0

Chính sách tài khóa Việt Nam năm 2021

30 40 1
  • Chính sách tài khóa Việt Nam năm 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:43

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ĐỀ TÀI: CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA CỦA VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH NĂM 2021 GVHD : Trần Thị Quỳnh Nga Người thực hiện: Huỳnh Kim Tuyến - 2030070002 LỚP: 20CDQTKD01 Khóa: 13 Tp HCM – tháng năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ĐỀ TÀI: CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA CỦA VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH NĂM 2021 GVHD : Trần Thị Quỳnh Nga Người thực hiện: Huỳnh Kim Tuyến - 2030070002 LỚP: 20CDQTKD01 Khóa: 13 Tp HCM – tháng năm 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI Tên môn học: Kinh tế vĩ mô Mã mơn học: MH3104602 Tên đề tài: CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA CỦA VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH NĂM 2021 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Thị Quỳnh Nga Họ tên HSSV: Huỳnh Kim Tuyến T MS HSSV: 2030070002 Nội dung yêu cầu Thang điểm Phần 01: Hình thức trình bày (1.5 điểm) Trình bày chung 0.5 Trình bày nội dung quy định biểu mẫu 1.0 Phần 02: Nội dung ( 8.5 điểm) Phần mở đầu 0.5 Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài nghiên cứu Giới thiệu tổng quan đề tài 1.0 Cơ sở lý thuyết: Trình bày khái niệm, lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.0 Chương 2: Nội dung đề tài nghiên cứu 2.1 Trình bày thực trạng đề tài nghiên cứu 2.0 2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng 2.0 Chương 3: Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận 1.0 3.2 Kiến nghị (đề xuất giải pháp) 1.0 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Điểm tập lớn:… /10 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu sách tài khóa 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Cấu trúc tiểu luận CÁC CƠ SỞ LÝ THUYẾT .5 2.1 Các khái niệm .5 2.1.1 Chính sách tài khóa gì? 2.1.2 Thế kinh tế lạm phát? 2.1.3 Thế kinh tế suy thoái? 2.1.4 Thuế gì? 2.1.5 Chi tiêu phủ gì? 2.2 Đặc điểm sách tài khóa .7 2.3 Chức sách tài khóa THỰC TRẠNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA Ở VIỆT NAM 14 GIẢI PHÁP CHO CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VIỆT NAM 20 4.1 Tăng cường xã hội hóa nguồn lực 20 4.2 Tăng tính công khai minh bạch .20 4.3 Hướng sách tài khóa đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững 21 4.4 Tăng cường thực sách an sinh xã hội 21 4.5 Nâng cao chất lượng công tác dự báo .21 KẾT LUẬN 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Thuế .6 Hình 2.2: Chính sách tài khóa thu hẹp Hình 2.3: Chính sách tài khóa mở rộng .9 Hình 2.4: Tỉ lệ việc làm áp dụng sách tài khóa mở rộng 12 Hình 2.5: Tỉ lệ việc làm áp dụng sách tài khóa thu hẹp 12 Hình 3.1: Tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2011-2020 .16 Hình 3.2: Đối tượng tham gia gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng? 18 MỤC LỤC BẢNG Bảng 2.1: So sánh khác sách tài khóa mở rộng thu hẹp 10 Bảng 3.1: Các lý khơng nhận hỗ trợ từ Chính phủ 199 TRƯỞNG KHOANGÂN TỔHÀNG TRƯỞNGĐỀ THICHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐỀ TÀI THÔNG TIN HỌC PHẦN LỜI CẢM ƠN Tên học phần : ghi rõ thông tin Qua khoản thời gian gắn bó học tập mơn Kinh Tế Vĩ Mô này, em cảm Mã số học phần ghi rõvàthơng tinthành thấy trở thành người biết ơn, biết trân: trọng trưởng