0

GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

173 238 6
 • GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2021, 08:59

GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345 Kế hoạch dạy Khối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: ……………… Ngày dạy: ………………… Tuần – Tiết CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHẦN MỀM HỮU ÍCH Bài 1: Làm quen với phần mềm Windows Movie Maker I YÊU CẦU CẦN ĐẠT Kiến thức - Sử dụng kiến thức học vận dụng vào tập; - Em sử dụng chương trình Windows Movie Maker để biên tập phim, nhạc, hình ảnh máy tính thành phim hồn chỉnh Năng lực: 2.1 Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học + Thực kế hoạch học tập giáo viên giao, không mải chơi làm ảnh hưởng đến kết học tập nhóm - Năng lực giao tiếp hợp tác + Hiểu nhiệm vụ nhóm trách nhiệm hoạt động thân nhóm hướng dẫn phân cơng + Báo cáo kết thực nhiệm vụ nhóm - Năng lực giải vấn đề sáng tạo + Biết xác định làm rõ thông tin để hoàn thành nội dung học + Biết thu nhận thơng tin từ tình huống, nhận vấn đề đơn giản đặt câu hỏi 2.2 Năng lực đặc thù NLa: Nhận diện, phân biệt hình dạng chức thiết bị kĩ thuật số thông dụng; thực số thao tác với phần mềm hỗ trợ học tập, vui chơi, giải trí số thiết bị kĩ thuật số quen thuộc Về phẩm chất: - Chăm + Đi học đầy đủ, + Thường xuyên hồn thành nhiệm vụ học tập + Có ý thực vận dụng kiến thức, kĩ học vào học tập - Trung thực + Thật thà, thẳng học tập, lao động sinh hoạt ngày; mạnh dạn nói lên ý kiến + Khơng đồng tình với hành vi thiếu tập trung học tập - Trách nhiệm + Có trách nhiệm với thân: Có ý thức giữ gìn vệ sinh bảo vệ sức khỏe làm việc với máy tính: Ngồi học tư để bảo vệ sống lưng, mắt cổ + Có trách nhiệm hoạt động tập thể: Tích cực tham gia hoạt động học theo nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa - Các phiếu học tập kế hoạch DH Học sinh: Sách giáo khoa, ghi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỞI ĐỘNG Gợi ý vấn đề - Làm để biến ảnh kỉ - Trả lời theo hiểu biết niệm thành video sinh động, hút hơn? - Vào HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC A Mục tiêu Tìm hiểu khởi động chương trình Windows Movie Maker Nhận biết thành phần Windows Movie Maker B Nội dung Nhấp chuột vào biểu tượng logo Windows/ All program/ Windows Movie maker 2.6 Menu bar: thực đơn Taskpane: khung công việc Storyboard/ Timeline: khung biên tập/ trục thời gian Priview monitor: hình minh họa Contents pane: khung nội dung C Sản phẩm D Tổ thực - Yêu cầu HS quan sát SGK nêu bước khởi động Windows Movie maker - HS quan sát SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét câu trả lời HS giới thiệu - Quan sát lắng nghe bước khởi động Windows Movie maker - Giới thiệu cho HS thành phần giao diện - Quan sát lắng nghe phần mềm Windows Movie maker LUYỆN TẬP A Mục tiêu HS khởi động chương trình Windows Movie Maker B Nội dung Windows/ All program/ Windows Movie maker 2.6 C Sản phẩm D Tổ thực Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối - Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hành khởi động - HS hoạt động theo nhóm Windows Movie maker tìm hiểu cách khởi động - Các thành viên nhóm khác nhanh hơn? thực thực hành tìm hiểu cách khởi động khác - GV quan sát nhóm hoạt động tổng kết - Lắng nghe cách khởi động khác nhóm đưa kết luận cuối - GV sử dụng máy chiếu hướng dẫn HS thực hành - Quan sát thực hành theo hướng khởi động bước, đưa chức dẫn giáo viên phần, sau cho em thực hành lại theo nhóm - Quan sát trợ giúp nhóm chưa làm VẬN DỤNG A Mục tiêu B Nội dung C Sản phẩm D Tổ thực - Yêu cầu HS quan sát nối cột A B sau cho - HS quan sát xếp theo nhóm phù hợp: Cột A Cột B khung biên tập/ Taskpane: trục thời gian Contents pane: thực đơn Storyboard/ hình minh họa Timeline: Priview monitor: khung công việc - Trưởng nhóm báo cáo kết Menu bar: khung nội dung - HS làm tập vào cá nhân - Yêu cầu nhóm báo cáo kết - HĐ 2: Củng cố, dặn dị - Tóm tắt lại nội dung - Yêu cầu HS nhà xem lại xem vừa học xem trước phần bài? IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: ……………… Ngày dạy: ………………… Tuần – Tiết CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHẦN MỀM HỮU ÍCH Bài 1: Làm quen với phần mềm Windows Movie Maker I YÊU