0

Phân tích cơ cấu danh mục thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế huyện điện biên đông tỉnh điện biên năm 2019

64 4 0
  • Phân tích cơ cấu danh mục thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế huyện điện biên đông tỉnh điện biên năm 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:08

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VÀ THỊ MÂY PHÂN TÍCH CƠ CẤU DANH MỤC THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2020 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VÀ THỊ MÂY PHÂN TÍCH CƠ CẤU DANH MỤC THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: Tổ chức quản lý dược MÃ SỐ: CK607204 12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà Nơi thực : Trường ĐH Dược Hà Nội Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Thời gian thực hiện: Từ 28/7/2020 đến 28/11/2020 HÀ NỘI 2020 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu thực hoàn thành Luận văn này, tơi nhận giúp đỡ tận tình có hiệu q thầy cơ, nhiều cá nhân, tập thể, gia đình, đồng nghiệp bạn bè Trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến người cô PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà Giảng viên Bộ môn Quản lý Kinh tế Dược Trường Đại học Dược Hà Nội trực tiếp tận tình bảo, hướng dẫn, tạo điều kiện, động viên giúp đỡ suốt thời gian thực hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng Sau đại học, thầy, cô môn Quản lý Kinh tế dược Trường Đại học Dược Hà Nội truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi để tơi học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc Khoa Dược, Phòng hành tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông tạo điều kiện giúp đỡ cho học tập thu thập số liệu hoàn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp bạn bè đồng hành, chia sẽ, tạo động lực để phấn đấu q trình học tập Điện Biên Đơng, ngày tháng năm 20 HỌC VIÊN Và Thị Mây MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan danh mục thuốc bệnh viện………………… … …… 1.2 Xây dựng thực danh mục thuốc bệnh viện 1.2.1 Phân tích sử dụng thuốc theo nhóm điều trị 1.2.2 Phương pháp phân tích ABC 1.2.3 Phương pháp phân tích VEN 1.3 Thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện Việt Nam 1.3.1 Cơ cấu giá trị tiền thuốc sử dụng 1.3.2 Phân tích ABC, VEN số bệnh viện Việt Nam 13 1.4 Vài nét Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 14 1.4.1 Quá trình thành lập 14 1.4.2 Chức nhiệm vụ 14 1.4.3 Mơ hình tổ chức bệnh viện 14 1.4.4 Cơ cấu nhân lực bệnhviện 15 1.4.5 Chức năng, nhiệm vụ tổ chức khoa Dược 16 1.4.6 Mơ hình bệnh tật Trung tâm Y tế Huyện Điện Biên Đông 17 1.4.7 Một vài nét sử dụng thuốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông 18 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tượng nghiên cứu 20 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu .20 2.3.Phương pháp nghiên cứu 20 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 20 2.3.2 Các biến số nghiên cứu: 20 2.3.3 Nhóm biến số phân tích ABC, VEN ma trận ABC, VEN 23 2.3.4 Phương pháp thu thập xử lý số liệu…………………………… …23 2.4 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 24 2.4.1 Phương pháp phân tích 25 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông năm 2019 29 3.1.1 Kinh phí mua thuốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông năm 2019 29 3.1.2 Cơ cấu giá trị tiền thuốc theo nhóm điều trị 30 3.1.3 Cơ cấu, giá trị tiền thuốc sử dụng theo nguồn gốc xuất xứ 34 3.1.4 Cơ cấu, giá trị tiền thuốc biệt dược gốc thuốc generic 34 3.1.5 Cơ cấu, giá trị tiền thuốc đơn thành phần đa thành phần 35 3.1.6 Cơ cấu, giá trị tiền thuốc theo dạng đường dùng 36 3.1.7 Cơ cấu, giá trị tiền thuốc cần quản lý đặc biệt 36 3.1.8 Cơ cấu thuốc cần phải hội chẩn 37 3.2 Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông theo phương pháp phân tích ABC VEN 38 3.2.1 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC 38 3.2.2 Cơ cấu thuốc sử dụng hạng A theo nhóm