0

cach lap dan y bai van tu su

Tiết 13 Lập dàn ý bài văn tự sự

Tiết 13 Lập dàn ý bài văn tự sự

Ngữ văn

... đêm khuya.Hoạt động 2: - Câu chuyện một Ánh sángMở bài: - Chị Dậu hớt hải ch y về hướng làng mình trong đêm tối.- Ch y về tới nhà, trời đã khuya th y một người lạ đang nói chuyện với ... Mạnh nghĩ về những khuyết điểm, việc làm của mình trong những lúc y u mềm. Đó là trốnhọc đi chơi lêu lổng với bạn.Chuyến đi y chẳng mang lại kết quả gì.+ Gần một tu n bỏ học, bài vở khơng ... với sự giúp đỡ của th y, bạn, Mạnh đã nhìn th y lỗi lầm của mình.+ Chăm chỉ học hành, tu dưỡng mọi mặt.+ Kết quả cuối năm Mạnh đạt học sinh tiên tiếnKết bài:+ Suy nghĩ của Mạnh sau lễ...
 • 5
 • 38,914
 • 57
Lập dàn ý bài văn tự sự

Lập dàn ý bài văn tự sự

Ngữ văn

... Mết tất y u phải đến vì ông là cội nguồn, là c y xà nu đại thụ của T y Nguyên. của T y Nguyên. + Sau đo ùlà bé Heng, tương lai của T y Nguyên+ Sau đo ùlà bé Heng, tương lai của T y Nguyên-Tình ... con người T y Nguyên.của mỗi con người T y Nguyên.Em h y khái quát những điều nhà văn nói về việc ông đã viết truyện ngắn “Rừng xà nu” ? Nhóm 2Lập dàn ý cho văn bản “Truyện An Dương ... ng«i tr­êng mÕn y u Trong phần trích trên nhà văn Nguyên Ngọc nói về vấn đề gì?Nhà văn Nguyên Ngọc nói về việc ông đã viết truyện ngắn “Rừng xà nu” như thế nào. Lập dan ý viết bài...
 • 13
 • 6,091
 • 6
iết 7: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.

iết 7: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.

Ngữ văn

... đ y lùi cái y u của bản thân và phát huy thế Ng y giảng: Tiết 7. phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.A. Mục tiêu bài học. Giúp học sinh: - Nắm vững cách phân tích và xác định y u ... tích đề và lập dàn ý hai đề luyện tập SGK.- Soạn bài theo phân phối chơng trình.Nhóm 3. - Phân tích đề và lập dàn ý cho đề 1: Từ ý kiến dới đ y anh chị có suy nghĩ gì về việc "chuẩn ... Nam là sự thông minh và nh y bén với cái mới Nh ng bên cạnh cái mạnh đó vẫn tồn tại không ít cái y u. y là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hớng ch y theo những môn học "thời...
 • 4
 • 32,350
 • 113
tiet 85: Lập dàn ý bài văn nghị luận

tiet 85: Lập dàn ý bài văn nghị luận

Ngữ văn

... bài:- Giới thiệu lời d y của chủ tịch Hồ Chí Minh- Lời d y của Bác có ý nghĩa sâu sắc đối với việc rèn luyện tu dưỡng của từng cá nhân.- Cần phải Thường xuyên rèn luyện phấn đấu để có cả ... tính quyết định cho hiệu quả của công việc.III- Kết luận:III- Kết luận: Khẳng định:+ Hoàn cảnh khó khăn, ta càng phải quyết tâm khắc phục.+ Khó khăn chính là môi trường rèn luyện bản lĩnh ... nLuận cứ 1Luận cứ 2Luận cứ nKết bàiMở bàiThânbài 11III- Luyện tậpIII- Luyện tậpBài tập 1Bài tập 1 Trong một lần nói chuyện với học sinh, chủ tịch Hồ Chí Minh đà chỉ rõ: Có tài mà không...
 • 15
 • 9,606
 • 29
Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tư liệu khác

