0

bài soạn liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài soạn LIEN HE GIUA THU TU VA PHEP CONG

Bài soạn LIEN HE GIUA THU TU VA PHEP CONG

Toán học

... chất liên hệ giữa thứ tự với phép cộng, ta suy ra : 2003 + (-35) < 2004 + (-35) ?3So sánh -2004 + (-777) -2005 + (-777) mà không tính giá trị từng biểu thức?4Dựa vào thứ tự giữa ... thứ t trờn tp hp s : sgk/35Tit 57:Đ1. LIấN H GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNGBất đẳng thức có dạng : a < b (hay a > b, a ≤ b, a ≥ b) ( a là vế trái, b là vế phải )3. Liên hệ giữa thứ tự ... a là vế trái, b là vế phải )3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng : Nếu số a không lớn hơn số b, ta viết thế nào?a b 2. Bất đẳng thức :VD1 : Bất đẳng thức 7 + (-3) > -5 có vế trái...
 • 16
 • 1,462
 • 7
Bài soạn lien he giua thu tu va phep cong.ppt

Bài soạn lien he giua thu tu va phep cong.ppt

Toán học

... Khi cộng cùng một số vào cảhai vế của một bất đẳng thức tađược bất đẳng thức mới cùngchiều với bất đẳng thức đã cho.3. Liên hệ giữa thứ tự 3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng: phép cộng: ... Bài 13. Liên hệ giữa thứ tự 3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng: phép cộng: Cho biết bất đẳng thức biểu diễn mối quan hệ giữa (-4) vaø 2.0-5 -4 -1-2-3 612543- 4 < 2 Bài ... Khi cộng cùng một số vào cảhai vế của một bất đẳng thức tađược bất đẳng thức mới cùngchiều với bất đẳng thức đã cho.3. Liên hệ giữa thứ tự 3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng: phép cộng: Giải:...
 • 29
 • 884
 • 5
Bài 1: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG

Bài 1: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG

Toán học

... ?3So sánh -2004 + (-777) -2005 + (-777) mà không tính giá trị từng biểu thức?4Dựa vào thứ tự giữa 3, hãy so sánh 5222 + 3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng -5-4-3 -2 -1 0 1 ... (= , < , >) vào ô vuông:a) 1,53 1,8b) -2,37 -2,41201353)d<=>< CHƯƠNG IVBẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Bài 1: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG HƯỚNG DẪN ... kỹ lý thuyết-Làm những bài tập còn lại 2. Bất đẳng thứca = bĐẳng thứca < bBất đẳng thứcTa gọi hệ thức dạng a < b ),,( bababahay ≥≤>là bất đẳng thức gọi a là vế trái, b là...
 • 15
 • 1,225
 • 5
Chương IV - Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Chương IV - Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự phép cộng

Toán học

... Chương IV:Bất phương trình bậc nhất một ẩnTiết 57: Liên hệ giữa thứ tự phép cộng 1.1.Nhắc lại thứ tự trên tập hợp sốNhắc lại thứ tự trên tập hợp số? ? TTập hợp số thực khi so sánh ... lớn hơn b a lớn hơn b kí hiệu a > bkí hiệu a > b 1.1.Nhắc lại thứ tự trên tập hợp sốNhắc lại thứ tự trên tập hợp số? ? TTập hợp số thực khi so sánh hai số bất kì thì chúng...
 • 5
 • 1,216
 • 6
Bài giảng LIEN HE GIUA THU TU VA PHEP CONG

Bài giảng LIEN HE GIUA THU TU VA PHEP CONG

Toán học

... chất liên hệ giữa thứ tự với phép cộng, ta suy ra : 2003 + (-35) < 2004 + (-35) ?3So sánh -2004 + (-777) -2005 + (-777) mà không tính giá trị từng biểu thức?4Dựa vào thứ tự giữa ... )3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ-Học kỹ lý thuyết-Làm những bài tập còn lại ở sgk Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức ... GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNGBất đẳng thức có dạng : a < b (hay a > b, a ≤ b, a ≥ b) ( a là vế trái, b là vế phải )3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng :Tính chất: Với ba số a, b c, ta có:Nếu...
 • 16
 • 871
 • 4
Chương IV - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Chương IV - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Toán học

