0

Tài liệu về " nông nghiệp " 11 kết quả

Giáo trình môn kỹ thuật nông nghiệp

Giáo trình môn kỹ thuật nông nghiệp

Nông nghiệp

Giáo trình môn kỹ thuật nông nghiệp. . khoa học - kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh cho nông nghiệp và nông thôn. b- Nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt. lược phát triển nông nghiệp và nông thôn. Khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho nông nghiệp và hệ thống kết cấu hạ tầng ở nông thôn phù hợp.
 • 404
 • 2,140
 • 11
Giáo trình nông học đại cương

Giáo trình nông học đại cương

Nông nghiệp

Giáo trình nông học đại cương. . học nôngnghiệp), nông hoá học, thổ nh ưỡng học và kỹ thuật chăn nuôi. Những môncơ bản của nông học hiện đại l à: canh tác học, nông hoá học, vật lý nôngnghiệp,. nôngthôn, Kinh doanh nông nghi ệp... Để đáp ứng nhu cầu đó, tác giả đ ã đăngký biên soạn giáo trình cho môn học Trồng Trọt Đại Cương. Do tính chất đại cương
 • 150
 • 5,026
 • 26
Giáo trình thức ăn gia súc

Giáo trình thức ăn gia súc

Nông nghiệp

Giáo trình thức ăn gia súc. . rau xanh - Thức ăn ủ chua - Thức ăn giàu năng lượng - Thức ăn giàu protein - Thức ăn bổ sung chất khoáng - Thức ăn bổ sung vitamin - Các chất phụ gia (additives). phân thức ăn thành 2 loại: thức ăn tinh và thức ăn thô. + Thức ăn thô: bao gồm các loại thức ăn có đương lượng tinh bột dưới 45% nghĩa là trong 100 kg thức
 • 135
 • 7,635
 • 58
Giáo trình truyền tinh nhân tạo

Giáo trình truyền tinh nhân tạo

Nông nghiệp

Giáo trình truyền tinh nhân tạo. . Truyền tinh nhân tạo cho bò Đinh Văn Cải, Nguyễn Ngọc Tấn 3 Bài mở đầu TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN TINH NHÂN TẠO BÒ 1. Lịch sử phát triển truyền tinh nhân tạo. tinh nhân tạo Truyền tinh nhân tạo (TTNT) còn gọi là gieo tinh nhân tạo hay thụ tinh nhân tạo, có thể hiểu là những kĩ thuật được sử dụng để lấy tinh trùng
 • 130
 • 2,962
 • 15
Những thách thức đối với hàng nông sản Việt Nam khi gia nhập WTO và giải pháp khai thác.docx

Những thách thức đối với hàng nông sản Việt Nam khi gia nhập WTO và giải pháp khai thác.docx

Quản trị kinh doanh

Những thách thức đối với hàng nông sản Việt Nam khi gia nhập WTO và giải pháp khai thác . HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC” CHƯƠNG ITỔNG QUAN VỀ WTO VÀ QÚA TRÌNH GIA NHẬP CỦA VIỆT NAM1 .1 Những nét chính về WTOTổ. với hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO từ đó đề ra những giải pháp cụ thể. Vì lý do trên nên tôi chọn đề tài:“NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HÀNG
 • 18
 • 523
 • 1
Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái.pdf

Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái.pdf

Quản trị kinh doanh

Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái . và sản xuất nông sản hàng hoá ở Yên Bái; từ đó đƣa ra quan điểm, định hƣớng và giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hàng. hƣớng sản xuất hàng hoá. - Đƣa ra định hƣớng, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hàng hoá ở Yên Bái.
 • 129
 • 2,348
 • 8
Một số Giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH bao bì Bình Xuyên.DOC

Một số Giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH bao bì Bình Xuyên.DOC

Quản trị kinh doanh

Một số Giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH bao bì Bình Xuyên . doanh và thị trường tiêu thụ của Công ty trong những năm gần đâyPHẦN BA : Một số giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong. đến thị trường của công ty và thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp của mình với tên đề tài là : Một số Giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường ...
 • 61
 • 811
 • 1
Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên.pdf

Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên.pdf

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên . ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -o0o -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- NGUYỄN. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG TRONG HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ...
 • 98
 • 455
 • 0
Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010.pdf

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010.pdf

Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ - Thái Nguyên đến năm 2010 . " ;Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ đến năm 2010& quot; 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu chung: + Phấn đấu có 100 trang. vi nghiên cứu: 3.1. Đối tượng: Các trang trại Huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu các vấn đề kinh t - xã hội có liên quan đến việc ...
 • 114
 • 918
 • 2
Nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.pdf

Nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.pdf

Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên . HẰNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP. về hộ, hộ nông dân, kinh tế hộ nông dân ...................... 05 1.1.2. Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ...
 • 151
 • 1,053
 • 4
Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.pdf

Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.pdf

Quản trị kinh doanh

Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế . sự phát triển kinh tế hộ nông dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân trong tiến. trạng kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương ra sao? Những giải pháp chủ yếu nào nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân trong tiến trình hội nhập kinh tế ...
 • 157
 • 1,060
 • 4
1 2 3 >