... Mỗi nhóm h y lập dàn ý cho mỗi y u cầu của phần Luyện tập trong SGK.Em h y trình b y dàn ý giới thiệu về tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm?Em h y giới thiệu quy trình để làm ra hạt gạo. VÕ ... Nguyễn Bỉnh Khiêm là tấm gương về tài năng và nhân cách.- Tấm gương đó còn sáng soi đến mÃi ng y nay và sau n y. 2. Giới thiệu quy trình để làm ra hạt gạo.Chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm h y ... Nêu suy nghĩ, nhận định của người viết về vấn đề vừa trình b y. 2. Văn bản thuyết minh và bố cục ba phần:- Bố cục 3 phần hoàn toàn phù hợp với văn bản thuyết minh.- Bởi vì: Văn bản thuyết minh...
 • 8
 • 20,575
 • 52
lap dan y bai van nghị luan

lap dan y bai van nghị luan

Ngữ văn

... hoàn thành đ y đủ các bài tập ở phần luyện tập.- Soạn bài: Truyện Kiều (Tác giả)theo câu hỏi hướng dẫn học bài (SGK):+ cuộc đời tác giả Nguyễn Du.+ Sự nghiệp văn học. III. Luyện tập1. ... tác dụng của sách.- Nêu ra các nội dung khác để gợi suy nghĩ cho người đọc:* Ví dụ:+ Các loại sách dành cho lứa tu i học đường hiện nay.+ Các loại sách về tâm sinh lí bạn trẻ.+ Các loại ... tôi những chân trời mới”H y giải thích và bình luận ý kiến trên. III. Luyện tập* Lập dàn ý cho bài văn:- Mở bài:+ Giới thiệu lời d y của Bác.+ Khẳng định đ ybài học quý giá và có...
 • 20
 • 5,723
 • 17
Tiết 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tiết 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Ngữ văn

... n y có thể làm mẫu để thuyết minh về các nhân vật lịch sử (nhà trị, nhà văn, nhà giáo)2.Bài văn thuyết minh về tác phẩm văn học :Ra-ma-ya-na Bài gồm 3 phần : -Giới thiệu lai lịch, quy ... nhóm, cử người trình b y - Học sinh đọc văn bản :Ra-ma-ya-na - Học sinh trao đổi theo nhóm , cử người trình b y Họat động2:Học sinh xác định dàn bài cho bài văn thuyết minh - Học sinh ... nhóm, cử người trình b y - Giáo viên hướng dẫn, lưu ý một số điểm- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc văn bản :Ra-ma-ya-na- Giáo viên hỏi:Kết cấu của văn bản n y trình b y theo lối nào? -...
 • 3
 • 10,061
 • 72
Tiết 79 Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tiết 79 Lập dàn ý bài văn nghị luận

Ngữ văn

... l¹c ®Ị, lan man. -Tiến trình bài d y: Giáo án 10 cơ bản - 1 - – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Giáo án 10 cơ bản - 4 - – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan ... bc.+ Dµn ý: c¸i x y dùng, mang tÝnh s¸ng t¹o, t y thc vµo tr×nh ®é, së thÝch, kü n¨ng cđa mçi c¸ nh©n.+ Bµi viÕt: s¶n phÈm ng«n ng÷ cơ thĨ, hoµn chØnh, ph¶n ¸nh ® y ®đ c¸ch hiĨu ®Ị, ... lập dàn ý bài văn nghị luận:Giáo viên gọi học sinh đọc đề, xác định những y u cầu của đề.Giáo viên nhẫn mạnh y u cầu về nội dung Hoạt động 1: Học sinh tìm hiểu mụcI: theo dõi Sách giáokhoa...
 • 4
 • 4,133
 • 15
Lap dan y bai van nghi luan ( 11 nang cao)

Lap dan y bai van nghi luan ( 11 nang cao)

