0

ngu van 10 lap dan y bai van tu su

iết 7: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.

iết 7: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.

Ngữ văn

... đ y lùi cái y u của bản thân và phát huy thế Ng y giảng: Tiết 7. phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.A. Mục tiêu bài học. Giúp học sinh: - Nắm vững cách phân tích và xác định y u ... tích đề và lập dàn ý hai đề luyện tập SGK.- Soạn bài theo phân phối chơng trình. Nhóm 3. - Phân tích đề và lập dàn ý cho đề 1: Từ ý kiến dới đ y anh chị có suy nghĩ gì về việc "chuẩn ... Nam là sự thông minh và nh y bén với cái mới Nh ng bên cạnh cái mạnh đó vẫn tồn tại không ít cái y u. y là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hớng ch y theo những môn học "thời...
 • 4
 • 32,317
 • 113
tiet 85: Lập dàn ý bài văn nghị luận

tiet 85: Lập dàn ý bài văn nghị luận

Ngữ văn

... bài:- Giới thiệu lời d y của chủ tịch Hồ Chí Minh- Lời d y của Bác có ý nghĩa sâu sắc đối với việc rèn luyện tu dưỡng của từng cá nhân.- Cần phải Thường xuyên rèn luyện phấn đấu để có cả ... tính quyết định cho hiệu quả của công việc.III- Kết luận:III- Kết luận: Khẳng định:+ Hoàn cảnh khó khăn, ta càng phải quyết tâm khắc phục.+ Khó khăn chính là môi trường rèn luyện bản lĩnh ... nLuËn cø 1LuËn cứ 2Luận cứ nKết bàiMở bàiThânbài 11III- Luyện tậpIII- Luyện tậpBài tập 1Bài tập 1 Trong một lần nói chuyện với học sinh, chủ tịch Hồ Chí Minh đà chỉ rõ: Có tài mà không...
 • 15
 • 9,565
 • 29
Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tư liệu khác

... 4 nhóm. Mỗi nhóm h y lập dàn ý cho mỗi y u cầu của phần Luyện tập trong SGK.Em h y trình b y dàn ý giới thiệu về tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm?Em h y giới thiệu quy trình để làm ra hạt ... 7III. Luyện tập:1. Giới thiệu một tác giả văn học: Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm.*Mở bài:+ Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà Nho tài đức vẹn toàn.* Thân bài:- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) ... xấu trong xà hội.* Kết bài: - Nguyễn Bỉnh Khiêm là tấm gương về tài năng và nhân cách.- Tấm gương đó còn sáng soi đến mÃi ng y nay và sau n y. 2. Giới thiệu quy trình để làm ra hạt gạo.Chia...
 • 8
 • 20,467
 • 51
lap dan y bai van nghị luan

lap dan y bai van nghị luan

Ngữ văn

... hoàn thành đ y đủ các bài tập ở phần luyện tập.- Soạn bài: Truyện Kiều (Tác giả)theo câu hỏi hướng dẫn học bài (SGK):+ cuộc đời tác giả Nguyễn Du.+ Sự nghiệp văn học. III. Luyện tập1. ... khác để gợi suy nghĩ cho người đọc:* Ví dụ:+ Các loại sách dành cho lứa tu i học đường hiện nay.+ Các loại sách về tâm sinh lí bạn trẻ.+ Các loại sách tham khảo cho học sinh khối 10 . - ... tôi những chân trời mới”H y giải thích và bình luận ý kiến trên. III. Luyện tập* Lập dàn ý cho bài văn:- Mở bài:+ Giới thiệu lời d y của Bác.+ Khẳng định đ ybài học quý giá và có...
 • 20
 • 5,688
 • 17
Tiết 13 Lập dàn ý bài văn tự sự

Tiết 13 Lập dàn ý bài văn tự sự

Ngữ văn

... Soạn bài Uy-li-xơ trở về.IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung : Giaùo aùn văn 10 cơ bản - 4 - – Nguyễn Văn Maïnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 10 Từ ... 2.Bài tập 2: Giáo án văn 10 cơ bản - 3 - – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 200912’Ý tưởng của Nguyên Ngọc về tác phẩm, dự kiến cốt truyện, nhân vật , chi tiết , ... vật: Anh Đề- mang cái tên Tnú. Như v y phải có Mai (chị của Dít)+ Cụ già Mết phải có vì là cội ngu n của bản làng, của T y Nguyên mà nhà văn đã th y được. Cả thằng bé Heng.- Về tình...
 • 5
 • 34,825
 • 57
Tiết 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tiết 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Ngữ văn

... kinh nghiệm, bổ sung : Giáo án 10 cơ bản - 3 - – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Giáo án 10 cơ bản - 2 - – Nguyễn Văn Mạnh ... n y có thể làm mẫu để thuyết minh về các nhân vật lịch sử (nhà trị, nhà văn, nhà giáo)2.Bài văn thuyết minh về tác phẩm văn học :Ra-ma-ya-na Bài gồm 3 phần : -Giới thiệu lai lịch, quy ... nhóm, cử người trình b y - Học sinh đọc văn bản :Ra-ma-ya-na - Học sinh trao đổi theo nhóm , cử người trình b y Họat động2:Học sinh xác định dàn bài cho bài văn thuyết minh - Học sinh...
 • 3
 • 9,989
 • 72
Tiết 79 Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tiết 79 Lập dàn ý bài văn nghị luận

Ngữ văn

... d y: Giáo án 10 cơ bản - 1 - – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Giáo án 10 cơ bản - 4 - – Nguyễn Văn Maïnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Giáo án 10 ... Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Giáo án 10 cơ bản - 2 - – Nguyễn Văn Mạnh ThờigianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 10 15’ Hoạt động 1 : Giáo viên hướng dẫn học sinh ... buộc.+ Dàn ý: cái tự x y dựng, mang tính sáng tạo, t y thuộc vào trình độ, sở thích, kỹ năng của mỗi cá nhân.+ Bài viết: sản phẩm ngôn ngữ cụ thể, hoàn chỉnh, phản ánh đ y đủ cách hiểu đề,...
 • 4
 • 4,089
 • 15
Lập dàn ý bài văn tự sự

Lập dàn ý bài văn tự sự

Ngữ văn

... Mết tất y u phải đến vì ông là cội ngu n, là c y xà nu đại thụ của T y Nguyên. của T y Nguyên. + Sau đo ùlà bé Heng, tương lai của T y Nguyên+ Sau đo ùlà bé Heng, tương lai của T y Nguyên-Tình ... con người T y Nguyên.của mỗi con người T y Nguyên.Em h y khái quát những điều nhà văn nói về việc ông đã viết truyện ngắn “Rừng xà nu” ? Nhóm 2Lập dàn ý cho văn bản “Truyện An Dương ... trường mến y u Trong phần trích trên nhà văn Nguyên Ngọc nói về vấn đề gì?Nhà văn Nguyên Ngọc nói về việc ông đã viết truyện ngắn “Rừng xà nu” như theá naøo. Lập dan ý viết...
 • 13
 • 5,991
 • 6
Lap dan y bai van nghi luan ( 11 nang cao)

Lap dan y bai van nghi luan ( 11 nang cao)

Ngữ văn

... NLXH2/Kyợ nng : Coù kyợ nng phỏn tờch õóử, tỗm y , lỏỷp daỡn y cho baỡi vn NLXH3/ Thại âäü : Cọ thỉïc v thọi quen láûp daỡn y trổồùc khi laỡm vnB. PHặNG PHAẽP GIANG DAYaỡm thoải, Nãu váún ... giổợa 3 õóử trón.Hoỹc sinh tióỳn haỡnh tỗm y cho õóử 2 vaỡ õóử 3- Âãö 2: Bäø sung thãm mäüt säú cáu hoíi âãø tỗm y + Taỷi sao noùi moỹi tióỳt kióỷm suy cho cng l tiãút kiãûm thåìi gian?+ Âiãưu ... vàn) LUYÃÛN TÁÛPPHÁN TÊCH ÂÃÖ, LÁÛP DAÌN Y CHO BAÌI VÀN NGHậ LUN XAẻ HĩIA. MUCTIU: Giuùp hoỹc sinh:1/ Kióỳn thổùc: Nừm vổợng caùch phỏn tờch õóử, lỏỷp daỡn y cho baỡi vn NLXH2/Kyợ nng...
 • 3
 • 2,190
 • 8
LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHị LUẬN

LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHị LUẬN

Ngữ văn

... luận:(phần Ghi nhớ SGK, trang 108 )III. Luyện tập.Bài tập 1.a. Bổ sung một số điểm còn thiếu. - Đức và tài có quan hệ khăng khít với nhau - Thường xuyên rèn luyện để có cả đức lẫn tài b. ... thiệu lời d y của Bác và định hướng nội dung bài viết. - Thân bài: + Giải thích câu nói của Bác + Ý nghĩa câu nói đối với việc rèn luyện tu dưỡng cá nhân - Kết bài: Cần phải rèn luyện để có ... cục ba phần(mở, thân, kết bài)2. Tác dụng: -Giúp người viết bao quát được những nội dung chủ y u, những luận điểm, luận cứ và phạm vi mức độ nghị luập(mức độ nhiều, ít) -Tránh được tình trạng...
 • 5
 • 11,659
 • 33
Soạn bài lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn bài lập dàn ý bài văn thuyết minh

Công nghệ

... tài thuyết minh).- Kết bài : Ở bài văn tự sự, kết bài thường là sự kết thúc của câu chuyện, nhận định về ý nghĩa của câu chuyện. Ở bài văn thuyết minh, nhấn mạnh về đối tượng đã thuyết minh, ... thuyết minh, đạt được mục đích thuyết minh.II. RÈN KĨ NĂNG1. Khi lập dàn ý cho bài văn thuyết minh, cần chú ý các bước như sau :(1) Xác định đề tài : Thuyết minh về đối tượng nào ?(2) X y ... b y các ý theo trình tự nào cho phù hợp với đối tượng thuyết minh, đạt được mục đích thuyết minh, giúp người tiếp nhận dễ dàng nắm được nội dung thuyết minh ?- Kết bài : Nhấn lại đề tài thuyết...
 • 2
 • 14,182
 • 15
Hướng dẫn học sinh lớp 5 lập dàn ý bài văn miêu tả

Hướng dẫn học sinh lớp 5 lập dàn ý bài văn miêu tả

Tiểu học

... trình phương pháp d y học Tiếng Việt - tập 1, NXB GD 19982. Lê Phương Nga, Nguyễn Trí, giáo trình Phương pháp d y học Tiếng Việt - tập 2, NXB GD 20013. Nguyễn Minh Thuyết, Sách giáo khoa ... miêu tả như v y đọc lên th y mờ nhạt. Nguyên nhân chủ y u là các em không biết cách quan sát hoặc các em không biết cách hồi tưởng lại kinh nghiêm sống của mình.Về phía giáo viên d y văn miêu ... bắt tay vào làm bài. Khi quan sát học sinh huy động vốn sống, khả năng về văn miêu tả được hình thành một cách tự giác chủ y u qua con đương thực hành.Tiết học n y mở đầu cho quy trình d y một...
 • 29
 • 16,670
 • 15
Rèn luyện kĩ năng lập dàn ý trong văn miêu tả

Rèn luyện kĩ năng lập dàn ý trong văn miêu tả

Trung học cơ sở - phổ thông

... đúng và hay. Vì v y nên nhiều tác giả sách tham khảo về vấn đề n y. Cụ thể: 1. ''Dàn bài tập làm văn số 6'' tác giả : Nguyễn Trí - Nguyễn Nghiệp - Lê Khanh Sằn và Nguyễn Hữu ... đặc trng cho loài c y đó. Ví dụ: tả c y hoa hồng đang lúc ra hoa. - Đối tợng: c y hoa hồng - thời điểm: lúc ra hoa Ngoài ra cần chú ý đ y là loài c y cho hoa vì v y khi miêu tả chúng ta ... hiểu đề Nh chúng ta đà biết c y cỏ cũng có rất nhiều loại: c y cho bóng mát, c y ăn quả, c y cho hơng thơmVì v y khi tìm hiểu đề bài chúng ta cần xác định rõ là c y gì? để từ đó đa ra những lời...
 • 17
 • 13,430
 • 12

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008