Sốem tín xin chỉgửi (ĐVHT) : ghi rõ thông tin Nga, người đồng hành Trước hết, lời cảm ơn đến cô Trần Thị Quỳnh em Khóa suốt thời gian vừa qua Nhờ có trình theo học mà em áp dụng : ghi rõ mà thông tinquá áp dụng từ khóa có kiến thức bổ ích cho mình, thơng qua tài liệu q dành tặng cho em HÌNH LÝCao THUYẾT – TỰ Hiện tại, THỨC em đangTHI: theo học trường đẳng Kinh tế -LUẬN Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Thời Nhờ có q thầy trường em có điều gian : ghi mà rõ thời gian thikiện hội để thực tiểu luận – hội vô quý giá để chúng em có thêm nhiều kiến Tài liệu : ghi rõ hay không sử dụng thức, học hỏi điều hay trở thành người hoàn thiện tài liệu Môn học Kinh Tế Vĩ Mô mơn học vơ thú vị bổ ích, mang lại nhiều giá trị thực tiễn để ứng dụng đời sống Tuy nhiên, vốn kiến thức nhiều hạn khả thu thực tế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, dù cố gắng SỐchế LƯỢNG CÂUtiếp HỎI chắn tiểu luận em khó tránh khỏi thiếu sót nhiều Số câu hỏi/đề thi : ghi rõ số lượng câu hỏi/đề thi chỗ chưa xác Kính mong quý thầy xem xét góp ý để tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn 1|Page LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Trong tình hình diễn biến phức tạp dịch Covid-19 diễn toàn giới, trận đại dịch tác động mạnh mẽ đến mặt đời sống xã hội, đặc biệt kinh tế Đối mặt với bất lợi mà dịch bệnh mang lại, Việt Nam buộc phải tìm kiếm giải pháp để ổn định kinh tế Trong sách tài khóa sách quan trọng thông qua chế độ thuế đầu tư công để tác động đến kinh tế Vậy sách tài khóa phải thực để giúp Việt Nam vượt qua khó khăn tình hình tại? Bên cạnh việc giúp Việt Nam ổn định kinh tế, ứng biến linh hoạt sách tài khóa cịn bước đệm để giúp Việt Nam có hướng phát triển bền vững tương lai 1.2 Mục đích nghiên cứu sách tài khóa Chính sách tài khóa có ý nghĩa vai trị vơ quan trọng kinh tế vĩ mô Đây công cụ giúp phủ điều tiết kinh tế thơng qua sách chi tiêu mua sắm thuế Ở điều kiện bình thường, sách tài khố sử dụng để tác động vào tăng trưởng kinh tế Còn điều kiện kinh tế có dấu hiệu suy thối hay phát triển q mức, sách tài khóa lại trở thành công cụ sử dụng để giúp đưa kinh tế trạng thái cân Trong kinh tế, sách tài khóa đóng vai trị công cụ phân phối tái phân phối tổng sản phẩm quốc dân Mục tiêu sách nhằm điều chỉnh thu nhập, hội, tài sản, hay rủi ro có nguồn gốc từ thị trường Tức sách tài khóa nhằm tạo lập ổn định mặt xã hội để tạo môi trường ổn định cho đầu tư tăng trưởng Chính sách tài khóa hướng tới mục tiêu tăng trưởng định hướng phát triển Tăng trưởng kinh tế dù trực tiếp hay gián tiếp, mục tiêu cuối sách tài khóa Trong tình hình dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến kinh tế việc điều hành sách tài khóa thận trọng, linh hoạt kết hợp chặt chẽ với sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát theo mục tiêu đề Bên cạnh đó, tiếp tục mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc, tiếp tục quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí giải pháp để sách tài khóa phát huy vai trị kinh tế 2|Page 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Việc nghiên cứu sách tài khóa giúp có nhìn tổng quan kinh tế Trong tiểu luận đề cập kiến thức kinh tế để học tập, đầu tư đơn giản hiểu xãy xung quanh Phân tích mổ xẻ nhiều khía cạnh sách tài khóa năm 2021 đầy biến động, đề cập đến số sách nhà nước ban hành năm trước Đề bất cập sách tài khóa, từ tìm giải pháp để hạn chế giải bất cập thực sách tài khóa gây Đối tượng nghiên cứu