... ≥ 0, b ≥ 0.Bất đẳng thức này còn được gọi là bất đẳng thức trung bình cộng trung bình nhân.2a bab+≥ 3 . 2(-2).2 TIẾT 60- BÀI 2 : LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂN Với ba số ... nếu : a/ a – 5 ≥ b – 5 b/ 15 + a ≥ 15 + b c / a + c > b + c ( c∈R ) Bài 2: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂNVới ba số a, b, c Nếu a < b vaø b < c thì a < cC > 0C < ... bc Neáu a ≥ b thì ac ≥ bc Tính chaát2. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số aâm Cho ba soá a , b , c maø c > 0, điền dấu <, >, ≥, ≥ vào oâ troáng Neáu a < b thì ac bc ...
 • 17
 • 2,107
 • 7
Bài giảng Lien he giua thu tu va phep nhan.ppt

Bài giảng Lien he giua thu tu va phep nhan.ppt

Toán học

... 2004⇒ 2003 + ( - 35 ) < 2004 + ( -35) ( tÝnh chất liên hệ giữa thứ tự phép cộng) . Dựa vào thứ tự giữa 3, hãy so sánh 5.42 2+2Giải:Ta có:p dụng tính chấtSuy ra:Hay:2 ... - 777 ) Hướng dẫn về nhà- Nắm vững tính chất liên hệ giữa thứ tự phép cộng (viết dưới dạng công thức phát biểu bằng lời).- Bài tập về nhà : 2 ; 3 (SGK/ 37). 1 ; 2 ; 3 (SBT / ... tập 1: Cho bất đẳng thức - 4 < 2a) Khi cộng 3 vào cả hai vế của bất đẳng thức ta được bất đẳng thức nào ?b) Khi cộng - 3 vào cả hai vế của bất đẳng thức ta được bất đẳng thức nào ?Hoạt động...
 • 17
 • 2,700
 • 4
Tiết 57: Liên Hệ Giữa Thứ Tự Và Phép Cộng

Tiết 57: Liên Hệ Giữa Thứ Tự Phép Cộng

Toán học

... quả: Khi cộng 3 vào cả hai vế của bất đẳng thức -4 < 2 thì được bất đẳng thức -4 +3 < 2+3 Tiết 57:1.Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số2. Bất đẳng thức3 .Liên hệ giữa thứ tự phép côngChương ... số c hay không? Hệ NG DAN Tệẽ HOẽCBAỉI VệỉA HOẽC:-Naộm vững tớnh chaỏt liên hệ giữa thứ tự phép cộng cũng là tính chất của bất đẳng thức.- Vận dụng vào các bài toán chứng minh ... dụng Bài tập : a) Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự phép cộng hÃy chứng tỏ rằng nếu a >b thì a - b> 0. b) Chøng tá r»ng nÕu a - b > 0 thì a > b. Bài giải: Từ a>b ,cộng...
 • 25
 • 1,366
 • 13
Lien he giua thu tu va phep cong

Lien he giua thu tu va phep cong

Toán học

... liên hệ giữa thứ tự phép cộng. 2. Bất đẳng thức (SGK T 36) 3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng (SGK T 36)1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số . (SGK T 35) Bài tâp : 4 SGK - Trang 37 Bài ... 57 : Đ 1. liên hệ giữa thứ tự phép cộng. 1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số . (SGK T 35)2. Bất đẳng thức (SGK T 36) 3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng Ta xét bất đẳng thức : -4 < ... : Đ 1. liên hệ giữa thứ tự phép cộng. 2. Bất đẳng thức (SGK T 36) 3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng 1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp sè . (SGK T 35)– Khi céng cïng mét sè vào cả hai...
 • 14
 • 1,056
 • 3
T57 liên hệ giữa thư tự và phép cộng

