0

SINH LÝ SINH DỤC VÀ SINH SẢN

46 3 0
  • SINH LÝ SINH DỤC VÀ SINH SẢN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:25

SINH LÝ SINH DỤC VÀ SINH SẢN Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng (Đạo trích từ SINH LÝ YHN) Mơc tiªu học 1.Trình bày đợc chức tập ngoại tiết nội tiết tinh hoàn 2.Trình bày đợc chức ngoại tiết nội tiết buồng trứng 3.Trình bày đợc giai đoạn chu kỳ kinh nguyệt, chế phóng noÃn chế chảy máu 4.Trình bày đợc giai đoạn thụ thai, mang thai thay đổi bà mẹ mang thai 5.Trình bày đợc chức rau thai 6.Trinh bày đợc tợng sổ thai, tiết xuất sữa Các giai đoạn phát triển hoạt động hệ thống sinh sản ã Bào thai: Định hình giới tính ã Từ sinh dậy thì: Không hoạt động ã Dậy thì: Phân biệt hai giới ã Thời kỳ sinh sản: Khác biệt hai giới Nam: Không có chu kỳ Nữ: Có chu kỳ ã Hậu sinh sản: Nam: Tiếp tục hoạt động nhng Thời kỳ bào thai Tuần thứ Thai gái Thai trai Buồng trứng Tinh hoàn ( TB HCG leydig) Testoster on Mầm SD trung tính Cơ quan SD nam Cơ quan SD nữ Thời kỳ sơ sinh trớc dậy Không hoạt động Thời kỳ dậy Nam Tinh hoàn Nữ Buồng trøng Estrogen No·n Testoster Progeste on TÇm vãcron Cã KN Hình Có KN sinh dáng sinh sản Tâm lý sản Tính tình Cấu Kiểu Kiểu nữ trúc nam chức ã Cơ chế: Trởng thành hệ Tinh Trùng Thời kỳ trởng thành sinh lý sinh sản nam Đặc điểm cấu tạo: Bàng quang Chức sản sinh tinh trùng yếu tố ảnh h ởng ã Quá trình sản sinh tinh trùng Mới sinh 12 14 năm Dậy Phân chia Phân chia giảm nhiễm giảm nhiễm lần lần 22X, 22Y 22X, 22Y Tế bào mầm Tinh nguyên bào Tinh Phân chia bào I nguyên nhiễm(44XY) Tinh tử Tinh bào II Tiền tinh trïng H×nh thĨ tinh trïng Cơ chế phóng nỗn Thụ thai ã Thụ tinh ã Trứng di chuyển vào buồng tử cung ã Phôi làm tổ buồng tử cung Màng suốt Noà n Lớp tế bào hạt Tiền nhân đực Thể trung tâm Quá trình thụ tinh Tiền nhân Tinh trùng vợt qua tế bào hạt bao quanh noÃn Tinh trùng vợt qua màng suốt Tinh trùng vợt qua vỏ tế bào noÃn Đầu tinh trùng đà xâm nhập vào bào t ơng noÃn Hình thành tiền nhân đực tiền Mang thai ã Chức rau thai Cung cấp chất dinh d ỡng Bài tiết sản phẩm chuyển hoá Bảo vệ tiết hormon HCG Bài Estrog Progester ã Nuôi d en on ỡng ã TC, vú, ÂĐ hoàng thể ã GiÃn khớp mu rụng /TC ã S/sản TB ã co bóp TC mô thai ã tiết dịch ã K/thích hoàng thể ã TB màng • ↑ tun vó HCS Gièng t/dơng GH ↓tiªu thơ glucose mẹ dành cho thai thoái hoá mô Mang thai ( tiếp ) ã Thay đổi bà mẹ Bài tiết hormon: Các tuyến nở to, tiết hormon ( yên, cortisol, T3 T4, PTH, relaxin ) ↑ Ch/ h mĐ → Chn bÞ cho sổ thai cung cấp chất d/d chocơ thai Phátỡng triển quan sinh dục tuần hoàn hô hấp Sổ thai Nhờ co TC + động tác rặn mẹ đẩy thai khỏi tử cung • Vai trß cđa hormon • Vai trß cđa u tố học Tỷ lệ estrogen progesteron Oxytocin Căng TC Căng CTC Bài tiết - xuất sữa