Ngữ văn

... baìi: Nhæîng suy nghé vãö con âæåìng hoüc haình, thi cæí vaì pháún âáúu cuía baín thánIV. Cuíng cäú: Láûp daìn y cho âãö 2V. Dàûn doì: Hæåïng dáùn hoüc baìi vaì laìm BT trong SGK Ngy soản / ... tiãút kiãûm suy cho cng l tiãút kiãûm thåìi gian?+ Âiãưu âọ âỉåüc thãø hiãûn ( Chỉïng minh ) trong cüc säúng ntn?+ Cáu nọi ca Cạc Mạc cọ nghéa ntn trong thỉûc tãú cüc säúng häm nay?+ Mäùi ... THÁ Y + TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏCHc sinh luûn táûp phán têch âãư cho âãư 1, 2, 3 v so sạnh sỉû giäúng v khạc nhau giỉỵa 3 âãư trãn.Hc sinh tiãún hnh tçm cho âãư 2 v âãư 3- Âãư 2: Bäø sung...
 • 3
 • 2,227
 • 8
LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHị LUẬN

LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHị LUẬN

Ngữ văn

... Luyện tập.Bài tập 1.a. Bổ sung một số điểm còn thiếu. - Đức và tài có quan hệ khăng khít với nhau - Thường xuyên rèn luyện để có cả đức lẫn tài b. Lập dàn ý - Mở bài: Giới thiệu lời d y ... bài: + Giải thích câu nói của Bác + Ý nghĩa câu nói đối với việc rèn luyện tu dưỡng cá nhân - Kết bài: Cần phải rèn luyện để có cả tài lẫn đức.Bài tập 2. (Tự làm ở nhà) ... cục ba phần(mở, thân, kết bài)2. Tác dụng: -Giúp người viết bao quát được những nội dung chủ y u, những luận điểm, luận cứ và phạm vi mức độ nghị luập(mức độ nhiều, ít) -Tránh được tình trạng...
 • 5
 • 11,689
 • 33
Soạn bài lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn bài lập dàn ý bài văn thuyết minh

Công nghệ

... tài thuyết minh).- Kết bài : Ở bài văn tự sự, kết bài thường là sự kết thúc của câu chuyện, nhận định về ý nghĩa của câu chuyện. Ở bài văn thuyết minh, nhấn mạnh về đối tượng đã thuyết minh, ... thuyết minh, đạt được mục đích thuyết minh.II. RÈN KĨ NĂNG1. Khi lập dàn ý cho bài văn thuyết minh, cần chú ý các bước như sau :(1) Xác định đề tài : Thuyết minh về đối tượng nào ?(2) X y ... b y các ý theo trình tự nào cho phù hợp với đối tượng thuyết minh, đạt được mục đích thuyết minh, giúp người tiếp nhận dễ dàng nắm được nội dung thuyết minh ?- Kết bài : Nhấn lại đề tài thuyết...
 • 2
 • 14,222
 • 15
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm - văn mẫu

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm - văn mẫu

Văn Tự Sự

... sát nhau nhé! C y ổi n y là giống ổi găng ngon nhất vườn đ y. Quả to, cùi d y, ăn giòn và thơm chẳng kém gì lê. Tớ phát hiện ra chùm hoa n y, tuyệt không? Một, hai, ba… sáu, b y, tám… phải hơn ... chuyện theo gợi ý sau:a) Truyện kể về việc gì?b) Ai là người kể chuyện? (Xưng ở ngôi thứ m y? Tên là gì?)c) Chuyện x y ra trong hoàn cảnh nào? (lúc nào? ở đâu? bối cảnh nào?)d) Chuyện x y ... hồi tưởng; nội dung của phần n y hướng tới trả lời những câu hỏi như: Chuyện x y ra ở đâu? Vào thời điểm nào? Chuyện x y ra với ai? Chuyện x y ra như thế nào?… Y u tố miêu tả được sử dụng kết...
 • 3
 • 19,202
 • 24

Xem thêm