0

Tài liệu về " Kiểm Toán " 14 kết quả

Báo Cáo Kiểm Toán

Báo Cáo Kiểm Toán

Kế toán - Kiểm toán

Báo Cáo Kiểm Toán ... báo cáo tài sau kiểm toán kiểm toán viên phải co trách nhiệm yêu cầu đơn vị điều chỉnh lại báo cáo tài Nếu đơn vị không điều chỉnh kiểm toán viên điều chỉnh lại báo cáo kiểm toán II BÁO CÁO KIỂM... CÁO KIỂM TOÁN  Ýù nghóa báo cáo kiểm toán: • • Phản ánh kết kiểm toán cách ngắn gọn Gắn với trách nhiệm kiểm toán viên Trang Chương VI: Báo cáo kiểm toán   Nội dung báo cáo kiểm ...
 • 17
 • 1,344
 • 4
 Kiểm Toán -p5

Kiểm Toán -p5

Kế toán - Kiểm toán

Kiểm Toán . tính của đơn vò- Khi kiểm toán tài sản cố đònh, kiểm toán viên thường chú trọng đến việc xác đònh số dư vào cuối thời khóa, cũng như kiểm tra các tài sản. 4Chương X : Kiểm toán tài sản cố đònh và chi phí khấu hao III- CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN
 • 16
 • 703
 • 2
Đề thi môn Kiểm Toán -p5

Đề thi môn Kiểm Toán -p5

Kế toán - Kiểm toán

Đề thi môn Kiểm Toán -p5 . cáo tài chính. Kiểm toán viên đề nghò đơn vò sửa nhưng họ từ chối vì cho rằng kiểm toán viên không kiểm toán các thông tin đó mà chỉ kiểm toán báo cáo tài. ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁNThời gian làm bài : 90 phút(Được tham khảo tài liệu và phải nộp lại đề theo bài thi) Câu 1 (2đ)Công ty sản
 • 4
 • 6,725
 • 300
Đề thi môn Kiểm Toán -p7

Đề thi môn Kiểm Toán -p7

Kế toán - Kiểm toán

Đề thi , Kiểm Toán . ĐỀ THI HẾT MÔN KIỂM TOÁNLớp TCNN Khóa 25 - Thời gian 90 phút( Được sử dụng tài liệu và phải nộp lại đề thi) Bài 1 : Số dư chi tiết. nhằm đáp ứng mục tiêu kiểm toán nào:Thử nghiệm cơ bản Mục tiêu kiểm toánKiểm kê quỹGửi thư đề nghò xác nhận nợ phải trả đến người bánKiểm tra chất lượng
 • 3
 • 5,808
 • 239
Đề thi môn Kiểm Toán -p8

Đề thi môn Kiểm Toán -p8

Kế toán - Kiểm toán

Đề thi môn Kiểm Toán . đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là kém hữu hiệu, để tránh rủi ro kiểm toán, kiểm toán viên độc lập (KTV) nên rút lui khỏi hợp đồng kiểm toán báo cáo tài. ĐỀ THI KIỂM TOÁNLỚP TCDN Hoàn chỉnh 6 - Thời gian 90 phút( Thí sinh được sử dụng tài liệu nhưng phải nộp lại đề thi) Câu 1 : Bạn hãy
 • 3
 • 5,330
 • 212
Đề thi môn Kiểm Toán -p9

Đề thi môn Kiểm Toán -p9

Kế toán - Kiểm toán

Đề thi môn Kiểm Toán -p5 . ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁNTCKT 1 K11BĐ - Thời gian 120 phút(Thí sinh được sử dụng tài liệu nhưng phải nộp lại đề thi) Câu 1 : Sự khác biệt. .a) Nếu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là kém hữu hiệu, để tránh rủi ro kiểm toán, KTV nên rút lui khỏi hợp đồng kiểm toán BCTC cho đơn vò.b) Khi
 • 3
 • 10,723
 • 260
Đề thi môn Kiểm Toán -p10

