a0 .Ví dụ : Số 99 . . .9 + 1 = 10 n .(gồm n số 9 ) . Nếu đặt a = 11 1 ( gồm n số 1) thì 10 n = 9a + 1 . Ví dụ 1: Tìm ... một số có ba chữ số và tổng các chữ số của nó .HD : Lập tỷ số : (100 a + 10b + c)/(a + b + c ) = 100 - (90b + 9c )/(a + b + c )≤ 100 Dấu “=” xẩy ra khi b = c = 0 .2. Luỹ thừa :Một số có chữ số...
 • 20
 • 484
 • 3

Xem thêm