tác dụng dược lý 38 3.2.3 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN 39 3.2.4 Phân tích ma trậnVEN/ABC 40 Chương BÀN LUẬN 43 4.1 Về cấu số lượng giá trị danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông năm 2019 theo số tiêu 43 4.1.1 Về cấu số lượng giá trị sử dụng thuốc theo nhóm tác dụng dược lý 43 4.1.2 Về cấu thuốc theo nguồn gốc xuất xứ 45 4.1.3 Về cấu thuốc theo tên biệt dược gốc, tên generic danh mục thuốc sử dụng…………………… 46 4.1.4 Về cấu thuốc đơn, đa thành phần danh mục thuốc sử dụng 47 4.1.5 Về cấu thuốc theo đường dùng danh mục thuốc sử dụng 47 4.1.6 Về cấu thuốc theo chế chuyên môn 48 4.1.7 Về cấu thuốc cần quản lý đặc biệt 48 4.2 Về phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC vàVEN 49 4.2.1 Về phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phân tích ABC 49 4.2.2 Về phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN 49 4.2.3 Về phân tích danh mục thuốc sử dụng theo ma trận ABC/VEN 50 4.3 Một số hạn chế đề tài 51 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Cơ cấu nhân lực TTYT huyện Điện Biên Đông 15 Bảng 1.2 Mô hình bệnh tật Trung tâm Y tế Điện Biên Đông năm 019 17 Bảng 2.3 Các biến số nghiên cứu 20 Bảng 2.4 Cơng thức tính số nghiên cứu 25 Bảng 2.5 Ma trận ABC/VEN 28 Bảng 3.6 Tổng giá trị tiền thuốc năm 2016 TTYT huyện ………… …… 29 Bảng 3.7 cấu nguồn tiền mua thuốc bệnh viên……………… …….30 Bảng 3.8 cấu, giá trị tiền thuốc theo nhóm tác dụng dược lý……… … 30 Bảng 3.9 năm nhóm tác dụng dược lý DMT năm 2019 bệnh viên 32 Bảng 3.10 nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn sử dụng bệnh viện 33 Bảng 3.11 cấu giá trị tiền thuốc sản xuất nước - thuốc nhập khẩu………………………………………………………………………….34 Bảng 3.12 Cơ cấu, giá trị tiền thuốc biệt dược gốc thuốc generic 35 Bảng 3.13 Cơ cấu, giá trị tiền thuốc đơn thành phần đa thành phần……………………………………………………………………….…35 Bảng 3.14 Cơ cấu, giá trị tiền thuốc theo đường dùng ……………… ……36 Bảng 3.15 Cơ cấu, giá trị tiền thuốc cần quản lý đặc biệt………………… 37 Bảng 3.16 C Cơ cấu thuốc cần hội chẩn 37 Bảng 3.17 Cơ cấu kinh phí thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC 38 Bảng 3.18 Cơ cấu thuốc sử dụng hạng A 38 Bảng 3.19 Cơ cấu DMT theo VEN 40 Bảng 3.20 Kết phân tích ma trậnABC/VEN……………………….… 40 Bảng 3.21 Cơ cấu thuốc sử dụng nhóm AN……………….………… 41 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA BHYT Bảo hiểm y tế BVĐK Bệnh viện đa khoa BYT Bộ Y tế DMT Danh mục thuốc DMTCY Danh mục thuốc chủ yếu DMTTY Danh mục thuốc thiết yếu DSĐH Dược sĩ đại học DSTH Dược sĩ trung học GN, HTT Gây nghiện, hướng tâm thần Generic Tên chung quốc tế GTSD Giá trị sử dụng HĐT&ĐT Hội đồng thuốc điều trị KM Khoản mục MHBT Mơ hình bệnh tật SL Số lượng TL Tỉ lệ TTYT Trung tâm Y tế YHCT Y học cổ truyền WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế giới) ĐẶT VẤN ĐỀ Sử dụng thuốc thiếu hiệu bất hợp lý nói chung bệnh viện nói riêng vấn đề bất cập nhiều quốc gia Đây nguyên nhân làm gia tăng chi phí cho người bệnh, giảm chất lượng chăm sóc sức khoẻ uy tín sở khám chữa bệnh Một yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện Trong kinh tế thị trường nay, thị trường thuốc phát triển liên tục với đa dạng chủng loại, nhà cung cấp Sự cạnh tranh thuốc sản xuất nước với thuốc nhập khẩu, doanh nghiệp nước sản xuất loại thuốc có tác dụng dược lý dạng thuốc với dẫn tới khó khăn cho cán y tế việc lựa chọn thuốc sử dụng bệnh viện Bên cạnh đó, cịn nhiều bất cập sử dụng thuốc bệnh viện cao, lạm dụng kháng sinh, Vitamin Sử dụng thuốc không hợp lý không ảnh hưởng tới công tác chăm sóc, khám chữa bệnh mà cịn ngun nhân làm tăng chi phí đáng kể cho người bệnh, tạo gánh nặng cho kinh tế, xãhội Do đó, việc lựa chọn thuốc công việc quan trọng, với nhiệm vụ xác định nhu cầu số lượng, chủng loại thuốc làm sở để đảm bảo tính chủ động cung ứng tính hiệu quả, an toàn, tiết kiệm sử dụng hợp lý nguồn ngân sách trình điều trị Ở Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông nhiều huyện khác tỉnh Điện Biên, việc sử dụng thuốc cho cho an toàn, hợp lý, tiết kiệm trongnhững nội dung quan trọng quản lý Vấn đề lựa chọn sử dụng thuốc cần trọng giám sát chặt chẽ Tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu tình trạng sử dụng thuốc bệnh viện tuyến huyện Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành đề tài: “Phân tích cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông năm 2019” nhằm mục tiêu: - Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông tỉnh Điên Biên năm 2019 - Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên năm 2019 theo phương pháp phân tích ABC VEN Từ đó, đưa ý kiến đề xuất góp phần nâng cao hiệu chất lượng sử dụng thuốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông ngày tốt khái lộ - Bán hạ chế 2,08g - Cát cánh 3,13 g - Bạch linh 0,09g - Ma hoàng 0,68g - Tỳ bà diệp 0,25g - Tang bạch bì 3,13g - Mơ muối 3,30g - Can thảo 0,63g - Lá bạc hà 0,18g - Acid benzoic 0,25g Kim tiền thảo HM Gói - Cao đặc Kim tiền thảo 600mg Tổng cộng nhóm AN 13.951 53.013 0,9 465.371 8,4 Nhận xét Kết phân tích nhóm AN cho thấy có thuốc nhóm AN nằm nhóm chế phẩm YHCT.Nhóm chiếm tỷ lệ 8,4% giá trị sử dụng thuốc 42 Chương BÀN LUẬN 4.1 Về cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông năm 2019theo số tiêu 4.1.1 Về cấu, giá trị sử dụng thuốc theo nhóm tác dụng dượclý Các hoạt động xây dựng DMT quy trình lựa chọn thuốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đôngđã tiến hành theo bước tương đối bản, đầy đủ, hợp lý quy định nhà nước Việc xây dựng DMT bệnh viện hội tụ yếu tố cần thiết như: Số liệu thống kê sử dụng thuốc năm trước, DMT chủ yếu Bộ Y tế ban hành, mơ hình bệnh tật bệnh viện, phác đồ điều trị khoa lâm sàng, tình hình điều trị nhu cầu thực tế; kinh phí dành cho thuốc đơn vị… Trong năm 2019, giá trị tiền mua thuốc bệnh viện 5.564.118 nghìn đồng, chiếm 34,7% so với tổng chi thường xuyên Theo Nghị định 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 Chính phủ việc bệnh viện phải tự chịu trách nhiệm tài chính, mà ngân sách cấp cho bệnh viện hạn chế khiến bệnh viện phải xem xét, cân nhắc, đặc biệt HĐT&ĐT khoa Dược bệnh viện phải cân đối nhu cầu thuốc kinh phí bệnh viện để tránh lãng phí, kịp thời cho nhu cầu điều trị Tuy nhiên trình lựa chọn, xây dựng DMT hội đồng thuốc điều trị bổ sung số nhóm thuốc, vào DMT dẫn đến tình trạng khơng sử dụng hết các loại thuốc theo dự kiến; điều làm cho kinh phí dự kiến mua thuốc không sử dụng hết, dự kiến sai kinh phí; Bên cạnh số thuốc trúng thầu giá cao đơn vị xem xét cân nhắc để sử dụng thuốc hoạt chất giá thành rẻ đảm bảo cho nhu cầu điều trị để hạn chế vượt quỹ BHYT Hàng năm Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông rà soát, xem xét, bổ sung, loại bỏ thay thuốc DMT bệnh viện để phù hợp với thực tế sử dụng đơn vị Tuy nhiên, nhiều hạn chế cần khắc phục năm HĐT&ĐT cần nghiêm túc xem xét, nghiên cứu kỹ mơ hình bệnh tật, tương ứng với chủng loại thuốc, hoạt chất để lựa chọn, xây dựng DMT sát với thực tếhơn 43 Danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông năm 2019 gồm 163 khoản mục thuốc thuộc 21 nhóm thuốc tác dụng dược lý Việc sử dụng nhiều nhóm thuốc có tác dụng dược lý khác phù hợp với quy mô bệnh viện bệnh hạng III để đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân Tuy nhiên, kinh phí sử dụng thuốc năm chủ yếu tập trung nhóm thuốc có giá trị sử dụng lớn nhất, chiếm89,4% tổng giá trị tiền thuốc là: Nhóm thuốc điều trị điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, nhómthuốc gây tê, gây mê, nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm khơng steroid, thuốc điều trị gút bệnh xương khớp, nhóm thuốc chế phẩm y học cổ truyền, nhóm thuốc đường tiêu hóa Trong đó, nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn có số loại thuốc sử dụng nhiều với 23,3% khoản mục, đồng thời chiếm giá trị sử dụng cao 62,3% tổng giá trị sử dụng thuốc, kết tương đồng với kết nghiên cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2014 chiếm 62,4% tổng giá trị sử dụng [12] Kết khác với kết nghiên cứu số bệnh viện bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương năm 2015, nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn có giá trị sử dụng cao DMT sử dụng với 29,5% [10] Bệnh viện đa khoa Bà Rịa năm 2015 có tỷ lệ số khoản mục nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn lớn chiếm 22,1% giá trị sử dụng cao DMT sử dụng với 33,8% [13] Bệnh viện Trung ương Huế năm 2012 sử dụng kháng sinh với tỷ lệ số khoản mục nhiều chiếm 24,8% giá trị sử dụng cao vớ i34,8% [19] Theo nghiên cứu Vũ Thị Thu Hương 38 bệnh viện đa khoa đại diện cho vùng nước năm 2009 tỷ lệ kháng sinh trung bình từ 32,3% đến 32,5% [14] Các kết nghiên cứu cho thấy nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn bệnh viện chiếm tỷ lệ lớn số lượng thuốc giá trị sử dụng Sử dụng kháng sinh vấn đề quan tâm đặc biệt bệnh viện Việc tập trung tỷ lệ lớn số lượng thuốc kinh phí sử dụng cho nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn nhu cầu điều trị tỷ lệ lớn bệnh nhiễm trùng mô hình bệnh tật Việt 44 Nam nói chung, mơ hình bệnh tật bệnh viện nói riêng Mặt khác, cịn cần sử dụng nhóm thuốc nhiều chương bệnh khác trường hợp thương tích tai nạn, dự phòng nhiễm khuẩn trước sau phẫu thuật Tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, bên cạnh việc điều trị bệnh lý nhiễm khuẩn, năm bệnh viện thực cácca phẫu thuật, phần giải thích nhu cầu sử dụng nhiều kháng sinh điều trị bệnh viện Tuy nhiên, bên cạnh lý trên, bệnh viện cần xem xét, rà sốt lại xem liệu nhóm thuốc có bị lạm dụng hay khơng Hơn nữa, điều kiện nay, việc sử dụng kháng sinh chủ yếu dựa trình độ, nhu cầu điều trị chủ quan Bác sỹ, bệnh viện chưa triển khai việc thực kháng sinh đồ chưa có hướng dẫn cụ thể, quy định chặt chẽ cho việc sử dụng nhóm thuốc Điều dễ dẫn đến lạm dụng kháng sinh điều trị, làm gia tăng vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh bệnh viện cộng đồng Bên cạnh nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, nhóm chế phẩm y học cổ truyền (gồm24 khoản mục thuốc chiếm 12,6% tổng số thuốc sử dụng) Bên cạnh nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm khơng steroid, thuốc điều trị gút bệnh xương khớp, nhóm gây tê, gây mê, thuốc đường tiêu hóa có giá trị sử dụng chiếm phần lớn năm 2019 4.1.2 Về cấu thuốc theo nguồn gốc xuấtxứ Khi xây dựng DMT, Bệnh viện quan tâm đến việc ưu tiên sửdụng thuốc nội số lượng khoản mục thuốc nội chiếm tới 80% Đặc biệt, trình lựa chọn thuốc vào danh mục, với số mặt hàng thuốc, bệnh viện kết hợp lựa chọn thuốc đắt tiền (thường thuốc ngoại nhập) thuốc rẻ tiền (thường thuốc nội) để bác sĩ sử dụng tùy theo tình trạng bệnh nhân nhằm giảm chi phí tối đa mà đạt hiệu điều trị Tuy nhiên, dạng thuốc kháng sinh tiêm, gây tê, gây mê, thuốc sử dụng trường hợp cấp cứu thường sử dụng loại ngoại nhập tính hiệu cao Vì vậy, tỷ lệ thuốc ngoại DMT bệnh viện chiếm tỷ lệ 20% có giá trị 30%.Điều cho thấy việc lựa chọn DMT bệnh viện thực theo khuyến cáo Bộ Y tế ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất nước, thuốc từ doanh nghiệp sản xuất 45 nước đạt tiêu chuẩn “thực hành tốt sản xuất thuốc”.Trong thông tư 21/2013/TTBYT quy định ưu tiên thuốc sản xuất nước lựa chọn thuốc sử dụng bệnh viện [5].Việc sử dụng thuốc nội giúp giảm chi phí điều trị, phù hợp với khả chi trả nhiều bệnh nhân hơn, đồng thời khuyến khích sản xuất nước phát triển.Việc ưu tiên sử dụng thuốc nội để giảm bớt chi phí giải pháp mà bệnh viện quan tâm để tiết kiệm ngân sách phù hợp với nguồn quỹ BHYT sử dụng.Do đó, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đơng nên dần thay đổi cấu thuốc nội thuốc ngoại, cân nhắc thay thuốc ngoại thuốc nội có tác dụng tương đương mà chi phí thấp để tiết kiệm ngân sách giúp giảm gánh nặng tài cho bệnh nhân So sánh kết nghiên cứu bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương năm 2015, thuốc ngoại chiếm 37,1% số lượng khoản mục 26,2% giá trị sử dụng [10] Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2014, tỷ lệ số lượng thuốc ngoại chiếm 49,8% giá trị sử dụng chiếm 68,8% [12] Bệnh viện đa khoa trung ương Huế năm 2012, tỷ lệ số lượng thuốc ngoại chiếm 76,2% giá trị sử dụng chiếm 88,0% [19] 4.1.3 Về cấu thuốc theo tên biệt dược gốc – tên generic danh mục thuốc sử dụng Thông tư 21/2013/TT- BYT Bộ Y tế quy định ưu tiên lựa chọn thuốc genergic) thuốc mang tên chung quốc tế (INN), hạn chế sử dụng tên biệt dược nhà sản xuất cụ thể [6] Thuốc generic có giá thành thấp thuốc mang tên biệt dược nên khuyến khích sử dụng để giảm thiểu chi phí điều trị Thực tế cho thấy bệnh viện ưu tiên sử dụng nhóm thuốc generic, ngoại trừ số hoạt chất chuyên khoa đặc trị nhập từ nước phát triển Theo kết phân tích, thuốc sử dụng Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông năm 2019 chủ yếu thuốc generic chiếm 86,5% tổng giá trị sử dụng với 85,0% khoản mục thuốc Kết tương đồng với kết nghiên cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạnnăm 2014, tỷ lệ số lượng thuốc generic chiếm 92,8% giá trị sử dụng chiếm 95,5% [12] Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 46 năm 2015 thuốc generic chiếm 85,8% tổng giá trị sử dụng với 92,2% khoản mục thuốc [10] Việc sử dụng phần lớn thuốc generic chủ trương đắn giảm chi phí q trình điều trị cho người bệnh ngân sách ngành Y tế 4.1.4 Về cấu thuốc đơn, đa thành phần danh mục thuốc sử dụng Thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông năm 2019 chủ yếu thuốc đơn thành phần, chiếm tỷ lệ lớn số lượng khoản mục (73,0%) giá trị sử dụng (73,0%) Như vậy, bệnh viện thực theo tiêu chí ưu tiên chọn thuốc đơn thành phần để sử dụng theo qui định Bộ Y tế [6] Các thuốc đa thành phần chiếm tỷ lệ thấp chiếm 27,0% giá trị sử dụng, tập trung chủ yếu dạng phối hợp thuốc kháng sinh, thuốc đường tiêu hố, thuốc đường hơ hấp, vitamin khống chất Các dạng phối hợp hoạt chất dạng phối hợp nằm DMT chủ yếu sử dụng sở khám chữa bệnh thuộc phạm vi toán quỹ bảo hiểm y tế nên đảm bảo chi phí BHYT tốn [7] 4.1.5 Về cấu thuốc theo đường dùng danh mục thuốc sử dụng Theo quy định hướng dẫn sử dụng thuốc Bộ Y tế, dùng đường tiêm bệnh nhân không uống sử dụng thuốc theo đường uống không đáp ứng yêu cầu điều trị với thuốc dùng đường tiêm [6] Thuốc đường tiêm có giá thành cao đường khác quy trình sản xuất địi hỏi khắt khe (độ vô khuẩn, độ tinh khiết, độ tan, ) chi phí bao bì cao Ưu điểm thuốc tiêm không bị phá hủy dịch vị, dịch ruột, mật, men gan, tác dụng tương đối nhanh, đặc biệt thuốc tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền, thuốc đưa thẳng vào hệ tuần hoàn Tuy nhiên đường tiêm làm tăng nguy tai biến chi phí điều trị Trong DMT Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đơng tỷ lệ thuốc tiêm thấp chiếm 33,6% giá trị sử dụng Điều cho thấy Bác sỹ Bệnh viện phần chấp hành thực quy chế chuyên môn sử dụng thuốc Thuốc tiêm sử dụng bệnh có tính cấp tính để đạt hiệu cao điều trị Bệnh viện cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc đường tiêm để hạn chế tai biến tiết kiệm chi phí điều trị 47 So sánh với kết nghiên cứu Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương năm 2015, thuốc tiêm truyền chiếm 41,8% giá trị sử dụng [10] Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2014, thuốc tiêm truyền chiếm 92,4% giá trị sử dụng [12] 4.1.6 Về cấu thuốc theo chế chuyên môn Các thuốc gây nghiện, hướng tâm thần tiền chất nhóm thuốc quan trọng hoạt động điều trị chuyên môn bệnh viện, thường sử dụng trường hợp bệnh nặng, cấp cứu, hay phẫu thuật TạiTrung tâm Y tế huyện điện Biên Đơng, nhóm thuốc có khoản mục với giá trị sử dụng không cao chiếm 0,1% tổng giá trị sử dụng thuốc Kết nghiên cứu tương đồng với kết nghiên cứu Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương năm 2015, có 15 khoản mục chiếm 0,3% giá trị sử dụng [10] Tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa năm 2015 có 19 khoản mục chiếm 0,5% giá trị sử dụng [13] Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2014, thuốc gây nghiện, hướng tâm thần tiền chất gồm 36 khoản mục, chiếm 0,7% giá trị sử dụng [12] Theo nghiên cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, năm 2015 nhóm thuốcnày có 13 khoản mục với giá trị sử dụng không cao chiếm 0,7% tổng giá trị sử dụng thuốc [21] 4.1.7 Về cấu thuốc cần quản lý đặcbiệt Các thuốc cần hội chẩn ký hiệu dấu (*) Danh mục thuốc chủ yếu kèm theo Thơng tư30 /TT-BYT, thuốc sử dụng thuốc khác nhóm điều trị khơng có hiệu phải hội chẩn trước sử dụng Có2 thuốc cần hội chẩn DMT sử dụng Bệnh viện với tỷ lệ 1,2 % số lượng khoản mục chiếm 0,14 % tổng giá trị sử dụng thuốc Điều cho thấy bệnh viện ý cân nhắc sử dụng loại thuốc có dấu (*) này, sử dụng thật cầnthiết 4.2 Về phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC vàVEN 4.2.1 Về phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phân tíchABC Phương pháp phân tích ABC phương pháp tiếp cận hiệu để quản lý thuốc, cơng cụ hữu ích việc lựa chọn, mua cấp phát, sử dụng 48 thuốc hợp lý nhận định vấn đề tồn sử dụng thuốc Phân tích ABC giúp phân tích nhóm thuốc có chi phí cao, thuốc thay với lượng lớn mà có chi phí thấp danh mục có sẵn thị trường với 80,0% giá trị sử dụng hạng A, tương ứng với 17,2% số lượng khoản mục Hạng B chiếm15,0% giá trị sử dụng, với 19,6% số lượng khoản mục Hạng C có giá trị sử dụng nhỏ chiếm 5,0%, với 63,2% số lượng khoản mục So sánh kết nghiên cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2014, thuốc hạng A chiếm 81,0% giá trị sử dụng 8,7% số lượng khoản mục, thuốc hạng B14,1% giá trị sử dụng chiếm 15,7% số lượng khoản mục và, thuốc hạng C chiếm 4,9% giá trị sử dụng 75,6% số lượng khoản mục [12] Kết nghiên cứu Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương năm 2015, thuốc hạng A chiếm 75,2% giá trị sử dụng 18,6% số lượng khoản mục, thuốc hạng B chiếm 16,1% giá trị sử dụng chiếm 20,1% số lượng khoản mục, thuốc hạng C chiếm 8,7% giá trị sử dụng 61,4% số lượng khoản mục [10] Như vậy, kết cấu phân bố sử dụng thuốc qua kết nghiên cứu tạiTrung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông tương đối phù hợp với khuyến cáo WHO Bộ Y tế [6] 4.2.2 Về phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN Nếu phân tích ABC thuốc, nhóm thuốc sử dụng nhiều phân tích VEN cấu chi phí hữu ích chưa hữu ích bệnh viện sử dụng thuốc Từ kết phân tích VEN củaTrung tâm Y tế huyện Điện Biên Đơng nhóm thuốc E nhiều với 113 khoản mục chiếm tỷ lệ 69,3%, giá trị sử dụng nhóm thuốc E chiếm tỷ lệ cao 81,46% Tiếp theo nhóm thuốc V với 28 khoản mục (tỷ lệ 17,2%) giá trị sử dụng thấp chiếm 5,93% Nhóm thuốc N với 22 khoản mục chiếm 13,5% giá trị sử dụng 12,61% Theo nghiên cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2014, thuốc nhóm E có số khoản mục chiếm tỷ lệ cao 68,7% cao giá trị sử 49 dụng 74,7% Nhóm V chiếm tỷ lệ 22,4% số khoản mục chiếm tỷ lệ giá trị sử dụng 17,7% Nhóm N chiếm tỷ lệ thấp khoản mục 8,9% giá trị sử dụng 7,6% [12] Là bệnh viện tuyến huyện hạng III, có mơ hình bệnh tật đa dạng Nên với cấu số lượng chủng loại thuốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông phù hợp với thực tế điều kiện để trì cơng tác khám chữa bệnh thu hút người bệnh bệnh viện Tuy nhiên cần lưu ý với nhóm N hạng A có tỷ lệ 8,3 điều mà HĐT&ĐT cần lưu ý để năm sau có tiêu chí lựa chọn loại bỏ thuốc không cần thiết điều trị chiếm giá trị sử dụng cao hàng năm 4.2.3 Về phân tích danh mục thuốc sử dụng theo ma trận ABC/VEN Kết phân tích ma trận VEN/ABC thu được: Trong nhóm thuốc A, B, C thuốc E chiếm số lượng khoản mục nhiều (EA có 21/28 khoản mục nhóm A, EB có 21/32 khoản mục nhóm B, EC có 69/103 khoản mục nhóm C), riêng thuốc E nhóm C có số lượng nhiều 69/163khoản mục chiếm tỷ lệ 42,3% số khoản mục Về giá trị sử dụng, nhóm A, B, C thuốc E chiếm giá trị sử dụng cao nhóm: EA 67,8% nhóm EB; 10,9% nhóm EC; 3,3% Trong nhóm A