0

các dạng bài tập hóa học lớp 8 co giai

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... oxi hóa - khử : Bài 1: Hãy lập các phương trình hóa học theo sơ đồ sau:a) Fe2O3 + CO > Fe + CO 2b) Fe3O4 + CO > Fe + CO 2c) FexOy + CO > Fe + CO 2d) Fe2O3 + CO > ... tích khí oxi cần dùng ở đktc. (4 ,8 và 6,2 – 14,56 l) Dạng bài tập kết hợp các dạng bài tính theo công thức hóa học *Bài 1: Khí A tỉ khối đối với khí oxi là 0 ,81 25, thành phần theo khối lượng ... của:a) 3,3 g N2O; 95, 48 g CO 2; 0,5 N phân tử SO2.b) Hỗn hợp khí gồm: 0, 08 N phân tử CO 2; 0,09 N phân tử NH3.c) Hỗn hợp khí gồm: 0 ,88 g CO 2; 0, 68 g NH3. Bài 4: Phải lấy bao nhiêu...
 • 19
 • 154,946
 • 536
Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học

... trình SGK Hóa học của THCS.1. Hóa học lớp 8 - Định luật bảo toàn khối lượng - Phương trình hóa học - Tính theo công thức hóa học và phương trình hóa học 2. Hóa học lớp 9- Chương 1: Các loại ... II. Các dạng bài tập bản1. Dạng bài tập định tính tính thực tế.2. Bài tập lập công thức của một chất vô và xác định nguyên tố kim loại.3. Bài toán tính theo công thức hóa học. 4. Bài ... kimloại, cụ thể là các dạng bài tập liên quan đến phần này với mục đích tìm hiểu vàxây dựng thành hệ thống các dạng bài tập nâng cao chuyên đề về kim loại ở THCS. Các dạng bài tập về kim loại...
 • 32
 • 12,745
 • 243
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Hóa học

... đợc (đktc)? Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8- THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... Mặt khác nguyên tử khối Y > Z là 8. Xaực ủũnh kim loaùi Y vaứ Z.Chuyên đề III. Bài tập về phơng trình hóa học hóa học a.Lập ph ơng trình hóa học: Cách giải chung: - Vit s ca phản ứng ... O, H. HÃy viết các công thức hoá học của các hợp chất vô cơ thể đợc tạo thành các nguyên tố trên?3. Cho các nguyên tố: Ca, C, S, O, H. HÃy viết các công thức hoá học của các hợp chất vô...
 • 39
 • 18,229
 • 65
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Tư liệu khác

... chất đề bài đã cho.- Dựa vào PTHH, tìm số mol các chất mà đề bài yêu cầu.1243 5 6 Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8- THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ ... Mặt khác nguyên tử khối Y > Z là 8. Xác định kim loaùi Y vaứ Z.Chuyên đề III. Bài tập về phơng trình hóa học hóa học a.Lập ph ơng trình hóa học: Cách giải chung: - Vit s ca phản ứng ... – 8x’ = 88 8 '5Rxp+= x’ 1 2 3 4pR3,2 4 ,8 6,4 8 ( O ) pQ không xác định ion 16 ( S )Vậy CTPT của hợp cht X l (NH4 )2SO4Chuyên đề II. Bài tập về công thức hóa học...
 • 38
 • 7,268
 • 152
Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chương trình THCS

Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chương trình THCS

Khoa học xã hội

... nắm vững các bài tập Hoá học của từng chương, hệ thống các bài tập bản nhất và cách giải tổng quát cho từng dạng bài tập, biết sử dụng bài tập phù hợp với từng công việc: Luyện tập, kiểm ... kinh nghim Phân dạng bài toán Hoá häc líp 8 -Năm học Lớp Số học sinh hiểu bài và làm tốt các dạng bài tập Loại yếu Loại TB Loại Khá Loại Giỏi 8 0,9% 14,1% 50% 35% 8 0% 1, 68% 31,1% 67,22%II. ... khối 8 ở trường THCS Tiên LữIV MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI:Phân dạng các bài toán Hoá học nhằm nâng cao chất lượng học tập môn hoá học của học sinh lớp 8 THCS V. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC:Việc phân dạng các...
 • 24
 • 11,803
 • 20
Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8

Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8

Khoa học xã hội

... nắm vững các bài tập Hoá học của từng chương, hệ thống các bài tập bản nhất và cách giải tổng quát cho từng dạng bài tập, biết sử dụng bài tập phù hợp với từng công việc: Luyện tập, kiểm ... khối 8 ở trường THCS Tiên LữIV MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI:Phân dạng các bài toán Hoá học nhằm nâng cao chất lượng học tập môn hoá học của học sinh lớp 8 THCS V. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC:Việc phân dạng các ... 8 -Năm học Lớp Số học sinh hiểu bài và làm tốt các dạng bài tập Loại yếu Loại TB Loại Khá Loại Giỏi 8 0,9% 14,1% 50% 35% 8 0% 1, 68% 31,1% 67,22%II. HƯỚNG TIẾP THEO CỦA SKKN- Bổ sung thêm các...
 • 24
 • 7,302
 • 9
cac dang bai tap don gian lop 8

cac dang bai tap don gian lop 8

Tiếng anh

... bạn đạt thành tích tốt trong kiểm tra 15’ GrAngEr(Nhung) Good bye Các dạng bài tập bản dành cho học sinh lớp 8 ==================================================EXERCISESI/Choose the ... like(come)……………………to dinner tonight KEYI/1.d 2.d 3.a 4.bII/1.d 2.b 3.c 4.cIII/1.answering2.are going to see3.is4.was /didn’t have5.wrote6.to comeIV/1.The weather today is cold ... and intelligent.She can become Miss World………………………………………………………………………………………… L ỜI KHUYÊN: C ẤM GIAN LẬN TRONG KIỂM TRA ĐỂ TỰ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CỦA MÌNH Chúc các bạn đạt thành tích tốt...
 • 5
 • 5,654
 • 36
200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

Hóa học

... Cho các thí dụ minh hoạ.3. Axit đơn chức, axit đa chức là gì? Cho các thí dụ minh hoạ.A Bài 78: Gọi tên các axit và các gốc axit đợc tạo thành từ các axit sau: HCl, HBr, H2S, HNO3, H2 CO 3, ... H2SO4(đặc nóng) Bài 80 :1. HÃy nêu các phơng pháp chính để diều chế axit. Cho các thí dụ minh hoạ.2. Viết 5 loại phản ứng thông thờng tạo thành HCl Bài 81 :HÃy nêu các tính chất hoá học quan trọng ... CuSO4.5H2O, NaHCO3.2. HÃy nêu nguyên tắc gọi tên các muối, cho các thí dụ minh hoạ. Bài 88 :1. Điều kiện để xảy ra phản ứng giữa 2 muối A, B là gì? Cho các thí dụ minh hoạ.2. Viết các phơng trình...
 • 27
 • 17,034
 • 763
phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

Hóa học

... tính - Dạng 5: Bài tập về điện phân - Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2, CO 2 với dung dịch kiềm - Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại - Dạng 8: Bài tập xác ... làA. HCOOH và C2H5COOH. B. HCOOH và CH3COOH.20 Trên con đường thành công không dấu chân của kẻ lười biếng! GV: Nguyễn Viết Xuân PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG - Dạng 1: ... C2H5NH2. Bài 6. Đốt cháy 7,3 gam một axit no, mạch hở được 0,3 mol CO 2 và 0,25 mol H2O đã cho công thức phân tửA. CH3COOH. B. COOH−COOH. C. C2H5−COOH. D. C4H 8 (COOH)2. Bài 7. Hóa...
 • 26
 • 14,699
 • 1,016
Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Hóa học - Dầu khí

... Kênh học tập Online Page 8 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 3 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 18 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 17 Vuihoc24h – Kênh học tập ... Kênh học tập Online Page 15 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 7 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 6 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 1 Vuihoc24h – Kênh học tập ... Kênh học tập Online Page 12 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 11 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 5 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 2 Vuihoc24h – Kênh học tập...
 • 18
 • 60,409
 • 2,551
CHọn tuyển bộ đề thi và bài tập hóa học lớp 8 thi học sinh giỏi

CHọn tuyển bộ đề thi và bài tập hóa học lớp 8 thi học sinh giỏi

Hóa học

... ======================= 12Đề thi chọn học sinh giỏi huyện vòng i ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP 8 Môn: Hóa Học. Thời gian làm bài: 90 phútCâu 1: (3 điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau, ghi thêm ... = 55; Fe = 56; Ba = 107 9Đề thi chọn học sinh năng khiếu Môn: Hoá học lớp 8. Thời gian làm bài: 60 phútNgày thi: 20 tháng 03 năm 20 08 Bài 1: 1) Cho các PTHH sau PTHH nào đúng, PTHH nào sai? ... 44 ,8 lít khí Oxi(đktc ) thu đợc khí CO 2 và hơi nớc theo tỷ lệ mol là 2 : 1 .Tính khối lợng khí CO 2 và khối lợng H2O tạo thành. Môn: Hoá học 8 - Năm học 2007 - 20 08 Thời gian làm bài: ...
 • 21
 • 5,143
 • 10
bài tập hóa học lớp 8

bài tập hóa học lớp 8

Hóa học

... hạt trên.Câu3: Cho các nguyên tử ký hiệu là các chữ cái và số Proton như sau:5A; 8 B; 17C; 6D; 8 E; 17F; 17H; Các nguyên tử sau thuộc cùng một nguyên tố hoá học. A) B, E B) A,B,C,D ... của nguyên tử Na là:A. 3.10-23gam B. 2 ,82 .10-23gam C. 3 ,82 .10-23 D. 4,5.10-23gam.Câu 7: Các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hoá học: A. Trứng bị thối B. Vôi sống hoà tan ... 0,12 (0,5đ)n Fe2O3 =Mm= 6,4/160=0,04 mol (0,5đ) mFe= m*M=0, 08* 56=4, 48 (g) (0,5đ) c. VH2= n*22,4 = 0,12*22,4=2, 688 (l) (0,5đ) ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM A.Trắc nghiệm Câu 1:C (0,5đ)Câu...
 • 5
 • 7,443
 • 149
phân loại và phương pháp giải bài tập hoá học lớp 8 ở trương thcs

phân loại và phương pháp giải bài tập hoá học lớp 8 ở trương thcs

Hóa học

... các bài tập gặp phải, trớc tình hình học tập của học sinh lớp 8 hiện nay là giáo viên phụ trách bộ môn, tôi nhận thấy việc cầnthiết là phải hớng dẫn học sinh cách phân loại các bài tập hoá học ... liệu tham khảo:- Hóa học bản và nâng cao 8. Tác giả Ngô Ngọc An- NXBGD- 250 Bài tập Hóa Học 8. Tác giả Nguyễn Thị Nguyệt Minh- NXB Đại Học S Phạm- 400 Bài tập Hóa Học 8. Tác giả Lê Đình ... là S: S =b) Các dạng bài tập thờng gặp:- Bài tập pha chế dung dịch.- Bài tập độ tan, mối liên hệ giữa độ tan và nồng độ dung dịch.- Bài tập sự pha trộn các dung dịch.- Bài tập tính nồng...
 • 16
 • 5,493
 • 9
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

Hóa học

... 2 muối: MgCO3 và CaCO3 - %MgCO3 = 58, 33% vaø %CaCO3 = 41,67%Baøi 2: Hoaø tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng dung dịch HCl. Lượng khí CO 2 sinh ... Trang: 19 BÀI TẬPCâu 1: Cho 31,8g hỗn hợp (X) gồm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0 ,8 lít dung dòch HCl 1M thu được dungdịch (Z).a) Hỏi dung dịch (Z) dư axit không?b) Lượng CO 2 thể ... hợp.Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Đáp số: %Zn = 28, 38% ; %Fe = 36, 68% và %Cu = 34,94% Bài 4: Cho 10,72g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với 500ml dung dịch AgNO3. Sau khi các phản ứng...
 • 27
 • 23,788
 • 719

Xem thêm