0

Bài giảng bào chế thuốc qua da 2021

111 21 0
  • Bài giảng bào chế thuốc qua da 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:50

BÀO CHẾ VÀ SDH2 Bộ mơn giảng dạy chính: Bào chế Số tín chỉ: Tổng số tiết học (tính theo chuẩn): Tổng số Lý thuyết Thực hành 45 29 16 VŨ THỊ THU GIANG – BM BÀO CHẾ CHƯƠNG TRÌNH LÝ THUYẾT Chương Số tiết Ghi Thuốc qua da 10 Thuốc đặt GV: 02 (PGS.TS Vũ Thị Thu Giang TS Nguyễn Thạch Tùng) Kiểm tra - Test Thuốc bột – cốm Thuốc viên nang Thuốc viên nén GV: 02 (GS.TS Phạm thị Minh Huệ TS Nguyễn Trần Linh ThS Nguyễn Văn Lâm) Kiểm tra - Test THỰC HÀNH STT Bài thực tập Tiết Thuốc mỡ Kem, gel Thuốc đặt Thuốc bột, cốm Viên nén Viên nén Thuốc viên nang Đánh giá đặc tính viên nén, viên nang 2 2 2 C¸ch ®¸nh gi¸ LÝ THUYẾT: - Q trình: + lần kiểm tra + Tính 20% điểm học phần - Kết thúc: +theo hình thức trắc nghiệm; khơng sử dụng tài liệu; thời gian 45 phút +Tính 50% điểm học phần THỰC TẬP: - Đánh giá bài, điểm TH: TB 5/8 - Điểm tổng hợp chiếm 30% điểm học phần 1/14/2020 thuèc QUA DA MỤC TIÊU HỌC TẬP 1- Trình bày ĐN, ƯNĐ, PL thuốc dùng qua da: kem, mỡ, gel hệ trị liệu qua da 2- Phân tích phân loại tá dược, ƯNĐ phạm vi ứng dụng BC thuốc mỡ, kem, gel, hệ trị liệu qua da 3- Phân tích đặc điểm lý hóa dược chất biện pháp cải thiện thấm/hấp thu thuốc qua da 4- Trình bày KTBC thuốc mỡ, kem, gel hệ trị liệu qua da 5- Trình bày số tiêu chất lượng thuốc qua da Tµi liƯu häc tËp Tài liệu học tập: Handout giảng giảng viên KTBC - SDH dạng thuốc, 2003, tập Tài liệu tham khảo: Jones D (2008), Pharmaceutics – dosage form and design Niazi S.K (2004), Handbook of pharmaceutical manufacturing formulations – Semisolid products Rowe R.C., Sheskey P.C., Quinn M.E (2009), Handbook of pharmaceutical excipients néi dung häc tËp Đại cương Thành phần thuốc qua da Kỹ thuật bào chế Kiểm tra chất lượng ĐẠI CƯƠNG Định nghĩa Thuốc mềm/bán rắn dùng da niêm mạc ĐẠI CƯƠNG Định nghĩa Thuốc dán thấm qua da (transdermal systems – TDS/transdermal patches/patches) Miếng mỏng mang thuốc: •Chế phẩm bán rắn •Kiểm sốt GPDC •Dán lên vùng da ngun vẹn •Thấm qua da vào tuần hồn •Gây tác dụng: + chỗ + toàn thân (hệ trị liệu qua da – transdermal therapeutic systems –(TTS)/patches) HỆ TRỊ LIỆU QUA DA (TTS) 10 vÝ dô 21 THUỐC MỠ BENZOSALI (WHITEFIELD) - DĐVN IV Acid salicylic 30 g Acid benzoic 60 g Tá dược nhũ hóa (BP 2005) 910 g 97 VÍ DỤ 22 (Xác định vai trò, cấu trúc, PP bào chế cách tiến hành) Thành phần Lượng Tetracyclin hydroclorid 10,0 g Lanolin khan 70,0 g Alcol cetylic 10,0 g Parafin 20,0 g Vaselin 890,0 g Vai trò 98 Xác định cấu trúc hóa lý, PP viết trình tự bào chế thuốc mỡ có cơng thức đây: Ciprofloxacin hydroclorid 0,33 g Dầu parafin 18,50 g Alcol cetostearylic 10,00 g Lanolin khan Vaselin vừa đủ 5,00 g 100,00 g 99 KỸ THUẬT BÀO CHẾ PHỐI HỢP DC VÀO TD BẰNG KT TRỘN ĐỀU NHŨ HĨA TM tạo thành có cấu trúc kiểu nhũ tương N/D Điều kiện áp dụng – DC thể lỏng phân cực bán phân cực ko tan