0

Bài tập Thống kê quản lí doanh nghiệp

14 1 0
  • Bài tập Thống kê quản lí doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:43

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  TIỂU LUẬN MÔN HỌC: THỐNG KÊ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, THỐNG KÊ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỮ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGIỆP Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: MSSV: Lớp: Nguyễn Hoàng Anh Huỳnh Kim Tuyến 2030070002 20CDQTKD01 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  TIỂU LUẬN MƠN HỌC: THỐNG KÊ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, THỐNG KÊ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỮ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGIỆP Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: MSSV: Lớp: Nguyễn Hoàng Anh Huỳnh Kim Tuyến 2030070002 20CDQTKD01 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI Tên môn học: Thống kê quản lý doanh nghiệp Mã môn học: MĐ3104604 Tên đề tài: Đánh giá chất lượng sản phẩm, tình hình sử dụng lao động- Năng suất lao động, thống kê tình hình biến động hiệu sử dụng TSCĐ DN Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Họ tên HSSV: Huỳnh Kim Tuyến MSSV: 2030070002 Phần 01(2 điểm): Công ty Khang Nhung sản xuất sản phẩm X, theo thứ hạng sản phẩm X phân thành loại: I, II, III a Khối lượng sản phẩm kỳ gốc 10.000 sản phẩm, loại I chiếm 50%, loại II chiếm 30%, loại III chiếm 20% b Trong kỳ báo cáo công ty sản xuất 14.000 sản phẩm, loại I chiếm 60%, loại II chiếm 20%, loại III chiếm 20% Đơn giá loại I 180.000 đồng, loại II ¾ loại I, loại III ½ loại I Yêu cầu: Hãy đánh giá tình hình sản xuất mặt chất lượng theo phương pháp hệ số phẩm cấp bình quân nhận xét Tính mức độ ảnh hưởng chất lượng sản phẩm thay đổi đến giá trị sản xuất Phần 02 (4 điểm): Có số liệu tình hình sản xuất cơng ty khí An Thành tháng tháng năm 2019 sau: I.Tình hình sản xuất Sản phẩm A Sản lượng sản xuất (ngàn cái) Đơn giá cố định Tháng Tháng (ngàn đồng/cái) 30 50 120 B 60 65 100 C 80 90 80 II Tình hình biến động lao động danh sách - Ngày 01/02/2019: có 50 người làm việc thực tế - Ngày 06/02/2019: tuyển thêm 24 người - Ngày 16/02/2019: cho nghỉ việc 12 người - Ngày 21/02/2019: tuyển thêm người - Ngày 06/03/2019: tuyển thêm 10 người - Ngày 20/03/2019: cho nghỉ việc người Từ đến cuối tháng số lượng lao động khơng đổi u cầu: 1.Tính giá trị sản xuất công nghiệp tháng tháng năm 2019 cơng ty An Thành Tính số lao động bình quân tháng tháng năm 2019 Kiểm tra tình hình sử dụng lao động công ty An Thành theo phương pháp giản đơn phương pháp kết hợp với kết sản xuất nhận xét Tính suất lao động tháng tháng công ty An Thành Phần 03 (4 điểm): Vào đầu kỳ tổng nguyên giá TSCĐ doanh nghiệp Thành Nguyên 42 tỷ đồng Trong kỳ DN lý máy tiện cũ với nguyên giá 80 triệu đồng/máy DN mua thêm 10 máy mài với giá 120 tr đồng/máy nhận từ DN ngành máy tiện máy bào sử dụng với nguyên giá 200 triệu đồng/máy tiện 300 triệu đồng/máy bào Trong năm DN tạo giá trị sản xuất (GTSX) 58 tỷ đồng, chi phí sản xuất hết 52 tỷ đồng Yêu cầu: a Tính giá trị TSCĐ cuối kỳ b Tính giá trị TSCĐ bình qn kỳ c Tính hệ số tăng (giảm) TSCĐ d Tính tiêu chi phí TSCĐ tính cho đơn vị GTSX, hiệu sử dụng TSCĐ, mức sinh lời TSCĐ? Ghi chú: Sinh viên làm lấy số thập phân STT Nội dung Thang điểm Phần 01: (2,0 điểm) Đánh giá chất lượng sản phẩm nhận xét Tính mức độ ảnh hưởng chất lượng sản phẩm thay đổi đến giá trị sản xuất 1,5 điểm 