0

NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

64 63 0
  • NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MARKETING BÀI TẬP NHÓM HỌC PHẦN NGHIÊN CỨU MARKETING BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỦ ĐỀ: NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM Nhóm số: B2 Lớp: Marketing CLC 60B Các Thành Viên Bùi Thị Phương Anh Bùi Minh Châu Đỗ Thị Mỹ Duyên Vũ Thu Huyền Nguyễn Phương Mai Nguyễn Thị Thu Thảo Lưu Thị Mỹ Bình Nguyễn Hồ Hồng Long Trần Hà My 10 Nguyễn Tuyết Nhi 11 Nguyễn Phương Thảo Mã Sinh Viên 11180072 11180698 11181172 11182377 11183227 11184601 11170580 11172879 11173194 11173552 11154037 Giảng viên: PGS.TS Phạm Thị Huyền Hà nội, tháng năm 2020 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA CÁC THÀNH VIÊN Nhóm số: B2 Stt Họ tên Mã sinh viên Nội dung giao Mức độ hoàn thành (%) Mức độ tham gia chung 100% 97% 100% 96% 100% 96% 100% 96% 100% 97% Bùi Thị Phương Anh 11180072 Coding SPSS, chạy SPSS, viết báo cáo, thuyết trình Bùi Minh Châu 11180698 Viết báo cáo, thuyết trình Coding SPSS, chạy SPSS, viết báo cáo Viết báo cáo, thuyết trình, chỉnh sửa định dạng Viết báo cáo, làm slide, chỉnh sửa định dạng, làm link bảng hỏi Đỗ Thị Mỹ Duyên 11181172 Vũ Thu Huyền 11182377 Nguyễn Phương Mai 11183227 Nguyễn Thị Thu Thảo 11184601 (Nhóm trưởng) Coding SPSS, chạy SPSS, viết báo cáo, thuyết trình, tổng hợp 100% 97% Lưu Thị Mỹ Bình 11170580 Viết báo cáo 70% 60% Nguyễn Hồ Hoàng Long 11172879 Viết báo cáo 70% 60% Trần Hà My 11173194 Viết báo cáo, trả lời câu hỏi 70% 65% 10 Nguyễn Tuyết Nhi 11173552 Viết báo cáo, trả lời câu hỏi 70% 65% 11 Nguyễn Phương Thảo 11154037 Viết báo cáo, trả lời câu hỏi 80% 70% MỤC LỤC I BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP CẦN GIẢI QUYẾT .4 1.1 BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG 1.2 CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP CẦN GIẢI QUYẾT .5 II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 2.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ .6 III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7 3.2 KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 3.3 Nội dung nghiên cứu IV PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 4.1.THIẾT KẾ CÔNG CỤ THU THẬP THÔNG TIN 4.2 CÁCH THU NHẬP V KẾT QUẢ BÁO CÁO 10 5.1 ĐÁNH GIÁ NHỮNG NGUYÊN NHÂN, YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 10 5.2 KHẢO SÁT, ĐO LƯỜNG THỰC TRẠNG TIÊU DÙNG VÀ MỨC ĐỘ QUAN TÂM, HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM .18 5.2.1 Thực trạng tiêu dùng nhóm người sử dụng sản phẩm “nước rửa tay khô” 18 5.2.2 Thực trạng tiêu dùng nhóm người khơng sử dụng sản phẩm “nước rửa tay khô” 20 5.2.3 Đánh giá chung 22 5.3 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH ĐỂ TÌM RA LỢI THẾ VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM DR SAFE VÀ ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG 27 5.3.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh 28 5.3.2 Lợi nhược điểm sản phẩm Dr Safe 29 5.4 DỰ ĐOÁN NHỮNG NHU CẦU TRONG TƯƠNG LAI VỀ NHU CẦU DỤNG SẢN PHẨM 30 VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .32 6.1 NHỮNG KHÓ KHĂN NHÓM GẶP PHẢI: 32 6.2 NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO ĐỀ TÀI 32 6.3 ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP 33 6.4 KẾT LUẬN 34 VII PHỤ LỤC 34 7.1 BẢNG HỎI 34 7.2 KẾT QUẢ SPSS 44 Danh mục bảng biểu Bảng 1: Phân tích hồi quy yếu tố nhân học việc có sử dụng nước rửa tay khô người tiêu dùng Biểu đồ 2: Tỉ lệ giới tính Biểu đồ 3: Thống kê khu vực sinh sống Biểu đồ 4: Tỉ lê ̣ độ tuổi Biểu đồ 5: Biểu đồ thống kê mô tả tình trạng hôn nhân Biểu đồ 6: Thu nhập cá nhân người tiêu dùng (đv: VND) Biểu đồ 7: Mối quan ̣ giữa thu nhập nhập cá nhân với tình trạng hôn nhân Biểu đồ 8: Mối quan ̣ giữa độ tuổi với thu nhập cá nhân Biểu đồ 9: Mối quan ̣ giữa khu vực sinh sống với thu nhập cá nhân Biểu đồ 10: Mức độ sử dụng các sản phẩm sát khuẩn của người tiêu dùng Biểu đồ 11: Tần suất sử dụng nước rửa tay khô trước dịch Covid- 19 Biểu đồ 12: Ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định mua của khách hàng Biểu đồ 13: Các vấn đề khách hàng gặp phải sử dụng nước rửa tay khô Biểu đồ 14: Các nguyên nhân khiến khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm Biểu đồ 15: Địa điểm mua sắm “nước rửa tay khô” người tiêu dùng Biểu đồ 16: Thống kê sản phẩm thay người tiêu dùng lựa chọn Biểu đồ 17: Tần suất mua sắm mặt hàng FMCG người tiêu dùng Biểu đồ 18: Lựa chọn khách hàng thiết kế nắp chai Biểu đồ 19: Thống kê lựa chọn khách hàng mùi hương Biểu đồ 20: Thống kê lựa chọn khách hàng kích cỡ sản phẩm Biểu đồ 21: Mức giá khách hàng sẵn sàng chi trả cho sản phẩm nước rửa tay khô dung tích 100ml Biểu đồ 22: Mức đợ quan tâm của khách hàng đến số yếu tố lựa chọn sản phẩm “nước rửa tay khô” Biểu đồ 23: Mức độ quan tâm khách hàng tới chương trình ưu đãi (Nhóm sử dụng”Nước rửa tay khơ”) Biểu đồ 24: Mức độ quan tâm khách hàng tới chương trình ưu đãi (Nhóm khơng dùng “Nước rửa tay khô”) Biểu đồ 25: Các thương hiệu “nước rửa tay khô” người tiêu dùng sử dụng Bảng 26: So sánh yếu tố cạnh tranh thương hiệu “nước rửa tay khô” Biểu đồ 27: Nhu cầu sử dụng “nước rửa tay khô” người tiêu dùng hết dịch I BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP CẦN GIẢI QUYẾT 1.1 Bối cảnh thị trường Hiện nay, quốc gia có kinh tế Châu Á tăng trưởng gấp lần so với nước phát triển, Việt Nam trở thành môi trường kinh doanh hấp dẫn nhờ vào tình hình trị ổn định với bùng nổ tầng lớp trung lưu Có thể thấy, kinh tế Việt Nam phát triển khơng ngừng, ngày có nhiều cơng nghệ ứng dụng nên thay đổi người tiêu dùng ngày nhanh hơn, mang đến thách thức hội dễ dàng thấy điều qua thị trường ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) Theo báo cáo WorldPanel Division tình hình thị trường FMCG (10/2019) Số liệu thu thập thành phố (Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ) vùng nơng thơn Việt Nam cho thấy kinh tế Việt Nam có dấu hiệu tích cực thơng qua số: Chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm so với thời điểm kỳ năm trước từ 3,52% xuống 2,57% đồng thời GDP tăng lên 6.71% đánh dấu sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung Đặc biệt hơn, riêng ngành hàng tiêu dùng doanh thu bán lẻ tăng lên 11,5% đánh dấu sự gia tăng nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng năm 2019, dấu hiệu tích cực doanh nghiệp Cũng theo báo cáo WorldPanel Division cho thấy tăng trưởng tốt ngành hàng chăm sóc cá nhân số liệu ghi nhận Thành thị Nông thôn 16,9% 14,7% (Mức tăng trưởng giá trị) Ở ngành hàng chăm sóc cá nhân, doanh nghiệp đa quốc gia có lợi xét tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp nội địa lại có mức tăng tốt Điều cho thấy, ngành hàng FMCG có khả phát triển tăng trưởng mạnh Việt Nam tương lai Bên cạnh đó, theo NCIF, GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 4.688 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao với bùng phát dịch bệnh COVID - 19, ý thức chăm sóc sức khỏe vệ sinh cá nhân người tiêu dùng tăng cao Đặc biệt, mặt hàng “nước rửa tay khơ” dự đốn mặt hàng có sức tiêu thụ tốt khả cạnh tranh cao tương lai.  “Rửa tay” phần quan trọng vệ sinh cá nhân, mối liên hệ rửa tay sức khỏe lần phát vào kỉ 19 Tuy nhiên, thực hành liên quan đến vệ sinh tay chưa áp dụng rộng rãi Theo báo cáo điều tra vệ sinh môi trường nông thôn năm 2006 y tế phối hợp với UNICEF thực cho thấy có: 12% người dân RTVXP (Rửa tay với xà phòng) trước ăn, 12,2% người dân RTVXP sau tiểu tiện, 15.6% người dân RTVXP sau đại tiện Tỉ lệ RTVXP nhóm bà mẹ người chăm sóc trẻ đạt 5% có tới 60% bà mẹ cho khơng cần thiết phải RTVXP, 4,6% học sinh RTVXP sau tiểu 11,5% học sinh RTVXP sau đại tiện Con số người dân RTVXP trước ăn sau vệ sinh tăng đến 54% 63,8% sau q trình nỗ lực truyền thơng rửa tay với xà phòng Việt Nam.  