CẦ CẦN ĐẠT Kiến thức - Sử dụng kiến thức học vận dụng vào tập; - Em sử dụng chương trình Windows Movie Maker để biên tập phim, nhạc, hình ảnh máy tính thành phim hồn chỉnh Năng lực: 2.1 Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học + Thực kế hoạch học tập giáo viên giao, không mải chơi làm ảnh hưởng đến kết học tập nhóm - Năng lực giao tiếp hợp tác + Hiểu nhiệm vụ nhóm trách nhiệm hoạt động thân nhóm hướng dẫn phân cơng + Báo cáo kết thực nhiệm vụ nhóm - Năng lực giải vấn đề sáng tạo + Biết xác định làm rõ thông tin để hoàn thành nội dung học + Biết thu nhận thơng tin từ tình huống, nhận vấn đề đơn giản đặt câu hỏi 2.2 Năng lực đặc thù NLa: Nhận diện, phân biệt hình dạng chức thiết bị kĩ thuật số thông dụng; thực số thao tác với phần mềm hỗ trợ học tập, vui chơi, giải trí số thiết bị kĩ thuật số quen thuộc Về phẩm chất: - Chăm + Đi học đầy đủ, + Thường xun hồn thành nhiệm vụ học tập + Có ý thực vận dụng kiến thức, kĩ học vào học tập - Trung thực + Thật thà, thẳng học tập, lao động sinh hoạt ngày; mạnh dạn nói lên ý kiến + Khơng đồng tình với hành vi thiếu tập trung học tập - Trách nhiệm + Có trách nhiệm với thân: Có ý thức giữ gìn vệ sinh bảo vệ sức khỏe làm việc với máy tính: Ngồi học tư để bảo vệ sống lưng, mắt cổ + Có trách nhiệm hoạt động tập thể: Tích cực tham gia hoạt động học theo nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa - Các phiếu học tập kế hoạch DH Học sinh: Sách giáo khoa, ghi Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỞI ĐỘNG Gợi ý vấn đề - Làm để sử dụng phần mềm - Trả lời theo hiểu biết Windows Movie Maker? - Vào HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC A Mục tiêu Biết bước sử dụng chương trình Windows Movie Maker Sử dụng Windows Movie Maker để biên tập sản phẩm B Nội dung - Nhập liệu (phim, hình ảnh, âm thanh) muốn biên tập Lưu ý: Khi chọn import video nhớ tắt chế độ Creat clips for video files - Đưa liệu vào phần biên tập - Sử dụng hiệu ứng + Ở khung Storyboard/Timeline, nhấp chuột vào nút Show Storyboard + Ở khung Movie tasks, nhấp chuột vào View video transitions - Xuất phim +Nhấp chuột vào Save to my computer + Đặt tên chọn nơi lưu trữ phim Nhấp chọn Next/ next/ Finish C Sản phẩm D Tổ thực - Yêu cầu HS quan sát SGK nêu bước sử dụng - HS quan sát SGK trả lời câu hỏi Windows Movie maker - Quan sát lắng nghe - GV nhận xét câu trả lời HS giới thiệu bước sử dụng Windows Movie maker - Quan sát lắng nghe - GV nêu lưu ý sư dụng Windows Movie maker LUYỆN TẬP A Mục tiêu HS sử dụng chương trình Windows Movie Maker B Nội dung Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối - Nhập liệu (phim, hình ảnh…) muốn biên tập - Đưa liệu vào phần biên tập - Sử dụng hiệu ứng - Xuất phim C Sản phẩm D Tổ thực - Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hành khởi động - HS hoạt động theo nhóm Windows Movie maker - GV yêu cầu em HS nhóm thực - Các thành viên nhóm thực thực hành quan sát bạn bác sử dụng Windows Movie maker nhóm - GV u cầu tưng nhóm báo cáo q trình sử dụng - Nhóm báo cáo Windows Movie maker - Nhận xét hướng dẫn HS thực hành bước, - Lắng ngh quan sát thực hành đưa chức phần, sau cho em theo hướng dẫn giáo viên thực hành lại theo nhóm - Quan sát trợ giúp nhóm chưa làm VẬN DỤNG A Mục tiêu B Nội dung C Sản phẩm D Tổ thực - Yêu cầu HS dùng phần mềm Windows Movie - HS thực theo nhóm theo nhóm Maker để biên tập phim từ hình ảnh có sử dụng hiệu ứng chuyển cảnh, nhạc nền, chữ giới thiệu đầu cuối đoạn phim - Nhóm trình chiếu cho lớp - Yêu cầu nhóm báo cáo kết xem - HĐ 2: Củng cố, dặn dị - Lắng ghe - Tóm tắt lại nội dung - Yêu cầu HS nhà xem lại xem vừa học xem trước phần bài? IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: ……………… Ngày dạy: ………………… Tuần – Tiết CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHẦN MỀM HỮU ÍCH Bài 2: Xử lí VIDEO CLIP WINDOWS MOVIE MAKER I YÊU CẦ CẦN ĐẠT Kiến thức Hoàn tất học này, em biên tập Clip cắt, ghép Clip, tạo hiệu ứng Clip, tạo chỉnh sửa hiệu ứng tự động cho Clip, hiệu chỉnh âm thanh, chụp ảnh từ Clip, tường thuật cho Clip Năng lực: 2.1 Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học + Thực kế hoạch học tập giáo viên giao, không mải chơi làm ảnh hưởng đến kết học tập nhóm - Năng