TD – DC chất rắn dễ tan / DM trơ phân cực: Các cao thuốc, muối alcaloid… – DC chất rắn phát huy TD dạng DD / nước: iod, bạc keo (argyron, colacgon, protacgon ) – TD thuộc loại nhũ tương khan KỸ THUẬT: Cho TD vào cối Cho từ từ DC dạng lỏng vào, dùng chày trộn tới thu TM kiểu NT ổn định bền vững 100 vÝ dơ 26 Thc mì dalibour (Xác định cấu trúc, vai trò, PP bào chế cách tiến hành) Thành phần Lượng Đồng sulfat 0,3 g Kẽm sulfat 0,5 g Nước cất 30,0 ml Lanolin khan Vaselin Vai trị 50,0 g vđ 100,0 g 101 VÍ DỤ 27 (Xác định vai trò, cấu trúc, PP bào chế cách tiến hành) Thành phần Vaselin Alcol cetylic Lượng Vai trò 15,0 g 2,0 g Span 80 1,0 ml Lanolin 5,0 g Nước tinh khiết 2,0 g 102 KỸ THUẬT BÀO CHẾ PHỐI HỢP DC VÀO TD BẰNG KỸ THUẬT NHŨ HĨA TM tạo thành có cấu trúc kiểu nhũ tương D/N hay N/D tùy thuộc CNH sử dụng Điều kiện áp dụng: DC thể lỏng ko tan TD Kỹ thuật giống nhũ hóa tá dược 103 KỸ THUẬT BÀO CHẾ Thuốc dán thấm qua da Quy trình bào chế theo phương pháp cán 104 KỸ THUẬT BÀO CHẾ Thuốc dán thấm qua da Sơ đồ thiết bị cán bào chế thuốc dán thấm qua da 105 KỸ THUẬT BÀO CHẾ Thuốc dán thấm qua da Quy trình bào chế theo phương pháp đùn 106 KỸ THUẬT BÀO CHẾ Thuốc dán thấm qua da Sơ đồ thiết bị cán bào chế thuốc dán thấm qua da 107 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Thuốc mềm dùng da niêm mạc Độ đồng Độ đồng khối lượng Giới hạn nhiễm khuẩn vô khuẩn với thuốc tra mắt Các yêu cầu kỹ thuật khác – Xác định số nước – Độ nhớt – Độ xuyên sâu – Khả giải phóng hoạt chất – Các phần tử kim loại > 50µm thuốc mỡ tra mắt – Giới hạn kích thước tiểu phân thuốc tra mắt (≤ 75 µm) 108 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Thuốc dán thấm qua da niêm mạc Tính chất: đồng nhất, độ bắt dính, khơng gây kích ứng Độ đồng hàm lượng dược chất Độ đồng khốil ượng lớp chứa dược chất Đồng diện tích Định tính Định lượng Khả giải phóng dược chất 109 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Thuốc dán thấm qua da niêm mạc Khả giải phóng dược chất 110 Chuẩn bị sau Thuốc đặt MC TIấU HC TP: 1- Trình bày ĐN, ƯNĐ, PL thuốc đặt 2- Trình bày CT, ƯNĐ TD thuốc đặt 3- Trình bày KTBC thuốc đặt 4- Trình bày số tiêu CL thuốc đặt 111 ... THẤM THUỐC QUA DA 24 CƠ CHẾ THẤM THUỐC QUA DA 25 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP TĂNG THẤM THUỐC QUA DA Líp sõng Hiệu quả, SKD Các biện pháp tăng thấm thuốc qua da Thiết kế công thức Kỹ thuật bào chế. .. chất bào chế dạng TDS? 17 THUỐC DÁN THẤM QUA DA (TDS) THUỐC DÁN THẤM QUA DA Tránh ah dịch tiêu hoá, thức ăn dày Nồng độ thuốc máu khơng giảm ngay: bóc TTS khỏi da, tác dụng cịn Tránh chuyển hố qua. .. tËp Đại cương Thành phần thuốc qua da Kỹ thuật bào chế Kiểm tra chất lượng ĐẠI CƯƠNG Định nghĩa Thuốc mềm/bán rắn dùng da niêm mạc ĐẠI CƯƠNG Định nghĩa Thuốc dán thấm qua da (transdermal systems
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bào chế thuốc qua da 2021, Bài giảng bào chế thuốc qua da 2021

Mục lục

Xem thêm