tiểu luận sách tài khóa kinh tế Việt Nam giai đoạn năm 2021, sách phủ liên quan đến sách tài khóa để củng cố lại ngân sách, cấu lại nợ công tạo dư địa vĩ mô để hấp thụ cú sốc vĩ mô dịch bệnh mang lại 1.4 Phương pháp nghiên cứu Bài tiểu luận sách tài khóa sữ dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với phương pháp nghiên cứu thực tiễn: nghĩa dựa thơng tin từ nguồn tin thống Phân tích thơng tin lý thuyết, đào sâu, bóc tách vấn đề mà sách tài khóa tác động đến kinh tế thực tế phủ áp dụng sách tài khóa năm trước năm 2021 Từ rút ưu điểm hạn chế áp dụng sách tài khóa, mặt cần cải thiện, đề phương pháp phù hợp với thực tế tình hình 1.5 Cấu trúc tiểu luận Cấu trúc tiểu luận gồm chương:  Chương 1: Giới thiệu đối tượng tập trung chủ yếu tiểu luận, mục đích việc phân tích sách tài khóa mang lại giá trị cho xã hội định hướng phương pháp yếu cần thực  Chương 2: Nhũng vấn đề liên quan đến sách tài khóa, khái niệm khác có liên quan đến đối tượng nghiên cứu Bên cạnh đó, phân tích đặc điểm chức sách tài khóa sở lý thuyết  Chương 3: Thực trạng sách tài khóa áp dụng năm trước năm 2021 sách thực Những mặt hạn chế thực tiễn thực sách tài khóa  Chương 4: Từ hạn chế thực tiễn thực sách tài khóa, đề hướng đắn để làm cho sách ngày phù hợp với thực tế, tiếp cận với đối tượng phát huy vai trị kinh tế 3|Page Hình 2.3: Chính sách tài khóa mở rộng 2.3 Chức sách tài khóa Chính sách tài khóa cơng cụ có quyền trung ương (chính phủ) có quyền chức thực thi, cịn quyền địa phương khơng có chức Mục tiêu sách tài khóa kinh tế có dấu hiệu phát triển q mức suy thối lại dùng công cụ để đưa kinh tế trở lại trạng thái cân Xét điều kiện bình thường sách tài khóa cịn có tác động giúp tăng trưởng kinh tế Dù tăng trưởng trực tiếp hay gián tiếp mục tiêu cuối sách tài khóa hướng đến mục tiêu tăng trưởng, định hướng phát triển ổn định kinh tế Thông qua thay đổi chi tiêu phủ hệ thống thuế, sách tài khóa tái cấu lại phân bổ nhân tố sản xuất kinh tế cho mục đích sữ dụng khác dựa nhu cầu người tiêu dùng Đồng thời khắc phục hậu phân bố nguồn lực khơng hiệu Từ làm chuyển dịch cấu theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước 9|Page Chính sách tài khóa cơng cụ để ổn định môi trường kinh tế thuận lợi cho việc phát triển kinh tế đầu tư Là công cụ phân phối tái phân phối tổng sản phẩm quốc dân GDP Bảng 2.1: So sánh khác sách tài khóa mở rộng sách tài khóa thu hẹp Điều kiện: Chi tiêu phủ Chính sách tài khóa mở rộng: G, T Chính sách tài khóa thu hẹp: G, T Khi kinh tế lâm vào suy thoái khủng hoảng, thành phần kinh tế ngồi nhà nước đóng góp nhỏ vào tổng sản phẩm quốc nội GDP Nếu tình trạng kéo dài gây khủng hoảng kinh tế Do vậy, nhà nước phải tăng cường đầu tư công khuyến khích đầu tư tư nhân thơng qua sữ dụng cơng cụ sách tài khóa mở rộng Khi kinh tế đột ngột phát triển nhanh chóng khơng quan tâm đến mơi trường, kích thích tiêu thụ khai thác tài nguyên mức gây hậu nghiêm trọng kinh tế xã hội Do đó, nhà nước cần phải thắt chặt đầu tư công hạn chế triển mức doanh nghiệp Chi mua hàng hóa dịch vụ: Chính phủ dùng ngân sách để xây dựng cơng trình cơng cộng, hành động phủ tác động đến tổng cầu theo tính chất số nhân Chính phủ giảm chi mua sắm hàng hóa dịch vụ, tác động phủ làm tổng cầu thu hẹp với tốc độ nhanh Cơng thức tính số nhân K: 10 | P a g e Chính phủ tăng cường khoản trợ cấp, điều gián Chi chuyển tiếp tác động đến tổng cầu thông qua ảnh hưởng nhượng: thu nhập chi tiêu Khi tăng khoản trợ cấp chi tiêu người dân