lực giao tiếp hợp tác + Hiểu nhiệm vụ nhóm trách nhiệm hoạt động thân nhóm hướng dẫn phân cơng + Báo cáo kết thực nhiệm vụ nhóm - Năng lực giải vấn đề sáng tạo + Biết xác định làm rõ thơng tin để hồn thành nội dung học + Biết thu nhận thơng tin từ tình huống, nhận vấn đề đơn giản đặt câu hỏi 2.2 Năng lực đặc thù NLb: Nêu sơ lược lí cần bảo vệ biết bảo vệ thơng tin số hoá cá nhân, biết thực quyền sở hữu trí tuệ mức đơn giản Ví dụ: Biết sản phẩm số (bài làm, tranh vẽ, thơ, video, chương trình máy tính, ) người thuộc quyền sở hữu người đó, khơng chép không phép Biết bảo vệ sức khoẻ sử dụng thiết bị kĩ thuật số (thao tác cách, bố trí thời gian vận động nghỉ xen kẽ, ) Về phẩm chất: - Chăm + Đi học đầy đủ, + Thường xun hồn thành nhiệm vụ học tập + Có ý thực vận dụng kiến thức, kĩ học vào học tập - Trung thực + Thật thà, thẳng học tập, lao động sinh hoạt ngày; mạnh dạn nói lên ý kiến + Khơng đồng tình với hành vi thiếu tập trung học tập - Trách nhiệm Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối + Có trách nhiệm với thân: Có ý thức giữ gìn vệ sinh bảo vệ sức khỏe làm việc với máy tính: Ngồi học tư để bảo vệ sống lưng, mắt cổ + Có trách nhiệm hoạt động tập thể: Tích cực tham gia hoạt động học theo nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa - Các phiếu học tập KHDH Học sinh: Sách giáo khoa, ghi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN KHỞI ĐỘNG - Đàm thoại nêu vấn đề - Chúng ta biết cách khởi động Windows Movie Maker? - Vào mới: “Xử lí video Clip bằngWindows Movie Maker” HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Trả lời theo hiểu biết HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ1 Cắt, xố clip * Giáo viên giới thiệu clip, sau hướng dẫn học sinh thực hành: Cắt clip: - Dùng chuột để kéo mốc thời gian - Học sinh quan sát lắng nghe thời gian Quan sát hình minh hoạ để di chuyển mốc thời gian đến khung hình muốn cắt - Vào menu Clip chọn lệnh Split nhấn phím Ctrl + L - Giáo viên nhận xét Xoá Clip: - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành - Học sinh thực hành theo mẫu - HSHTT thực hành xoá clip - Dùng chuột chọn vào clip muốn xố, bấm phím Delete - Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối LUYỆN TẬP HĐ2 Tạo hiệu ứng Clip * Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành Hiệu ứng Clip: - Trong khung Movie Tasks, chọn lệnh View - Học sinh quan sát lắng nghe video effects (xem hiệu ứng video) - Dùng chuột kéo thả hiệu ứng vào clip tương ứng Storyboard dòng thời gian - Giáo viên nhận xét Tạo hiệu ứng tự động Movie: - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành - Nhập liệu phim (không kéo thả vào - Học sinh thực hành theo mẫu Storyboard/Timeline) - Ở Movie Tasks, nhấp chọn lệnh Make an Auto Movie - Chọn năm kiểu định dạng có sẵn chương trình - Chọn Done, Edit Movie Sau nhấp đơi chuột vào hình chữ T để - Học sinh nhận xét chỉnh sửa, thay đổi nội dug chữ - Giáo viên nhận xét Chụp ảnh từ clip: Tại hình minh hoạ, để chụp ảnh - Học sinh quan sát lắng nghe hiển thị, nhấp chuột vào nút Take Picture sau đặt tên cho ảnh chọn nơi lưu trữ - Học sinh thực hành theo mẫu hình ảnh - Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét VẬN DỤNG HĐ3 Tường thuật cho Clip * Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành - Học sinh quan sát lắng nghe tường thuật cho clip - Tại mốc thời gian Timeline, di chuyển đến điểm muốn bắt đầu tường thuật - Chọn Tool, chọn lệnh Narrate Timeline - Học sinh thực hành theo mẫu nhấp chuột vào nút Narrate Timeline có Storyboard Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối - Tại khung Timeline, chọn Showmore option để hiển thị thêm tuỳ chọn để điều - Học sinh trao đổi với bạn học chỉnh tường thuật - Để ngăn chặn âm phát thao tác thực chưa thực từ loa, nhấp chọn - Kéo trượt mục Input để điều chỉnh mức âm lượng - GV quan sát hướng dẫn thêm cho HSCHT - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét * Củng cố dặn dò : GV hệ thống lại kiến thức cho HS + Về nhà học xem + Nhận xét tiết học IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối học sinh lớp 5A khen thưởng” lọc liệu  Hãy lọc liệu bảng tính em theo quy định sau: + Danh sách bạn khen Tiến mơn Tốn + Danh sách bạn khen Tiến