0

Bài giảng bào chế sản xuất thuốc bột, thuốc cốm 2021

77 7 0
  • Bài giảng bào chế sản xuất thuốc bột, thuốc cốm 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:51

CÁC DẠNG THUỐC RẮN SOLID DOSAGE FORMS Giảng viên: Nguyễn Văn Lâm MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC DẠNG BÀO CHẾ THUỐC RẮN Đóng gói Thuốc nang Viên nang Dược chất Tá dược Dán nhãn cứng Đóng nang cứng Đóng gói Trộn Bột thuốc Tạo hạt Dập viên Thuốc bột Thuốc viên nén Đóng gói Viên nén Dán nhãn Cốm thuốc Thuốc cốm Dán nhãn Dạng thuốc sản phẩm trung gian trình bào chế dạng thuốc khác Cần phân biệt • Nguyên liệu • Sản phẩm trung gian • Bán thành phẩm • Thành phẩm QUY TRÌNH SX THUỐC BỘT QUY TRÌNH SX THUỐC CỐM QUY TRÌNH SX THUỐC VIÊN NÉN Quá trình sinh dược học dạng thuốc rắn Viên nén Một số khái niệm Rã Cốm thuốc Hấp thu Hòa tan Rã Bột thuốc Dung dịch thuốc • Độ rã • Độ hịa tan • Độ tan Vịng tuần hồn Đích TD THUỐC BỘT Mục tiêu học tập Trình bày vị trí, vai trò thuốc bột dạng thuốc rắn Trình bày phân loại, ưu nhược điểm loại tá dược dùng thuốc bột Nêu đặc tính bột thuốc vận dụng kỹ thuật bào chế sinh dược học dạng thuốc rắn Mơ tả q trình bào chế bột thuốc qua giai đoạn nghiền rây Mô tả kỹ thuật bào chế bột kép qua hai giai đoạn nghiền bột đơn trộn bột kép Phân tích số cơng thức thuốc bột BỘT PHA HỖN DỊCH AMOXICILLIN Amoxicillin trihydrate Kali clavulanate Aerosil 200 Manitol 19 g 10,6 g 15 g 48,8 g Citric acid monohydrate 0,5 g Natri citrat 1,9 g Gôm xan than 1,2 g Chất tạo mùi Chất làm g 0,45 g BỘT KHỬ MÙI HÔI Triclosan g Kẽm undecylenate g Menthol Talc 0,2 g 926,8 g Magnesi stearat 30 g Tinh bột ngô 20 g Nước hoa g Lưu huỳnh Kẽm undecylenat Bismuth galat base Menthol Camphor Acid salicylic Kẽm oxyd Acid boric Tinh dầu hoa môi Talc vừa đủ 8,5 g 1,0 g 0,5 g 0,5 g 1,0 g 0,5 g 9,0 g 9,0 g 0,25 g 100,0 g BỘT SỦI PHA DUNG DỊCH UỐNG Tinh dầu chanh 0,5 g Mùi chanh 10 g Cồn tuyệt đối 6,5 g Natri bicarbonate Natri saccarin 440,33 g 0,35 g Natri citrat khan 157,5 g Acid citric khan 178,82 g Acid tartaric 222,5 g BỘT SÁT KHUẨN DÙNG NGOÀI THUỐC CỐM Mục tiêu học tập Kể tên loại tá dược dùng thuốc cốm Trình bày kỹ thuật bào chế thuốc cốm (Học kỹ phần viên nén) Đại cương Khái niệm Phân loại • Cốm pha dung dịch uống • Cốm pha hỗn dịch uống • Ưu điểm • Thẩm mỹ • Dễ bảo quản • Dễ đóng gói • Phối hợp thành phần tương kỵ • Kỹ thuật bào chế thuốc cốm • Phương pháp tạo hạt: ✓ Tạo hạt ướt ✓ Tạo hạt khô ✓ Tạo hạt tầng sơi Nghiền, rây Trộn Tạo hạt Đóng gói Chi tiết phương pháp tạo hạt học viên nén Trộn Tá dược thuốc cốm (Học kỹ phần viên nén) • Giống thuốc bột • Bổ sung thêm: TD dính, TD rã, dung môi Dung môi sử dụng để tạo hạt bay sau trình sấy Cốm bổ sung vitamin dưỡng chất Cốm pha hỗn dịch erythromycin Thiamin hydrochlorid 2g Erythromycin ethylsuccinat 55,860 g Pyrydoxin hydrochlorid 2g Saccarose 823,840 g Cyanocobalamin (Bột 0,1%) 5g Natri citrat 95,095 g L – glutamin 20 g Inositol 10 g Natri saccarin 1,128 g Kali L - aspartat 10 g FD&C Red No 40 0,104 g Natri carmellose 0,543 g DL – carnitin hyrochlorid 500 g Magnesi L - aspartat 350 g Acid citric khan 600 g Simethicone M30 8,151 g Natri bicarbonat 500 g Gôm xanthan 4,932 g Tá dược hương anh đào 2,382 g Kolidon VA 64 50 g Chất điều hương 80 g Iso propanol vđ Nước tinh khiết 15,200 g Cốm pha hỗn dịch paracetamol Cốm pha hỗn dịch azithromycin (2,1 g/gói) (Lọ 83 g/100ml) Paracetamol Doxylamin succinat Cafein 500 g Azithromycin dihydrate 5g 5g Natri citrat 5g 33 g Acid citric 2g Acid tartaric 391 g Đường trắng 60 g Natri bicarbonat 417 g Natri cyclamat 0,5 g 6g Kollidon CL- M 9g vđ Ethanol 9g 30 g Menthol 0,5 g Cremophor RH40 0,3 g Kollidon 30 Ethanol Natri citrat Đường trắng 707 g Cốm pha hỗn dịch antacid Cốm pha hỗn dịch paracetamol Lọ 58 g/100ml 250 mg/ gói 1,5g Nhơm hydroxyd 25 g Paracetamol Magnesi hydroxy carbonate 25 g Sucrose Kollidon CL-M 29 g Kollidon CL-M Sorbitol Mùi cam 50 g 128 g 90 g 25,6 g Acid citric 2g 5g Aspartam 7g Kollidon 30 10 g Kollidon 30 Mùi dừa 0,5 g Mùi cam 3g Mùi chuối 0,5 g Mùi dâu 2g Natri saccarin 0,5 g Natri citrat 3g Nước tinh khiết vđ Ethanol 12 g 75 g Cốm pha hỗn dịch aceclofenac Cốm pha hỗn dịch albendazol 50 mg/gói 3,9 g 200 mg/ gói 5g Aceclofenac Albendazol 4g 85,6 g Acid citric 3g Lutrol F68 4,4 g Natri citrat 3g Cremophor RH40 4,4 g Sorbitol Mùi cam 4,3 g Lutrol F68 Nước tinh khiết 50 g Ethanol Sorbitol 1,3 g 88 g 2g 22 g YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG THUỐC CỐM • Tự học dược điển Việt Nam V ... nhãn Cốm thuốc Thuốc cốm Dán nhãn Dạng thuốc sản phẩm trung gian trình bào chế dạng thuốc khác Cần phân biệt • Nguyên liệu • Sản phẩm trung gian • Bán thành phẩm • Thành phẩm QUY TRÌNH SX THUỐC... Khó chia liều xác Ưu nhược điểm thuốc bột để tiêm để hít • Xem lại chương thuốc tiêm thuốc dung qua đường hô hấp Kỹ thuật bào chế thuốc bột CÁC GIAI ĐOẠN BÀO CHẾ THUỐC BỘT Nghiền Rây Trộn Đóng... THUỐC BỘT QUY TRÌNH SX THUỐC CỐM QUY TRÌNH SX THUỐC VIÊN NÉN Quá trình sinh dược học dạng thuốc rắn Viên nén Một số khái niệm Rã Cốm thuốc Hấp thu Hòa tan Rã Bột thuốc Dung dịch thuốc • Độ rã • Độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bào chế sản xuất thuốc bột, thuốc cốm 2021, Bài giảng bào chế sản xuất thuốc bột, thuốc cốm 2021