Đề thi môn Kiểm Toán -p10

Kế toán - Kiểm toán

Đề thi môn Kiểm Toán . ĐỀ THI KIỂM TOÁN IIThời gian 90 phút( Được tham khảo tài liệu)Câu 1 (2đ) :Hãy trình bày sơ lược về 3 loại báo cáo kiểm toán không phải. các khoản mục khác ?Câu 3 (3đ) : Các thủ tục kiểm toán sau nhằm thỏa mãn cơ sở dẫn liệu hay mục tiêu kiểm toán nào ? Hãy giải thích.a) Tính số vòng quay
 • 3
 • 5,083
 • 203
Kiểm Toán - p4

Kiểm Toán - p4

Kế toán - Kiểm toán

Kiểm Toán - p4 . bảo vệ tài sản(4) Kiểm tra độc lập Có hai phương pháp kiểm tra độc lập:♦ Tiền kiểm: kiểm tra trước khi nghiệp vụ xảy ra♦ Hậu kiểm: kiểm tra sau khi nghiệp. kế toán gồm ba bộ phận: Chứng từ kế toán Sổ sách kế toán Báo cáo kế toánTheo quan điểm hiện đại, thông tin và truyền thông có hai bộ phận: Kiểm
 • 5
 • 597
 • 2
Rủi ro Kiểm Toán

Rủi ro Kiểm Toán

Kế toán - Kiểm toán

Rủi ro Kiểm Toán . SƯÛA BẢN ĐÈN CHIẾU PHẦN RỦI RO KIỂM TOÁN A.RỦI RO KIỂM TOÁN1
 • 1
 • 507
 • 0
Kiểm Toán Hoạt Động Tiêu Thụ Tại Công Ty

Kiểm Toán Hoạt Động Tiêu Thụ Tại Công Ty

Kế toán

Kiểm Toán Hoạt Động Tiêu Thụ . và kiểm toán hoạt động tiêu thụ tại công ty. Phần 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ và kiểm soát nội bộ tại công ty. Phần 3: Tổ chức kiểm toán hoạt động tiêu. hoạt động tiêu thụ. 3.2.1 Mục tiêu của kiểm toán hoạt động tiêu thụ: Kiểm toán hoạt động tiêu thụ thường hướng vào mục tiêu chính sau:+ Đảm bảo các kiểm soát
 • 71
 • 944
 • 6
Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA

Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA

Quản trị kinh doanh

Luận văn : Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA . về vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chínhChương II: Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH. đề tài “ Vận Lê Thị Tình Lớp: Kiểm toán 46BKhoá luận tốt nghiệpdụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính ...
 • 121
 • 1,412
 • 3
Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA

Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn : Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA . về vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chínhChương II: Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH. đề tài “ Vận Lê Thị Tình Lớp: Kiểm toán 46BKhoá luận tốt nghiệpdụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính ...
 • 121
 • 787
 • 13
Mức trọng yếu và thực tế vận dụng mức trọng yếu trong công ty Kiểm Toán và tư vấn chuẩn Việt

Mức trọng yếu và thực tế vận dụng mức trọng yếu trong công ty Kiểm Toán và tư vấn chuẩn Việt

Kế toán

Mức trọng yếu và thực tế vận dụng mức trọng yếu trong công ty Kiểm Toán và tư vấn chuẩn Việt . yếu. ......................................................................................36 2.3.3. Vận dụng mức trọng yếu và tính trọng yếu trong qui trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt: ...........................................41. Việt: ...
 • 57
 • 715
 • 1
Kiểm Toán Hoạt Động Tiêu Thụ Tại Công Ty

Kiểm Toán Hoạt Động Tiêu Thụ Tại Công Ty

Kế toán

Kiểm Toán Hoạt Động Tiêu Thụ Tại Công Ty . đánh giá của kiểm toán hoạt động tiêu thụ. 3.2.1 Mục tiêu của kiểm toán hoạt động tiêu thụ: Kiểm toán hoạt động tiêu thụ thường hướng vào mục tiêu chính. tốn hoạt động tiêu thụ tại cơng ty. Phần 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ và kiểm sốt nội bộ tại cơng ty. Phần 3: Tổ chức kiểm tốn hoạt động tiêu thụ tại
 • 65
 • 603
 • 0
1 2 >