mơn Tiếng Việt + Danh sách bạn khen Chăm học + Danh sách bạn Nữ + Danh sách bạn Nữ khen phẩm chất + Danh sách bạn Nam khen phẩm chất - Giao nhiệm vụ cho HS - GV quan sát học sinh thao tác, trợ giúp học sinh cần, phát HS làm tốt để động viên khen thưởng kịp thời - GV mời vài HS trình bày sản phẩm - GV mời HS khác nhận xét sản phẩm bạn - GV nhận xét, góp ý, điều chỉnh - HS nhận nhiệm vụ: Nghe để hiểu rõ yêu cầu GV - HS thực - HS quan sát - HS nhận xét - HS lắng nghe, ghi VẬN DỤNG Vận dụng - GV chuẩn bị câu hỏi trang https://quizizz.com - GV yêu cầu HS khởi động trang web https://quizizz.com nhập tênvà mã code - HS khởi động trang web nhập tên, Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối - Yêu cầu HS hoàn thành câu hỏi trang https://quizizz.com mã code - HS làm - Thống kê kết quả, nhận xét kết Củng cố, dặn dị - HS lắng nghe - Tóm tắt lại nội dung - Yêu cầu HS nhà thực hành tập mở, tắt - Ghi nhớ máy tính - HS nhà thực hành mở, tắt máy tính IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: ……………… Ngày dạy: ………………… Tuần27 – Tiết CHỦ ĐỀ 5: LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH Bài 27: Chèn đối tượng I YÊU CẦ CẦN ĐẠT Kiến thức - Nhận biết gọi tên nút lệnh phần mềm bảng tính; - Biết cách chèn đối tượng để trang trí cho bảng tính; - Biết bảng tính giúp em thực công việc khác nhau; - Sử dụng kiến thức học vận dụng vào tập; - u thích học mơn học Ham tìm hiểu lợi ích bảng tính Năng lực: 2.1 Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học + Thực kế hoạch học tập giáo viên giao, không mải chơi làm ảnh hưởng đến kết học tập nhóm - Năng lực giao tiếp hợp tác Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối + Hiểu nhiệm vụ nhóm trách nhiệm hoạt động thân nhóm hướng dẫn phân công + Báo cáo kết thực nhiệm vụ nhóm - Năng lực giải vấn đề sáng tạo + Biết xác định làm rõ thơng tin để hồn thành nội dung học + Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận vấn đề đơn giản đặt câu hỏi 2.2 Năng lực đặc thù NLd: Tạo sản phẩm đơn giản để phục vụ học tập Về phẩm chất: - Chăm + Đi học đầy đủ, + Thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập + Có ý thực vận dụng kiến thức, kĩ học vào học tập - Trung thực + Thật thà, thẳng học tập, lao động sinh hoạt ngày; mạnh dạn nói lên ý kiến + Khơng đồng tình với hành vi thiếu tập trung học tập - Trách nhiệm + Có trách nhiệm với thân: Có ý thức giữ gìn vệ sinh bảo vệ sức khỏe làm việc với máy tính: Ngồi học tư để bảo vệ sống lưng, mắt cổ + Có trách nhiệm hoạt động tập thể: Tích cực tham gia hoạt động học theo nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa - Các phiếu học tập kế hoạch DH Học sinh: Sách giáo khoa, ghi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỞI ĐỘNG - Chúng ta biết bảng tính cơng cụ giúp ta thực phép tính đơn giản, để thực tính tốn ta cần nhập liệu vào bảng tính, - Trả lời theo hiểu biết sau nhập liệu xong ta thực thao tác bảng liệu đó? Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối - Vào HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ 1: Chuẩn bị bảng tính - Cho HS quan sát bảng tính trả lời - Quan sát chia sẻ câu hỏi: - HS hoạt động theo nhóm (2 bạn bàn) Khi làm việc với bảng tính, ta nên định - Các nhóm quan sát bảng tính dạng trước hay nhập liệu thô trước? SGK đưa câu trả lời - GV khái quát câu trả lời -Lúc bắt đầu thiết kế bảng tính ta nên nhập liệu thơ trước, sau tiến hành định dạng nội dung bảng tính - Nghe ghi nhớ LUYỆN TẬP - HĐ 1: Hoàn thành câu hỏi - Quan sát - Trưởng nhóm thu thập thông tin từ SGK thành viên tổ đưa kết luận - Yêu cầu HS hoàn thành câu hỏi báo cáo kết SGK: trang 37 HS làm cá nhân vào - Quan sát thực hành theo hướng dẫn tổng hợp kết vào phiếu học tập giáo viên - GV quan sát hỗ trợ nhóm HS - HS thực hành theo nhóm đơi yếu - Trưởng nhóm báo cáo kết - Yêu cầu nhóm báo cáo kết làm với GV tập - GV nhận xét đưa kết luận cuối - HS làm cá nhân vào SGK chốt nội dung tập vào phiếu học tập theo nhóm - HĐ 2: Thực hành - Yêu cầu hoàn tất bảng tính sau Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối - Thực hành - GV quan sát hỗ trợ HS yếu - Quan sát thực hành theo hướng dẫn giáo viên VẬN DỤNG - HĐ 1: Vận dụng - GV yêu cầu HS quan sát thẻ - HS quan sát xếp theo