có xu hướng tăng lên Chính phủ giảm khoản trợ cấp xã hội dẫn đến việc giảm khoản thu nhập khả dụng, từ tổng cầu giảm mức ổn định Hệ thống thuế nhà nước giảm đáng kể kinh tế suy thoái Khi thuế giảm làm thu nhập khả dụng tăng lên giá hàng hóa dịch vụ khơng có q nhiều biến động dẫn đến việc chi tiêu tiêu dùng nhiều Khi nhà nước tăng thuế, thu nhập khả dụng bị ảnh hưởng giảm đi; mua hàng hóa dịch vụ cộng thêm số tiền thuế đáng kể làm ảnh hưởng đến giá sản phẩm Chính mà người dân có khuynh hướng giảm chi tiêu, từ ổn định lại kinh tế Hệ thống thuế Khi kinh tế suy thoái tỉ lệ thất nghiệp tăng cao doanh nghiệp thu hẹp đầu tư Vì vậy, áp dụng sách tài khóa mở rộng, phủ sữ dụng ngân sách để xây dựng cơng trình cơng cộng Từ thúc đẩy tạo nhiều việc làm hơn, giảm tỉ lệ thất nghiệp 11 | P a g e Hình 2.4: Tỉ lệ việc làm áp dụng sách tài khóa mở rộng Ngược lại, kinh tế lạm phát cao, nhà nước điều chỉnh ngân sách theo hướng thu hẹp ngân sách, giảm chi mua hàng hóa dịch vụ Hướng điều chỉnh làm thay đổi cấu việc làm từ khu vực cơng sang khu vực tư nhân Hình 2.5: Tỉ lệ việc làm áp dụng sách tài khóa thu hẹp Bên cạnh lợi ích mà sách tài khóa mang lại phương pháp tồn số hạn chế định Hạn chế vấn đề mặt thời gian, theo để nhận biết thay đổi tổng cầu, phủ phải khoảng thời gian định để thống kê số liệu đáng tin cậy kinh tế vĩ mô, khoảng thời gian lên đến tháng Sau có số liệu đáng tin cậy, việc phủ định điều chỉnh sách tài khóa khoản thời gian Và sách thực thi cần thời gian để tác động Do vậy, phủ đưa sách cần thời gian lâu tình cấp bách kinh tế Thứ hai định áp dụng sách tài khóa, phủ gặp vấn đề phủ quy mô tác động cụ thể tiêu lên biến số kinh tế; thêm vào đó, ước tính quy mơ tác động ước tính dựa số liệu khứ Từ dẫn đến việc điều chỉnh sách tài khóa khơng mong đợi 12 | P a g e Hình 2.6: Hạn chế sữ dụng sách tài khóa Khi kinh tế suy thoái, nghĩa sản lượng thực tế thấp so với sản lượng tiềm tỉ lệ thất nghiệp mức cao Ngân sách thường thâm hụt lớn, việc tăng chi tiêu phủ dẫn đến thâm hụt ngân sách trở nên lớn hơn, không dẫn đến nguy lạm phát mà cịn làm gia tăng thêm nợ cho phủ Từ có tác động khơng thuận lợi ổn định kinh tế vĩ mơ, mà hậu nghiêm trọng xãy hỗn loạn kinh tế Việc tăng hay giảm chi tiêu ngân sách nhiệm vụ khó khăn phủ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích tầng lớp dân cư, làm phân hóa giàu nghèo xã hội ngày nghiêm trọng dẫn đến bất bình đẳng kéo dài Điều gây hệ lụy nghiêm trọng mặt khác đời sống xã hội trị, tơn giáo 13 | P a g e THỰC TRẠNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA Ở VIỆT NAM Nền kinh tế quốc gia xác định dựa giá trị hàng hóa dịch vụ sản xuất khoảng thời gian định (GDP) Dựa vào GDP đánh giá tốc độ phát triển kinh tế đất nước Có nhiều phương pháp để xác định GDP quốc gia:  Phương pháp thu nhập  Phương pháp chi tiêu  Phương pháp giá trị gia tăng (phương pháp sản xuất) Trong đó, cách tính GDP theo phương pháp chi tiêu GDP = C + G + I + NX Năm 2021 năm vơ khó khăn phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19, biết kinh tế phát triển chậm lại với số người thất nghiệp gia tăng cách đột biến Để khắc phục nhược điểm trên, khôi phục lại kinh tế, phải làm để người dân có cơng việc mà mong muốn Khi GDP đất nước giảm – trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Trước khó khăn này, phủ buộc phải sữ dụng sách tài khóa mở rộng tăng chi tiêu để vực dậy GDP đất nước Tác dụng sách tài khóa mở rộng tạo thêm nhiều việc làm cho người dân giúp