0

Tài liệu về " du lịch " 11 kết quả

Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ NHỮNG QUY TẮC MỚI TRONG.doc

Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ NHỮNG QUY TẮC MỚI TRONG.doc

Quản trị kinh doanh

Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ NHỮNG QUY TẮC MỚI TRONG . CHƯƠNG 1: Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ NHỮNG QUY TẮC MỚI TRONGMARKETING QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NGÀNH DU LỊCHI. Những quy tắc mới trong Marketing quốc tế1.Bốn quy tắc mới để. ứng dụng những quy tắc mới trong Marketing quốc tế,tác giả đã khẳng định sự quan trọng, khả năng thành công, cũng như tiềm năngmà những quy tắc mới trong
 • 19
 • 708
 • 0
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình.doc

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình.doc

Quản trị kinh doanh

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình . tập tại công ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Công Đoàn, em xin mạnh dạn chọn đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn. về chất lưọng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn hiện nay.Phần II : Thực trạng chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình Phần III : Các
 • 87
 • 7,183
 • 57
Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro.docx

Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro.docx

Quản trị kinh doanh

Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro . lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch HaproChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần. thời gian thực tập tại Công ty cổ phần du lịch Hapro tôi đã quyết định chọn đề tài: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro cho chuyên đề
 • 85
 • 3,144
 • 29
Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn- tribeco.Doc

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn- tribeco.Doc

Quản trị kinh doanh

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn- tribeco . giải khát Sài Gòn- TribecoI. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần nớc giải khát Sài Gòn- Tribeco. Công ty cổ phần nớc giải khát Sài Gòn-. chính:Chơng I: Chiến lợc kinh doanh của công ty cổ phần nớc giải khát Sài Gòn- Tribeco. Chơng II: Phân tích chiến lợc kinh doanh của Sài Gòn- Tribeco. Chơng
 • 11
 • 2,313
 • 22
Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank.doc

Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank.doc

Quản trị kinh doanh

Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank . ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ MẶT TẠI VIETINBANK MTOII12I/.- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI VIETINBANK MTOII I.1) Thực trạng thừa, thiếu ngoại tệ. xuất ngoại tệ mặt ra nước ngoài (khi thừa ngoại tệ mặt) và nhập ngoại tệ mặt từ nước ngoài (khi thiếu ngoại tệ mặt) . Kết quả là chi phí cho việc quản lý ngoại
 • 47
 • 1,207
 • 1
Chiến Lược Kinh Doanh Sản Phẩm - Dịch Vụ Của Prudential.pdf

Chiến Lược Kinh Doanh Sản Phẩm - Dịch Vụ Của Prudential.pdf

Quản trị kinh doanh

Chiến Lược Kinh Doanh Sản Phẩm - Dịch Vụ Của Prudential. ...PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM (DỊCH VỤ) TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO HIỂM I ) KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM ) ĐỊNH NGHĨA DỊCH VỤ Dịch vụ hàng động kết mà bên cung... Đây sản phẩm kết hợp sản phẩm sản phẩm bổ trợ kèm theo Việc đưa sản phẩm trọn gói chiến lược cơng ty Prudential Khách hàng tham gia riêng phầm ...
 • 25
 • 3,193
 • 13
Chiến lược kinh doanh tại công ty đầu tư xây dựng 32 giai đoạn 2005 – 1010.doc

Chiến lược kinh doanh tại công ty đầu tư xây dựng 32 giai đoạn 2005 – 1010.doc

Quản trị kinh doanh

Chiến lược kinh doanh tại công ty đầu tư xây dựng 32 giai đoạn 2005 – 1010 . mục tiêu cấp công ty. Nếu như công ty là đơn ngành thì chiến lược cấp đơn vị kinh doanh có thể được coi là chiến lược cấp công ty. 3. Chiến lược cấp chức. CÁC MỨC ĐỘ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC1. Chiến lược cấp công tyChiến lược cấp công ty là một kiểu mẫu của các quyết định trong một công ty, nó xác định và vạch
 • 68
 • 907
 • 2
Giải pháp nhằm thu hút thị trường khách du lịch công vụ tại khách sạn bảo sơn.DOC

Giải pháp nhằm thu hút thị trường khách du lịch công vụ tại khách sạn bảo sơn.DOC

Quản trị kinh doanh

Giải pháp nhằm thu hút thị trường khách du lịch công vụ tại khách sạn bảo sơn ... Nhờ mà khách sạn thu hút thị trường khác lớn nước Chương GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH CÔNG VỤ TẠI KHÁCH SẠN BẢO SƠN 3.1 Vài nét chiến lược phát triển khách sạn quốc tế Bảo Sơn... cho khách sạn có thị trường khách khách cơng vụ khách sạn Bảo Sơn Trước hội to lớn viết em xin đưa số giải pháp nhằm ...
 • 61
 • 3,105
 • 18
Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng xuất bán hàng của công ty sữa dutch laydy.docx

Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng xuất bán hàng của công ty sữa dutch laydy.docx

Quản trị kinh doanh

Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng xuất bán hàng của công ty sữa dutch laydy . MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG XUẤT BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY SỮA DUTCH LAYDY. 1. Nhân viên bán hàng và kỷ thuật chuyên môn.- Nhân viên bán hàng: Nhân. hàng, năng xuất bán tăng.5. Thời tiết và cách trưng bày ,vận chuyển sữa .Yếu tố này cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc tăng năng xuất bán hàng của công ty . Đối
 • 5
 • 847
 • 1
Nâng cao chất lượng các tour outbound Đông Nam Á tại Công ty du lịch va thể thao Việt Nam.docx

Nâng cao chất lượng các tour outbound Đông Nam Á tại Công ty du lịch va thể thao Việt Nam.docx

Quản trị kinh doanh

Nâng cao chất lượng các tour outbound Đông Nam Á tại Công ty du lịch va thể thao Việt Nam . ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH OUTBOUND ĐÔNG NAM Á TẠI CÔNG TY DU LỊCH VÀ THỂ THAO VIỆT NAM. 2.1 Giới thiệu về công ty du lịch và thể thao Việt Nam2 .1.1. và chất lượng các chương trình outbound Đông Nam Á tại công ty du lịch và thể thao Việt Nam. Chương 3.Một số giải pháp nâng cao chất lượng chương ...
 • 90
 • 1,027
 • 4
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An.docx

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An.docx

Quản trị kinh doanh

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An . hướng nâng cao chất lượng tín dụng. ...........................653.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An. .............................................................663.2.1-. PTNT Quảng An - Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An - ...
 • 92
 • 790
 • 5
1 2 3 >