0

Đào tạo và phát triển nhân lực viettel

4 11 0
  • Đào tạo và phát triển nhân lực viettel

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 19:56

Chương 5: Đào tạo phát triển nhân lực Viettel 5.1 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Viettel 5.1.1 Đặc điểm nguồn lực Viettel * Về quy mô nhân lực Quy mô nguồn nhân lực Viettel với gần 50.000 nhân viên tính đến năm 2020 bao gồm nhân viên làm việc phận khác công ty nhân nịng cốt cơng ty Quy mô nguồn nhân lực Viettel lớn, số lượng nhân sự, Công ty thuộc doanh nghiệp đứng đầu nước Hơn nữa, Cơng ty cịn có lực lượng lớn 20 cộng tác viên tham gia vào khâu hỗ trợ hoạt động kinh doanh, khoảng 60.000 người khắp nước *Về cấu nhân lực a, Theo độ tuổi Độ tuổi bình qn tồn cán cơng nhân viên Viettel 28,4 tuổi, 40 tuổi chiếm 80% Có tới 80% cán quản lý (từ trưởng phó phòng chi nhánh, trung tâm trở lên) độ tuổi 30 Về tỉ lệ phần trăm độ tuổi cán nhân viên Viettel cụ thể nhân viên là: 25 tuổi chiếm 12%; từ 2530 tuổi chiếm 51%; 30-40 chiếm 23% 40 tuổi chiếm 2% b, Theo trình độ đào tạo Số nhân lực có trình độ học vấn cử nhân đại học, cử nhân cao đẳng thấp chiếm đại đa số (khoảng 90%); số nhân lực có trình độ học vấn thạc sĩ chiếm tỷ lệ gần 1%, cịn lại số nhân lực có trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ sau tiến sĩ) Cụ thể, tỉ lệ học vị thạc sĩ tiến sĩ chiếm khoảng 2%; trình độ đại học chiếm 50%; trình độ cao đẳng chiếm 19%, trình độ đại học hệ vừa học vừa làm 21%; trình độ trung cấp chiếm 8% c, Theo trình độ chun mơn nghiệp vụ Chất lượng mặt trí lực nguồn nhân lực khơng thể trình độ học vấn, quan trọng trình độ chun mơn kỹ thuật, thông qua số lượng chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo Cơ cấu tỉ lệ trình độ chun mơn nguồn nhân lực Viettel bao gồm: 36% khối ngành kinh tế; 40% khối ngành kỹ thuật 24% khối ngành khác d, Theo khía cạnh khác Vì độ tuổi lao động trung bình nguồn nhân lực Viettel trẻ, trung bình khoảng 28,4 tuổi Ngồi ra, đặc thù cơng việc kinh doanh ngành viễn thông, nên thực tế cấu lao động theo giới tính Viettel có tỷ lệ nam giới chiếm khoảng 70,35% so với 29,65% lao động nữ, tức tỷ lệ lao động nam gấp gần lần so với lao động nữ Và có đến 93% nhân viên lao động Viettel tuyển dụng vào làm việc với hình thức hợp đồng lao động, số lại cán chủ chốt 5.1.2 Các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Viettel Kế hoạch đào đào tạo bao gồm nội dung sau đây: + Một là, đào tạo ngắn hạn nội sau tuyển dụng: Các nội dung đào tạo đào cho số đông nhân viên tuyển dụng vào công ty + Hai là, đào tạo quản lý: Những nội dung đào tạo Viettel sử dụng phương thức đào tạo chỗ đào tạo từ xa cách áp dụng kỹ thuật công nghệ thông tin vào trình đào tạo Số lượt người đào tạo có đối tượng xác định chọn lọc + Ba là, đào tạo ngắn hạn nước: Nội dung đào tạo bao gồm đào tạo kinh doanh quản lý dành đối tượng cụ thể khác nhau, phương thức đào tạo chỗ theo lớp đào tạo tập trung địa điểm đào tạo lựa chọn cho phù hợp với đặc điểm Vùng kinh doanh + Bốn là, đào tạo ngắn hạn dài hạn nước ngoài: Các nội dung đào tạo bao gồm Đào tạo Chiến lược kinh doanh, Phát triển sản phẩm, Markting, PR, Tại nước ngoài; Đào tạo phầm mềm ứng dụng Java, Oracle… 5.2 Những ưu điểm nhược điểm công tác đào tạo phát triển nhân lực Viettel 5.2.1 Ưu điểm + Có nguồn nhân lực đào tạo chỗ, chuyên viên đào tạo chuyên sâu có kinh nghiệm làm việc cho công ty để đào tạo phát triển nhân viên + Nhân lực tuyển dụng huấn luyện công ty nên kỹ lao động trình độ chun mơn đủ đáp ứng với yêu cầu sản xuất đặt vị trí sử dụng lao động 5.2.2 Nhược điểm Cơng ty Viễn thơng Viettel Cơng ty có số lượng nhân viên lớn, phạm vi hoạt động kinh doanh rộng khắp toàn quốc, từ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng núi… công việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty công việc nặng nề, tốn thời gian, tiền bạc công sức 5.2.3 Đánh giá ưu điểm nhược điểm công tác đào tạo phát triển nhân lực Viettel + Công ty Viễn thông Viettel cơng ty có chiến lược tầm nhìn dài hạn cho khâu đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty + Cơng ty có buổi đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị kiến thức kinh doanh kinh nghiệm ứng xử với khách hàng, giải yêu cầu thắc mắc khách hàng q trình làm việc + Ngồi ra, nhận thức chưa đúng, đủ trình đào tạo nghề nghiệp, nên công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa thật coi trọng Chưa có biện pháp thiết thực nhằm thực chủ trương đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Ban lãnh đạo công ty + Nguồn lực đầu tư cho đào tạo phát triển nhân lực chưa hợp lý Doanh thu công ty lớn, chi phí đầu tư cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực khiêm tốn… + Chưa có trung tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực xứng tầm với quy mô vị doanh nghiệp 5.3 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực Viettel Hàng năm, Viettel có kế hoạch tổ chức thực kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho hàng ngàn người lao động với số kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng Cơng tác đào tạo bồi dưỡng Ban Giám đốc Công ty Viễn thông Viettel quan tâm động viên, khuyến khích tạo điều kiện Chỉ tiêu số lượng nhân viên đào tạo bồi dưỡng ngày tăng, tức số lượng nhân viên đào tạo công ty lớn Các chương trình đào tạo cho nhân viên đa dạng nội dung, phù hợp với đối tượng cấp bậc khác máy nhân sự, tổ chức chương trình đào tạo ngồi nước, ngắn hạn dài hạn Tuy nhiên, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cịn mang tính hình thức, khơng đồng bộ, chưa triển khai chương trình cách có chiến lược dài hạn chưa đầu tư kinh phí cách thỏa đáng Cụ thể sau: + Thứ nhất, nội dung đào tạo: Nội dung đào tạo cho nhân viên tồn cơng ty Viettel Ban lãnh đạo cơng ty lên kế hoạch trước phê duyệt, nội dung nhằm bổ trợ thông tin, kiến thức kinh doanh kỹ nghề nghiệp phục vụ trực tiếp cho cơng việc mà nhân viên cịn yếu thiếu + Thứ hai, phương pháp đào tạo: Công ty chưa áp dụng phương pháp đào tạo đại, chuyên nghiệp vào trình đào tạo nhân viên, đào tạo từ xa qua mạng máy tính, tự đào tạo đào tạo thông qua việc tương tác, làm việc với môi trường giả lập phần mềm máy tính… + Thứ ba, số lượng nhân lực Viettel đào tạo thời lượng đào tạo: công ty viễn thông Viettel ty quan tâm trọng đến công tác + Thứ tư, công tác phát triển thể lực cho nhân viên: chưa thực thi nhiều chương trình phát triển thể lực cho nhân viên chương trình thể dục, thể thao thí dụ tổ chức giải đấu toàn quốc khu vực hệ thống nhân toàn cơng ty để khuyến khích người lao động luyện tập thể dục, thể thao + Thứ năm, Công ty cần quản lý, giám sát chặt chẽ trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực trước tuyển dụng, tuyển dụng sau tuyển dụng công ty ... Nguồn lực đầu tư cho đào tạo phát triển nhân lực chưa hợp lý Doanh thu công ty lớn, chi phí đầu tư cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực khiêm tốn… + Chưa có trung tâm đào tạo phát triển. .. công tác đào tạo phát triển nhân lực Viettel + Công ty Viễn thông Viettel cơng ty có chiến lược tầm nhìn dài hạn cho khâu đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty + Cơng ty có buổi đào tạo ngắn... hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Viettel Kế hoạch đào đào tạo bao gồm nội dung sau đây: + Một là, đào tạo ngắn hạn nội sau tuyển dụng: Các nội dung đào tạo đào cho số đông nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và phát triển nhân lực viettel, Đào tạo và phát triển nhân lực viettel

Từ khóa liên quan