họ có nguồn thu nhập ổn định Từ đó, họ tự tin chi tiêu đầu tư nhiều tương lai Bên cạnh giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp tạo điều kiện để họ đầu tư phát triển, tạo thêm nhiều việc làm cho kinh tế Việc thu ngân sách nhà nước, năm 2021 thực giảm 30% số thuế doanh nghiệp giảm gia hạn nộp loại thuế đặc biệt khác Về mặt lý thuyết, việc giảm thuế phủ giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư, phát triển đất nước Tuy nhiên, số thuế mà doanh nghiệp phải đóng dựa mức lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt Do đó, tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp không tạo lợi nhuận, việc giảm thuế phủ cho doanh nghiệp không mang lại nhiều ý nghĩa Tác động điều chỉnh hệ thống thuế nhà nước không mang lại nhiều ý nghĩa cho kinh tế, góp phần khơng nhỏ giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn Để cứu vãn tình hình tại, nhà nước chi hàng nghìn tỉ đồng cho cơng trình công cộng đến tháng 11-2020, ngân sách nhà nước chi 17,9 nghìn tỉ đồng cho cơng tác phịng, chống dịch Trong q khứ sách tài khóa nhà nước áp dụng qua năm công cụ để thúc đẩy phát triển kinh tế Cụ thể, sách tài khóa điều hành 14 | P a g e chặt chẽ, linh hoạt, bám sát chủ trương, nghị Đảng, Quốc hội Chính phủ  Huy động ngân sách đạt 24% - 25%, vượt kế hoạch 23,5% GDP  Cơ cấu chuyển dịch tích cực, tỉ trọng thu nội địa tăng từ 68% lên 85% vào năm 2020  Tỉ trọng dự toán chi đầu tư phát triển tăng 26,2% lên 26,9% năm 2020, thực đạt 28%  Tỉ trọng dự tốn chi thường xun giảm 61,8% cịn 60,5% năm 2020  Bội chi bình quân năm 2016-2020 3,9%  Nợ công cải thiện, giảm từ mức 63,7% xuống 55% năm 2020 Qua số liệu cho thấy, sách tài khóa năm 2016-2020 có đóng góp vơ quan trọng cho kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư mới, thúc đẩy cấu lại kinh tế, cải thiện mạnh mẽ hạ tầng giao thông, thủy lợi, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, đồng thời mở rộng diện nâng cao mức bảo đảm an sinh xã hội Tình hình kinh tế - xã hội nước ngày chuyển biến tích cực, toàn diện nhiều mặt nâng cao uy tín, tín nhiệm quốc gia Việt Nam trường quốc tế Tuy vậy, ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 nên năm 2020 GDP Việt Nam giảm mạnh, việc áp dụng sách cân kinh tế cần nhanh chóng, phù hợp với tình hình thực tế để hạn chế tổn thương kinh tế dịch bệnh mang lại 15 | P a g e Hình 3.1: Tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Bước sang năm 2021, bối cảnh phục hồi kinh tế giới phụ thuộc lớn vào khả kiểm soát đại dịch Covid-19, yếu tố phức tạp quan hệ kinh tế, trị quốc gia khu vực, với tâm tiếp tục trì mục tiêu kép vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh nước, phát huy tối đa thuận lợi bản, tảng trị ổn định, mơi trường kinh doanh cải thiện, hội, thời từ hiệp định thương mại tự hệ mới, hướng tới thực thắng lợi mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội Mục tiêu sách tài khóa năm 2021 huy động, phân bổ sử dụng hiệu nguồn lực nhà nước để ổn định vĩ mô, thúc đẩy phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng; thực cấu lại ngân sách nhà nước gắn với việc xếp tổ chức lại máy, tinh giản biên chế, đổi khu vực nghiệp công lập; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước Trong năm 2020, nhằm đối phó với tác động đại dịch Covid-19, Việt Nam sớm đưa gói hỗ trợ, tổng giá trị cơng bố 1,1 triệu tỷ đồng, nhiên tổng giá trị thực - tức tổng chi phí mà Chính phủ hệ thống tổ chức tín dụng cam kết bỏ ước tính