ã Sự phát triển tuyến vú: vai trò estrogen, progesteron ã Sự tiết sữa: vai trò PRL ã Sự xuất sữa: vai trò Các biện pháp tránh thai ã Cơ sở sinh lý học BPTT ã Các Bao cao tạm su, màng thời ngăn Thuốc tránh thai DCTC Tính vòng kinh BPTT Xuấtvĩnh tinh ÂĐ ã Các viƠn Th¾t èng dÉn tinh  Th¾t èng dÉn trøng BPTT đại BPTT truyền thố Thời kỳ sau sinh sản MÃn kinh phụ ã Địnhnữ nghĩa ã Biểu Hình thể Tâm lý Cơ quan SD Chức sinh sản ã Nguy bệnh lý: LoÃng xơng, tim mạch, rối loạn trí nhớ ã Nguyên nhân: Suy kiƯt bng trøng Ti 40 Ti 70 Ti 80 TÌNH HUỐNG • Th, 17 tuổi, chưa có kinh nguyệt, mẹ có kinh nguyệt lúc 13 tuổi, em gái 12 tuổi vừa có kinh nguyệt • Khám: khỏe mạnh, ngực phận sinh dục phát triển bình thường Âm đạo ngắn, bịt, khơng sờ thấy cổ tử cung • Siêu âm: khơng có tử cung buồng trứng TÌNH HUỐNG • XN: cortisol T3-T4, Prolactin bình thường, Testosteron cao • XN di truyền có kiểu NST 44XY • Phẫu thuật thăm dị ổ bụng: có hai tinh hồn • Th phẫu thuật cắt tinh hồn, điều trị estrogen thay • Chẩn đốn: Hội chứng nữ giới có tinh hồn CÂU HỎI • Tại Th có kiểu gen XY lại khơng có kiểu hình nam? • Tại Th khơng có kinh nguyệt? Cơ chế kinh nguyệt gì? • Tại tinh hoàn lại nằm ổ bụng? Tại testosteron cao? • Tại hình thể ngồi (ngực, âm hộ) phát triển bình thường? Điều trị estrogen để làm gì? • Tại có đường sinh dục ngồi nữ, lại khơng có buồng trứng, tử cung, vòi trứng, âm đạo bịt? ... Rối loạn hoạt động chức sinh sản ã Suy giảm chức sinh dục sinh sản Suy giảm bẩm sinh Suy giảm trớc tuổi dậy suy giảm sau tuổi dậy ã U tinh hoàn cờng sinh dục Sinh lý sinh sn n Đặc điểm cấu... KN sinh dáng sinh sản Tâm lý sản Tính tình Cấu Kiểu Kiểu nữ trúc nam chức ã Cơ chế: Trởng thành hệ Tinh Trùng Thời kỳ trởng thành sinh lý sinh sản nam Đặc điểm cấu tạo: Bàng quang Chức sản sinh. .. thống sinh sản ã Bào thai: Định hình giới tính ã Từ sinh dậy thì: Không hoạt động ã Dậy thì: Phân biệt hai giới ã Thời kỳ sinh sản: Khác biệt hai giới Nam: Không có chu kỳ Nữ: Có chu kỳ ã Hậu sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH LÝ SINH DỤC VÀ SINH SẢN, SINH LÝ SINH DỤC VÀ SINH SẢN

Hình ảnh liên quan

• Bào thai: Định hình giới tính - SINH LÝ SINH DỤC VÀ SINH SẢN

o.

thai: Định hình giới tính Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình thể tinh trùng - SINH LÝ SINH DỤC VÀ SINH SẢN

Hình th.

ể tinh trùng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hẹp khung chậu ( hình ống ) - SINH LÝ SINH DỤC VÀ SINH SẢN

p.

khung chậu ( hình ống ) Xem tại trang 14 của tài liệu.
5. Hình thành tiền nhân đực và tiền nhân cái - SINH LÝ SINH DỤC VÀ SINH SẢN

5..

Hình thành tiền nhân đực và tiền nhân cái Xem tại trang 35 của tài liệu.
 Hình thể - SINH LÝ SINH DỤC VÀ SINH SẢN

Hình th.

Xem tại trang 41 của tài liệu.