0

đáo án hướng dẫn sử dụng tài liệu ôn tập thi thpt quốc gia môn tiếng anh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA MÔN: TIẾNG ANH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA MÔN: TIẾNG ANH

Tiếng anh

... trường đại học cụm thi địa phương cho phù hợp - Bố trí thời gian học tập hợp lý có tập trung môn thi THPT quốc gia - Phương châm ôn tập tự học tập, nghiên cứu Học sinh phải xem trước học trước đến ... nothing, anything, everything Example: Everything looks bright and clean (Mọi thứ sáng sủa sẽ.) Các danh từ môn học, tên bệnh tên quốc gia kết thúc ‘s’: NEWS (bản tin), PHYSICS (môn lý), ECNOMICS ... chemistry (Môn lý khó môn hoá) Các danh từ không đếm được: FURNITURE (đồ đạc), TRAFFIC( giao thông), KNOWLEDGE (kiến thức), HOMEWORK (bài tập) Example: The furniture is m ore expensive than we think...
 • 260
 • 1,317
 • 48
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN

Văn

... liệu nhà trường) để có tài liệu ôn tập lớp tự ôn tập, tự luyện theo câu hỏi, đề kiểm tra sở hướng dẫn thầy cô giáo - Bố trí thời gian học, ôn tập hợp lí tất môn, ưu tiên môn thithi THPT quốc ... kiện gia đình, để lựa chọn môn thi tự chọn, lựa chọn cụm thi trường đại học cụm thi địa phương cho phù hợp - 100% học sinh có tài liệu ôn tập (khuyến khích học sinh tự in tài liệu từ ngân hàng tài ... chất lượng học sinh trợ giúp tổ/nhóm môn sở khung chương trình tài liệu ôn tập thi kỳ thi THPT quốc gia Sở GD&ĐT, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch ôn tập chi tiết phù hợp với nhóm đối tượng...
 • 164
 • 1,291
 • 0
Tài liệu ôn tập thi THPT quốc gia môn vật lý hay có lời giải chi tiết

Tài liệu ôn tập thi THPT quốc gia môn vật lý hay có lời giải chi tiết

... 1,3581.1013 D 2,9807.1011 hc Giải: Công suất ánh sáng kích thích P = N N số phôtôn ánh sáng kích thích phát 1s Công λ hc suất ánh sáng phát quang: P’ = N’ N’ số phôtôn ánh sáng phát quang phát 1s Hiệu ... suất phát quang tỉ số lượng ánh sáng phát quang lượng ánh sáng kích thích đơn vị thời gian), số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu đến 1s 2012.1010 hạt Số phôtôn chùm sáng phát quang phát 1s A 2,6827.1012 ... án D 0,75.e 0,75 1,6.10 −19 Câu 46 Một nguồn sáng có công suất P=2W, phát ánh sáng có bước sóng λ=0,597µm tỏa theo hướng Nếu coi đường kính mắt 4mm mắt cảm nhận ánh sáng tối thi u có 80 phôtôn...
 • 16
 • 1,593
 • 4
Vận dụng phương pháp hướng dẫn sử dụng tài liệu học tập nhằm nâng cao năng lực tự học môn chính trị cho học sinh trường

Vận dụng phương pháp hướng dẫn sử dụng tài liệu học tập nhằm nâng cao năng lực tự học môn chính trị cho học sinh trường

Thạc sĩ - Cao học

... vận dụng phơng pháp hớng dẫn sử dụng tài liệu học tập dạy học môn Chính trị Trờng Trung hc KTNN&PTNT H Tnh + Làm rõ thực trạng dạy học tiến hành thực nghiệm phơng pháp hớng dẫn sử dụng tài liệu ... tính sáng tạo, nâng cao lực tự học cho học sinh điều cần thi t quan trọng giai đoạn Vì vậy, chọn đề tài "Vận dụng phơng pháp hớng dẫn sử dụng tài liệu học tập nhm nâng cao lực tự học môn Chính ... khoa học khác nhau, môn khoa học xã hội Bất giáo viên vận dụng cách linh hoạt phơng pháp hớng dẫn sử dụng tài liệu học trình dạy học Thứ năm, phơng pháp hớng dẫn sử dụng tài liệu học phơng pháp...
 • 80
 • 255
 • 0
HƯỚNG dẫn sử DỤNG tài LIỆU GIÁO dục địa PHƯƠNG QUẢNG BÌNH môn địa lí

HƯỚNG dẫn sử DỤNG tài LIỆU GIÁO dục địa PHƯƠNG QUẢNG BÌNH môn địa lí

Trung học cơ sở - phổ thông

... ÁN THAM KHẢO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG BÌNH MÔN ĐỊA LÍ PHẦN I GIỚI THI U TÀI LIỆU Cuốn tài liệu bao gồm phần với nội dung cấu trúc sau Phần 1: Môn Ngữ văn Phần 2: Môn ... thành tựu đáng kể ngành: Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), lâm nghiệp, ngư nghiệp dẫn chứng sinh động bảng số liệu Từ đó, đưa phương hướng để phát triển nông nghiệp nông thôn Phần công nghiệp ... hàng, thương nghiệp,…), dịch vụ sản xuất (giao thông vận tải, bưu viễn thông, tài tín dụng, kinh doanh tài sản, tư vấn), dịch vụ công cộng (khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao,...
 • 43
 • 2,700
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh

Tài liệu bồi dưỡng luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh

Ngoại ngữ

... nothing, anything, everything Example: Everything looks bright and clean (Mọi thứ sáng sủa sẽ.) Các danh từ môn học, tên bệnh tên quốc gia kết thúc ‘s’: NEWS (bản tin), PHYSICS (môn lý), ECNOMICS ... chemistry (Môn lý khó môn hoá) Các danh từ không đếm được: FURNITURE (đồ đạc), TRAFFIC( giao thông), KNOWLEDGE (kiến thức), HOMEWORK (bài tập) Example: The furniture is m ore expensive than we think ... Mệnh đề quan hệ không xác định đặt sau danh từ xác định Vì chúng không xác định danh từ, đơn thêm điều cho có thêm thông tin, không giống mệnh đề quan hệ xác định, chúng không cần thi t câu vầ bỏ...
 • 253
 • 1,006
 • 10
Tài liệu bồi dưỡng luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Tài liệu bồi dưỡng luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Ngoại Ngữ

... nothing, anything, everything Example: Everything looks bright and clean (Mọi thứ sáng sủa sẽ.) Các danh từ môn học, tên bệnh tên quốc gia kết thúc ‘s’: NEWS (bản tin), PHYSICS (môn lý), ECNOMICS ... chemistry (Môn lý khó môn hoá) Các danh từ không đếm được: FURNITURE (đồ đạc), TRAFFIC( giao thông), KNOWLEDGE (kiến thức), HOMEWORK (bài tập) Example: The furniture is m ore expensive than we think ... Mệnh đề quan hệ không xác định đặt sau danh từ xác định Vì chúng không xác định danh từ, đơn thêm điều cho có thêm thông tin, không giống mệnh đề quan hệ xác định, chúng không cần thi t câu vầ bỏ...
 • 253
 • 745
 • 1
tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh

tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh

Tiếng Anh

... myself so much This is my tenth year working in this bank A By the end of this year , I will work in this bank for ten years B I have worked in this bank for ten years by the end of this year C ... anybody, someone, somebody, everybody, anything, something, nothing, everything =>§éng tõ chia sè Ýt Ex: Nobody is at home now Ex: Is there anybody here? Ex: Everything has been all right so far Chđ ... persuading him to this A he is able to this although he does not want to B It would be useful to persuade him to this C I enjoy persuading him to this D It is useless to persuade him to this 67 The...
 • 471
 • 1,873
 • 1
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015

Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... L I GI I THI U V i b c c chi ti t ng n g n cô làm lu n 30 lu n m u” s h tr ng, cu n tài li u “Hư ng d n c l c cho em h c sinh vi c ôn thi THPT qu c gia môn Ti ng Anh B tài li u g m ph ... b n t i trư ng Môn h c yêu thích c a Ti ng Anh Lý u tiên thích môn h c ó m t môn h c ch y u mà quan tr ng thi t y u ng s nghi p c a Tôi c g ng h c ngôn ng qu c t gi i mà có th giao ti p v i ngư ... thao: môn th thao yêu thích… - Du l ch: a i m du l ch mà b n yêu thích… - Công vi c: c mơ c a b n, ngư i b n mu n tr thành tương lai… C u trúc & cách tri n khai m t o n văn vi t b ng ti ng Anh THPT...
 • 10
 • 1,867
 • 28
tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh hay

tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh hay

Ngoại ngữ

...  We wish you good luck in your new job Wish and hope Tài liệu sưu tầm, tổng hợp Page 2|9 WISH CLAUSE -To simply express that you want something to happen in the future (not talking about wanting ... lost? B: I think so I wish we ……………… a map with us today a were bringing b brought c had brought d would bring A: What are you doing later this afternoon? B: I wish I ……………… the answer of this question ... killing me! I wish I ………more comfortable shoes Tài liệu sưu tầm, tổng hợp Page 5|9 WISH CLAUSE B: Yeah, me too I wish I that we were going to have to walk this much a had worn / knew b am wearing /...
 • 470
 • 1,624
 • 1
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mon Tiếng Anh

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mon Tiếng Anh

Ngoại ngữ

... kiện học tập để sử dụng cho phù hợp, đảm bảo chất lượng giáo dục mơn Tiếng Anh, đáp ứng u cầu kỳ thi Trung học phổ thơng quốc gia năm học 2014-2015 - Việc biên soạn chun đề, tập, đề luyện thi có ... - Các chun đề đề luyện thi biên soạn tài liệu nhằm giúp thầy giáo, giáo học sinh có thêm tài liệu tham khảo q trình giảng dạy, ơn tập kiến thức, kỹ chương trình Tiếng Anh lớp 12 hành Bộ Giáo ... Bộ Giáo dục Đào tạo - Câu hỏi ơn tập mơn Tiếng Anh lớp 12 trường biên soạn dạng câu hỏi, tập trắc nghiệm theo cấp độ: nhận biết, thơng hiểu, vận dụng bản, vận dụng nâng cao Các thầy giáo, giáo...
 • 377
 • 676
 • 0
32 đề ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh có đáp án

