0

các dạng bài tập hóa học lớp 8 violet

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... tích khí oxi cần dùng ở đktc. (4 ,8 và 6,2 – 14,56 l) Dạng bài tập kết hợp các dạng bài tính theo công thức hóa học *Bài 1: Khí A có tỉ khối đối với khí oxi là 0 ,81 25, thành phần theo khối lượng ... nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định. (lớp 1: có tối đa 2e. lớp 2: có tối đa 8e. lớp 3: có tối đa 8e.) Bài 1: Hãy điền vào bảng sau:Nguyên tửSố ... muối natri clorua. Bài 3: Hãy viết CTHH của các chất trong bài 3 trang 2.IV – Hóa trị:1. Hóa trị của một nguyên tố dựa vào hiđro có hóa trị I, hoặc oxi có hóa trị II.2. quy tắc hóa trị: có CTHH...
 • 19
 • 154,946
 • 536
Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học

... trình SGK Hóa học của THCS.1. Hóa học lớp 8 - Định luật bảo toàn khối lượng - Phương trình hóa học - Tính theo công thức hóa học và phương trình hóa học 2. Hóa học lớp 9- Chương 1: Các loại ... II. Các dạng bài tập cơ bản1. Dạng bài tập định tính có tính thực tế.2. Bài tập lập công thức của một chất vô cơ và xác định nguyên tố kim loại.3. Bài toán tính theo công thức hóa học. 4. Bài ... kimloại, cụ thể là các dạng bài tập có liên quan đến phần này với mục đích tìm hiểu vàxây dựng thành hệ thống các dạng bài tập nâng cao chuyên đề về kim loại ở THCS. Các dạng bài tập về kim loại...
 • 32
 • 12,745
 • 243
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Hóa học

... đợc (đktc)? Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8- THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... Mặt khác nguyên tử khối Y > Z là 8. Xaực ủũnh kim loaùi Y vaứ Z.Chuyên đề III. Bài tập về phơng trình hóa học hóa học a.Lập ph ơng trình hóa học: Cách giải chung: - Vit s ca phản ứng ... O, H. HÃy viết các công thức hoá học của các hợp chất vô cơ có thể đợc tạo thành các nguyên tố trên?3. Cho các nguyên tố: Ca, C, S, O, H. HÃy viết các công thức hoá học của các hợp chất vô...
 • 39
 • 18,229
 • 65
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Tư liệu khác

... chất đề bài đã cho.- Dựa vào PTHH, tìm số mol các chất mà đề bài yêu cầu.1243 5 6 Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8- THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ ... Mặt khác nguyên tử khối Y > Z là 8. Xác định kim loaùi Y vaứ Z.Chuyên đề III. Bài tập về phơng trình hóa học hóa học a.Lập ph ơng trình hóa học: Cách giải chung: - Vit s ca phản ứng ... – 8x’ = 88 8 '5Rxp+= x’ 1 2 3 4pR3,2 4 ,8 6,4 8 ( O ) pQ không xác định ion 16 ( S )Vậy CTPT của hợp cht X l (NH4 )2SO4Chuyên đề II. Bài tập về công thức hóa học...
 • 38
 • 7,268
 • 152
Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chương trình THCS

Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chương trình THCS

Khoa học xã hội

... nắm vững các bài tập Hoá học của từng chương, hệ thống các bài tập cơ bản nhất và cách giải tổng quát cho từng dạng bài tập, biết sử dụng bài tập phù hợp với từng công việc: Luyện tập, kiểm ... kinh nghim Phân dạng bài toán Hoá häc líp 8 -Năm học Lớp Số học sinh hiểu bài và làm tốt các dạng bài tập Loại yếu Loại TB Loại Khá Loại Giỏi 8 0,9% 14,1% 50% 35% 8 0% 1, 68% 31,1% 67,22%II. ... khối 8 ở trường THCS Tiên LữIV MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI:Phân dạng các bài toán Hoá học nhằm nâng cao chất lượng học tập môn hoá học của học sinh lớp 8 THCS V. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC:Việc phân dạng các...
 • 24
 • 11,803
 • 20
Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8

Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8

Khoa học xã hội

... nắm vững các bài tập Hoá học của từng chương, hệ thống các bài tập cơ bản nhất và cách giải tổng quát cho từng dạng bài tập, biết sử dụng bài tập phù hợp với từng công việc: Luyện tập, kiểm ... khối 8 ở trường THCS Tiên LữIV MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI:Phân dạng các bài toán Hoá học nhằm nâng cao chất lượng học tập môn hoá học của học sinh lớp 8 THCS V. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC:Việc phân dạng các ... 8 -Năm học Lớp Số học sinh hiểu bài và làm tốt các dạng bài tập Loại yếu Loại TB Loại Khá Loại Giỏi 8 0,9% 14,1% 50% 35% 8 0% 1, 68% 31,1% 67,22%II. HƯỚNG TIẾP THEO CỦA SKKN- Bổ sung thêm các...
 • 24
 • 7,302
 • 9
cac dang bai tap don gian lop 8

cac dang bai tap don gian lop 8

Tiếng anh

... ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CỦA MÌNH Chúc các bạn đạt thành tích tốt trong kiểm tra 15’ GrAngEr(Nhung) Good bye Các dạng bài tập cơ bản dành cho học sinh lớp 8 ==================================================EXERCISESI/Choose...
 • 5
 • 5,654
 • 36
200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

Hóa học

... H2SO4(đặc nóng) Bài 80 :1. HÃy nêu các phơng pháp chính để diều chế axit. Cho các thí dụ minh hoạ.2. Viết 5 loại phản ứng thông thờng tạo thành HCl Bài 81 :HÃy nêu các tính chất hoá học quan trọng ... Hiđraxit, oxaxit là gì? Cho các thí dụ minh hoạ.3. Axit đơn chức, axit đa chức là gì? Cho các thí dụ minh hoạ.A Bài 78: Gọi tên các axit và các gốc axit đợc tạo thành từ các axit sau: HCl, HBr, ... NaHCO3.2. HÃy nêu nguyên tắc gọi tên các muối, cho các thí dụ minh hoạ. Bài 88 :1. Điều kiện để xảy ra phản ứng giữa 2 muối A, B là gì? Cho các thí dụ minh hoạ.2. Viết các phơng trình phản ứng xảy...
 • 27
 • 17,034
 • 763
phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

Hóa học

... dịch kiềm - Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại - Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học - Dạng 9: Bài tập về hiệu suấtI- DẠNG 1BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT ... hóa mạnh - Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối - Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính - Dạng 5: Bài tập về điện phân - Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm - Dạng ... LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG - Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa - Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit...
 • 26
 • 14,699
 • 1,016
Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Hóa học - Dầu khí

... Kênh học tập Online Page 8 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 3 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 18 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 17 Vuihoc24h – Kênh học tập ... Kênh học tập Online Page 15 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 7 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 6 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 1 Vuihoc24h – Kênh học tập ... Kênh học tập Online Page 12 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 11 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 5 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 2 Vuihoc24h – Kênh học tập...
 • 18
 • 60,409
 • 2,551
CHọn tuyển bộ đề thi và bài tập hóa học lớp 8 thi học sinh giỏi

CHọn tuyển bộ đề thi và bài tập hóa học lớp 8 thi học sinh giỏi

Hóa học

... ======================= 12Đề thi chọn học sinh giỏi huyện vòng i ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP 8 Môn: Hóa Học. Thời gian làm bài: 90 phútCâu 1: (3 điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau, ghi thêm ... = 55; Fe = 56; Ba = 107 9Đề thi chọn học sinh năng khiếu Môn: Hoá học lớp 8. Thời gian làm bài: 60 phútNgày thi: 20 tháng 03 năm 20 08 Bài 1: 1) Cho các PTHH sau PTHH nào đúng, PTHH nào sai? ... các chất thu c sau khi phn ng? 8 đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2007 - 20 08 Môn: Hoá học lớp 8 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)1) Hoàn thành các phơng trình phản ứng sau ?...
 • 21
 • 5,143
 • 10
bài tập hóa học lớp 8

bài tập hóa học lớp 8

Hóa học

... hạt trên.Câu3: Cho các nguyên tử có ký hiệu là các chữ cái và số Proton như sau:5A; 8 B; 17C; 6D; 8 E; 17F; 17H; Các nguyên tử sau thuộc cùng một nguyên tố hoá học. A) B, E B) A,B,C,D ... 3 2 3 Theo đề ra 0,04 0,12 0, 08 0,12 (0,5đ)n Fe2O3 =Mm= 6,4/160=0,04 mol (0,5đ) mFe= m*M=0, 08* 56=4, 48 (g) (0,5đ) c. VH2= n*22,4 = 0,12*22,4=2, 688 (l) (0,5đ) ĐÁP ÁN + THANG ... của nguyên tử Na là:A. 3.10-23gam B. 2 ,82 .10-23gam C. 3 ,82 .10-23 D. 4,5.10-23gam.Câu 7: Các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hoá học: A. Trứng bị thối B. Vôi sống hoà tan...
 • 5
 • 7,443
 • 149
phân loại và phương pháp giải bài tập hoá học lớp 8 ở trương thcs

phân loại và phương pháp giải bài tập hoá học lớp 8 ở trương thcs

Hóa học

... các bài tập gặp phải, trớc tình hình học tập của học sinh lớp 8 hiện nay là giáo viên phụ trách bộ môn, tôi nhận thấy việc cầnthiết là phải hớng dẫn học sinh cách phân loại các bài tập hoá học ... liệu tham khảo:- Hóa học cơ bản và nâng cao 8. Tác giả Ngô Ngọc An- NXBGD- 250 Bài tập Hóa Học 8. Tác giả Nguyễn Thị Nguyệt Minh- NXB Đại Học S Phạm- 400 Bài tập Hóa Học 8. Tác giả Lê Đình ... là S: S =b) Các dạng bài tập thờng gặp:- Bài tập pha chế dung dịch.- Bài tập độ tan, mối liên hệ giữa độ tan và nồng độ dung dịch.- Bài tập sự pha trộn các dung dịch.- Bài tập tính nồng...
 • 16
 • 5,493
 • 9
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

Hóa học

... độ tan củaCuSO4 ở 100C là 17,4g.ĐS: 4 2CuSO .5H O 30,7( )m g= DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌCBÀI TẬP Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Lại Văn Long Lại Văn Long Trường THPT Lê ... hợp.Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Đáp số: %Zn = 28, 38% ; %Fe = 36, 68% và %Cu = 34,94% Bài 4: Cho 10,72g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với 500ml dung dịch AgNO3. Sau khi các phản ứng ... FeSO4 từ Fe bằng các cách khác nhau.Câu 3: Viết các phương trình điều chế trực tiếp:a) Cu → CuCl2 bằng 3 cách.b) CuCl2 → Cu bằng 2 cách.c) Fe → FeCl3 bằng 2 cách.Câu 4: Chỉ...
 • 27
 • 23,788
 • 719

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008