nhóm hộp xếp thẻ - Trưởng nhóm báo cáo kết vào hộp - Yêu cầu nhóm báo cáo kết - HĐ 2: Củng cố, dặn dị - Tóm tắt lại nội dung - GV yêu cầu HS nhà xem lại em thực định dạng bảng tính? - HS làm tập vào cá nhân - HS lĩnh hội - HS nhà xem em dùng bảng tính làm cơng việc gì? IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: ……………… Ngày dạy: ………………… Tuần27 – Tiết CHỦ ĐỀ 5: LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH Bài 27: Chèn đối tượng I YÊU CẦ CẦN ĐẠT Kiến thức - Nhận biết gọi tên nút lệnh phần mềm bảng tính; - Biết cách chèn đối tượng để trang trí cho bảng tính; - Biết bảng tính giúp em thực cơng việc khác nhau; - Sử dụng kiến thức học vận dụng vào tập; - u thích học mơn học Ham tìm hiểu lợi ích bảng tính Năng lực: 2.1 Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học + Thực kế hoạch học tập giáo viên giao, không mải chơi làm ảnh hưởng đến kết học tập nhóm - Năng lực giao tiếp hợp tác + Hiểu nhiệm vụ nhóm trách nhiệm hoạt động thân nhóm hướng dẫn phân công Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối + Báo cáo kết thực nhiệm vụ nhóm - Năng lực giải vấn đề sáng tạo + Biết xác định làm rõ thơng tin để hồn thành nội dung học + Biết thu nhận thơng tin từ tình huống, nhận vấn đề đơn giản đặt câu hỏi 2.2 Năng lực đặc thù NLd: Tạo sản phẩm đơn giản để phục vụ học tập Về phẩm chất: - Chăm + Đi học đầy đủ, + Thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập + Có ý thực vận dụng kiến thức, kĩ học vào học tập - Trung thực + Thật thà, thẳng học tập, lao động sinh hoạt ngày; mạnh dạn nói lên ý kiến + Khơng đồng tình với hành vi thiếu tập trung học tập - Trách nhiệm + Có trách nhiệm với thân: Có ý thức giữ gìn vệ sinh bảo vệ sức khỏe làm việc với máy tính: Ngồi học tư để bảo vệ sống lưng, mắt cổ + Có trách nhiệm hoạt động tập thể: Tích cực tham gia hoạt động học theo nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa - Các phiếu học tập kế hoạch DH Học sinh: Sách giáo khoa, ghi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỞI ĐỘNG - Ổn định lớp - HS báo cáo sĩ số - GV cho HS chơi trò chơi truyền điện: - HS nối tiếp nêu tên phận nêu tên phận máy tính máy tính loại máy tính thơng thường HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - HĐ1 Chèn đối tượng - GV cho HS quan sát công cụ sau - HS làm việc cá nhân nói cho nghe chia sẻ trước lớp thực vào tập: - Nút lệnh em học phần mềm: Word, P.P Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối - Nút lệnh Picture dùng để chèn: hình ảnh từ tệp tin - Nút lệnh Clip Art dùng để chèn: hình sưu tập mặc định - GV cho HS làm việc cá nhân chia sẻ - Nút lệnh Shapes dùng để chèn: trước lớp công dụng nút mẫu hình khối - Nút lệnh SmartArt dùng để chèn: sơ đồ lệnh hay biểu đồ - Ưu điểm máy tính xách tay, máy tính bảng gọn nhẹ, dễ dàng mang theo di chuyển - HS thực hành theo nhóm đơi - Trưởng nhóm báo cáo kết làm với GV - GV quan sát hỗ trợ nhóm HS yếu - HS làm cá nhân vào SGK chốt nội - Yêu cầu nhóm báo cáo kết dung tập vào phiếu học tập theo nhóm tập - GV nhận xét đưa kết luận cuối - GV nhận xét LUYỆN TẬP - HĐ 1: Bài tập1: Trình bày cách chèn đối tượng học + Pictuer + ClipArt + Shapes - HS trình bày cách đối tượng + SmartArt - Nhận xét - Lắng nghe - HĐ 2: Bài tập 2: Sử dụng bảng tính nhập thực tiết 1, tiến hành chèn - Thực hành theo hướng dẫn GV hình ảnh trang trí cho bảng tính em - GV quan sát hỗ trợ bạn HS yếu - Yêu cầu nhóm báo cáo kết tập - GV nhận xét đưa kết luận cuối - HS lắng nghe VẬN DỤNG Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối - HĐ 1: Vận dụng - GV yêu cầu học sinh hoàn thành sản phẩm làm việc cá nhân chia sẻ trước lớp - HS làm việc cá nhân theo yêu cầu bài, nói cho nghe chia sẻ kết trước lớp - Yêu cầu số HS báo cáo kết - HĐ 2: Củng cố, dặn dò - Tóm tắt lại nội dung - Ghi nhớ - Yêu cầu HS nhà thực hành chèn đối tượng để trang trí cho bảng tính - HS nhà thực hành IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn:…………… Tuần: Tiết PPCT: Lớp dạy Ngày dạy Chủ đề 6: CỘNG TÁC HỒN THÀNH SẢN PHẨM CƠNG NGHỆ THÔNG TIN Lớp - Bài 29: XÂY DỰNG DỰ ÁN CHỦ ĐỀ LỊCH SỬ (Tiết 1,2) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT Yêu cầu cần đạt kiến thức, kĩ - Sử dụng kiến thức học tin học để xây dựng sản phẩm