0

GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

177 116 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2021, 08:29

GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345 GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345 ... thích tin học cho học sinh - HS có thái độ nghiêm túc, tích cực học tập, tìm hiểu máy tính ứng dụng MT II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án, máy tính, tranh ảnh - Học sinh: Đọc trước nội dung học, ... Phẩm chất - Giáo dục học sinh say mê môn học; ưa tìm tịi khám phá chức máy tính - HS chủ động thực nhiệm vụ học tập Mạnh dạn, tự tin chia sẻ thông tin trước lớp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: -... vụ học tập - Nhân ái: Thể cảm thông sẵn sàng giúp đỡ bạn trình thảo luận nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: Giáo án, SGK, máy chiếu (nếu có) Học sinh: Sách giáo khoa, ghi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345,

Hình ảnh liên quan

* Sao chép, di chuyển hình: - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

ao.

chép, di chuyển hình: Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Ôn lại cách lưu tệp và biết cách sao chép, di chuyển hình. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

n.

lại cách lưu tệp và biết cách sao chép, di chuyển hình Xem tại trang 21 của tài liệu.
+ Chỉ tô màu vẽ bên trong hình vừa vẽ. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

h.

ỉ tô màu vẽ bên trong hình vừa vẽ Xem tại trang 24 của tài liệu.
tượng trong suốt để di chuyển 2 hình tròn lồng vào nhau. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

t.

ượng trong suốt để di chuyển 2 hình tròn lồng vào nhau Xem tại trang 25 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 23 - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

Hình 23.

Xem tại trang 28 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Xem tại trang 34 của tài liệu.
Đàm thoại: Khi viết chữ lên hình vẽ chúng có chọn  được  phông  chữ,  cỡ  chữ,  kiểu  chữ không? - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

m.

thoại: Khi viết chữ lên hình vẽ chúng có chọn được phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ không? Xem tại trang 35 của tài liệu.
Yêu cầu HS vẽ một hình đơn giản và thực hiện viết chữ lên hình vẽ. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

u.

cầu HS vẽ một hình đơn giản và thực hiện viết chữ lên hình vẽ Xem tại trang 36 của tài liệu.
* Chiếu hình ảnh - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

hi.

ếu hình ảnh Xem tại trang 43 của tài liệu.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.*Giới  thiệu  bài:Thực  hành  phần mềm The Monkey Eyes. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

2..

Hoạt động hình thành kiến thức mới.*Giới thiệu bài:Thực hành phần mềm The Monkey Eyes Xem tại trang 76 của tài liệu.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

2..

Hoạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 90 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ  1:  Ôn  luyện  gõ  toàn  bàn  phím bằng phần mềm Mario - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ 1: Ôn luyện gõ toàn bàn phím bằng phần mềm Mario Xem tại trang 96 của tài liệu.
được tô màu ở phía dưới màn hình - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

c.

tô màu ở phía dưới màn hình Xem tại trang 101 của tài liệu.
kiểu trình bày chữ. Yêu cầu các nhóm hãy -Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi và lên bảng làm bài. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

ki.

ểu trình bày chữ. Yêu cầu các nhóm hãy -Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi và lên bảng làm bài Xem tại trang 103 của tài liệu.
1. Hình thành kiến thức mới - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

1..

Hình thành kiến thức mới Xem tại trang 108 của tài liệu.
*Giới thiệu bài: Tạo bảng phần tiếp theo: Căn lề văn bản trong ô của bảng - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

i.

ới thiệu bài: Tạo bảng phần tiếp theo: Căn lề văn bản trong ô của bảng Xem tại trang 111 của tài liệu.
bảng ghi điểm. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

bảng ghi.

điểm Xem tại trang 112 của tài liệu.
-Yêu cầu HS nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

u.

cầu HS nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản Xem tại trang 114 của tài liệu.
+ Nháy chọn hình ảnh vào Fomat  Position và chọn vị trí phù hợp. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

h.

áy chọn hình ảnh vào Fomat  Position và chọn vị trí phù hợp Xem tại trang 116 của tài liệu.
-HS nx, nêu cách chèn hình ảnh vào văn bản - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

nx.

nêu cách chèn hình ảnh vào văn bản Xem tại trang 118 của tài liệu.
-GV chiếu bài hs -HS nêu các bước tạo bảng, nx - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

chi.

ếu bài hs -HS nêu các bước tạo bảng, nx Xem tại trang 120 của tài liệu.
- Giống nhau là đều tạo ra đượ c1 hình lục giác FD 50 RT 60. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

i.

ống nhau là đều tạo ra đượ c1 hình lục giác FD 50 RT 60 Xem tại trang 122 của tài liệu.
− Có khả năng vận dụng lệnh REPEAT để vẽ các hình hình học theo mẫu. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

kh.

ả năng vận dụng lệnh REPEAT để vẽ các hình hình học theo mẫu Xem tại trang 124 của tài liệu.
Lặp lại 4 lần, trong mỗi lần vẽ một hình vuông cạnh dài 50 bước, vẽ xong quay một góc 90 độ. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

p.

lại 4 lần, trong mỗi lần vẽ một hình vuông cạnh dài 50 bước, vẽ xong quay một góc 90 độ Xem tại trang 126 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ 1: Thực hiện một thủ tục trong - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ 1: Thực hiện một thủ tục trong Xem tại trang 136 của tài liệu.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ 1: Nạp tệp  chứa  các  thủ  tục  để - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

2..

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HĐ 1: Nạp tệp chứa các thủ tục để Xem tại trang 141 của tài liệu.
* T1. Viết thủ tục tạo hình tròn theo mẫu trong bài thực hành T1 SGK/111. - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

1..

Viết thủ tục tạo hình tròn theo mẫu trong bài thực hành T1 SGK/111 Xem tại trang 146 của tài liệu.
- Để tạo được hình bông hoa tuyết như mẫu cần tạo hai thủ tục, trong đó thủ tục 2 chứa thủ tục 1 - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

t.

ạo được hình bông hoa tuyết như mẫu cần tạo hai thủ tục, trong đó thủ tục 2 chứa thủ tục 1 Xem tại trang 147 của tài liệu.
- Viết chữ lên màn hình chia sẻ cho cả lớp, chia sẻ cho bạn thân - GIÁO ÁN CÙNG HỌC TIN HỌC 5 CV 2345

i.

ết chữ lên màn hình chia sẻ cho cả lớp, chia sẻ cho bạn thân Xem tại trang 155 của tài liệu.