0

Bài tập quản trị tài chính doanh nghiệp

19 2 0
  • Bài tập quản trị tài chính doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:43

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Tên đề tài: VẬN DỤNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀO THỰC TIỄN Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: MSSV: Lớp: Phạm Thị Vân Trinh Huỳnh Kim Tuyến 2030070002 20CDQTKD01 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Tên đề tài: VẬN DỤNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀO THỰC TIỄN Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: MSSV: Lớp: Phạm Thị Vân Trinh Huỳnh Kim Tuyến 2030070002 20CDQTKD01 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021 2|Page NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Điểm:………./10 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Th.S Phạm Thị Vân Trinh TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI 3|Page Tên mơn học: Quản trị tài doanh nghiệp Mã mô đun: MÐ3104616 Tên đề tài: Vận dụng Quản trị tài doanh nghiệp vào thực tiễn Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Vân Trinh Họ tên HSSV: HUỲNH KIM TUYẾN MS HSSV: 2030070002 PHẦN 1: NHẬN ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI (2 ĐIỂM) Anh/chị cho biết nhận định sau hay sai giải thích rõ sao? Tiền tệ ln có giá trị theo thời gian Hiệu suất sử dụng vốn cố định tiêu phản ánh đồng vốn cố định kỳ tạo nhiều doanh thu Bảng cân đối kế toán cung cấp tóm tắt vị tài cơng ty thời điểm định Mức độ thay đổi lợi nhuận trước thuế lãi vay thay đổi doanh thu tiêu thụ (hoặc sản lượng hàng hóa tiêu thụ) gọi mức độ ảnh hưởng địn bẩy tài PHẦN 2: TỰ LUẬN (8 ĐIỂM) Công ty XYZ chuyên sản xuất thức ăn cho gia súc Theo số liệu mà Công ty cung cấp hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 có phát sinh nghiệp vụ tài sau: Nghiệp vụ (1,5 điểm): Công ty ký hợp đồng mua tài sản với công ty cho thuê tài Theo hợp đồng cơng ty mua trả góp phải trả số tiền 10 năm, năm trả sau: năm 1,2,3: 250 triệu đồng, năm 4,5: 270 triệu đồng từ năm thứ trở năm trả tăng 5%, lần trả năm sau nhận tài sản Lãi suất mua trả góp 6,5%/năm Yêu cầu: Nếu Công ty XYZ đề nghị trả lần nhận tài sản số tiền phải toán bao nhiêu? 4|Page Tính lãi suất mua trả góp % năm, số tiền phải trả hàng năm đặn 260 triệu đồng Nghiệp vụ (1,5 điểm): Công ty dự định đầu tư tài vào ba loại cổ phiếu có số liệu sau: Cổ phiếu Cổ tức năm vừa Giá trị thị Tỷ suất sinh lời qua (I0) trường thị trường (đồng) (đồng) (%) A 12.500 55.000 35% B 13.500 50.000 40% C 10.000 42.000 30% Yêu cầu: Tính tốc độ tăng trưởng cổ phiếu? Anh/chị tư vấn công ty nên đầu tư vào cổ phiếu nào? Giải thích sao? Nghiệp vụ (5 điểm): Cơng ty dự định đầu tư vào dự án dây chuyền máy móc đại từ Nhật Bản với số vốn đầu tư ban đầu 2.550 tỷ đồng Công ty xem xét nguồn vốn để tài trợ cho dự án nêu sau: - Phát hành 20.000.000 trái phiếu có mệnh giá 50.000 đồng/trái phiếu, lãi suất trái phiếu 10%/năm, trả lãi hàng năm, có thời hạn năm, giá lưu hành thị trường 52.000 đồng/trái phiếu Chi phí phát hành 2% giá bán - Phát hành 30.000.000 cổ phiếu ưu đãi có giá 20.000 đồng/cổ phiếu, cổ tức dự định trả hàng năm 2.500 đồng/cổ phiếu Chi phí phát hành cổ phiếu ưu đãi 2% giá bán - Phát hành 34.000.000 cổ phiếu thường có giá bán 25.000 đồng/cổ phiếu, cổ tức dự định trả hàng năm 2.500 đồng/cổ phiếu Chi phí phát hành cổ phiếu thường 3% giá bán - Lợi nhuận chưa phân phối l00 tỷ đồng dùng để tái đầu tư vào dự án công ty Công ty XYZ kỳ vọng mức tăng trưởng 12%, thuế TNDN 20% - Công ty thực khấu hao TSCĐ theo phương pháp giảm dần có điều chỉnh với thời gian khấu hao 10 năm, tỷ lệ hao mòn 12,5% Dự kiến lãi ròng 10 năm dự án sau: Năm 1,2,3: 400 tỷ đồng 5|Page Năm 4,5,6: 500 tỷ đồng Năm 7: 520 tỷ đồng từ năm trở năm tăng 10% Yêu cầu: Tính chi phí sử dụng vốn bình qn cơng ty XYZ Tính khấu hao hàng năm Tính thu nhập dự án Tính thời gian hồn vốn có suất chiết khấu Tính NPV Tính IRR (theo phương pháp nội suy) Tính B/C Theo anh/chị dự án cơng ty đầu tư có hiệu hay khơng? Giải thích sao? 6|Page MỤC LỤC 7|Page DANH MỤC VIẾT TẮT CFj PVn PVAn i Po g id ip ie is WACC Wj ij Ip I1 C F t PP NVP IRR B/C Bt Ct Giá trị khoảng tiền năm thứ j Giá trị dòng tiền Giá trị dòng tiền Lãi suất Giá trị cổ phiếu Suất tăng trưởng Chi phí sữ dụng vốn từ phát hành trái phiếu Chi phí sữ dụng vốn cổ phần ưu đãi Chi phí sữ dụng vốn cổ phần phổ thơng Chi phí sữ dụng vốn từ lợi nhuận giữ lại Chi phí sữ dụng vốn bình qn Tỷ trọng nguốn vốn j sữ dụng kỳ Chi phí sữ dụng nguồn vốn j sau thuế Cổ tức cổ phiếu ưu đãi Cổ tức cổ phiếu thời kỳ đầu Lãi coupon trái phiếu Mệnh giá trái phiếu Thuế suất thuế TNDN Thời gian hoàn vốn dự án Hiện giá dự án Tỷ suất sinh lời nội Chỉ số lợi ích chi phí Dòng tiền vào dự án Dòng tiền dự án 8|Page LỜI CẢM ƠN Qua khoản thời gian gắn bó học tập mơn Quản trị tài doanh nghiệp này, em cảm thấy trở thành người biết ơn, biết trân trọng trưởng thành Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến cô Phạm Thị Vân Trinh, người đồng hành em suốt thời gian vừa qua Nhờ có mà q trình theo học mà em có kiến thức bổ ích cho mình, thơng qua tài liệu quý cô dành tặng cho em Hiện tại, em theo học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Nhờ có q thầy trường mà em có điều kiện hội để thực tiểu luận – hội vô quý giá để chúng em có thêm nhiều kiến thức, học hỏi điều hay trở thành người hoàn thiện Mơn học Quản trị tài doanh nghiệp môn học vô thú vị bổ ích, mang lại nhiều giá trị thực tiễn để ứng dụng đời sống Tuy nhiên, vốn kiến thức nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, dù cố gắng chắn tiểu luận em khó tránh khỏi thiếu sót nhiều chỗ chưa xác Kính mong q thầy xem xét góp ý để tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn 9|Page NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Tên môn học: Quản trị tài doanh nghiệp Mã mơ đun: MÐ3104616 Tên đề tài: Vận dụng Quản trị tài doanh nghiệp vào thực tiễn Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Vân Trinh Họ tên HSSV: HUỲNH KIM TUYẾN MS HSSV: 20300070002 PHẦN 1: NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI Câu 1: Tiền tệ ln có giá trị theo thời gian ĐÚNG Câu nhận định có lí sau: - Lí thứ hội sữ dụng tiền: tiền tạo nhiều tiền hơn, đồng tiền dùng để đầu tư sinh lời - Lí thứ hai lạm phát: với thời gian, lạm phát xãy Trong