khoảng 184,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 2,94% GDP năm 2020, bao gồm: 16 | P a g e - Gói hỗ trợ tài khóa với giá trị ước tính 73,1 nghìn tỷ đồng (1,16% GDP) theo Nghị 41 (tháng 4/2020): gồm biện pháp cho phép miễn, giảm thuế, phí, lệ phí (69,3 nghìn tỷ đồng) gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất (180 nghìn tỷ đồng tháng; thực chất giãn, hoãn nộp người dân, DN phải trả đến hạn, giá trị hỗ trợ phần tiền khơng tính lãi gia hạn, ước tính 3.825 tỷ đồng tương đương lãi gửi ngân hàng với thời hạn tháng) Đến hết ngày 31/12/2020, có 48% (87.300 tỷ đồng) tổng số tiền thuế tiền th đất giãn, hỗn - Gói hỗ trợ tiền tệ - tín dụng giá trị ước tính 36,6 nghìn tỷ đồng (0,6% GDP) bao gồm:  Phần giảm lãi suất tổ chức tín dụng cho vay với lãi suất ưu đãi (giảm 1-2,5%/năm so với thông thường) với quy mơ cam kết khoảng 600 nghìn tỷ đồng  Cơ cấu lại thời hạn trả nợ mà giữ ngun nhóm nợ (khơng tính lãi phạt)  Miễn, giảm lãi (giảm 0,5-1,5% cho khoản vay hữu bị ảnh hưởng)  Miễn, giảm phí, phí tốn số phí dịch vụ khác v.v Các khoản hỗ trợ dẫn đến giảm lợi nhuận trước thuế (giảm 20-25%) năm 2020 tổ chức tín dụng giảm thu ngân sách tương ứng Song song với đó, ngân hàng nhà nước lần giảm lãi suất điều hành, giúp tổ chức tín dụng có điều kiện giảm lãi suất Đến hết tháng 12/2020, tổ chức tín dụng cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng 270 nghìn khách hàng với dư nợ gần 355 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 590 nghìn khách hàng với dư nợ triệu tỷ đồng, đặc biệt tổ chức tín dụng cho vay lãi suất ưu đãi (thấp mức phổ biến từ 0,52,5% so với trước dịch) với doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23/1 đến hết năm 2020 đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, cho 390 nghìn khách hàng - Gói an sinh xã hội với quy mơ 62 nghìn tỷ đồng, song thực chất có giá trị khoảng 49,7 nghìn tỷ đồng (0,7% GDP) (do chi phí gói hỗ trợ cho vay trả lương chất phần lãi khơng tính lãi suất 0% - khoảng 390 tỷ đồng; đến hạn, doanh nghiệp phải trả lại phần tiền gốc vay) Tính đến hết năm 2020, gói an sinh xã hội giải ngân 12,8 nghìn tỷ đồng (khoảng 20,6% tổng giá trị) cho gần 13 triệu người 30.570 hộ kinh doanh Nhìn chung, cơng tác chi trả đảm bảo đối tượng, song tiến độ cịn chậm - Các gói hỗ trợ khác với tổng giá trị 29 nghìn tỷ đồng (0,5% GDP) bao gồm gói hỗ trợ giảm 10% giá điện EVN gói hỗ trợ giảm giá dịch vụ viễn thơng trị giá trị 15 nghìn tỷ đồng Đến hết ngày 31/12/2020, EVN lần thực giảm giá, giảm tiền điện tổng số tiền 10.900 tỷ đồng Đối với gói giảm giá dịch vụ viễn thơng, chưa có thơng tin cơng bố kết thực cụ thể 17 | P a g e Hình 3.2: Đối tượng tham gia gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng? Mặc dù nhà nước đưa nhiều gói hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp năm 2020 đầy biến động, thực tế việc triển khai gói tài khóa an sinh xã hội chậm, đạt khoảng 46% giá trị gói tài khóa 20,6% gói an sinh xã hội Nguyên nhân tình trạng do:  Điều kiện đặt ban đầu chưa phù hợp, chưa rõ ràng sát với thực tiễn  Quy trình, thủ tục cịn phức tạp, xử lí lâu khiến nhiều doanh nghiệp e ngại 18 | P a g e  Nhiều doanh nghiệp khó khăn, làm ăn thua lỗ nên không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế  Khâu truyền thông, công khai minh bạch thông tin mẫu biểu mạng chưa tốt, dẫn đến nhiều doanh nghiệp chưa niết cụ thể sách hỗ trợ  Việc phối hợp liên kết triển khai số đơn vị, địa phương cịn chậm Khơng