0

Giáo án công nghệ 6 tuần 7

6 3 0
  • Giáo án công nghệ 6 tuần 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:32

* Hoạt động 3: Tổ chức thực hành vẽ và cắt mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối 15 - 20 phút - Mục tiêu: Vẽ và cắt được được mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối - Hình thức tổ chức : cá nhân -[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 6 tuần 7