0

bài giảng bào chế sản xuất thuốc viên nén 2021

131 3 0
  • bài giảng bào chế sản xuất thuốc viên nén 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:50

VIÊN NÉN Mục tiêu học tập Trình bày vai trò, chế tác dụng xu hướng ảnh hưởng tới khả giải phóng dược chất nhóm tá dược: độn, dính, rã, trơn, bao Nêu ưu nhược điểm cách dùng tá dược cụ thể thuộc nhóm nói Lựa chọn tá dược cho công thức viên nén Viết quy trình bào chế viên nén theo phương pháp: dập viên qua tạo hạt ướt, tạo hạt khơ dập thẳng Nêu mục đích bao viên phương pháp bao Trình bày tiêu chuẩn chất lượng viên nén cách đánh giá Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng viên nén biện pháp nâng cao sinh khả dụng Phân loại viên nén ❖Theo phương pháp sản xuất ❖Theo hình thức bên ngồi ❖Theo đường dùng cách sử dụng ❖Theo khả giải phóng dược chất Phân loại viên nén theo hình thức bên Viên nén bao film Viên nén bao đường Phân loại viên nén theo cách dùng Viên áp má Viên đặt lưỡi Viên nhai Viên ngậm Viên đặt Viên sủi Viên rã nhanh miệng Đặc điểm giải phóng dược chất viên nén quy ước, viên giải phóng kéo dài viên trì hỗn giải phóng Viên nén allopurinol Allopurinol 300,0 mg Emcompress 200,0 mg Explotab 20,5 mg Talc 10,0 mg Cab-O-Sil 2,5 mg Magnesi stearat 5,0 mg Viên nhai acid ascorbic Acid ascorbic 27,60 mg Natri ascorbat 81,60 mg Avicel PH 101 38,50 mg Natri saccarin 1,25 mg DiPac Acid stearic Chất màu, điều hương, điều vị Cab-O-Sil 66,00 mg 5,60 mg vđ 1,10 mg Viên nén nifedipin: Nifedipin 10,0 mg PVP K-25 40,0 mg Methylen clorid 180,0 mg Cellulose vi tinh thể 105,0 mg Tinh bột ngô 20,0 mg Kollidon CL 25,0 mg Magnesi stearat 0,4 mg Viên nén hydroclorothiazid: Hydroclorothiazid 50 mg Lactose monohydrat 422 mg Kollidon 90 F mg Isopropanol Kollidon CL Magnesi stearat 0,038 ml 15 mg mg Viên nén meprobamat: Meprobamat 400,0 mg Tinh bột ngô 100,0 mg PVP K-25 15,0 mg PEG 400 4,5 mg Isopropanol Talc Aerosil 200 Calci arachinat vừa đủ 2,0 mg 0,2 mg 0,3 mg Viên nén amoxiclin – kali clavulanat: Amoxicilin trihydrat 587,5 mg ( 500,0 mg amoxicilin khan) Hỗn hợp kali clavulanat : Avicel (1:1) 305,0 mg ( 125,0 mg acid clavulanic) Sodium starch glycolate 25,0 mg Aerosil 200 30,0 mg Croscarmellose sodium 10,0 mg Talc 10,0 mg Magnesi stearat 5,0 mg Viên nén cimetidin: Cimetidin Cellulose vi tinh thể 200,00 mg 48,89 mg PVP K-30 6,00 mg Natri lauryl sulfat 0,40 mg Dispersed blue E123 0,26 mg Sắt oxyd vàng 0,26 mg Tinh bột ngô 13,11 mg Sodium starch glycolate 9,44 mg Magnesi stearat 1,40 mg Nước tinh khiết vừa đủ Viên nén nhôm hydroxyd – magnesi hydroxyd: Nhôm hydroxyd 200 mg Magnesi hydroxyd 200 mg Lactose monohydrat 100 mg PEG 6000 (bột mịn) 60 mg Aerosil® 200 12 mg Saccarose (tinh thể) 315 mg Sorbitol (tinh thể) 100 mg Talc mg Magnesi stearat mg PVP K-30 30 mg Nước tinh khiết vừa đủ Viên nén prednisolon: Prednisolon (bột siêu mịn) 10,0 mg Cellulose vi tinh thể (Avicel PH102) 49,5 mg Natri croscarmellose (Ac-Di-Sol) 5,0 mg Sodium starch glycolate (Primojel) 7,5 mg Lactose (phun sấy) Tinh bột ngô 105,0 mg 25,0 mg Magnesi stearat 1,5 mg Silic dioxyd dạng keo khan (Aerosil 200) 1,0 mg Viên nén atorvastatin: Atorvastatin calci trihydrat 11,0 mg (tương đương với 10,0 mg atorvastatin) Calci carbonat 36,0 mg Lactose monohydrat 65,0 mg Cellulose vi tinh thể (Avicel PH102) 30,0 mg PVP K-30 3,0 mg Polysorbat 80 (Tween 80) 0,4 mg Natri croscarmellose (Ac-Di-Sol) 4,0 mg Magnesi stearat 0,6 mg Nước tinh khiết vừa đủ Viên sủi paracetamol: Paracetamol, KTTP < 300 m 500 mg Natri hydrocarbonat 500 mg Acid tartaric, bột mịn 430 mg Dextrose 200 mg Chất thơm vừa đủ PVP K30 20 mg Isopropanol 0,1 ml Polyethylen glycol 6000, bột mịn 60 mg Viên nhai beta caroten + vitamin C + vitamin E: Beta caroten, bột khô 10% 100 mg Acid ascorbic, tinh thể 250 mg Natri ascorbat, tinh thể 280 mg Vitamin E acetat, bột khô 500 mg Sorbitol, tinh thể 600 mg Ludipress 500 mg Fructose 350 mg Polyethylen glycol 6000, bột khô 50 mg Viên sủi aspartam: Aspartam 20,0 mg Sorbitol, tinh thể 10,4 mg Acid tartaric, bột mịn 14,3 mg Natri hydrocarbonat 18,7 mg Kollidon 25 1,7 mg Polyethylen glycol 6000, bột mịn 1,1 mg Viên nén aspartame ... ngồi Viên nén bao film Viên nén bao đường Phân loại viên nén theo cách dùng Viên áp má Viên đặt lưỡi Viên nhai Viên ngậm Viên đặt Viên sủi Viên rã nhanh miệng Đặc điểm giải phóng dược chất viên nén. .. LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT VIÊN NÉN (Tìm hiểu thêm) Các thơng số quy trình cần kiểm sốt sản xuất viên nén Một số tiêu chất lượng viên nén Chỉ tiêu đặc trưng viên nén Chỉ tiêu chung cho dạng bào chế • •... lấy viên khỏi cối • Tá dược rã • Tạo hạt khơ • Viên khơng rã • … • Tá dược trơn Một số lỗi xuất dập viên MỘT SỐ LỖI KHI DẬP VIÊN • Viên sứt cạnh • Viên bong mặt • Viên bị nứt bên • Viên bị nén
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng bào chế sản xuất thuốc viên nén 2021, bài giảng bào chế sản xuất thuốc viên nén 2021