Ngày 31/1/2020, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế tồn cầu với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng virus corona gây “Rửa tay” xem cách thức quan trọng để làm gián đoạn đường lây lan COVID-19 mầm bệnh độc hại khác Nó tạo tác động lớn việc kìm hãm ổ dịch Theo khuyến nghị từ WHO, sử dụng dung dịch rửa tay khô trường hợp gấp rút hay thiếu nước xà phòng diệt khuẩn để vệ sinh tay Vì nhu cầu an tồn bảo vệ sức khỏe, “nước rửa tay khô” trở thành mặt hàng nhiều người quan tâm, tìm mua sử dụng Đầu tháng 2/2020, cung (sản phẩm nước rửa tay khơ) cầu (sản phẩm nước rửa tay khơ), khối lượng hàng hóa cung ứng thị trường khơng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng khiến giá tăng cao, kích thích nhiều nhãn hàng, nhà cung cấp đẩy mạnh sản xuất “nước rửa tay khô” Hiểu điều đó, Cơng ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Đông Nam Á (ASEAN PHARMA) cho đời sản phẩm nước rửa tay khô dạng gel có tên Dr Safe triển khai tháng kênh nhà thuốc Tuy nhiên, bên cạnh mặt có lợi bối cảnh thị trường, doanh nghiệp vấp phải nhiều vấn đề để sản phẩm mắt sản phẩm thành cơng Vì vậy, nhóm nghiên cứu B2 định nghiên cứu Nhu cầu sử dụng nước/gel rửa tay khô người tiêu dùng Việt Nam từ đề xuất Kế hoạch marketing cho sản phẩm Gel rửa tay khô Dr Safe cho Cơng ty giúp Cơng ty phát triển tốt mặt hàng 1.2 Các vấn đề doanh nghiệp cần giải 1.2.1 Giới thiệu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Đông Nam Á (Asean Pharma) thành lập từ năm 2008 Hiện Asean Pharma hoạt động 12 năm đối tác nhà máy có uy tín bậc Việt Nam như: Dược Phẩm TW I, Dược Phẩm TW II, Dược Phẩm TW Mediplantex, Viện Pasteur Đà Lạt… Công ty phân phối trực tiếp sản phẩm tới nhà thuốc tồn quốc mà khơng thơng qua đại lý Các sản phẩm công ty đặt sản xuất độc quyền nhà máy dược phẩm hóa dược lớn hàng đầu Việt Nam Vì cơng ty sở hữu tất thương hiệu có tự lập giá, kênh phân phối hoạt động Marketing mà không bị ảnh hưởng nhà máy sản xuất Đây bước tiến bật doanh nghiệp hiểu đặc thù ngành muốn sản phẩm tốt phải chọn nhà máy sản xuất uy tín Hiện doanh nghiệp có 20.000 khách hàng nhà thuốc toàn quốc giao dịch thường xuyên sản phẩm dược phẩm: Kháng sinh, thuốc tránh thai, men vi sinh… Gel rửa tay Dr Safe triển khai tháng thị trường nhà thuốc Định hướng chiến lược công ty năm tới phát triển thương hiệu Dr Safe với sản phẩm : Nước rửa tay khô, nước súc miệng, xịt thơm miệng, nha khoa, xịt khử mùi Và tất sản phẩm mang thương hiệu Dr Safe triển khai sàn thương mại điện tử hệ thống siêu thị khắp nước.  1.2.2 Các vấn đề doanh nghiệp cần giải Thứ nhất, thương hiệu nước rửa tay khô Dr Safe sản phẩm có mặt thị trường, gặp bất lợi việc tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng độ nhận diện với công chúng Thứ hai, bối cảnh dịch bệnh, nhiều nhãn hàng cho sản phẩm nước rửa tay khô khiến thị trường nước rửa tay khô nước rửa tay trở nên đa dạng Công ty phải cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn có tên tuổi, uy tín thị trường có lịng tin người tiêu dùng Thứ ba, Do bối cảnh làm cho doanh nghiệp đẩy nhanh kế hoạch mắt sản phẩm Từ đó, hoạt động Marketing gặp nhiều khó khăn trở ngại Thứ tư, thị trường có nhiều nhãn hiệu nước rửa tay khô, đa dạng mẫu mã, mùi hương, công dụng Vì Cơng ty cần phải tìm USP cho sản phẩm Dr Safe để tạo lợi cạnh tranh gây ấn tượng cho người tiêu dùng Thứ năm, Gel rửa tay khô Dr.Safe với nguồn nguyên liệu nhập từ Pháp Trong tình hình dịch Covid-19 nước Pháp Châu Âu trở thành vùng tâm dịch, quốc gia phải đóng cửa biên giới, hạn chế nhập cảnh Quy định kiểm sốt dịch bệnh chưa tác động trực diện tới q trình nhập hàng hóa EU Việt Nam nhiên, xét số khía cạnh kinh tế, biện pháp phịng kiểm soát dịch ảnh hưởng tốc độ luân chuyển hàng hóa Vì gây gián đoạn làm chậm trễ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp cần đáp ứng lượng cầu lớn sản phẩm Thứ sáu, hoạt động phân phối sản phẩm doanh nghiệp cịn hạn chế Cơng ty dừng lại cách phân phối sản phẩm đến nhà thuốc bán lẻ, siêu thị (B2B) dược phẩm trước mà chưa triển khai hoạt động trao đổi trực tiếp với khách hàng cá nhân (B2C) Thứ bảy, doanh nghiệp gặp phải vấn đề liên quan đến kênh phân phối sàn thương mại điện tử xuất số tài khoản cá nhân bán phá giá sản phẩm, gây ảnh hưởng đến hoạt kinh doanh cơng ty hình ảnh sản phẩm Dr Safe mắt người tiêu dùng Cuối cùng, nói dịch COVID-19 cú hch tạo hội cho thị trường nước rửa tay khô phát triển đồng thời đặt thách thức cho doanh nghiệp sau hết dịch nhu cầu người tiêu dùng giảm khơng cịn thiết cịn thị trường nước rửa tay lại vơ đa dạng phong phú Vì vậy, nhóm B2 lựa chọn “Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước rửa tay khô Dr Safe người tiêu dùng” để xây dựng chiến lược marketing hiệu nhưphát triển sản phẩm phù hợp với mong muốn người tiêu dùng từ giúp doanh nghiệp đạt vị cạnh tranh thị trường.  II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát Xây dựng chiến lược Marketing hiệu nhằm phát triển sản phẩm phù hợp với mong muốn người tiêu dùng để giúp doanh nghiệp đạt vị cạnh tranh thị trường Từ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thị trường nước rửa tay nay, làm sở đưa kế hoạch marketing phù hợp cho sản phẩm Gel rửa tay khô Dr Safe 2.2 - Mục tiêu cụ thể Đánh giá nguyên nhân, yếu tố tác động đến nhu cầu sử dụng nước rửa tay người tiêu dùng - Khảo sát, đo lường thực trạng tiêu dùng mức độ quan tâm, hài lòng khách hàng sản phẩm - Phân tích đối thủ cạnh tranh để tìm lợi nhược điểm sản phẩm Dr Safe định vị sản phẩm thị trường - Dự đoán thay đổi tương lai nhu cầu sử dụng sản phẩm III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước rửa tay khô người tiêu dùng Việt Nam 3.2 Khách thể nghiên cứu - Nhóm chọn nhóm người tiêu dùng Việt Nam có độ tuổi 18 - Lý lựa chọn độ tuổi mẫu nghiên cứu:  + Nhóm đối tượng 1: Lứa tuổi niên (18 - 24 tuổi): độ tuổi có lực độc lập mua hàng tiêu dùng sản phẩm Họ tiếp cận thơng tin tìm tịi mẫu sản phẩm hot phải phù hợp với môi trường làm việc học tập họ Trong tiêu dùng nhóm đối tượng dễ dàng xúc động, dễ thay đổi đưa định mua sắm + Nhóm đối tượng 2: Lứa tuổi trung niên (25 - 55 tuổi): độ tuổi phần lớn họ lập gia đình, phần lớn chi tiêu họ dành cho gia đình Đối tượng hướng đến sản phẩm phù hợp với kinh tế gia đình đảm bảo sức khỏe Họ thường suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng đưa định mua sắm + Nhóm đối tượng 3: Người cao tuổi (trên 55 tuổi): Độ tuổi mối quan tâm chủ yếu họ sức khỏe Họ chi trả mạnh tay vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe.  3.3 Nội dung nghiên cứu - Phạm vi nội dung: + Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước rửa tay người tiêu dùng Việt Nam + Phân tích tác nhân ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước rửa tay + Khảo sát cảm nhận người tiêu dùng sử dụng nước rửa tay + Xu hướng chọn mua nước rửa tay người tiêu dùng - Phạm vi không gian: Khảo sát online MXH - Phạm vi thời gian: 24/3 - 31/5 PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 4.1 Thiết kế công cụ thu thập thông tin Thiết kế bảng hỏi Nhóm thực nghiên cứu với bảng hỏi (phiếu điều tra chuyên sâu), mẫu ngẫu nhiên có dung lượng N = 400 với nội dung phiếu cụ thể sau: Phần mở đầu: Tóm lược nghiên cứu, nêu ý nghĩa mục đích cam kết an tồn thơng tin cá nhân Phần 1: Phần nội dung: Các câu hỏi theo mức thang đo nhu cầu sử dụng nước rửa tay người dân câu hỏi nhân học Phần 2: Lời kết: Lời cảm ơn nhận xét từ đáp viên (Bảng hỏi đính kèm PHỤ LỤC 1) Để có bảng hỏi hồn chỉnh, nhóm thực bước: Xác định thơng tin cần thu thập ý nghĩa sử dụng Soạn thảo mẫu câu hỏi đánh giá câu hỏi Lên sườn cấu trúc cho bảng hỏi Lên ý tưởng thiết kế hình thức cho bảng hỏi Thử nghiệm bảng hỏi hoàn thiện lần cuối A Định dạng bảng hỏi Định lượng: Phiếu điều tra (Google Form) B Cấu trúc: Phần Phần mở đầu Nội Dung Số câu hỏi Giới thiệu đề tài nhóm nghiên cứu Lời tự giới thiệu nhóm nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu mong muốn đạt Phần Câu hỏi nhân học nội-dung Câu hỏi dành cho người sử dụng nước/gel rửa tay khô 2.1 Khảo sát Hành vi sử dụng người tiêu dùng 2.2 Khảo sát Hành vi mua người tiêu dùng 2.3 Quan niệm/ Mối quan tâm Khách hàng tới yếu tố Marketing-mix Câu hỏi dành cho người không sử dụng sản phẩm nước/gel rửa tay khô Khảo sát mức độ nhận diện thương hiệu nước rửa tay khô Dr Safe 10 Lời cảm Lời cảm ơn cam kết bảo mật thông tin cá nhân ơn đối tượng vấn Đồng thời cam kết thơng tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu Tổng 4.2 39 Cách thu nhập Mô tả đối tượng khảo sát:  Đối tượng người tiêu dùng Việt Nam, sử dụng, có nhu cầu sử dụng sản phẩm nước rửa tay Dr Safe  Đặc điểm nhân học:  Nơi sống: Các tỉnh, thành phố Việt Nam  Thu nhập cá nhân bình quân tháng: Trên 1.500.000 VN đồng  Tuổi: Trên 18 tuổi  Để có câu trả lời khách quan nhất, nhóm tiến hành khảo sát ngẫu nhiên cá thể Hình thức khảo sát nhóm online không giới hạn phạm vi vấn Mẫu nghiên cứu   Quy mơ: Tổng thể mục tiêu tồn người tiêu dùng Việt Nam đáp ứng đặc điểm nhân học theo mô tả mẫu nghiên cứu  Phương pháp lấy mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên  Kích thước mẫu xác định 400 phần tử Cách thức xử lý phân tích thơng tin: Để xử lý số liệu thu thập qua khảo sát, nhóm lựa chọn phần mềm SPSS để xử lý liệu, phân tích biến với phần mềm EXCEL để vẽ thêm biểu đồ 10 Sử dụng thường xuyên 147 35.9 35.9 99.0 Khác 1.0 1.0 100.0 Total 410 100.0 100.0 Q15.1 Đang dùng nước rửa tay khô thương hiệu Lifebuoy Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 292 71.2 71.2 71.2 118 28.8 28.8 100.0 Total 410 100.0 100.0 Q15.2 Đang dùng NRT khô thương hiệu Green Cross Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 268 65.4 65.4 65.4 141 34.4 34.4 99.8 2 100 Total 410 100.0 100.0 Q15.3 Đang dùng NRT khô thương hiệu On1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 359 87.6 87.6 87.6 51 12.4 12.4 100.0 Total 410 100.0 100.0 50 Q15.4 Đang dùng NRT khô thương hiệu Dr.Clean Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 381 92.9 92.9 92.9 29 7.1 7.1 100.0 Total 410 100.0 100.0 Q15.5 Đang dùng NRT khô thương hiệu Bath & Body Works Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 355 86.6 86.6 86.6 55 13.4 13.4 100.0 Total 410 100.0 100.0 Q15.6 Đang dùng NRT khô thương hiệu The Body Shop Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 386 94.1 94.1 94.1 24 5.9 5.9 100.0 Total 410 100.0 100.0 Q15.7 Đang dùng NRT khô thương hiệu khác Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 384 84.9 84.9 84.9 62 15.1 15.1 100.0 Total 410 100.0 100.0 51 Q16.2 Lời giới thiệu người tiếng Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 110 26.8 31.4 31.4 84 20.5 24.0 55.4 97 23.7 27.7 83.1 46 11.2 13.1 96.3 16 3.2 3.7 100.0 Total 350 85.4 100.0 Missing System 60 14.6 Total 410 100.0 Q16.3 Lời tư vấn bạn bè, người thân Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 38 9.3 10.9 10.9 41 10.0 11.7 22.6 86 21.0 24.6 47.1 130 31.7 37.1 84.3 55 13.4 15.7 100.0 Total 350 85.4 100.0 Missing System 60 14.6 Total 410 100.0 Q16.4 Lời tư vấn từ người bán, chuyên gia Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 47 11.5 13.4 13.4 66 16.1 18.9 32.3 52 113 27.6 32.3 64.6 91 22.2 26.0 90.6 33 8.0 9.4 100.0 Total 350 85.4 100.0 Missing System 60 14.6 Total 410 100.0 Q16.5 Theo xu hướng Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 93 22.7 26.6 26.6 87 21.2 24.9 51.4 94 22.9 26.9 78.9 53 12.9 15.1 93.4 23 5.6 6.6 100.0 Total 350 85.4 100.0 Missing System 60 14.6 Total 410 100.0 Q16.6 Địa điểm mua thuận tiện Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 32 7.8 9.1 9.1 24 5.9 6.9 16.0 81 19.8 23.1 39.1 132 32.2 37.7 76.9 81 19.8 23.1 100.0 53 Total 350 85.4 Missing System 60 14.6 Total 410 100.0 100.0 Q16.7 Nguồn gốc kiểm định giấy tờ Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 27 6.6 7.7 7.7 26 6.3 7.4 15.1 60 14.6 17.1 32.3 109 26.6 31.1 63.4 128 31.2 36.6 100.0 Total 350 85.4 100.0 Missing System 60 14.6 Total 410 100.0 Q16.8 Được quảng cáo rộng rãi Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 43 10.5 12.3 12.3 67 16.3 19.1 31.4 97 23.7 27.7 59.1 101 24.6 28.9 88.0 42 10.2 12.0 100.0 Total 350 85.4 100.0 Missing System 60 14.6 Total 410 100.0 54 Q16.9 Bối cảnh xã hội (VD: Đại dịch Covid-19) Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 22 5.4 6.3 6.3 25 6.1 7.1 13.4 64 15.6 18.3 31.7 126 30.7 36.0 67.7 113 27.6 32.3 100.0 Total 350 85.4 100.0 Missing System 60 14.6 Total 410 100.0 Q18 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Giới tính 410 1.72 453 18.1 Mức độ ảnh hưởng 350 3.76 1.203 18.2 Mức độ ảnh hưởng tính sát khuẩn 350 4.27 1.012 18.3 Mức độ ảnh hưởng khả dưỡng da 350 3.87 1.111 18.4 Mức độ ảnh hưởng giá thành 350 3.63 1.119 18.5 Mức độ ảnh hưởng thương hiệu 350 3.44 1.128 Valid N (listwise) 350 Q19 Mùi hương nước rửa tay khô 55 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 60 14.6 14.6 14.6 87 21.2 21.2 35.9 115 28.0 28.0 63.9 134 32.7 32.7 96.6 14 3.4 3.4 100.0 Total 410 100.0 100.0 Q20 Kích cỡ Kích cỡ nhỏ gọn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 114 27.8 27.8 27.8 Nhỏ gọn 296 72.2 72.2 100.0 Total 410 100.0 100.0 Valid Kích cỡ trung bình Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 315 76.8 76.8 76.8 Trung bình 95 23.2 23.2 100.0 Total 100.0 100.0 Valid 410 Kích cỡ lớn Frequency Percent 56 Valid Percent Cumulative Percent Valid 386 94.1 94.1 94.1 Lớn 24 5.9 5.9 100.0 Total 410 100.0 100.0 Q21 Chi trả cho nước rửa tay khơ dung tích 100ml Frequen Percent cy Valid Percen t Cumul ative Percen t 60 14.6 14.6 14.6 Nhỏ 50.000VNĐ 134 32.7 32.7 47.3 Từ 50.000VNĐ 100.000VNĐ 196 47.8 47.8 95.1 Lớn 100.000VNĐ 20 4.9 4.9 100.0 Total 410 100.0 100.0 Valid Q22 Biết đến NRT khô quảng cáo TV Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 306 74.6 74.6 74.6 Quảng cáo TV 104 25.4 25.4 100.0 Total 410 100.0 100.0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 190 46.3 46.3 46.3 Valid Biết đến NRT khô qua mạng xã hội Valid 57 Mạng xã hội 220 53.7 53.7 100.0 Total 410 100.0 100.0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 168 41.0 41.0 41.0 Bạn bè, người thân 242 59.0 59.0 100.0 Total 410 100.0 100.0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 386 89.8 89.8 89.8 Báo, tạp chí 42 10.2 10.2 100.0 Total 410 100.0 100.0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 355 86.6 86.6 86.6 Các tin 55 13.4 13.4 100.0 Total 100.0 100.0 Biết NRT qua bạn bè, người thân Valid Biết đến NRT khô qua báo, tạp chí Valid Valid 410 Biết NRT khơ qua phương tiện khác Valid Khác Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 404 98.5 98.5 98.5 1.5 1.5 100.0 58 Total 410 100.0 100.0 Q23 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviati on 23.1 Mức độ thu hút bốc thăm trúng thưởng 350 2.57 1.284 23.2 Mức độ thu hút giảm giá theo phần trăm 350 3.31 1.193 23.3 Mức độ thu hút quà tặng miễn phí 350 3.58 1.234 23.4 Mức độ thu hút tặng phiếu mua hàng 350 3.10 1.249 23.5 Mức độ thu hút mua tặng 350 3.74 1.239 Valid N (listwise) 350 Q24 Thường mua NRT khô qua mạng xã hội Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 334 81.5 81.5 81.5 Mạng xã hội 76 18.5 18.5 100.0 Total 410 100.0 100.0 Thường mua NRT khô qua kênh thương mại điện tử Frequency Valid 330 Percent 80.5 59 Valid Percent 80.5 Cumulative Percent 80.5 Kênh thương mại 80 điện tử 19.5 19.5 Total 100.0 100.0 410 100.0 Thường mua NRT khô qua nhà thuốc Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 180 43.9 43.9 43.9 Nhà thuốc 230 56.1 56.1 100.0 Total 410 100.0 100.0 Thường mua NRT khô qua siêu thị Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 168 41.0 41.0 41.0 Siêu thị 242 59.0 59.0 100.0 Total 410 100.0 100.0 Thường mua NRT khô qua địa điểm khác Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 408 99.5 99.5 99.5 0.5 0.5 100.0 Total 410 100.0 100.0 Q27 Sử dụng nước rửa tay thường để sát khuẩn thay NRT khô Frequency 60 Percent Valid Percent Cumulativ e Percent Valid 383 93.4 93.4 93.4 27 6.6 6.6 100.0 Total 410 100.0 100.0 Sử dụng xà phòng để sát khuẩn thay NRT khô Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 406 89.0 89.0 89.0 45 11.0 11.0 100 Total 410 100.0 100.0 Sử dụng khăn ướt sát khuẩn để sát khuẩn thay NRT khô Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 406 99.0 99.0 99.0 1.0 1.0 100.0 Total 410 100.0 100.0 Sử dụng sản phẩm khác để sát khuẩn thay NRT khô Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulativ e Percent 407 99.3 99.3 99.3 Khác 0.7 0.7 100.0 Total 410 100.0 100.0 61 Q28 N Mức độ tin tưởng 61 khả sát khuẩn nước rửa tay khô Valid N (listwise) Minimu m Maximu m Mean 3.13 Std Deviation 0.974 61 Q32 Mức giá hợp lý cho sản phẩm nước rửa tay khô 100ml ( không sử dụng NRT khô) Frequency Val id Percent Valid Percent Cumulative Percent 349 85.1 85.1 85.1 Nhỏ 50.000 VNĐ 35 8.5 8.5 93.7 Từ 50.000 VNĐ 100.000 VNĐ 25 6.1 6.1 99.8 Lớn 100.000 VNĐ 0.2 0.2 100.0 Total 410 100.0 100.0 Q33 Descriptive Statistics N Minimu Maxim m um Mean Std Deviatio n 33.1 Bốc thăm trúng thưởng 61 2.70 1.333 33.2 Giảm giá theo phần trăm 61 2.84 1.267 33.3 Quà tặng miễn phí 61 3.75 1.206 62 33.4 Tặng phiếu mua hàng 61 2.79 1.199 33.5 Mua tặng 61 3.80 1.152 Valid N (Listwise) 61 Q34 Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Mean Std Deviatio n 34.1 Tần suất mua sắm MXH (Instagram, Facebook, ) 61 1.75 0.869 34.2 Tần suất mua sắm kênh thương mại điện tử (Shopee, Lazada…) 61 2.23 1.160 34.3 Tần suất mua sắm nhà thuốc 61 2.30 1.022 34.4 Tần suất mua sắm siêu thị (vinmart, BigC) 61 3.00 1.252 34.5 Tần suất mua sắm cửa hàng tạp hóa 61 3.02 1.204 Valid N (listwise) 61 Q38 Quý vị sử dụng sản phẩm nước rửa tay khô DR.Safe chưa? Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulati ve Percent Có 102 24.9 24.9 24.9 Khơng 308 75.1 75.1 100.0 63 Total 410 100.0 100.0 Q39 Sẵn sàng sử dụng thử sản phẩm nước rửa tay khô Dr Safe Frequen cy Percent 291 71.0 71.0 71.0 Khơng, tơi khơng có nhu cầu 119 29.0 29.0 100.0 Total 410 100.0 100.0 Valid Có, tơi sẵn sàng 64 Valid Percent Cumulativ e Percent ... rửa tay khô nhiều khu vực nông thôn 5.1.2 Nguyên nhân, yếu tố tác động đến nhu cầu sử dụng nước rửa tay khô người tiêu dùng Để tìm hiểu sâu nữa về nhu cầu sử dụng nước rửa tay khô của. .. sử dụng các sản phẩm sát khuẩn của người tiêu dùng Biểu đồ 11: Tần suất sử dụng nước rửa tay khô trước dịch Covid- 19 Biểu đồ 12: Ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định mua của. .. phẩm nước rửa tay khô của người dân Viê ̣t Nam Dưới là mô ̣t số dữ liê ̣u nhóm thu thâ ̣p được 350/410 người dùng nước rửa tay khô Biểu đồ 11: Tần suất sử dụng nước rửa tay khô trước
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM , NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

Hình ảnh liên quan

(Bảng hỏi được đính kèm ở PHỤ LỤC 1) - NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

Bảng h.

ỏi được đính kèm ở PHỤ LỤC 1) Xem tại trang 9 của tài liệu.
Số liệu được tính toán và thể hiện dưới biểu đồ và các bảng để thuận tiện cho việc quan sát và nhận xét. - NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

li.

ệu được tính toán và thể hiện dưới biểu đồ và các bảng để thuận tiện cho việc quan sát và nhận xét Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 1: Phân tích hồi quy giữa các yếu tố nhân khẩu học và việc có sử dụng nước rửa tay khô của người tiêu dùng - NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

Bảng 1.

Phân tích hồi quy giữa các yếu tố nhân khẩu học và việc có sử dụng nước rửa tay khô của người tiêu dùng Xem tại trang 12 của tài liệu.
Dựa vào bảng kết quả phân tích hồi qui, ta thấy “Khu vực sinh sống” và “Giới tính” có ảnh hưởng đến việc sử dụng nước rửa tay khô của người tiêu dùng trong khi “Độ tuổi” và “Tình trạng hôn nhân” không có ảnh hưởng - NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

a.

vào bảng kết quả phân tích hồi qui, ta thấy “Khu vực sinh sống” và “Giới tính” có ảnh hưởng đến việc sử dụng nước rửa tay khô của người tiêu dùng trong khi “Độ tuổi” và “Tình trạng hôn nhân” không có ảnh hưởng Xem tại trang 13 của tài liệu.
Trong 410 quan sát nhóm thu về được từ dữ liệu trả lời bảng hỏi online, có 350 người đang sử dụng sản phẩm “Nước rửa tay khô” và 60 người không sử dụng sản phẩm “Nước rửa tay khô” - NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

rong.

410 quan sát nhóm thu về được từ dữ liệu trả lời bảng hỏi online, có 350 người đang sử dụng sản phẩm “Nước rửa tay khô” và 60 người không sử dụng sản phẩm “Nước rửa tay khô” Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 26: So sánh yếu tố cạnh tranh giữa các thương hiệu “nước rửa tay khô” - NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

Bảng 26.

So sánh yếu tố cạnh tranh giữa các thương hiệu “nước rửa tay khô” Xem tại trang 29 của tài liệu.
5.3.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh - NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

5.3.1..

Phân tích đối thủ cạnh tranh Xem tại trang 29 của tài liệu.
Điều này gây ảnh hưởng đến hoạt kinh doanh của công ty, cũng như hình ảnh sản phẩm trong mắt người tiêu dùng. - NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC RỬA TAY KHÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

i.

ều này gây ảnh hưởng đến hoạt kinh doanh của công ty, cũng như hình ảnh sản phẩm trong mắt người tiêu dùng Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm