0

Tài liệu về " nông nghiệp " 11 kết quả

Giáo trình môn kỹ thuật nông nghiệp

Giáo trình môn kỹ thuật nông nghiệp

Nông nghiệp

Giáo trình môn kỹ thuật nông nghiệp. . khoa học - kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh cho nông nghiệp và nông thôn. b- Nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt. lược phát triển nông nghiệp và nông thôn. Khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho nông nghiệp và hệ thống kết cấu hạ tầng ở nông thôn phù hợp.
 • 404
 • 2,173
 • 11
Giáo trình nông học đại cương

Giáo trình nông học đại cương

Nông nghiệp

Giáo trình nông học đại cương. . học nôngnghiệp), nông hoá học, thổ nh ưỡng học và kỹ thuật chăn nuôi. Những môncơ bản của nông học hiện đại l à: canh tác học, nông hoá học, vật lý nôngnghiệp,. nôngthôn, Kinh doanh nông nghi ệp... Để đáp ứng nhu cầu đó, tác giả đ ã đăngký biên soạn giáo trình cho môn học Trồng Trọt Đại Cương. Do tính chất đại cương
 • 150
 • 5,300
 • 26
Giáo trình thức ăn gia súc

Giáo trình thức ăn gia súc

Nông nghiệp

Giáo trình thức ăn gia súc. . rau xanh - Thức ăn ủ chua - Thức ăn giàu năng lượng - Thức ăn giàu protein - Thức ăn bổ sung chất khoáng - Thức ăn bổ sung vitamin - Các chất phụ gia (additives). phân thức ăn thành 2 loại: thức ăn tinh và thức ăn thô. + Thức ăn thô: bao gồm các loại thức ăn có đương lượng tinh bột dưới 45% nghĩa là trong 100 kg thức
 • 135
 • 7,732
 • 59
Giáo trình truyền tinh nhân tạo

Giáo trình truyền tinh nhân tạo

Nông nghiệp

Giáo trình truyền tinh nhân tạo. . Truyền tinh nhân tạo cho bò Đinh Văn Cải, Nguyễn Ngọc Tấn 3 Bài mở đầu TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN TINH NHÂN TẠO BÒ 1. Lịch sử phát triển truyền tinh nhân tạo. tinh nhân tạo Truyền tinh nhân tạo (TTNT) còn gọi là gieo tinh nhân tạo hay thụ tinh nhân tạo, có thể hiểu là những kĩ thuật được sử dụng để lấy tinh trùng
 • 130
 • 3,052
 • 15
Những thách thức đối với hàng nông sản Việt Nam khi gia nhập WTO và giải pháp khai thác.docx

Những thách thức đối với hàng nông sản Việt Nam khi gia nhập WTO và giải pháp khai thác.docx

Quản trị kinh doanh

Những thách thức đối với hàng nông sản Việt Nam khi gia nhập WTO và giải pháp khai thác . HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC” CHƯƠNG ITỔNG QUAN VỀ WTO VÀ QÚA TRÌNH GIA NHẬP CỦA VIỆT NAM1 .1 Những nét chính về WTOTổ. với hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO từ đó đề ra những giải pháp cụ thể. Vì lý do trên nên tôi chọn đề tài:“NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HÀNG
 • 18
 • 536
 • 1
Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái.pdf

Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái.pdf

Quản trị kinh doanh

Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƢỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ Ở TỈNH YÊN BÁI 69 3.1- Định hƣớng phát triển nông nghiệp Việt Nam đầu kỷ XXI 69 3.2- Định hƣớng mục tiêu phát triển nơng nghiệp. .. nông sản chủ yếu theo hƣớng sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái đến năm 2015 73 3.3- Các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát ...
 • 129
 • 2,367
 • 8
Một số Giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH bao bì Bình Xuyên.DOC

Một số Giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH bao bì Bình Xuyên.DOC

Quản trị kinh doanh

Một số Giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH bao bì Bình Xuyên ...PHẦN HAI : Phân tích thực trạng sản xuất - kinh doanh thị trường tiêu thụ Công ty năm gần PHẦN BA : Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty thời gian tới Dù cố gắng nhiều... LỚP CÔNG NGHIỆP 44A BẢNG : DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY Tên Doanh nghiệp ...
 • 61
 • 836
 • 1
Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên.pdf

Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên.pdf

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên . ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -o0o -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- NGUYỄN. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG TRONG HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ...
 • 98
 • 470
 • 0
Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010.pdf

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010.pdf

Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010 ... học phương pháp nghiên cứu: Chƣơng 2: Tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ thời gian qua Chƣơng 3: Các giải pháp để phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ từ đến năm 2010 Số... tay nghề - Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế trang trại yếu tố ảnh hưởng đến ...
 • 114
 • 935
 • 2
Nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.pdf

Nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.pdf

Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên ... triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá 05 1.1.1 Khái niệm hộ, hộ nông dân, kinh tế hộ nông dân 05 1.1.2 Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá 07... hoá bổ sung lý luận kinh tế hộ phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hoá điều kiện kinh ...
 • 151
 • 1,090
 • 4
Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.pdf

Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.pdf

Quản trị kinh doanh

Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ... đến phát triển kinh tế hộ nông dân tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn đề xuất giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nơng dân tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giải pháp kinh tế chủ... luận phát triển kinh tế hộ nơng dân tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời sâu nghiên cứu tính đặc ...
 • 157
 • 1,065
 • 4
1 2 3 >