0

Tài liệu về " kiểm soát " 15 kết quả

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp (2).DOC

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp (2).DOC

Kế toán

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp (2) . nữa về công tác kiểm toán nội bộ 1nên em đã chọn đề tài là: Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp ”. Ngoài. TRỊ CỦA KIỂM TỐN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP1. Kiểm tốn nội bộ và đặc trưng của kiểm tốn nội bộ Hình thức kiểm tốn nội bộ lần đầu
 • 34
 • 2,245
 • 8
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp .DOC

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp .DOC

Kế toán

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp . nữa về công tác kiểm toán nội bộ 1nên em đã chọn đề tài là: Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp ”. Ngoài. TRỊ CỦA KIỂM TỐN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP1. Kiểm tốn nội bộ và đặc trưng của kiểm tốn nội bộ Hình thức kiểm tốn nội bộ lần đầu
 • 34
 • 2,452
 • 6
Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2) . về quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTCPhần II: Thực tế quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTC do cơng ty Kiểm. tục kiểm soát không còn phù hợp.II. Quy trình nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán ...
 • 117
 • 3,704
 • 35
Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.doc

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.doc

Tài chính - Ngân hàng

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện . về quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTCPhần II: Thực tế quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTC do cơng ty Kiểm. tục kiểm soát không còn phù hợp.II. Quy trình nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC1 ...
 • 117
 • 608
 • 2
thực trạng hoạt động_nhtmcp_acb_so sánh với_hsbc_nă.doc

thực trạng hoạt động_nhtmcp_acb_so sánh với_hsbc_nă.doc

Tài chính - Ngân hàng

thực trạng hoạt động_nhtmcp_acb_so sánh với_hsbc_nă . CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) 1 CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ. HÀNG NƯỚC NGOÀI- HSBC- TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG V: SO SÁNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ GIỮA ACB VÀ HSBC VIỆT NAM CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN
 • 35
 • 521
 • 0
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội.doc.DOC

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội.doc.DOC

Tài chính - Ngân hàng

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội . Hà Nội em đã chọn đề tại Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu t trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu T và Phát Triển. Đầu T Phát Triển Hà Nội ,thẩm định dự án sẽ giúp cho ngân hàng có quyết định đúng đắn trong hoạt động ...
 • 96
 • 556
 • 3
Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại các NHTM của Việt Nam.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại các NHTM của Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại các NHTM của Việt Nam . các giải pháp nhằm phát triển hoạt động bao thanh toán tại Việt Nam. 5 Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại các NHTM của Việt Nam ối. pháp phát triển bao thanh toán tại các NHTM của Việt Nam. 6 Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại các NHTM của Việt ...
 • 93
 • 1,569
 • 20
Thực trạng và kiến nghị thanh toán ko dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp.doc.DOC

Thực trạng và kiến nghị thanh toán ko dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp.doc.DOC

Tài chính - Ngân hàng

Thực trạng và kiến nghị thanh toán ko dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp . thức thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng1 . Khái niệm và nguyên tắc chung về thanh toán không dùng tiền mặt1 .1KháI niệmThanh toán không dùng tiền mặt. sâu vào nghiên cứu tìm hiểu chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. Vì vậy em chọn đề tài nghiên cứu :Thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp
 • 32
 • 439
 • 2
Tình hiểu và đánh giá kiểm soát hệ thống nội bộ ngân hàng Thương mại.doc.DOC

Tình hiểu và đánh giá kiểm soát hệ thống nội bộ ngân hàng Thương mại.doc.DOC

Tài chính - Ngân hàng

Tình hiểu và đánh giá kiểm soát hệ thống nội bộ ngân hàng Thương mại . nhất là ngân hàng thơng mại phải thiết lập đợc hệ thống kiểm soát nội bộ. 1.3.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Thơng mại. Là một Ngân hàng nên. giáo, phía Công ty và các bạnPhần I cơ sở lý luận về quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộI. Hệ thống kiểm soát nội bộ. 1.1. Khái niệm về kiểm soát
 • 99
 • 465
 • 0
cân đối kế toán của Công ty .doc

cân đối kế toán của Công ty .doc

Kế toán

cân đối kế toán của Công ty . doanh, thời hạn thu hồi vốn của PA/DA, khả năng trả nợ của khách hàng.1III. Bài tập (6 điểm).Bảng cân đối kế toán của Công ty B năm 2005 như sau: . thu hồi vốn của PA/DA, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của Ngân hàng.b) Chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của PA/DA,
 • 2
 • 594
 • 1
cân đối kế toán của Công ty Toàn Cầu năm 2004.doc

cân đối kế toán của Công ty Toàn Cầu năm 2004.doc

Kế toán

cân đối kế toán của Công ty Toàn Cầu năm 2004 . nay, các nội dung cần lưu ý đối với mỗi hình thức bảo đảm.II- BÀI TẬP (04điểm)Bảng cân đối kế toán của Công ty Toàn Cầu năm 2004 như sau:Đơn vị: TriệuđồngTài. 8.200 11.500Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004 và đơn vị xây dựng kế hoach kinh doanh năm 2005 như sau: Đơn vị: TriệuđồngChỉ tiêu Năm 2004 KH
 • 1
 • 417
 • 0
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc

Kế toán

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG . HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Tài liệu tham khảo)SỐ HIỆU TÀI KHOẢNTÊN TÀI KHOẢNCấp I Cấp IICấp IIILoại 1: Vốn khả dụng và các khoản. lý 462 Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng4 66 Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống TCTD4661 Các khoản phải trả các chi
 • 18
 • 592
 • 1
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Nam Ngân.doc

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Nam Ngân.doc

Kế toán

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Nam Ngân . tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm, em đã tìm hiểu và lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính. chẽ chi phí sản xuất, tính toán chính xác giá thành sản xuất sản phẩm thông qua bộ phận tập hợp chi phí sản xuất và tính giá ...
 • 78
 • 485
 • 0
Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.doc

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.doc

Kế toán

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện . về quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTCPhần II: Thực tế quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTC do cơng ty Kiểm. tục kiểm soát không còn phù hợp.II. Quy trình nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC1 ...
 • 117
 • 595
 • 4
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc

Tài chính - Ngân hàng

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ. . 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại1.1.1. Khái niệm về NHTMLuật các. nhánh Huế. Khóa luận tốt nghiệp này gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về Ngân hàng và Hệ thống KSNB của NHTM.Chương 2: Hệ thống KSNB về hoạt động thu
 • 86
 • 3,105
 • 28
1 2 3 >