0

đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân việt nam

Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC

Những đặc điểm bản của giai cấp công nhân.DOC

Kế toán

... và phát triển giai cấp công nhân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ sống còn của sự nghiệp cách mạng .- 2)Những đặc điểm bản của giai cấp công nhân: Là giai cấp của những người ... lược, khiến cho ý chí và động cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam được nâng lên gấp bội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã đi tiên phong trong ... vào Việt Nam và Đông Dương - sáng lập và rèn luyện. Giai cấp công nhân sớm trở thành giai cấp lãnh đạo cáhc mạng Việt Nam từ khi Đảng của nó. Hơn 70 năm qua, giai cấp công nhân và nhân...
 • 24
 • 112,738
 • 144
Phân tích những thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân pptx

Phân tích những thuộc tính bản của giai cấp công nhân pptx

Cao đẳng - Đại học

... đặc trưng bản của XHCN và thời kì quá độ lên CNXH?Những đặc trưng bản của XH XHCN được tạo ra khi kết thúc thời kì quá độ lên CNXH bao gồm những đặc trưng bản sau đây:1 .Cơ sở vật chất ... chung là đế quốc.- liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc là nội dung bản nhất trong cương lĩnh dân tộc của ĐCS vì:+, phản ánh bản chất quốc tế của phong trào công nhân. +, phản ánh sự thống ... quan của quần chúng nhân dân lđ, là quyền lực của nhân dân.-Với 1 chế độ dân chủ và 1 nhà nước tương ứng đều do 1 giai cấp thống trị cầm quyền chi phối mọi lĩnh vực của toàn XH, tính chất của...
 • 38
 • 8,408
 • 33
Tìm hiểu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay.DOC

Tìm hiểu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay.DOC

Kế toán

... NIỆM GIAI CẤP CÔNG NHÂN 3 1)ĐỊNH NGHĨA 3 2)NHỮNG ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 3 3)NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 4 II.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN ... SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 5 2.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 6 III. THỰC TRẠNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 10 1)MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN ... triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay”. Bài tiểu luận của em gồm 3 phần:I. Khái niệm giai cấp công nhân II. Sự ra đời và phát triển của gia cấp công nhân III. Thực trạng giai cấp...
 • 24
 • 7,993
 • 19
Nghiên cứu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay

Nghiên cứu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay

Khoa học xã hội

... đời của giai cấp công nhân Việt Nam đánh dấu sự thay đổi cơ bản trong xà hội lúc bấy giờ. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam: Do ra đời trong hoàn cảnh nh vậy, giai cấp công nhân Việt Nam ... hình thành và đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam: 1.1. Quá trình hình thành của giai cấp công nhân Việt Nam: Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lợc Việt Nam. Xà hội Việt Nam đứng trớc ... lột của Chủ nghĩa t bản và lịch sử đặt trách nhiệm đó lên vai giai cấp công nhân. Cơ sở lý luận khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân: Thứ nhất, giai cấp công nhân là sản phẩm của...
 • 17
 • 2,153
 • 13
sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam

sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam

Khoa học xã hội

... đời và phát triển của giai cấp nhân việt nam Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam vai trò l nh đạo của giai cấp công nhân trong Ãcách mạng viêt nam. Giai cấp công nhân luôn là lực ... con đờng của giai cấp công nhân. Từ đó giai cấp công nhân việt namgiai cấp duy nhất lÃnh đạo cánh mạng. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân viêt nam Giai cấp công nhân trên toàn thế ... ợng đI đầuở việt nam ,giai cấp công nhân là dũng cảm nhất; cách mạng nhất Giai cấp công nhân viêt nam thực trạng và suy ngẫm Xây dựng,phát triển toàn diện giai cấp công nhân việt nam trong thời...
 • 18
 • 25,562
 • 12
Tài liệu Để hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam trở thành một hệ thống giá trị xã hội doc

Tài liệu Để hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam trở thành một hệ thống giá trị xã hội doc

Cao đẳng - Đại học

... triển giai cấp công nhân là "tiền đề thực tiễn tuyệt đối cần thiết” cho việc xác lập và phát triển hệ giá trị của giai cấp công nhân nước ta. Mặt khác, những giá trị bản của giai cấp công ... đạo của hệ giá trị của giai cấp công nhân trong một xã hội thống nhất trong đa dạng.Giải pháp bản để khẳng định và phát huy hệ giá trị của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đẩy mạnh công ... là giai cấp công nhân. Sự suy giảm vai trò của hệ giá trị của giai cấp công nhân hiện nay đang tác động xấu tới quá trình trên và ảnh hưởng tiêu cực đến việc tăng cường bản chất giai cấp công...
 • 8
 • 772
 • 2
vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa, xây dựng quan hệ sản xuất mới

vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa, xây dựng quan hệ sản xuất mới

Kinh tế - Quản lý

... hiện. 13 Phần I: Giai cấp công nhân & giai cấp công nhân Việt Nam Chơng I: Khái niệm về giai cấp công nhân 1.1.Sự ra đời, phát triển và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chungQuan ... nhỏ.Vì vậy mà nghiên cứu giai cấp công nhân là vấn đề cấp bách ,tìm hiểu đề tài này làm em phần nào hiểu rõ về giai cấp công nhân cũng như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày ... trò giai cấp công nhân, coi xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân là một chính sách, một chương trình phát triển của quốc gia trên cơ sở tăng cường khối liên minh giữa giai cấp công nhân...
 • 30
 • 3,504
 • 17
TIỂU LUẬN: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ppt

TIỂU LUẬN: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ppt

Báo cáo khoa học

... kết của giai cấp công nhân. Chắc chắn đây sẽ là một trong những hệ quả gây nhiều rắc rối nhất cho phong trào công nhâncông đoàn, cho sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhâncông ... Tình cảnh của giai cấp lao động ở Anh đã nói rõ: “Tôi thường dùng những từ: người lao động hoặc công nhân (working men) và người vô sản, giai cấp công nhân, giai cấp không của, giai cấp vô ... thay đổi cả tỷ lệ trong số lượng công nhân, trình độ công nhân và thành phần giai cấp công nhân, hay thể nói là dẫn đến sự phân tầng trong nội bộ giai cấp công nhân. Sự phân tầng này biểu hiện...
 • 93
 • 2,989
 • 16
Tiểu luận: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY pptx

Tiểu luận: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY pptx

Khoa học xã hội

... -xã hội. 6 BỘ XÂY DỰNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCMTIỂU LUẬNSỨ MỆNH LỊCH SỬCỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAYSinh vien: Lớp: KT11CTMSSV: 11510108364 ... độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật bản nhất. Đúng như C.Mác đã viết :" Toàn bộ những quan hệ sản xuất ấy hợp thành cấu kinh tế của xã hội, tức là cái sở hiện thực ... những hình thái cụ thể của sự vận động xã hội, là một chỉnh thể thống nhất của sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng, thích ứng với một giai đoạn nhất định của sự phát triển của lượng sản xuất....
 • 12
 • 4,908
 • 25
QUÁ TRÌNH TỪ TỰ PHÁT ĐẾN TỰ GIÁC CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1919 - 1930 ppt

QUÁ TRÌNH TỪ TỰ PHÁT ĐẾN TỰ GIÁC CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1919 - 1930 ppt

Cao đẳng - Đại học

... bãi công của công nhân, học sinh học nghề. Lớn nhất là cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, của 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm, tiếp đến là bãi công của công nhân ... hành động của giai cấp công nhân Việt Nam. Nhận xét: Phong trào công nhân thời kỳ 1912 - 1925 diễn ra còn lẻ tẻ tự phát song ý thức giai cấp đã phát triển lên rõ rệt. Phong trào công nhân chưa ... Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời gian này nổ ra liên tục, rộng khắp. Nhiều nhà máy, xí nghiệp thành lập được công hội đỏ. Đặc biệt công nhân Nam Kỳ đã bắt đầu liên lạc...
 • 6
 • 4,238
 • 21
QUÁ TRÌNH TỪ TỰ PHÁT ĐẾN TỰ GIÁC CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1919 - 1930 pot

QUÁ TRÌNH TỪ TỰ PHÁT ĐẾN TỰ GIÁC CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1919 - 1930 pot

Cao đẳng - Đại học

... bãi công của công nhân, học sinh học nghề. Lớn nhất là cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, của 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm, tiếp đến là bãi công của công nhân ... nhập vào công nhân Việt Nam đã biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam. Nhận xét: Phong trào công nhân thời kỳ 1912 - 1925 diễn ra còn lẻ tẻ tự phát song ý thức giai cấp đã phát ... CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1919 - 1930 1. Nguyên nhân: + Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời ngay từ khi thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa. Từ sau CTTG I, giai cấp công...
 • 6
 • 1,020
 • 1
BÁO CÁO XÊMINA CHỦ ĐỀ “Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.” ppt

BÁO CÁO XÊMINA CHỦ ĐỀ “Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.” ppt

Cao đẳng - Đại học

... sử của giai cấp công nhân, liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. ”……o0o……I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 1 .Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp ... ĐCS là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của GCCN và toàn thể nhân dân lao động.- GCCN là sở giai cấp của ĐCS, là nguồn lực bổ sung lực lượng ... bản làm cho GCCN trở thành giai cấp vô sản, trở thành lực lượng đối kháng với giai cấp tư sản.VD: Giai cấp vô sản hay giai cấp của những người vô sản là giai cấp lao động trong thế kỉ XIX....
 • 3
 • 1,360
 • 17

Xem thêm