0

Tài liệu về " công việc " 13 kết quả

Các học thuyết quản trị nhân lực - Sự tồn tại của các tư tưởng quản trị nhân lực Phương Tây và Phương Đông trong các doanh nghiệp Việt Nam.DOC

Các học thuyết quản trị nhân lực - Sự tồn tại của các tư tưởng quản trị nhân lực Phương Tây và Phương Đông trong các doanh nghiệp Việt Nam.DOC

Quản trị kinh doanh

Các học thuyết quản trị nhân lực - Sự tồn tại của các tư tưởng quản trị nhân lực Phương Tây và Phương Đông trong các doanh nghiệp Việt Nam . 1: Các học thuyết quản trị nhân lực - Sự tồn tại của các tư tưởng quản trị nhân lực Phương Tây và Phương Đông trong các doanh nghiệp Việt Nam. Chương 1: Các. Đề tài 1: Các học thuyết quản trị nhân lực - Sự tồn tại của các tư tưởng quản trị nhân lực Phương Tây ...
 • 48
 • 7,319
 • 27
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HƠN NỮA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THANH XUÂN.DOC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HƠN NỮA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THANH XUÂN.DOC

Quản trị kinh doanh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HƠN NỮA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THANH XUÂN . lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Thanh Xuân.  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ. CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HƠN NỮA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ...
 • 54
 • 2,393
 • 13
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM.doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM.doc

Quản trị kinh doanh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM ... 2.Định hớng quản trị nhân Tổng công ty thời gian tới III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 71 72 Các giải pháp Tổng công ty xăng dầu 72 Các giải pháp thuộc... giá đÃi ngộ nhân Tổng công ty Chơng 3: số giảI pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân tổng công ty xăng dầu việt ...
 • 86
 • 2,053
 • 29
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển kêng phân phối tại Công ty Thuốc lá Long An.doc

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển kêng phân phối tại Công ty Thuốc lá Long An.doc

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển kêng phân phối tại Công ty Thuốc lá Long An ... DOANH TẠI CƠNG TY THUỐC LÁ LONG AN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty thuốc Long An Công ty Thuốc Lá Long An đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng Công Ty Thuốc Việt Nam, tiền thân Công ty. .. trường nội địa, số Công ty sản xuất thuốc tương đối nhiều, khu vực miền Tây Nam Bộ có Công ty; Công ty ...
 • 61
 • 896
 • 3
Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty Sứ Bình Dương.doc

Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty Sứ Bình Dương.doc

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty Sứ Bình Dương . thực tập tại công ty Sứ Bình Dương, tôi đã chọn đề tài:” Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty Sứ Bình Dương .Mục đích của đề tài. trạng thị trường tiêu thụ mặt hàng sứ vệ sinh của công ty, từ đó tìm ra một số giải pháp nhằm giữ ổn định thị trường và mở rộng thị trường cho công ty trong
 • 53
 • 931
 • 1
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á.doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á.doc

Quản trị kinh doanh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á . NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ÁCHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT. các công ty bắt buộc phải nâng cao sức mạnh cạnh tranh. Chính vì vậy em chọn đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH sản xuất và ...
 • 37
 • 1,633
 • 5
Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ EMS tại Trung tâm bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực I.doc

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ EMS tại Trung tâm bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực I.doc

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ EMS tại Trung tâm bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực I. ... kinh tế quốc dân Khoa quản trị kinh doanh Phần 2: Thực trạng công tác quản lý chất lượng dịch vụ EMS Trung tâm bưu liên tỉnh quốc tế khu vực I Phần 3: Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý. .. cơng tác quản lý chất lượng b Công tác quản lý chất lượng dịch ...
 • 62
 • 1,189
 • 6
ISO 9000 và vấn đề áp dụng ISO 9000 vào xây dựng hệ thống tài liệu của Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội.doc

ISO 9000 và vấn đề áp dụng ISO 9000 vào xây dựng hệ thống tài liệu của Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội.doc

Quản trị kinh doanh

ISO 9000 và vấn đề áp dụng ISO 9000 vào xây dựng hệ thống tài liệu của Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội . Chương I: Cơ sở lý luận về QLCL và hệ thống QLCL ISO 9000. Chương II: Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội và thực trạng xây dựng hệ thống tài liệu. Chương. và sự hướng dẫn của thầy Trịnh Viết Giang nhóm chúng tôi đã quyết định lựa chọn chuyên đề “ ISO 9000 và vấn đề áp dụng ISO 9000 vào xây dựng hệ ...
 • 68
 • 1,212
 • 4
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20 . của công ty, làm cơ sở cho việc đa ra các biện pháp hoàn thiện. Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại. tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20& apos;' với mục đích đa ra một số ý kiến giúp công ty hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển của ...
 • 94
 • 952
 • 3
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của cảng Hà Nội.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của cảng Hà Nội.DOC

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của cảng Hà Nội. . lợc sản xuất kinh doanh của cảng Hà Nội. Phần II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lợc sản xuất kinh doanh tại cảng Hà Nội. Với sự. phải hoàn thiện, đặc biệt là trong khâu hoạch định chiến lợc. Bởi vậy, em quyết định chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch ...
 • 41
 • 564
 • 3
Phân tích các tiêu chuẩn đánh giá lực lượng bán hàng và xác định tiêu chuẩn kiểm soát đánh giá quan trọng nhất.doc

Phân tích các tiêu chuẩn đánh giá lực lượng bán hàng và xác định tiêu chuẩn kiểm soát đánh giá quan trọng nhất.doc

Quản trị kinh doanh

Phân tích các tiêu chuẩn đánh giá lực lượng bán hàng và xác định tiêu chuẩn kiểm soát đánh giá quan trọng nhất . Phân tích các tiêu chuẩn đánh giá lực lượng bán hàng và xác định tiêu chuẩn kiểm soát đánh giá quan trọng nhất- Các tiêu chuẩn đánh giá lực lượng bán hàng. tài: Phân tích các tiêu chuẩn đánh giá lực lượng bán hàng và xác định tiêu chuẩn kiểm soát đánh giá quan trọng nhất1 .3 Phân loại ...
 • 20
 • 7,863
 • 47
Phân tích thực trạng nguồn nhân lực cho ngành may mặc Việt Nam những năm gần đây.doc

Phân tích thực trạng nguồn nhân lực cho ngành may mặc Việt Nam những năm gần đây.doc

Quản trị kinh doanh

Phân tích thực trạng nguồn nhân lực cho ngành may mặc Việt Nam những năm gần đây ... Việt Nam năm gần đây, có nhìn tổng thể vấn đề nguồn nhân lực cho ngành may mặc Việt Nam năm gần đây_ưu điểm, nhược điểm đề xuất số giải pháp cho vấn đề nguồn nhân lực ngành may mặc Việt Nam Trên... may Mỹ Mặt khác, ngành dệt may Việt Nam gặp nhiều khó khăn Điển hình vấn đề nhân lực Đó lý tơi chọn đề tài ? ?Phân ...
 • 33
 • 4,357
 • 37
Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam.docx

Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam.docx

Quản trị kinh doanh

Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam ... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM I Khái quát công ty Một vài nét công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Tên công ty : Công ty TNHH. .. động nhập Chương II: Thực trạng hoạt động nhập nguyên vật liệu công ...
 • 37
 • 1,029
 • 4
1 2 3 >