mơi trường có lạm phát đồng tiền bị giá, sức mua đồng tiền bị giảm theo thời gian, làm cho đồng nhận tương lai có giá trị thấp đồng nhận - Lí thứ ba rủi ro không chắn: tương lai lúc bao hàm ý niệm không chắn chắn, đồng nhận hơm khơng thể có giá trị với đồng tương lai Câu 2: Hiệu suất sử dụng vốn cố định tiêu phản ánh đồng vốn cố định kỳ tạo nhiều doanh thu SAI Hiệu suất sử dụng vốn cố định tiêu phản ánh đồng vốn cố định bình quân kỳ tạo doanh thu kỳ Câu 3: Bảng cân đối kế toán cung cấp tóm tắt vị tài cơng ty thời điểm định ĐÚNG Vì bảng cân đối kế tốn báo cáo tài doanh nghiệp, tóm tắt ngắn gọn tính hình kinh doanh doanh nghiệp thời điểm định Nó giúp nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp theo dõi tình hình doanh nghiệp đó, 10 | P a g e bảng cân đối kế toán phản ánh vị tài cơng ty thời điểm định Câu 4: Mức độ thay đổi lợi nhuận trước thuế lãi vay thay đổi doanh thu tiêu thụ (hoặc sản lượng hàng hóa tiêu thụ) gọi mức độ ảnh hưởng địn bẩy tài ĐÚNG Vì mức độ tác động địn bẩy tàu phản ánh lợi nhuận trước lãi vay thuế tăng lên hay giảm 1% tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (hay EPS) tăng lên hay giảm phần trăm Địn bẩy tài đánh giá sách vay nợ sữ dụng việc điều hành doanh nghiệp Vì lãi vay phải trả không đổi sản lượng thay đổi, địn bẩy tài lớn doanh nghiệp có hệ số nợ cao, ngược lại địn bẩy tài nhỏ doanh nghiệp có hệ số nợ thấp Những doanh nghiệp có hệ số nợ khơng có địn bẩy tài Như vậy, địn bẩy tài đặt trọng tâm vào hệ số nợ, địn bẩy tài cao, cần thay đổi nhỏ về lợi nhuận trước thuế hay lãi vay làm thay đổi với tỷ lệ cao hệ số sinh lời tài 11 | P a g e PHẦN 2: TỰ LUẬN Nghiệp vụ 1: Yêu cầu Số tiền công ty trả năm là: CF1 = 250 (triệu đồng) CF2 = 250 (triệu đồng) CF3 = 250 (triệu đồng) CF4 = 270 (triệu đồng) CF5 = 270 (triệu đồng) Giá trị dòng tiền biến đổi cuối kỳ CF6 = 270*(1+5%) = 283,5 CF7 = 283,500*(1+5%) = CF8 = 297,675*(1+5%) = CF9 = 312,559*(1+5%) = CF10 = 328,187*(1+5%) = PVn = = 250* + 250* + 250* + 270* + 270* + 283,500* + 297,675* + 312,559* + 328,187* + 344,596* = 2013,543 (triệu đồng) Kết luận: Nếu công ty XYZ đề nghị trả lần nhận tài sản số tiền phải toán 2013,543 triệu đồng 12 | P a g e Yêu cầu Giá trị dòng tiền cuối kỳ Phương pháp nội suy i1 = 4,5%  f(i1) = 7,913 > 7,744 i2 = 5,5%  f(i2) = 7,538 < 7,744 i f(i) i1 = 4,5% 7,913 i=? 7,744 i2 = 5,5% 7,538 Kết luận: Nếu số tiền phải trả năm đặn 260 triệu đồng, lãi suất mua trả góp mà công ty phải chịu 5% 13 | P a g e Nghiệp vụ 2: Tốc độ tăng trưởng cổ phiếu A: Tốc độ tăng trưởng cổ phiếu B: Tốc độ tăng trưởng cổ phiếu C: Kết luận: Nên đầu tư vào cổ phiếu A cổ phiếu B, cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao 10% 10,236%, số phản ánh giá trị nội cổ phiếu cụ thể Mức tăng trưởng cao đồng nghĩa với tỉ lệ tăng trưởng cổ tức tương lai có tiềm 14 | P a g e Nghiệp vụ 3: Yêu cầu 1: C = mệnh giá * lãi suất trái phiếu = 50.000 * 10% = 5000 (đồng) Chi phí phát hành 20.000.000 trái phiếu: = 7,620% Chi phí phát hành 30.000.000 cổ phiếu ưu đãi: Chi phí phát hành 34.000 cổ phiếu thường: Chi phí vốn từ lợi nhuận chưa phân phối dùng để tái đầu tư: Tổng nguồn vốn huy động được: 2550 tỷ đồng Vốn vay từ trái phiếu: 20.000.000 * 50.000 = 1000*109 đồng = 1000 tỷ đồng Vốn vay từ cổ phiếu ưu đãi: 30.000.000 * 20.000 = 600*109 đồng = 600 tỷ đồng Vốn vay từ cổ phiếu thường: 34.000.000 * 25.000 = 850*109 đồng = 850 tỷ đồng Vốn từ lợi nhuận chưa phân phối dùng để tái đầu tư vào dự án: 100 tỷ đồng Tỷ trọng vốn vay từ trái phiếu: Tỷ trọng vốn vay từ cổ phiếu ưu đãi: Tỷ trọng vốn từ cố phiếu thường: Tỷ trọng vốn từ lợi nhuận chưa phân phối dùng để tái đầu tư vào dự án: 15 | P a g e Chi phí sữ dụng vốn bình qn: WACC = =Wd * id’ + Wp * ip + We * ie + Ws * is = 39,216% * 7,620% + 23,529% * 12,755% + 33,333% * 22,309% + 3,922% * 22,309% = 14,301 % Yêu cầu 2: Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 10 Giá trị khấu hao 2.550 * 12,5% = 318,75 2231,25 * 12,5% = 278,906 1952,344 * 12,5% = 244,043 1708,301 * 12,5% = 213,538 1494,763 * 12,5% = 186,845 1307,918 * 12,5% = 163,490 1144,428 * 12,5% = 143,054 1001,374 * 12,5% = 125,172 876,202 * 50% = 438,101 876,202 * 50% = 438,101 Giá trị lại 2550 – 318,75 = 2231,25 2231,25 – 278,906 = 1952,344 1952,344 – 244,043 = 1708,301 1708,301 – 213,538 = 1494,763 1494,763 – 186,845 = 1307,918 1307,918 – 163,490 = 1144,428 1144,428 – 143,054 = 1001,374 1001,374 – 125,172 = 876,202 876,202 – 438,101 = 438,101 438,101 – 438,101 = 16 | P a g e Yêu cầu 3: Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 10 Vốn đầu tư Lãi ròng Khấu hao (1) (2) Lợi nhuận trước thuế (3) = (1) + (2) 400 400 400 500 500 500 520 520*(1+10%) = 572 572*(1+10%) = 629,200 629,2*(1+10%) = 692,120 318,750 278,906 244,043 213,538 186,845 163,490 143,054 125,172 438,101 438,101 718,750 678,906 644,043 713,538 686,845 663,490 663,054 697,172 1067,301 1130,221 Thu (4) = (3) 2550 17 | P a g e 143,7 135,7 128,8 142,7 137,3 132,6 132,6 139,4 213,4 226,0 Yêu cầu 4: i = WACC = 14,301% Năm Dịng tiền Dịng tiền có suất chiết kh -2550 -2550 575 503,058 543,125 415,719 515,234 345,028 570,830 334,431 549,476 281,643 530,792 238,026 530,443 208,108 557,738 191,439 853,841 256,405 10 904,177 237,549 Thời gian hồn vốn có suất chiết khấu: Yêu cầu 5: Hiện giá dự án là: 18 | P a g e Yêu cầu 6: Phương pháp nội suy: i1= 18%  NPV1 = 52,329 i2= 19%  NPV2 = -42,835 IRR = i i1= 18% i= i2= 19% f(NPV) f(NPV1) = 52,329 f(NPV2) = -42,835 Yêu cầu 7: Yêu cầu 8: Xét số lợi ích chi phí dự án trên, ta thấy: B/C = 1,181 >  dự án sinh lời  công ty đầu tư vào dự án có hiệu 19 | P a g e ... KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Tên đề tài: VẬN DỤNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀO THỰC TIỄN Giáo viên hướng dẫn:... THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI 3|Page Tên môn học: Quản trị tài doanh nghiệp Mã mơ đun: MÐ3104616 Tên đề tài: Vận dụng Quản trị tài doanh nghiệp vào thực tiễn Giảng viên hướng dẫn:... chân thành cảm ơn 9|Page NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Tên mơn học: Quản trị tài doanh nghiệp Mã mô đun: MÐ3104616 Tên đề tài: Vận dụng Quản trị tài doanh nghiệp vào thực tiễn Giảng viên hướng dẫn: TS
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập quản trị tài chính doanh nghiệp, Bài tập quản trị tài chính doanh nghiệp