32 đề ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh có đáp án

Tiếng Anh

... me to this test A I'll try my best but I can't this test B I don't have any difficulty in doing this test C I find it difficult to this test D I don't think I have any difficulty in doing this ... must have done something that upset her She is just too sensitive" A are you think 24 D you think I hope that this winter won't be last A as cold than 25 B are you imagine C you think B so cold ... long time ago This flat is too small for my family A This flat is not big enough for my family B This flat is not rather big for my family C This flat is not enough big for my family D This flat...
 • 160
 • 4,961
 • 14
Đề ôn tập trước kì thi THPT quốc gia môn tiếng anh tuần 3 tháng 5 2015 sở giáo dục và đào tạo bắc giang

Đề ôn tập trước kì thi THPT quốc gia môn tiếng anh tuần 3 tháng 5 2015 sở giáo dục và đào tạo bắc giang

Tiếng Anh

... -THE END - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2015 (Tuần 3) Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 90 phút Choose the word whose bold part is ... the passage mostly means A "getting ready to something" B "not objecting to doing anything" C "eager to something" D "not wanting to something" Question 46 Parents' ambition for their children ... the passage mostly means A "getting ready to something" B "not objecting to doing anything" C "eager to something" D "not wanting to something" Question 46 Parents' ambition for their children...
 • 11
 • 1,367
 • 5
Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh kèm đáp án

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh kèm đáp án

Ngoại ngữ

... time ago This flat is too small for my family A This flat is not big enough for my family B This flat is not rather big for my family Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh kèm đáp án C This flat ... đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh kèm đáp án A old 16 B how age C how old D which age The man told us that the next train would arrive A at three thirty C in three thirty 17 B at three thirty ... Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh kèm đáp án Choose the best answer among A, B, C or D 11 "I don't want to buy anything, you?" "Yes, I'd like to buy " A pencil 12 C don’t think D think...
 • 171
 • 1,370
 • 5
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Ngoại Ngữ

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Tiếng Anh PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án A 23 A 45 B D 24 B 46 ... kiến Sử dụng ngôn từ 0, 30 o Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung o Sử dụng ngôn từ văn phong/ thể loại o Sử dụng từ nối ý cho viết uyển chuyển Nội dung 0,30 o Đủ thuyết phục người đọc o Đủ dẫn chứng, ... không nhiều so với quy định 5% Ngữ pháp, dấu câu, tả 0,25 o Sử dụng dấu câu o Chính tả: Viết tả Lỗi tả gây hiểu nhầm/ sai lệch ý bị tính lỗi (trừ 1% điểm viết) Cùng lỗi tả lặp lại tính lỗi o Sử...
 • 11
 • 1,257
 • 0
Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015

THPT Quốc Gia

... có trình tự, lô gic - Có dẫn chứng, ví dụ đủ để bảo vệ ý kiến Sử dụng ngôn từ 0,30 - Sử dụng ngôn từ phù hợp với nội dung - Sử dụng ngôn từ văn phong, thể loại - Sử dụng từ nối cho viết có ý ... secondly Nội dung 0,30 - Đủ thuyết phục người đọc - Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận - Độ dài: không nhiều số từ quy định 5% Ngữ pháp, dấu câu, tả - Sử dụng dấu câu - Chính tả: viết tả + Lỗi tả gây hiểu ... gây hiểu nhầm/ sai lệch ý bị tính lỗi (trừ 1% điểm viết) + Cùng lỗi tả, lặp lặp lại tính lỗi - Sử dụng thì, thể, cấu trúc câu ngữ pháp (Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/ sai lệch ý bị trừ 1% điểm viết.)...
 • 8
 • 6,555
 • 47
Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm 2015(có đáp án)

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm 2015(có đáp án)

Ngoại Ngữ

... different books and he learns different things, the process as a whole brings him to new things in life and hence reach out to the world around him Thirdly, our thinking process is greatly improved ... information In fulfilling this mission, libraries preserve a valuable record of culture that can be passed down to (33) generations Libraries are an essential link in this communication between ... to come to his 18th birthday party Question 3: People believe that this new teaching method is more effective than the old one This new teaching method is believed to be more effective than the...
 • 7
 • 1,076
 • 4
[FULL] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KÌ THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2015

[FULL] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁNTHI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2015

THPT Quốc Gia

... 6/6 - Mã đề thi 194 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát ... 6/6 - Mã đề thi 362 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát ... 6/6 - Mã đề thi 425 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát...
 • 38
 • 976
 • 4

Xem thêm