0

Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề 2 tiết 4 5 6

10 1 0
  • Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề 2 tiết 4 5 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:14

Hoạt động hình thành kiến thức mới trụ âm Nội dung ôn tập không hình thành kiến thức mới C.Hoạt động thực hành - Cả lớp đọc nhạc + hát lời ca + gõ phách mạnh, Hs đọc + gõ nhẹ bài TĐN th[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề 2 tiết 4 5 6

Hình ảnh liên quan

- Bảng phụ chép sẵn bài hát. - Băng mẫu bài hát. - Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề 2 tiết 4 5 6

Bảng ph.

ụ chép sẵn bài hát. - Băng mẫu bài hát Xem tại trang 2 của tài liệu.
Gv treo bảng phụ Gv hỏi - Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề 2 tiết 4 5 6

v.

treo bảng phụ Gv hỏi Xem tại trang 3 của tài liệu.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới - Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề 2 tiết 4 5 6

o.

ạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 5 của tài liệu.
Gv treo bảng phụ Gv giới thiệu - Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề 2 tiết 4 5 6

v.

treo bảng phụ Gv giới thiệu Xem tại trang 6 của tài liệu.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới - Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề 2 tiết 4 5 6

o.

ạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 8 của tài liệu.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới - Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề 2 tiết 4 5 6

o.

ạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 9 của tài liệu.