0,5 điểm Phần 2: (4,0 điểm) GTSX tháng 02 tháng 03 1,0 điểm Số lao động bình quân tháng 02 tháng 03 1,0 điểm Kiểm tra tình hình sử dụng lao động theo pp giản đơn nhận xét Kiểm tra tình hình sử dụng lao động gắn với KQSX Tính NSLĐ tháng tháng 1,0 điểm 1,0 điểm Phần 3: (4,0 điểm) Tính giá trị TSCĐ cuối kỳ 1,0 điểm Giá trị TSCĐ bình quân kỳ 0,5 điểm Tính hệ số tăng (giảm) TSCĐ 1,0 điểm Tính tiêu chi phí TSCĐ tính cho đơn vị GTSX, hiệu sử dụng TSCĐ, mức sinh lời TSCĐ Tổng điểm 1,5 điểm 10 điểm NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Điểm:………./10 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Th.S Nguyễn Hoàng Anh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN 1.1 Đánh giá tình hình sản xuất mặt chất lượng nhận xét: 1.2 Mức độ ảnh hưởng đến giá trị sản xuất PHẦN 2.1 Giá trị sản xuất công nghiệp 2.2 Số lao động bình quân .5 2.3.Kiểm tra tình hình sữ dụng lao động 2.4 Năng suất lao động PHẦN 3.1 Giá trị TSCĐ cuối kỳ 3.2 Giá trị TSCĐ bình quân kỳ .7 3.3 Hệ số tăng (giảm) TSCĐ 3.4 Chỉ tiêu chi phí TSCĐ, hiệu sữ dụng TSCĐ, mức sinh lời TSCĐ .8 GVHD: Nguyễn Hoàng Anh Page Thống Kê Quản Lí Doanh Nghiệp LỜI CẢM ƠN Qua khoản thời gian gắn bó học tập mơn Thống kê quản lí doanh nghiệp này, em cảm thấy trở thành người biết ơn, biết trân trọng trưởng thành Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Hoàng Anh, người đồng hành em suốt thời gian vừa qua Nhờ có thầy mà q trình theo học mà em có kiến thức bổ ích cho mình, thơng qua tài liệu quý thầy dành tặng cho em Hiện tại, em theo học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Nhờ có q thầy trường mà em có điều kiện hội để thực tiểu luận – hội vô quý giá để chúng em có thêm nhiều kiến thức, học hỏi điều hay trở thành người hồn thiện Mơn học Thống kê quản lí doanh nghiệp môn học vô thú vị bổ ích, mang lại nhiều giá trị thực tiễn để ứng dụng đời sống Tuy nhiên, vốn kiến thức nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, dù cố gắng chắn tiểu luận em khó tránh khỏi thiếu sót nhiều chỗ chưa xác Kính mong q thầy xem xét góp ý để tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn GVHD: Nguyễn Hoàng Anh Page Thống Kê Quản Lí Doanh Nghiệp PHẦN 1.1 Đánh giá tình hình sản xuất mặt chất lượng nhận xét: Trong kỳ gốc: Số lượng sản phẩm loại I là: 10.000 * 50% = 5.000 (đơn vị sản phẩm) Số lượng sản phẩm loại II là: 10.000 * 30% = 3.000 (đơn vị sản phẩm) Số lượng sản phẩm loại III là: 10.000 * 20% = 2.000 (đơn vị sản phẩm) Trong kỳ báo cáo: Số lượng sản phẩm loại I là: 14.000 * 60% = 8.400 (đơn vị sản phẩm) Số lượng sản phẩm loại II là: 14.000 * 20% = 2.800 (đơn vị sản phẩm) Số lượng sản phẩm loại III là: 14.000 * 20% = 2.800 (đơn vị sản phẩm) Đơn giá: Đơn giá sản phẩm loại I là: 180.000 (đồng) Đơn giá sản phẩm loại II là: 180.000 * ¾ = 135.000 (đồng) Đơn giá sản phẩm loại III là: 180.000 * ½ = 90.0000 (đồng) Hệ số phẩm cấp bình quân kỳ gốc: H0 = = 0,825 Hệ số phẩm cấp bình quân kỳ báo cáo: H1 = = 0,85 Ta có: H = = = 1,030 >  Chất lượng sản phẩm tăng 1.2 Mức độ ảnh hưởng đến giá trị sản xuất Mức độ ảnh hưởng đến giá trị sản xuất: = (0,85 – 0,825) * 14.000 * 180.000 = 63.000.000 (đồng) GVHD: Nguyễn Hồng Anh Page Thống Kê Quản Lí Doanh Nghiệp  Hệ số phẩm cấp bình quân kỳ báo cáo so với kì gốc tăng 0,025 (0,85 – 0,825) Điều chứng tỏ chất lượng sản phẩm tăng, làm cho giá trị sản xuất sản phẩm tăng lượng bằng: 63.000.000 đồng GVHD: Nguyễn Hoàng Anh Page Thống Kê Quản Lí Doanh Nghiệp PHẦN 2.1 Giá trị sản xuất công