0

GDCD 7 TUẦN 8

3 4 0
  • GDCD 7 TUẦN 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:39

Hoạt động khởi động - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học ,tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.. - Phương pháp: Thuyết trình, trực quan, phát vấ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 7 TUẦN 8

Hình ảnh liên quan

3.2. Hình thành kiến thức - GDCD 7 TUẦN 8

3.2..

Hình thành kiến thức Xem tại trang 2 của tài liệu.