0

Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro.docx

85 3,072 29
  • Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro.docx

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:48

Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro Chuyên đề tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦUNguyễn Minh Đức – Lớp K37Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam cũng đã được những bước tăng trưởng, phát triển đáng kể trong những năm qua nhất là từ sau chuyển đổi kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường sự quản lý của Nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế phát triển cộng với việc ứng dụng thành công những tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới, đã giúp tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện, trình độ dân trí ngày càng nâng cao. Khi cuộc sống của người dân được ổn định, họ sẽ hướng tới thoả mãn những nhu cầu cao cấp hơn (nhu cầu thứ yếu) theo thứ bậc nhu cầu của A.Maslow, và nhu cầu đi du lịch là một tất yếu.Ở Việt Nam, trước thời kỳ đổi mới, ngành Du lịch chưa điều kiện để phát triển. Nhưng từ sau đổi mới, đặc biệt từ 1991 đến nay, ngành Du lịch đã được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Các văn kiện đại hội Đảng VI, VII, VIII và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung Ương của Chính phủ đã khẳng định: “Du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước” (Nghị quyết 45/CP ngày 22/6/1999). Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX đã xác định “Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Chính vì vậy, theo đà phát triển của du lịch thế giới và khu vực, du lịch Việt Nam trong những năm qua đã chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn tăng trưởng và dần hội nhập với du lịch các nước trong khu vực và trên thế giới. Năm 2008 cũng là năm đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ và thành công của sự nghiệp phát triển du lịch. Sự tăng trưởng của du lịch được xếp là một trong 10 sự kiện nổi bật của đất nước. Góp phần vào những thành công của ngành Du lịch Việt Nam, sự đóng góp rất nhiều của các công ty du lịch trên phạm vi cả nước nói chung và ở Hà Nội nói riêng. Để hoạt động 2Chuyên đề tốt nghiệphiệu quả, đòi hỏi các công ty du lịch phải những chiến lược kinh doanh phù hợp và đúng đắn. Đây là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công trong quá trình hoạt động kinh doanh. Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần du lịch Hapro tôi đã quyết định chọn đề tài: “Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Mục đích của việc lựa chọn đề tài này là để tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro trong thời gian qua và những chiến lược kinh doanh sẽ được sử dụng trong thời gian tiếp theo. Chuyên đề được hoàn thành trên sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: Phương pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với quan sát tìm hiểu và khảo sát thực tế, phương pháp thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp.Chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận được bố cục thành 3 chương:Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần du lịch HaproChương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch HaproChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch HaproNguyễn Minh Đức – Lớp K37CHƯƠNG 1QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HAPROI. Khái quát về Công ty CỔ PHẦN DU LỊCH HAPRO 1. Giới thiệu về công ty- Tên công ty : Công ty cổ phần Du lịch Hapro- Tên giao dịch đối ngoại : Hapro Travel Joint Stock Conpany- Tên viết tắt : Hapro Travel JSC2. Loại hình doanh nghiệp.- Công ty thuộc hình thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam3. Ngành nghề kinh doanh.+ Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa & quốc tế ( bao gồm cả thông tin du lịch)- Tổ chức hội chợ, hội nghị hội thảo cho các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước.- Vận chuyển hành khách bằng ôtô theo hợp đồng, tuyến cố định - Đại lý bán vé máy bay- Đại lý đổi ngoại tệ- Các dịch vụ khác liên quan đến du như : đặt phòng, làm visa, hộ chiếu4. Chức năng nhiệm vụ.4Chuyên đề tốt nghiệpCông ty nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các loại tour du lịch phù hợp với thị trường khách của công ty và bán chúng ra thị trường đó.5. Sản phẩm của doanh nghiệp.Sản phẩm của công ty chủ yếu là các chương trình du lịch trong và ngoài nước.II. Tổ chức lao động của doanh nghiệp.1. Sơ đồ cấu bộ máy tổ chức. SƠ ĐỒ CẤU TỔ CHỨC HAPRO TRAVEL JSCNguyễn Minh Đức – Lớp K376SƠ ĐỒ NHÂN SỰ HAPRO TRAVEL JSC• Hội đồng Quản trị : 05 người.• Ban Kiểm soát : 03 người.- Tổ chức theo kế hoạch của Công ty :• Ban Giám đốc : - Q. Giám đốc Điều hành (C.E.O)- Phó Giám đốc thứ nhất.- Phó Giám đốc thứ hai. - Kế toán trưởng.• Các Phòng chức năng : 1- Phòng Tổ chức - Hành chính - Lao động tiền lương 2- Phòng Tài chính - Kế toán.3- Phòng Thị trường ngoài nước - Inbound4- Phòng Thị trường trong nước - Outbound và Nội địa.5- Phòng Điều hành - Hướng dẫn.6- Phòng Quảng cáo và Phát triển 7- Xí nghiệp HAPRO TRAVEL TAXI : Trong chiến lược phát triển của Công ty HAPRO TRAVEL, chúng tôi tính đến việc thành lập một xí nghiệp taxi mang tên HAPRO TRAVEL TAXI với số lượng xe dự kiến sẽ tăng dần từ 150 đến 300 xe trong vòng 2 năm kể từ khi chính thức thành lập. 2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận.- Chức năng - Nhiệm vụ – Quyền hạn của Giám đốc, và Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và qui định.Các Phó Giám đốc Công ty do Hội đồng Quản trị bổ chiệm. Chức năng - Nhiệm vụ – Quyền hạn của các Phó Giám đốc và các Lãnh đạo Phòng do Giám đốc Điều hành qui định trên sở Chức năng – Nhiệm vụ và Quyền hạn đã được HĐQT qui định. 2.1 Phòng Tổ chức - Hành chính – Lao động, tiền lương : Chức năng - Bộ máy giúp việc của Ban Giám đốc về các vấn đề Tổ chức và Thể chế.Nhiệm vụ - Giải quyết mọi vấn đề liên quan đến nhân lực, nhân sự, chính sách, chế độ tiền lương, bảo hiểm của người lao động theo qui định của Nhà nước, đối ngoại của Công ty và các công việc thuộc về hành chính khác… dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty.2.2 Phòng Tài chính - Kế toán .Chức năng : - Bộ máy quản lý tài chính và tham mưu kinh doanh của Ban Giám đốc.Nhiệm vụ : [...]... thời gian thực tập tại Công ty cổ phần du lịch Hapro tôi đã quyết định chọn đề tài: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Mục đích của việc lựa chọn đề tài này là để tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro trong thời gian qua và những chiến lược kinh doanh sẽ được sử dụng trong... đề ngồi phần mở đầu và kết luận được bố cục thành 3 chương:Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần du lịch HaproChương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch HaproChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch HaproNguyễn Minh Đức – Lớp K37 2.2.1.2. Môi trường kỹ thuật -công nghệ:... 1.8861.5291.4251.3831.6881.3421.2441.1969-1415-2021-30> 30Nguồn: Công ty cổ phần du lịch Hapro Nắm bắt được tâm lý của người Việt Nam, Công ty đã đưa ra những mức giá phù hợp với từng đối tượng khách, giúp khách hàng thấy hài lòng với giá cả và dịch vụ. 6 CHƯƠNG 1Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HAPROI. Khái quát về Công ty CỔ PHẦN DU LỊCH HAPRO 1. Giới thiệu về công ty - Tên công ty : Công ty cổ phần Du lịch Hapro-... lực của Công ty cổ phần du lịch Hapro2.2.3.1. Thực trạng nguồn tài chính của Cơng ty: Vốn hoạt động kinh doanh ban đầu của doanh nghiệp được Nhà nước cấp là 166 triệu đồng. Lượng vốn kinh doanh được tăng lên qua các năm, điều này được lấy từ lợi nhuận của Công ty. Hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, không chỉ theo chiều rộng mà chúng còn theo chiều sâu. Vốn kinh doanh của doanh. .. TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦACÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HAPRO2.1. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HAPRO 2.1.1. Môi trường vĩ mô: Bao gồm môi trường kinh tế, môi trường kỹ thuật-cơng nghệ, mơi trường văn hố xã hội, mơi trường tự nhiên.2.1.1.1. Môi trường kinh tế: Trong các nhân tố của mơi trường vĩ mơ thì nhân tố kinh tế là quan trọng nhất và quyết định đến việc xây dựng chiến lược. .. 8. Nguồn vốn kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch HaproĐơn vị: nghìn đồngStt Năm Vốn kinh doanh 1 1998 31.5002 1999 36.8663 2006 39.7204 2007 41.1005 2008 43.000Nguồn: Công ty cổ phần du lịch Hapro Vốn kinh doanh của Công ty ngày càng được mở rộng. Lúc đầu vốn kinh doanh 166 triệu đồng, đến năm 1992 gấp 46,78 lần và năm 1994 gấp 79,45 lần. Năm 2007 gấp 247,59 lần lúc Công ty mới thành... tới Cơng ty mở thêm chi nhánh tại Huế. Hoạt động kinh doanh của Công ty khơng ngừng được mở rộng. Ngồi hoạt động chính là kinh doanh lữ hành, Công ty sẽ mở hoạt động cả trên lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, tư vấn du học nước ngoài, đầu tư xây dựng kinh doanh nhà chung cư cao tầng.Ngoài lượng vốn kinh doanh thuộc sở hữu của Công ty, Công ty còn hoạt động trên cả lượng vốn vay của ngân... vụ trong thời gian tới đó là thị trường khách du lịch nội địa với các chương trình du lịch nghỉ 2.2.3.4. Uy tín, danh tiếng, thương hiệu: Cơng ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội (Hà Nội Toserco) là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Trong đó, hoạt động kinh doanh du lịch được Công ty cổ phần du lịch Hapro đảm nhiệm. Công ty hoạt động trong mảng lữ hành quốc tế và lữ hành... bỏ, đã tới 70% các hợp đồng đã bị huỷ. Số lượng khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam du lịch cũng giảm một cách đáng kể. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các công ty du lịch trên phạm vi cả nước và Công ty cổ phần du lịch Hapro cũng không phải là ngoại lệ. Do đánh giá đúng tình hình hiện nay, Cơng ty cổ phần du lịch Hapro đã lựa chọn cho mình thị trường mục tiêu để hướng... Inbound.Nhiệm vụ : - Xây dựng, bảo hành và duy trì sự hoạt động trang Web của Cơng ty với những thơng tin mang tính chun nghiệp cao. Tiến hành khai thác bán hàng trên mạng. Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ của Công ty. Xây dựng hệ thống các ấn phẩm quảng cáo sản phẩm du lịch của Công ty dựa trên sở các chiến dịch kinh doanh hoặc chiến lược kinh doanh của cả ba mảng thị trường bản : Inbound . lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch HaproChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần. thời gian thực tập tại Công ty cổ phần du lịch Hapro tôi đã quyết định chọn đề tài: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro cho chuyên đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro.docx, Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro.docx, Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro.docx, Phòng Tổ chức - Hành chính – Lao động, tiền lương : Chức năng Phòng Tài chính - Kế tốn . Chức năng : Phòng thị trường Quốc tế – Inbound. Chức năng Phòng Thị trường trong nước : Outbound và Nội địa. Chức năng :, Phòng Điều hanh – Hướng dẫn. Chức năng : Phòng Quảng cáo – Phát triển và Quan hệ cơng chúng. Chức năng :, Kết quả kinh doanh., Điểm mạnh: Điểm yếu: Cơ hội:, Đe doạ: ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ ĐE DOẠ, Kiến nghị với Nhà nước và Tổng cục Du lịch, Kiến nghị với Sở Du lịch Hà Nội Kiến nghị với Công ty cổ phần du lịch Hapro