thể lực sử dụng công nghệ thông tin chủ đề lịch sử - Thực kĩ làm việc nhóm, kĩ sử dụng cơng nghệ thơng tin, trình bày thuyết trình Yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực a Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả tự khám phá kết hợp với gợi ý giáo viên để xây dựng kế hoạch dự án - Năng lực giao tiếp hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để tìm hiểu chủ đề b Năng lực Tin học - Sử dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm thơng tin - Hợp tác sử dụng thông tin để xây dựng dự án c Về phẩm chất - Nhân ái: Thể cảm thông sẳn sàng giúp đỡ bạn trình thảo luận nhóm Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối - Chăm chỉ:Nghiêm túc làm việc với máy tính, thích khám phá máy tính, tìm hiểu thơng tin II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên - Máy chiếu, máy tính giáo viên, kế hoạch dạy, phịng máy Học sinh - Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG * Mục tiêu: HS thảo luận đưa chủ đề liên quan đến giai đoạn lịch sử Việt Nam * Nội dung: Tìm hiểu chủ đề, nghiên cứu trình bày nhóm * Phương pháp: Hướng dẫn mẫu, thảo luận nhóm *Phát triển lực: - Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả tự khám phá kết hợp với gợi ý giáo viên để xây dựng kế hoạch dự án - Năng lực tin học: Sử dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm thơng tin - Nêu mẫu số chủ đề lịch sử cách - Lắng nghe ghi nhận kiến thức trình bày, thuyết trình chủ đề để hs hình dung + Có thể trình bày dạng tranh vẽ (vẽ máy tính) + Dưới dạng Video (sử dụng số phần mềm tạo video học) + Dưới dạng văn - Lắng nghe ghi nhận kiến thức + Trình chiếu dạng PowerPoint * Lưu ý: Nội dung ngắn gọn, phải liền mạch, thông suốt giúp người nghe dễ hiểu giai đoạn lịch sử nước ta - Từng nhóm đưa chủ đề lịch sử - Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh thực nhiệm vụ - Đánh giá kết thực học sinh kết luận kiến thức HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ HĐ 2.1 Tổ chức sinh hoạt nhóm Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối * Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách làm việc nhóm hiệu * Nội dung: Tiến hành tổ chức họp nhóm, thống chủ đề nhóm, phân cơng vai trị nhiệm vụ thành viên * Phương pháp, kĩ thuật: hoạt động nhóm *Phát triển lực: - Năng lực giao tiếp hợp tác: Học sinh phân chia nhiệm vụ nhóm - Bầu nhóm trưởng phận cơng nhiệm vụ cụ - Y/c nhóm phải bầu nhóm trưởng, phân thể cho thành viên chia nhiệm vụ cho thành viên - Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh thực nhiệm vụ - Đánh giá kết thực học sinh kết luận kiến thức HĐ 2.2 Xác định công việc * Mục tiêu: HS biết cách thực công việc theo nhóm * Nội dung: HS thảo luận cách thực dự án, xác định thời gian hoàn thành sản phẩm * Phương pháp: Giải vấn đề, vấn đáp thực hành *Phát triển lực: - Sử dụng cơng nghệ thơng tin để tìm kiếm thơng tin - Hợp tác sử dụng thông tin để xây dựng dự án - Hướng dẫn nhóm xác định nội - Chăm lắng nghe ghi nhận kiến thức dung công việc cần làm + Em phối hợp bạn để hoàn thành sản phẩm? + Em hoàn thành sản phẩm vào thời gian nào? + Sản phẩm em chuyển cho bạn nhóm? Bằng cách nào? - Y/c nhóm tổng hợp lại nội dung cơng - Nhóm trưởng tổng hợp lại nội dung công việc tất thành viên nhóm cần làm việc giao cho thành viên trình cho nêu cho lớp nghe lớp nghe - Gọi nhóm khác nhận xét cách phân chia - Nhận xét nhiệm vụ nhóm hợp lý chưa? - Nhận xét, đánh giá kết thực học Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối sinh kết luận kiến thức - Chăm lắng nghe ghi nhận kiến thức - Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh thực nhiệm vụ HĐ 2.3 Tự khám phá * Mục tiêu: HS đưa ý tưởng dự án * Nội dung: Mỗi HS đưa ý tưởng nhóm thống lại * Phương pháp: Giải vấn đề, hoạt động nhóm *Phát triển lực: - Hợp tác sử dụng thông tin để xây dựng dự án - GV theo dõi hoạt động nhóm học -HS hoạt động nhóm, trao đổi thảo luận để sinh, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh cần đưa ý tưởng thực dự án hỗ trợ * Củng cố dặn dò: - GV nhắc nhở HS tiếp tục tìm hiểu nội dung mà nhóm chọn giao nhiệm vụ cho thành viên IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… , ngày 11 tháng năm 2021 NGƯỜI SOẠN DUYỆT CHUYÊN MÔN Ngày