biết sách 25,95% Khơng đáp ứng điều kiện để nhận hỗ trợ 54,67% Thông tin không minh bạch, gây khó khăn cho việc làm thủ tục nhận hỗ trợ 3,46% Qui trình, thủ tục tiếp cận khó khăn 14,88% Đã xin hỗ trợ chưa nhận 3,11% Lý khác 12,46% Bảng 3.1: Các lý khơng nhận hỗ trợ từ Chính phủ từ kết khảo sát trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2020 19 | P a g e GIẢI PHÁP CHO CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA VIỆT NAM Trong năm 2021, phủ đưa sách tài khóa chủ yếu gồm giải pháp chính:  Đầu tư nghiên cứu, sản xuất vaccine thiết bị y tế  Trợ cấp người lao động phải tạm nghỉ việc thất nghiệp  Chia tiền mặt cho người dân thu nhập trung bình thấp  Cho vay lãi suất thấp bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp kiệt quệ tài chính, khó khăn khoản  Giãn, hỗn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân  Kích cầu tiêu dùng, du lịch hỗ trợ xuất thông qua phiếu mua hàng, giảm giá du lịch tăng cường bảo hiểm xuất Việt Nam thực mục tiêu kép thành công quốc tế đánh giá cao năm 2020 Trong năm 2021, kinh tế Việt Nam với nhiều triển vọng phục hồi, nhiên phải đối mặt với nhiều rủi ro thách thức Do vậy, cần số giải pháp góp phần thực có hiệu sách tài khóa Việt Nam 4.1 Tăng cường xã hội hóa nguồn lực Việt Nam ngày phát triển việc đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn lực đầu tư vấn đề cấp thiết Vốn đầu tư từ khu vực nhà nước tiền đề quan trọng, tạo điều kiện để thu hút nhiều đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa nguồn đầu tư ngồi nhà nước Việc đa dạng hóa nguồn lực giúp cho nhà nước giảm bớt gánh nặng từ ngân sách, nâng cao hiệu cơng việc, tránh thất lãnh phí nguồn lực Để làm vấn đề cần nâng cao nhận thức người dân qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình xã hội hóa lĩnh vực Đồng thời, ln cập nhật sách cho phù hợp với thời kì, quy định rõ ràng chế độ tài chính, trách nhiệm thực sách nghĩa vụ xã hội ngồi cơng lập 4.2 Tăng tính cơng khai minh bạch Thực cơng khai minh bạch quản lí tài khóa tạo điều kiện cho người dân, cho cộng đồng giám sát, kiểm tra, qua hạn chế thất thốt, lãnh phí nguồn lực Để đảm bảo tính minh bạch tài cần hồn thiện mẫu báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước; thực hệ thống báo cáo tài khóa theo tiêu chí thống 20 | P a g e 4.3 Hướng sách tài khóa đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững Chính sách tài khóa phát triển kinh tế quốc gia ln có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn Do đó, để xây dựng sách tài khóa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế Việt Nam cần đề mục tiêu phù hợp với khả đáp ứng ngân sách nhà nước để giúp đất nước phát triển theo hướng bền vững, cân đối ngân sách đảm bảo an ninh tài quốc gia Trong năm tới, Việt Nam cần trọng đến vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng cao Vào giai đoạn này, sách tài khóa thực theo hướng phát triển hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng toàn quốc, nhằm giúp quốc gia phát triển đồng đều, khơng có chênh lệch q lớn khu vực kinh tế 4.4 Tăng cường thực sách an sinh xã hội Một nhiệm vụ quan trọng phủ đảm bảo cơng xã hội, thu hẹp khoảng cách chênh lệch thu nhập mức sống người dân nhũng khu vực khác Do thu, chi ngân sách nhà nước phải đảm bảo mục tiêu xóa đói, giảm nghèo thực sách ưu đãi thuế hoạt động sản xuất kinh doanh vùng đặc biệt khó khăn Thêm vào cần có hình thức cấp vốn cho hộ nghèo để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập giúp họ tự nghèo Bên cạnh cần đầu tư xây dựng cấu hạ tầng cho vùng nơng nơng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng biên giới hải đảo Hỗ trợ người dân khu vực y tế giáo dục 4.5 Nâng cao chất lượng công tác dự báo Việc dự báo tình hình kinh tế chưa nhà nước trọng quan tâm, tính xác cơng tác dự báo chưa cao Do đó, cần phải quan tâm mức, nâng cao chất lượng dự báo tình hình kinh tế để sách nhà nước ban hành sát với thực tế ứng dụng cao 21 | P a g e KẾT LUẬN Tóm lại, sách tài khóa sách quan trọng cần thiết để thúc đẩy Việt Nam từ nước phát triển trở thành nước phát triển đến 10 năm tới Do vậy, để sách tài khóa phát huy vai trị nhà nước cần phải nâng cao cơng tác dự báo để đưa sách tài khóa phù hợp, sát với tình hình thực tế Thêm vào cần tun truyền giáo dục cho người dân hiểu sách tài khóa biết sách nhà nước ban hành Năm 2021, bối cảnh đại dịch Covid-19 nổ bất ngờ diễn biến phức tạp, tàn phá kinh tế giới tác động mạnh mẽ đến đời sống hoạt động kinh tế Việt Nam, phủ chịu nhiều áp lực, đặc biệt áp lực vấn đề thu, chi ngân sách phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát an tồn nợ cơng Trước hàng loạt vấn đề tài khóa phủ cần có hương án cắt giảm chi tiêu hiệu tìm nguồn thu bền vững bối cảnh thuế trực thu chiếm tỷ trọng ngày thấp; cần tính tốn cơng khai thơng tin chi qua thuế thơng qua hình thức ưu đãi thuế cho doanh nghiệp Thêm vào đó, Việt Nam cần nỗ lực việc cấu lại khoản chi ngân sách để giảm nợ công, giảm thâm hụt ngân sách; chi ngân sách cho y tế cần tăng thêm cần phối hợp với sách bảo hiểm y tế nâng cao tính hiệu phối hợp này; số liệu chi đầu tư phát triển cho lĩnh vực y tế, giáo dục cần công khai minh bạch báo cáo ngân sách 22 | P a g e TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Kinh tế vĩ mô, NXB Kinh tế TP.HCM, 2019 Tuấn Hùng (2021), “VERP dự báo GDP Việt Nam năm 2021 tăng tối đa 5,8%”, Zingnew, https://zingnews.vn/vepr-du-bao-gdp-viet-nam-nam-2021-tang-toida-5-8-post1183369.html Phạm Thị Huệ, Lê Mai Trang (2018), “Thực trạng sách tài khóa với tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Cơng Thương, https://tapchicongthuong.vn/baiviet/thuc-trang-chinh-sach-tai-khoa-voi-tang-truong-kinh-te-viet-nam-28998.htm, (tháng 7/2018) Lê Thị Mận, Mai Bình Dương (2017), “Chính sách tài khóa với tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Thị trường tài tiền tệ, số 1+2/2017 trang 40-43 Nguyễn Viết Lợi (2018), “Chính sách tài khóa năm 2017 định hướng 2018”, Tạp chí Tài (tháng 2/2018) Nguyễn Như Thăng, (2017), “Chính sách tài khóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2017”, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia số 175 (tháng 1/2017) 23 | P a g e ... 2.3: Chính sách tài khóa mở rộng 2.3 Chức sách tài khóa Chính sách tài khóa cơng cụ có quyền trung ương (chính phủ) có quyền chức thực thi, cịn quyền địa phương khơng có chức Mục tiêu sách tài khóa. .. chức sách tài khóa sở lý thuyết  Chương 3: Thực trạng sách tài khóa áp dụng năm trước năm 2021 sách thực Những mặt hạn chế thực tiễn thực sách tài khóa  Chương 4: Từ hạn chế thực tiễn thực sách. .. 2.2: Chính sách tài khóa thu hẹp Hình 2.3: Chính sách tài khóa mở rộng .9 Hình 2.4: Tỉ lệ việc làm áp dụng sách tài khóa mở rộng 12 Hình 2.5: Tỉ lệ việc làm áp dụng sách tài khóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tài khóa Việt Nam năm 2021, Chính sách tài khóa Việt Nam năm 2021

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm