0

GDCD 9- TUẦN 6

6 2 0
  • GDCD 9- TUẦN 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:31

HS trình bày 1 phút, HS khác nhận xét, GV nhận xét, bổ sung, đánh giá + Rèn luyện tư tưởng hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh + Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò củ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 9- TUẦN 6