soạn:…………… Tuần: Tiết PPCT: Lớp dạy Ngày dạy Chủ đề 6: CỘNG TÁC HỒN THÀNH SẢN PHẨM CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Lớp - Bài 30: HOÀN THÀNH DỰ ÁN CHỦ ĐỀ LỊCH SỬ (Tiết 1,2) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT Yêu cầu cần đạt kiến thức, kĩ Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối - Sử dụng kiến thức học tin học để xây dựng sản phẩm thể lực sử dụng công nghệ thông tin chủ đề lịch sử - Thực kĩ làm việc nhóm, kĩ sử dụng cơng nghệ thơng tin, trình bày thuyết trình Yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực a Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh nghiên cứu thông tin cần thiết cho dự án, giải vấn đề nhóm - Năng lực giao tiếp hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để hồn thành chủ đề - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Học sinh nghiên cứu thơng tin để hồn thành dự án b Năng lực Tin học - Sử dụng công nghệ thơng tin để hồn thành dự án trình bày dự án c Về phẩm chất - Nhân ái: Thể cảm thông sẳn sàng giúp đỡ bạn q trình thảo luận nhóm - Chăm chỉ:Nghiêm túc làm việc với máy tính, thích khám phá máy tính, tìm hiểu thơng tin II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên - Máy chiếu, máy tính giáo viên, kế hoạch dạy, phòng máy Học sinh - Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh HOẠT ĐỘNG 1: HOÀN TẤT NHIỆM VỤ CỦA EM * Mục tiêu: HS hoàn thành nhiệm vụ giao * Nội dung: Mỗi HS trình bày sản phẩm trước nhóm, bạn nhóm góp ý, điều chỉnh lại nội dung * Phương pháp: giải vấn đề, thảo luận nhóm *Phát triển lực: - Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh nghiên cứu thông tin cần thiết cho dự án, giải vấn đề nhóm - GV theo dõi hoạt động nhóm học - Học sinh làm việc nhóm sinh, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh cần - Mỗi học sinh trình bày sản phẩm hỗ trợ trước nhóm, bạn khác góp ý, điều chỉnh HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM NHÓM Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối * Mục tiêu: Hoàn thành sản phẩm * Nội dung: Tổng hợp sản phẩm tiến hành phân công nhiệm vụ trình bày dự án nhóm * Phương pháp, kĩ thuật: hoạt động nhóm *Phát triển lực: - Năng lực giao tiếp hợp tác: Học sinh phân chia nhiệm vụ nhóm - Hướng dẫn nhóm xác định nội - Chăm lắng nghe ghi nhận kiến thức dung công việc cần làm + Chủ đề chung nhóm gì? - HS trao đổi phân chia nhiệm vụ, thực + Các bạn nhóm trình bày theo thứ tự nhóm để thảo luận, giải vấn nào? đề + Khi trình bày, em cần phải ý điều gì? - Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh thực nhiệm vụ HOẠT ĐỘNG TRÌNH BÀY DỰ ÁN VÀ HỌC TẬP TỪ CÁC NHÓM KHÁC * Mục tiêu: HS biết cách trình bày dự án đánh giá sản phẩm nhóm * Nội dung: Các nhóm trình bày sản phẩm, nghe nhận xét từ nhóm khác * Phương pháp: Trình bày vấn đáp *Phát triển lực: - Sử dụng công nghệ thông tin để trình bày dự án - GV tổ chức cho nhóm trình bày sản - HS trình bày sản phẩm nhóm - Các nhóm khác nhận xét đánh giá theo phẩm gợi ý GV - Yêu cầu nhóm khác theo dõi đưa nhận xét theo gợi ý sau: + Trong nhóm trình bày, em thích sản phẩm phần trình bày bạn nào? Vì em thích? + Em học thêm điều từ phần trình bày sản phẩm bạn khác? + Trong dự án tới, em định tiếp tục sử dụng lại phần mềm em dùng, hay chọn phần mềm khác? Tại sao? Năm học: 2021-2022 Kế hoạch dạy Khối - Nhận xét, đánh giá kết thực học sinh kết luận kiến thức * Củng cố dặn dò: - GV nhắc nhở HS tiếp tục tìm hiểu nội dung 31: Xây dựng dự án chủ đề quê hương IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… DUYỆT CHUYÊN MÔN , ngày 11 tháng năm 2021 NGƯỜI SOẠN Năm học: 2021-2022 ... Sách giáo khoa, sách tập, giáo án giảng, giáo án điện tử - Học sinh: Sách giáo khoa, vở, bút… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỞI ĐỘNG 5? ?? Năm học: ... học tập, tích cực tham gia xây dựng bài, u thích mơn học II Chuẩn Bị: Giáo Viên: SGK, giáo án, phòng máy (máy chiếu) Học Sinh: SGK, tập, bút III Các Hoạt Động Dạy Học Chủ Yếu: Hoạt Động Của Giáo. .. nhiệm hoạt động tập thể: Tích cực tham gia hoạt động học theo nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa - Các phiếu học tập KHDH Học sinh: Sách giáo khoa, ghi III
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345,