thuốc AN có số lượng khoản mục GTSDthấp nhóm (6 khoản mục, giá trị sử dụng 465.371 nghìn đồng chiếm 8,3% GTSD thuốc), so sánh với thuốc NB, NC thuốc AN chiếm GTSD cao, tới 8,3% giá trị sử dụng thuốc N Bởi đề tài tiến hành phân tích nhóm AN, gồm thuốc khơng thiết yếu mà giá trị sử dụng lớn Theo nghiên cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2014, thuốc nhóm AE chiếm 65,1% giá trị sử dụng, thuốc nhóm AN chiếm 1,5% giá trị sử dụng [12] 4.3 Một số hạn chế đề tài Trong q trình thực hiện, thời gian có hạn nên đề tài chưa sâu phân tích vấn đềsau: Đề tài chưa phân tích kỹ nhóm thuốc có giá trị sử dụng lớn nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, nhóm thuốc gây tê, gây 50 mê nhóm thuốc đường tiêu hóa Đề tài chưa sâu phân tích nhằm đưa giải pháp can thiệp rõ ràng, cụ thể để giải số vấn đề tồn 51 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KẾT LUẬN Về cấu DMT sử dụng TTYT huyện Điện Biên Đông năm 2019 DMT sử dụng bệnh viện năm 2019 chia thành 21 nhóm điều trị, với 163 khoản mục thuốc Tập trung chủ yếu tập trung nhóm thuốc có giá trị sử dụng lớn nhất, chiếm90,35% tổng giá trị tiền thuốc là: Nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, nhómthuốc gây tê, gây mê, nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid, thuốc điều trị gút bệnh xương khớp, nhóm thuốc chế phẩm y học cổ truyền, nhóm thuốc đường tiêu hóa Tỉ lệ thuốc sản xuất nước DMT chiếm tỉ lệ giá trị cao 70,0% Cần trì tăng cường sử dụng thuốc trongnước Năm 2019bệnh viện khơng có thuốc mua ngồi DM Tiểu nhóm chiếm giá trị cao không cần thiết điều trị AN có thuốc chế phẩm YHCTchiếm 8,4 % giá trị sử dụng thuốc Về phân tích DMT sử dụng theo phương pháp ABC VEN Kết phân tích ABC danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông cho thấy cấu DMT hợp lý với 80,0% giá trị sử dụng hạng A, tương ứng với 17,2%số lượng khoản mục Hạng B chiếm 15,0% giá trị sử dụng, với 19,6% số lượng khoản mục Hạng C có giá trị sử dụng nhỏ chiếm 5,0%, với 63,2% số lượng khoản mục Phân tích ABC cho thấy việc sử dụng thuốc cịn chưa hợp lý, nhóm thuốc không cần thiết dùng điều trị phối hợp lại có giá trị sử dụng cao Nhóm thuốc có nguồn gốc từ Dược Liệu, thuốc giảm đau, hạ sốt chiếm tỷ lệ sử dụng cao nhóm hạngA Tiểu nhóm chiếm giá trị cao khơng cần thiết điều trị AN có thuốc, chiếm 3,1% khoản mục sử dụng chiếm 8,4% giá trị sử dụng KIẾN NGHỊ Cân nhắc lựa chọn thuốc chiếm tỷ lệ giá trị sử dụng cao hiệu điều trị không thực tối cần thiết 52 Có biện pháp hạn chế lạm dụng sử dụng thuốc kháng sinh Trong năm 2019 tỉ lệ kháng sinh sử dụng lớn chủ yếu kháng sinh nhóm β - lactam, bệnh viện cần có điều chỉnh nhập đa dạng thêm nhóm kháng sinh khác để điều trị hiệu Bệnh viện cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc tiêm để hạn chế lạm dụng thuốc đường tiêm, hạn chế tai biến tiết kiệm chi phí cho bệnh viện cho người bệnh Ưu tiên sử dụng thuốc nội, thuốc đơn thành phần để tiết kiệm ngân sách Thay thuốc thuộc nhóm A thuốc rẻ với tác dụng điều trị tương đương để giảm thiểu chi phí thuốc Xem xét giảm thiểu sử dụng nhóm AN không cần thiết 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Y tế (2004), Chỉ thị 05/2004/CT-BYT ngày 16/4/2004 việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc bệnh viện, Hà Nội Bộ Y tế (2011), Báo cáo kết công tác khám, chữa bệnh năm 2010 trọng tâm năm 2011, Hà Nội Bộ Y tế (2011), Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 việc Quy định tổ chức hoạt động khoa dược bệnh viện, Hà Nội Bộ Y tế (2011), Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 việc Hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh, Hà Nội Bộ Y tế (2012), Đề án “người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Ban hành kèm theo Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03/12/2012 Bộ trưởng Bộ Y tế, Hà Nội Bộ Y tế (2013), Thông tư 21/2013/TT-BYT, ngày 08/8/2013 Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng Thuốc điều trị bệnh viện, Hà Nội Bộ Y tế (2014), Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 Bộ Y tế việc Ban hành Danh mục tỷ lệ, điều kiện toán thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ chất đánh dấu thuộc phạm vi hưởng người tham gia bảo hiểm y tế Bộ Y tế (2015), Báo cáo chung tổng quan ngành Y tế năm 2014 Tăng cường dự phịng kiểm sốt bệnh khơng lây nhiễm, Nhà xuất Y học, Hà Nội Cục Quản lý Dược (2011), Báo cáo kết công tác năm 2010 định hướng trọng tâm công tác năm 2011, Hà Nội 10 Nguyễn Quang Dương (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương năm 2015, Luận văn DSCK I, Trường Đại học Dược Hà Nội 11 Tống Thị Quỳnh Giao (2012), Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình năm 2010, Luận văn DSCK I, Trường Đại học Dược Hà Nội 12 Phạm Thị Bích Hằng (2015), Phân tích cấu danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn năm 2014, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 13 Nguyễn Trương Thị Minh Hồng (2015), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 14 Vũ Thị Thu Hương (2012), Ðánh giá hoạt Ðộng hội Ðồng thuốc Ðiều trị xây dựng thực danh mục thuốc số bệnh viện Ða khoa, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Dược Hà Nội 15 Đàm Quang Hữu (2014), Thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng năm 2012, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 16 Lương Ngọc Khuê (2010), Báo cáo tổng quan tình hình quản lý sử dụng thuốc sở khám chữa bệnh, Cục Quản lý khám chữa bệnh Việt Nam 17 Nguyễn Văn Kính (2010), Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh kháng kháng sinh Việt Nam-GARP 18 Đồn Thanh Lam (2013), Phân tích hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc-Nghệ An năm 2012, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 19 Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (2013), Phân tích thực trạng sử dụng thuốc Bệnh viện Trung ương Huế năm 2012, Luận văn thạc sĩ dược học, Trường đại học Dược Hà Nội 20 Huỳnh Hiền Trung (2012), Nghiên cứu số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc bệnh viện nhân nhân 115, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Dược Hà Nội 21 Hàn Hải Yến (2017), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, năm 2015, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 22 Trường Đại học Dược Hà Nội (2007), Quản lý kinh tế dược, Hà Nội 23 Lê Văn Lâm (2016) Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa năm 2016, Luận văn dược sỹ chuyên kho I, Trường Đại học Dược Hà Nội 24 Phạm Thị Ngọc Thanh (2016) Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện nội tiết Thanh hóa năm 2015, Luận Văn dược sỹ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội Tiếng Anh 25 WHO (2004) Drug anh Therapeutics commtime, A Practical guide 26 Managenment sciences for Health (2011), MDS-3: Managing Access to Medicines and other Health Technologies, Arlington, VA: Management Sciences for Health 27 WHO (1996) Manual for the development end maintenance of drug formulaties 28 http://www.who.int/selection_medicines/en/ ... mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông năm 2019? ?? nhằm mục tiêu: - Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông tỉnh Điên Biên năm 2019 - Phân tích danh mục. .. ứng thuốc quản lý sử dụng thuốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên chúng tơi tiến hành đề tài: ? ?Phân tích cấu Danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đơng năm 2019? ??... tả cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đơng năm 2019 Năm 2019 danh mục thuốc có loại: - Danh mục thuốc bệnh viện x? ?y dựng trúng thầu Sở Y tế tỉnh Điện Biên - DMT sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cơ cấu danh mục thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế huyện điện biên đông tỉnh điện biên năm 2019 , Phân tích cơ cấu danh mục thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế huyện điện biên đông tỉnh điện biên năm 2019