T57 liên hệ giữa thư tự phép cộng

Toán học

... bất đẳng thức gọi a là vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức. Ví dụ 1. Bất đẳng thức 7+ (-3) > -5 có vế trái là 7+(-3),vế phải là -53. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng Khi cộng cùng ... một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đà cho. Chương IV bất phương trình bậc nhất một ẩnTiết 57 liên hệ giữa thứ tự phép cộng 1. ... là bất đẳng thức gọi a là vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức. Ví dụ 1. Bất đẳng thức 7+ (-3) > -5 có vế trái là 7+(-3),vế phải là -53. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng 0123456-1-2-3-4-50123456-1-2-3-4-5-4+32+3...
 • 7
 • 498
 • 1
Tiết 57: Liên hệ giữa thứ tự và phép côngl

Tiết 57: Liên hệ giữa thứ tự phép côngl

Toán học

... < 3 + 2 ( tính chất liên hệ giữa thứ tự phép cộng ).2Hay + 2 < 5 2b) Cã a < b ( gi thi t )ả ế⇒ a + 1 < b + 1 ( tÝnh chÊt liên hệ giữa thứ tự phép cộng) . +) Nếu số ... 4.SĐSĐĐSSĐĐSĐĐ Hướng dẫn về nhà-Nắm vững tính chất liên hệ giữa thứ tự phép cộng (viết dưới dạng công thức phát biểu bằng lời ).- Bài tập về nhà : 2/ b ; 3 ( SGK/ 37 ). 1 ; 2 ; 3 ; ... tập 1: Cho bất đẳng thức -4 < 2a) Khi cộng 3 vào cả hai vế của bất đẳng thức ta được bất đẳng thức nào ?b) Khi cộng - 3 vào cả hai vế của bất đẳng thức ta được bất đẳng thức nào ?Hoạt động...
 • 16
 • 672
 • 3
Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Liên hệ giữa thứ tự phép cộng

Ngữ văn

... đẳng thức đổi chiềuGiải Nội dung cơ bản của bài học1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dương Tính chất liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dương Tính chất liên hệ giữa thứ tự ... <Tính chất Tiết 58. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân 1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dương.Cho hai số -2 3 viết bất đẳng thức liên hệ Ta có bất đẳng thức: -2 < 3 Nếu nhân ... 58233> Bài mới22 2 2. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số âmCho bất đẳng thức -2 < 3 nhân cả hai vế của bất đẳng thức với (-2) ta được bất đẳng thức nào?Ta có bất đẳng thức: (-2).(-2)...
 • 20
 • 605
 • 1
lien he giua thu tu va phep cong

lien he giua thu tu va phep cong

Ngữ văn

... chất liên hệ giữa thứ tự phép cộng (dưới dạng công thức phát biểu thành lời).?3 ?4?3 ?4?3?4 Tit 57 Đ 1 LIấN H GIA TH T V PHÉP CỘNGNgày soạn: Ngày giảng:1. MỤC TIÊU* Về kiến thức: ... hoặc vận dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự phép cộng. * Về kỹ năng: Học sinh thực hiện việc so sánh các vế của bất đẳng thức dựa trên thứ tự trên tập hợp số phép cộng thành thạo.* Về thái ... phải biết dùng dấu của bất đẳng thức ( > ; < ; ≥ ; ≤ ). + Biết tính chất liên hệ giữa thứ tự phép cộng. + Biết chứng minh bất đẳng thức nhờ so sánh giá trị các vế của bất đẳng thức...
 • 5
 • 1,129
 • 11
Gián án LIEN HE GIUA THU TU VA PHEP CONG

Gián án LIEN HE GIUA THU TU VA PHEP CONG

Toán học

... -2004 + (-777) -2005 + (-777) mà không tính giá trị từng biểu thức?4Dựa vào thứ tự giữa 3, hãy so sánh : 5222 + Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được ... đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho CHƯƠNG IV : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNTiết 57 : Bài 1. LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNGGV : HÀ VĂN VIỆT – ... đẳng thức :VD1 : Bất đẳng thức 7 + (-3) > -5 có vế trái là 7 + (-3), vế phải là -51. Nhắc lại về thứ t trờn tp hp s : sgk/35Tit 57:Đ1. LIấN H GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNGBất đẳng thức...
 • 16
 • 592
 • 0

Xem thêm