Hình ảnh liên quan

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC A. Mục tiêu - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC A. Mục tiêu Xem tại trang 5 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ1. Cắt, xoá clip - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ1. Cắt, xoá clip Xem tại trang 8 của tài liệu.
Sau cùng nhấp đôi chuột vào hình chữ T để chỉnh sửa, thay đổi nội dug chữ. - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

au.

cùng nhấp đôi chuột vào hình chữ T để chỉnh sửa, thay đổi nội dug chữ Xem tại trang 9 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - HĐ4. Tự khám phá. - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - HĐ4. Tự khám phá Xem tại trang 12 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1. : Lý thuyết âm nhạc – dấu - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1. : Lý thuyết âm nhạc – dấu Xem tại trang 25 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 3. Thực hành - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 3. Thực hành Xem tại trang 30 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 3. Thực hànhHoạt động 3. Thực hành - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 3. Thực hànhHoạt động 3. Thực hành Xem tại trang 37 của tài liệu.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

o.

ạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 40 của tài liệu.
- Biết sử dụng cách câu lệnh cơ bản để vẽ hình đơn giản. - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

i.

ết sử dụng cách câu lệnh cơ bản để vẽ hình đơn giản Xem tại trang 44 của tài liệu.
b) Hình ngũ giác đều có cạnh dài 100 bước vẽ. - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

b.

Hình ngũ giác đều có cạnh dài 100 bước vẽ Xem tại trang 50 của tài liệu.
Hình ảnh sử dụng trong bài - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

nh.

ảnh sử dụng trong bài Xem tại trang 55 của tài liệu.
ngang để vẽ hình vẽ hình - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

ngang.

để vẽ hình vẽ hình Xem tại trang 61 của tài liệu.
Câu 2: Để vẽ hình ellipse sau, em dùng lệnh gì? - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

u.

2: Để vẽ hình ellipse sau, em dùng lệnh gì? Xem tại trang 63 của tài liệu.
- Hình ảnh hoặc các đoạn video giới thiệu về các dạng thông tin cơ bản. - Video về các thông tin và ý nghĩa của thông tin đấy. - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

nh.

ảnh hoặc các đoạn video giới thiệu về các dạng thông tin cơ bản. - Video về các thông tin và ý nghĩa của thông tin đấy Xem tại trang 78 của tài liệu.
HĐ2. Hình thành KT mới (15 phút). HĐ 2.1. Định nghĩa thủ tục (5phút). a) Mục đích - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

2..

Hình thành KT mới (15 phút). HĐ 2.1. Định nghĩa thủ tục (5phút). a) Mục đích Xem tại trang 81 của tài liệu.
Sử dụng thủ tục để vẽ những hình vẽ băng logo cho riêng mình - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

d.

ụng thủ tục để vẽ những hình vẽ băng logo cho riêng mình Xem tại trang 84 của tài liệu.
BẢNG KIỂM KẾT HỢP TỰ ĐÁNH GIÁ - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345
BẢNG KIỂM KẾT HỢP TỰ ĐÁNH GIÁ Xem tại trang 84 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ Xem tại trang 85 của tài liệu.
Giáoviên hướng dẫn học sinh vẽ hình tương ứng với  những  dòng  lệnh  sau  đây  trong  phần  mềm Logo: - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

i.

áoviên hướng dẫn học sinh vẽ hình tương ứng với những dòng lệnh sau đây trong phần mềm Logo: Xem tại trang 88 của tài liệu.
Ví dụ: hinhvuong 200 thì sẽ có hình vuông có - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

d.

ụ: hinhvuong 200 thì sẽ có hình vuông có Xem tại trang 98 của tài liệu.
Giáoviên hướng dẫn học sinh vẽ hình tương ứng với  những  dòng  lệnh  sau  đây  trong  phần  mềm Logo: - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

i.

áoviên hướng dẫn học sinh vẽ hình tương ứng với những dòng lệnh sau đây trong phần mềm Logo: Xem tại trang 106 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động: Tìm hiểu kiến thức - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động: Tìm hiểu kiến thức Xem tại trang 123 của tài liệu.
-Gv hướng dẫn Hs khởi động bảng tính - Cách 1: Tìm và nhấp chuột vào biểu tượng - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

v.

hướng dẫn Hs khởi động bảng tính - Cách 1: Tìm và nhấp chuột vào biểu tượng Xem tại trang 124 của tài liệu.
GV yêu cầu HS nhập bảng dữ liệu: - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

y.

êu cầu HS nhập bảng dữ liệu: Xem tại trang 130 của tài liệu.
Trung bình trên bảng tính. - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

rung.

bình trên bảng tính Xem tại trang 144 của tài liệu.
+ Để sắp xếp bảng tính, em vào Data/Sort/Sort by - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

s.

ắp xếp bảng tính, em vào Data/Sort/Sort by Xem tại trang 147 của tài liệu.
+ Để tiến hành sắp xếp lại bảng tính, trước  tiên  em  cần  phải ………………………………………… - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

ti.

ến hành sắp xếp lại bảng tính, trước tiên em cần phải ………………………………………… Xem tại trang 148 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Mục tiêu: Ôn lại các bước sắp xếp dữ liệu bảng tính Cách tiến hành: Cá nhân - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Mục tiêu: Ôn lại các bước sắp xếp dữ liệu bảng tính Cách tiến hành: Cá nhân Xem tại trang 151 của tài liệu.
CHỦ ĐỀ 1: LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH Bài 26: Lọc dữ liệu bảng tính I. YÊU CẦ CẦN ĐẠT - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

1.

LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH Bài 26: Lọc dữ liệu bảng tính I. YÊU CẦ CẦN ĐẠT Xem tại trang 153 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ 1: Chuẩn bị bảng tính - GIÁO ÁN LUYỆN TẬP TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ 1: Chuẩn bị bảng tính Xem tại trang 162 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm