0

cach lap bang he thong nhung su kien cua lich su lop 11

Lập bảng hệ thống kiến thức để nâng cao hiệu quả dạy học phần

Lập bảng hệ thống kiến thức để nâng cao hiệu quả dạy học phần "Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại"

Lịch sử

... các tiểu quốc Ấn -lập nên Vương triều Hồi giáođóng đô ở Đê li. Một bộ phận dân trung á cũngtheo đạo hồi tấn công Ấn Độ -lập nên vương triều Mô gôn.Thời giantồn tại1206 - 1526 1526 – 1707Chính ... thiện, quân đội chấnchỉnh, kiên quyết chống xâmlược.+ Trung tâm phật giáo ĐôngNam Á. Thời kỳ suythoái- Từ thế kỷ XVBiểu hiện:+ Bị người Thái xâm lược + Nội bộ chia rẽ, tranh giànhquyền ... giáo viên tìm những vấn đề, nộidung có thể hệ thống hóa bằng cách lập bảng. Đó là các sự kiện theo trình tựthời gian, các lĩnh vực. Nhưng chú ý chỉ nên chọn những vấn đề tiêu biểu giúphọc sinh...
 • 17
 • 1,474
 • 5
Lập trình hệ thống nhúng

Lập trình hệ thống nhúng

Công nghệ thông tin

... tửửnnPhPhéép tp tíính theo bnh theo bííttn Toán tử: AND (&); OR (|); XOR (^); đảo bit (~)n Vídụ:nn0xF0 0xF0 &&0x1F = ?0x1F = ?nn0b1000 .111 0 0b1000 .111 0 ||0b0100.0100 ... ?0b0100.0100 = ?nn~~0b1000 .111 0 = ?0b1000 .111 0 = ?nn0b1010.1010 0b1010.1010 ^^0b0100.0100 = ?0b0100.0100 = ?nn0xA5 0xA5 ||0b1 011. 0001 = ?0b1 011. 0001 = ?ToToáán tn tửửnnPhPhéép ... "); scanf("%f",&a);if (a!=0)printf("Nghich dao cua %f la %f",a,1/a);elseprintf(“Khong thuc hien dc phep chia”);getch();return 0;}5KiKiểểu su sốốththựựcc3.4E3.4E--4932...
 • 33
 • 844
 • 1
Tài liệu Tài liệu Lập trình hệ thống - Chương 1: KIẾN TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ VI XỬ LÝ / MÁY TÍNH pptx

Tài liệu Tài liệu Lập trình hệ thống - Chương 1: KIẾN TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ VI XỬ LÝ / MÁY TÍNH pptx

Kỹ thuật lập trình

... S082284151678117235 11 64101213S0S1X1X2ARDYAYENSRDYSYENEFIRESF/CREADYCLKRESETPCLK802872322212019181716151412 11 876526252440323537213836392728343329313D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15ERRORBUSYPEREQREADYCLKRESETCLK286S0S1HLDAPEACKCKMNPRDNPWRNPS1NPS2CMD0CMD1COD/INTAS1S08228819318121514761312 11 17165489S0S1M/IOREADYCLKCEN/AENCENLCMDLYMBINTAIORCIOWCDT/RDENALEMCEMRDCMWTC802863433322827262524232221201918171615141312 11 10875416665686766331295957645354615236384042444648503739414345474951A0A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23S0S1BHECOD/INTAHLDALOCKM/IOPEACKREADYCLKRSTNMIINTRHOLDERRORBUSYPEREQCAPD0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15S182284151678117235 11 64101213S0S1X1X2ARDYAYENSRDYSYENEFIRESF/CREADYCLKRESETPCLKS0S0S1S1Tài ... (8259)80873432252419231615141312 11 1098765432393837363526272831332221BHE/S7INTQS0QS1CLKBUSYAD0AD1AD2AD3AD4AD5AD6AD7AD8AD9AD10AD11AD12AD13AD14AD15A16/S3A17/S4A18/S5A19/S6S0S1S2RQ/GT0RQ/GT1READYRST808634322925243130172333221921181615141312 11 10987654323938373635262728BHE/S7RDLOCKQS0QS1RQ/GT0RQ/GT1NMITESTMXREADYCLKRSTINTRAD0AD1AD2AD3AD4AD5AD6AD7AD8AD9AD10AD11AD12AD13AD14AD15A16/S3A17/S4A18/S5A19/S6S0S1S2Tài ... (8259)80873432252419231615141312 11 1098765432393837363526272831332221BHE/S7INTQS0QS1CLKBUSYAD0AD1AD2AD3AD4AD5AD6AD7AD8AD9AD10AD11AD12AD13AD14AD15A16/S3A17/S4A18/S5A19/S6S0S1S2RQ/GT0RQ/GT1READYRST808634322925243130172333221921181615141312 11 10987654323938373635262728BHE/S7RDLOCKQS0QS1RQ/GT0RQ/GT1NMITESTMXREADYCLKRSTINTRAD0AD1AD2AD3AD4AD5AD6AD7AD8AD9AD10AD11AD12AD13AD14AD15A16/S3A17/S4A18/S5A19/S6S0S1S2Tài...
 • 32
 • 656
 • 0
Lập Trình Hệ Thống Nhúng

