0

đặc trưng của giai cấp công nhân việt nam

Tìm hiểu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay.DOC

Tìm hiểu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay.DOC

Kế toán

... NIỆM GIAI CẤP CÔNG NHÂN 3 1)ĐỊNH NGHĨA 3 2)NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 3 3)NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 4 II.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN ... SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 5 2.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 6 III. THỰC TRẠNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 10 1)MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN ... triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay”. Bài tiểu luận của em gồm 3 phần:I. Khái niệm giai cấp công nhân II. Sự ra đời và phát triển của gia cấp công nhân III. Thực trạng giai cấp...
 • 24
 • 7,993
 • 19
Nghiên cứu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay

Nghiên cứu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay

Khoa học xã hội

... của giai cấp công nhân Việt Nam đánh dấu sự thay đổi cơ bản trong xà hội lúc bấy giờ. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam: Do ra đời trong hoàn cảnh nh vậy, giai cấp công nhân Việt Nam ... hình thành và đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam: 1.1. Quá trình hình thành của giai cấp công nhân Việt Nam: Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lợc Việt Nam. Xà hội Việt Nam đứng trớc ... về giai cấp công nhân cho phù hợp với đặc điểm Việt Nam, đồng thời phải phát huy sức mạnh truyền thống của giai cấp công nhân trong tình hình mới.Nghiên cứu sự phát triển của giai cấp công nhân...
 • 17
 • 2,153
 • 13
sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam

sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam

Khoa học xã hội

... đời và phát triển của giai cấp nhân việt nam Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam vai trò l nh đạo của giai cấp công nhân trong Ãcách mạng viêt nam. Giai cấp công nhân luôn là lực ... con đờng của giai cấp công nhân. Từ đó giai cấp công nhân việt namgiai cấp duy nhất lÃnh đạo cánh mạng. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân viêt nam Giai cấp công nhân trên toàn thế ... ợng đI đầuở việt nam ,giai cấp công nhân là dũng cảm nhất; cách mạng nhất Giai cấp công nhân viêt nam thực trạng và suy ngẫm Xây dựng,phát triển toàn diện giai cấp công nhân việt nam trong thời...
 • 18
 • 25,562
 • 12
Tài liệu Để hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam trở thành một hệ thống giá trị xã hội doc

Tài liệu Để hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam trở thành một hệ thống giá trị xã hội doc

Cao đẳng - Đại học

... trị của giai cấp công nhângiai cấp tư sản, hệ giá trị của giai cấp công nhân dần được khẳng định trong đời sống hiện thực. Cần phảithấy rằng, cuộc đấu tranh để khẳng định hệ giá trị của giai ... là giai cấp công nhân. Sự suy giảm vai trò của hệ giá trị của giai cấp công nhân hiện nay đang tác động xấu tới quá trình trên và ảnh hưởng tiêu cực đến việc tăng cường bản chất giai cấp công ... giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam đưa hệ giá trị đó trở thành một hệ giá trị xã hội.Vài nét về hệ giá trị của giai cấp công nhânTrong đời sống hiện thực, cùng với sự phát triển của phương...
 • 8
 • 772
 • 2
vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa, xây dựng quan hệ sản xuất mới

vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa, xây dựng quan hệ sản xuất mới

Kinh tế - Quản lý

... hiện. 13Phần I: Giai cấp công nhân & giai cấp công nhân Việt Nam Chơng I: Khái niệm về giai cấp công nhân 1.1.Sự ra đời, phát triển và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chungQuan ... vì giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất. Ph. Ăngghen khẳng định: “Người lao động hoặc công nhân (wơrking men) và người vô sản; giai cấp công nhân, giai cấp không có của, giai cấp vô ... trò giai cấp công nhân, coi xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân là một chính sách, một chương trình phát triển của quốc gia trên cơ sở tăng cường khối liên minh giữa giai cấp công nhân...
 • 30
 • 3,504
 • 17
TIỂU LUẬN: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ppt

TIỂU LUẬN: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ppt

Báo cáo khoa học

... kết của giai cấp công nhân. Chắc chắn đây sẽ là một trong những hệ quả gây nhiều rắc rối nhất cho phong trào công nhâncông đoàn, cho sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhâncông ... Tình cảnh của giai cấp lao động ở Anh đã nói rõ: “Tôi thường dùng những từ: người lao động hoặc công nhân (working men) và người vô sản, giai cấp công nhân, giai cấp không có của, giai cấp vô ... thay đổi cả tỷ lệ trong số lượng công nhân, trình độ công nhân và thành phần giai cấp công nhân, hay có thể nói là dẫn đến sự phân tầng trong nội bộ giai cấp công nhân. Sự phân tầng này biểu hiện...
 • 93
 • 2,989
 • 16
Phân tích những điều kiện để giai cấp công nhân Việt Nam làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với cách mạng

