0

giáo án chính tuần 18 chủ đề lớn : Nhũng con vật bé biết. Chủ đề nhánh 2: Con vật nuôi trong gia đình 4 chân đẻ con

8 9 0
  • giáo án chính tuần 18 chủ đề lớn : Nhũng con vật bé biết. Chủ đề nhánh 2: Con vật nuôi trong gia đình 4 chân đẻ con

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:13

Đón trẻ: Cùng đón trẻ với cô chính, HD trẻ sát khuẩn tay, nhận sổ đo thân nhiệt...gợi ý để trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, hướng những trẻ đã vào lớp tham gia chơi ở góc chơi hoặc mộ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án chính tuần 18 chủ đề lớn : Nhũng con vật bé biết. Chủ đề nhánh 2: Con vật nuôi trong gia đình 4 chân đẻ con

Hình ảnh liên quan

- Mỗi trẻ 1 lô tô có hình động vật nuôi trong gia đình - giáo án chính tuần 18 chủ đề lớn : Nhũng con vật bé biết. Chủ đề nhánh 2: Con vật nuôi trong gia đình 4 chân đẻ con

i.

trẻ 1 lô tô có hình động vật nuôi trong gia đình Xem tại trang 5 của tài liệu.
1 Đồ dùng cho giáo viên và trẻ - giáo án chính tuần 18 chủ đề lớn : Nhũng con vật bé biết. Chủ đề nhánh 2: Con vật nuôi trong gia đình 4 chân đẻ con

1.

Đồ dùng cho giáo viên và trẻ Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Sưu tầm các hình ảnh từ báo, tạp trí cho trẻ mầm non... - giáo án chính tuần 18 chủ đề lớn : Nhũng con vật bé biết. Chủ đề nhánh 2: Con vật nuôi trong gia đình 4 chân đẻ con

u.

tầm các hình ảnh từ báo, tạp trí cho trẻ mầm non Xem tại trang 7 của tài liệu.