nghiệp Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2: GO1 = 30 * 120 + 60 * 100 + 80 * 80 = 16.000 (ngàn đồng) Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3: GO2 = 50 * 120 + 65 * 100 + 90 * 80 = 19.700 (ngàn đồng) 2.2 Số lao động bình quân Số lao động bình quân tháng 2: 01/02/2019 – 28/02/2019 01/02 – 05/02: ngày (50 lao động) 06/02 – 15/02: 10 ngày (74 lao động) 16/02 – 20/02: ngày (62 lao động) 21/02 – 28/02: ngày (68 lao động) T1 = (5*50 + 10*74 + 5*62 + 8*68)/28 = 66 (lao động) Số lao động bình quân tháng 3: 01/03/2019 – 31/03/2019 01/03 – 05/03: ngày (68 lao động) 06/03 – 19/03: 14 ngày (78 lao động) 20/03 – 31/03: 12 ngày (70 lao động) T2 = (5*68 + 14*78 + 12*70)/31 = 73 (lao động) 2.3 Kiểm tra tình hình sữ dụng lao động Theo phương pháp giản đơn K = x 100 = x 100 = 110,606 (%) Mức tăng giảm tương đối: K – 100 = 110,606 – 100 = 10,606 (%) Mức tăng giảm tuyệt đối: T2 – T1 = 73 – 66 = (lao động) GVHD: Nguyễn Hoàng Anh Page Thống Kê Quản Lí Doanh Nghiệp  Phương pháp phản ánh số lượng lao động tháng nhiều tháng 10,606% tương ứng nhiều lao động Chỉ tiêu chưa phản ánh mức sữ dụng lao động tiết kiệm hay lãng phí Theo phương pháp kết hợp với kết sản xuất K = = = 89,832 (%) Ta thấy: K = 0,898 <  tiết kiệm lao động Mức tăng giảm tương đối: K – 100 = 89,832 – 100 = - 10,168 (%) Mức tăng giảm tuyệt đối: T2 – T1*(GO2/GO1) = 73 - 66 * (19700/16000) = -8 (lao động)  Qua kết tính tốn cho thấy số lượng lao động bình qn tháng sữ dụng so với tháng tiết kiệm 10,168% tương ứng tiết kiệm lao động 2.4 Năng suất lao động Năng suất lao động tháng W1 = = = 2,576 (sản phẩm/lao động) Năng suất lao động tháng W2 = = = 2,808 (sản phẩm/lao động) GVHD: Nguyễn Hoàng Anh Page Thống Kê Quản Lí Doanh Nghiệp PHẦN 3.1 Giá trị tài sản cố định (TSCĐ) cuối kỳ TSCĐ có đầu kỳ: 42.000 (triệu đồng) TSCĐ tăng kỳ: 1200 + 400 + 900 = 2500 (triệu đồng) Mua thêm 10 máy mài: 10 * 120 = 1200 (triệu đồng) Nhận từ doanh nghiệp (DN) ngành máy tiện: * 200 = 400 (triệu đồng) Nhận từ DN ngành máy bào: * 300 = 900 (triệu đồng) TSCĐ giảm kỳ: 480 (triệu đồng) Thanh lý máy tiện cũ: * 80 = 480 (triệu đồng) Giá trị TSCĐ cuối kỳ: Giá trị TSCĐ có Giá trị TSCĐ cuối kỳ = đầu kỳ Giá trị TSCĐ + tăng kỳ Giá trị TSCĐ - giảm kỳ = 42000 + 2500 – 480 = 44.020 (triệu đồng) 3.2 Giá trị TSCĐ bình quân kỳ Giá trị TSCĐ bình quân kỳ = = 43.010 (triệu đồng) 3.3 Hệ số tăng (giảm) TSCĐ Hệ số tăng TSCĐ = = = 0,058 (lần) Hệ số giảm TSCĐ = = = 0,011 (lần) 3.4 Chỉ tiêu chi phí TSCĐ, hiệu sữ dụng TSCĐ, mức sinh lời TSCĐ Chỉ tiêu chi phí TSCĐ tính cho 1đơn vị giá trị sản xuất (C): GVHD: Nguyễn Hoàng Anh Page Thống Kê Quản Lí Doanh Nghiệp C = = = 0,742 Chỉ tiêu hiệu sữ dụng TSCĐ (H): H = = = 1,348 Chỉ tiêu mức sinh lời TSCĐ: Mức sinh lời TSCĐ = = = 0,140 GVHD: Nguyễn Hoàng Anh Page ... sinh lời TSCĐ .8 GVHD: Nguyễn Hoàng Anh Page Thống Kê Quản Lí Doanh Nghiệp LỜI CẢM ƠN Qua khoản thời gian gắn bó học tập mơn Thống kê quản lí doanh nghiệp này, em cảm thấy trở thành người biết... CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  TIỂU LUẬN MÔN HỌC: THỐNG KÊ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, THỐNG KÊ TÌNH HÌNH... Page Thống Kê Quản Lí Doanh Nghiệp PHẦN 2.1 Giá trị sản xuất công nghiệp Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2: GO1 = 30 * 120 + 60 * 100 + 80 * 80 = 16.000 (ngàn đồng) Giá trị sản xuất công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Thống kê quản lí doanh nghiệp, Bài tập Thống kê quản lí doanh nghiệp