Lập Trình Hệ Thống Nhúng

Kỹ thuật lập trình

... ARM-Linux Chương trình Hello World  Soạn thảo m~ nguồn chương trình C bằng gedit (file Hello.c) #include <stdio.h> int main (int argc, char* argv[]) { printf(“Hello World !\n”); ... Windows Phone: SDK + Visual Studio (C#) • C|c ứng dụng phong phú: Google Play Store, Apple Store, Windows Market Place, … 8 Lập trình nhúng ARM-Linux Môi trường lập trình theo nhóm Môi trường ... 8 Lập trình nhúng ARM-Linux Môi trường lập trình theo nhóm Môi trường phát triển ứng dụng theo nhóm 39 Lập trình nhúng ARM-Linux Cài đặt hệ điều hành nhúng Linux Demo <Xem hướng dẫn...
 • 260
 • 918
 • 4
Hệ thống toàn bộ kiến thức vật lý lớp 12

Hệ thống toàn bộ kiến thức vật lý lớp 12

Vật lý

... trên phương truyền sóng. * Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì uM = aMsin(t +  -dv) = aMsin(t +  -2d) * Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì uM = aMsin(t ... tần số f, chu kỳ T. Thì động năng và thế năng biến thiên với tần sốgóc 2, tần số 2f, chu kỳ T/2 11. Động năng và thế năng trung bình trong thời gian nT/2 ( nN*, T là chu kỳ dao động) là:2 ... 23 1 2T T T  và2 2 24 1 2T T T 9. Vật m1 được đặt trên vật m2 dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. (Hình 1) Để m1 luôn nằm yên trên m2 trong quá trình dao động thì:1...
 • 10
 • 911
 • 1
Hệ thống toàn bộ kiến thức Vật lý lớp 12 docx

Hệ thống toàn bộ kiến thức Vật lý lớp 12 docx

Cao đẳng - Đại học

... trường trong su t chiết su t n ra không khí thì1singhin)8. Lăng kínha) Đ/n: Là khối chất trong su t hình lăng trụ đứng có tiết diện thẳng là một tam giácHoặc: Là khối chất trong su t được ... mv * Hiệu su t lượng tử (hiệu su t quang điện)0nHnVới n và n0 là số electron quang điện bứt khỏi catốt và số phôtôn đập vào catốt trong cùng một khoảng thờigian t.Công su t của nguồn ... công su t của dây tải điệnlRS là điện trở tổng cộng của dây tải điện (lưu ý: dẫn điện bằng 2 dây) Độ giảm thế trên đường dây tải điện: U = IR Hiệu su t tải điện:.100%P PHP  11. ...
 • 31
 • 532
 • 1
Xây dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông dùng cho học sinh khá giỏi

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông dùng cho học sinh khá giỏi

Khoa học tự nhiên

... vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh từ hexan. 8. ■Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất sau: a) etan, xiclopropan, hiđro. b) propan, xiclopropan, khí cacbonic, khí sunfurơ. 9. □Khí thoát ra ... gọn nhất của các chất sau: a) 3-etyl-2-metylheptan; b) 3-etyl-4,4-điisopropylheptan. 7. ■Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau: a) Metylxiclopentan + ClR2R (ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1). ... etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí COR2R và hơi HR2RO theo tỉ lệ thể tích 11: 15. Thành phần % theo thể tích của hỗn hợp là: A. 18,52% ; 81,48%. UB.U 45% ; 55%. C. 28,13%...
 • 184
 • 7,687
 • 57
Hệ thống hóa lí thuyết và xây dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm nâng cao kết quả học tập cho học sinh tỉnh Bạc Liêu

Hệ thống hóa lí thuyết và xây dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm nâng cao kết quả học tập cho học sinh tỉnh Bạc Liêu

Khoa học tự nhiên

... THỰC NGHIỆM5T 110 5T3.6.1. Phân tích định lượng5T 110 5T3.6.1.1. Kết quả bài kiểm tra 45 phút5T 110 5T3.6.1.2. Kết quả bài kiểm tra học kì II năm học 2009 – 20105T 113 5T3.6.2. ... định tính5T 116 5TTÓM TẮT CHƯƠNG 35T 117 5TKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ5T 118 5TTÀI LIỆU THAM KHẢO5T 121 5TPHỤ LỤC5T 125 5T2.1.2.7. Bước 7: Chỉnh sửa và bổ sung5T 28 5T2.1.3. ... 2CHR3R-OH 2.1.3 .11. Hệ thống lí thuyết bài “Phenol” (Lưu trong CD) 2.1.3.12. Hệ thống lí thuyết bài “Anđehit – Xeton” 5T1.3.2.9. Dựa vào mục đích sử dụng5T 19 5T1.3.2.10. Dựa theo các bước...
 • 238
 • 6,631
 • 16
HỆ THỐNG BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 ppt

HỆ THỐNG BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 ppt

Toán học

... =.a) Tính 2AC2 – AD2 theo a.b) (P) là 1 mặt phẳng song song với AB và CE, cắt các cạnh BC, BD, AE, AC theo thứ tự tại M, N, P, Q. Tính diện tích tứ giác MNPQ theo a và x = BM (0 < x ... là hình thang cân.b) Đặt AM = x, AN = y. CMR: a(x + y) = 3xy. Suy ra: 4 33 2a ax y≤ + ≤.c) Tính diện tích tứ giác MNPQ theo a và s = x + y.HD:b) S∆AMN = SAMI + SANIc) 22 8.4 ... đoạn DF=a. Gọi M là trung điểm của AB.38b)Chứng minh rằng ba điểm A’,B’,C thẳng hàng và từ đó suy ra ba đường thẳng AB,A’B’ vàd đồng quiBài 12:Cho tứ diện ABCD. Gọi A’,B’,C’,D’lần lượt là...
 • 223
 • 4,920
 • 92
Tài liệu lập trình hệ thống ngắt và sự kiện

Tài liệu lập trình hệ thống ngắt và sự kiện

Kỹ thuật lập trình

... 0107h Địa chỉ bảng tham số đĩa cứng 1 42h – 45h 0108h – 0117 h Dành riêng 46h 0118 h – 011Bh Địa chỉ của bảng tham số đĩa cứng 2 47h – 49h 011Ch – 0127h Dành cho user Tài liệu Lập trình hệ thống ... ax,ds:[kb_buf_begin] ; buffer beggining to AX cmp bx,ax ; is the beggining of the buffer ? jne mid_buf mov bx,ds:[kb_buf_end] ; last character is at the end of the buffer mid_buf: mov ax,ds:[bx-2] ; read ... điện tử tác đông lên hệ thống. Ngắt cứng cũng được chia thành 2 loại: ngắt che được và ngắt không che được. Ngắt che được là ngắt có thể cho phép hay không cho phép thực thi bằng phần mềm thông...
 • 15
 • 1,955
 • 11

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25