Phân tích những điều kiện để giai cấp công nhân Việt Nam làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với cách mạng

Khoa học xã hội

... vọt về chất. Giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi nói giai cấp công nhân lãnh đạo là nói đến toàn bộ giai cấp như một ... Việt Nam với chính sách khai thác thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã ra đời từ đầu thế kỷ này, trước cả sự ra đời của giai cấp tư sản Việt Nam ... để giai cấp công nhân Việt Nam làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với cách mạng.Bài làm:********************************************************Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt...
 • 6
 • 4,886
 • 40
Giai cấp công nhân và giai cấp công nhân Việt Nam

Giai cấp công nhângiai cấp công nhân Việt Nam

Khoa học xã hội

... 0918.775.368Phần I: Giai cấp công nhân & giai cấp công nhân Việt Nam Chơng I: Khái niệm về giai cấp công nhân 1.1.Sự ra đời, phát triển và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chungQuan ... giai cấp nông nhân và tầng lớp trí thức: giai cấp công nhân Việt Nam gắn bó mật thiết với cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế và đã nhận được sự giúp đỡ mọi mặt của giai cấp công nhân ... của toàn dân tộc. Giai cấp công nhân Việt Nam có được vai trò như vậy là do họ đã có những đặc điểm của giai cấp công nhân quốc tế, ngoài ra, họ còn mang những đặc điểm riêng như giai cấp công...
 • 28
 • 3,057
 • 5
THỰC TRẠNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

Kinh tế - Thương mại

... BẢN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 33)NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 4II.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 52.1 SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 52.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI ... CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 6III. THỰC TRẠNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 101)MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 102)CHÂN DUNG VỀ CUỘC SỐNG CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN ... triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay”. Bài tiểu luận của em gồm 3 phần:I. Khái niệm giai cấp công nhân II. Sự ra đời và phát triển của gia cấp công nhân III. Thực trạng giai cấp...
 • 24
 • 30,734
 • 103
Những phương hướng và giải pháp thúc đẩy giai cấp công nhân Việt Nam phát triển một cách toàn diện

Những phương hướng và giải pháp thúc đẩy giai cấp công nhân Việt Nam phát triển một cách toàn diện

Kinh tế - Thương mại

... vào Việt Nam và Đông Dương - sáng lập và rèn luyện. Giai cấp công nhân sớm trở thành giai cấp lãnh đạo cáhc mạng Việt Nam từ khi có Đảng của nó. Hơn 70 năm qua, giai cấp công nhân và nhân ... khiến cho ý chí và động cơ cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam được nâng lên gấp bội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã đi tiên phong trong cuộc cách ... và phát triển giai cấp công nhân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ sống còn của sự nghiệp cách mạng .- 2)Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân: Là giai cấp của những người...
 • 24
 • 9,415
 • 50
giai cap cong nhan Viet Nam

giai cap cong nhan Viet Nam

Tư liệu khác

... hiệu. - Liên hiệp công nhân các dân tộc lại : Nội dung này phản ánh bản chất & xu thế khách quan của phong trào công nhân & sự liên hiệp quốc tế của giai cấp công nhân là điều kiện cơ ... ích của đại đa số (công nhân & nhân dân LĐ) -> Chân chính.• Còn nếu xuất phát từ những phong trào mang danh lợi ích dân tộc nhưng thực chất không phải là lợi ích của giai cấp công nhân ... bản đảm bảo cho giai cấp công nhân & nông dân LĐ ở mỗi nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng & tự quyết của các dân tộc. Cương lónh dân tộc của ĐCS là 1 chỉnh...
 • 4
 • 1,752
 • 8
giai cấp công nhân việt nam

giai cấp công nhân việt nam

Lịch sử

... ngũ công nhân. Theo GS. Trần Văn Giàu trong tác phẩm Giai cấp công nhân Việt Nam năm1906 ở Việt Nam có khoảng 49.500 công nhân, năm 1909 có 55.000 công nhân và đến năm1913 lên đến 100.000 công ... các nhà khoa học của việnsử học Việt Nam thì giai cấp công nhân Việt Nam hình thành sau chiến tranh thế giới thứnhất; theo viện sĩ Khi-Ta-Ri An thì giai cấp công nhân Việt Nam hình thành vào ... vào Việt Nam làm thiêu chột mầm mống kinhtế tư bản ở Việt Nam. Do vậy, giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm của nền kinh tế tưbản pháp du nhập vào Việt Nam. Bên cạnh đó, ở Tây Âu chế độ công...
 • 4
 • 3,183
 • 21

Xem thêm