0

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN cơ điện LẠNH năm 2020

19 2 0
  • PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN cơ điện LẠNH năm 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 15:48

CHỦ ĐỀ: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH NĂM 2020 BÀI LÀM MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nắm bắt nhu cầu nhà đầu tư kinh tế thị trường , việc n định đầu tư vào lĩnh vực hay công ty thị trường cần phải có cân nhắc kỹ lưỡng Phân tích tình hình tài việc quan trọng cần thiết nhằm đánh giá đầy đủ xác tình hình tổ chức , sử dụng nguồn lực cơng ty nên Khóa luận với chun đề “ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE " thực nhằm đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư có dự định đầu tư vào công ty lớn REE Mục tiêu đề tài Phân tích báo cáo tài nhằm vào hai mục tiêu chính: Thứ nhất, nhà phân tích hiểu số liệu từ báo cáo tài công ty thông qua phương pháp nghiên cứu Thứ hai, thơng qua việc phân tích nhà phân tích đưa nhận định tình hình tài công ty nhằm đưa nhận xét kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động công ty Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu số liệu từ báo cáo tài Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE kiểm toán năm 2020 Phương pháp xử lý số liệu từ số liệu thu thập được, xử lý số liệu phương pháp định tượng, định tính: phân tích biến động qua năm so sánh Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE năm 2020 Nội dung nghiên cứu: Tình hình tài qua Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; dòng từ hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính; khả tốn; khả sinh lợi; tỷ số chứng khốn;… từ đưa nhận xét kiến nghị nâng cao giải pháp công ty Kết câu tiểu luận Ngoài phần mở đầu kết luận, tiểu luận gồm chương: Chương 1: Tổng quan Cơng ty Chương 2: Thực trạng tình hình tài Cơng ty Chương 3: Đánh giá chung thực trạng tài Cơng ty Chương 4: Một số đề xuất kiến nghị tình hình tài Cơng ty CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH 1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh công ty cổ phần thành lập từ năm 1977, tên gọi ban đầu Xí Nghiệp quốc doanh điện lạnh thuộc sở hữu Nhà nước Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh có quy mơ lớn Cùng với đội ngũ nhân lực 1.850 người tốt nghiệp chuyên ngành đạo tạo nâng cao nước trang thiết bị đại, áp dụng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng ISO 9001:2015 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà e.town 5, Số 364 Cộng Hịa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM Điện thoại: 84-28-3810 0017 / 3810 0350 Fax: 84-28-3810 0337 Email: ree@reecorp.com.vn Website: www.reecorp.com Số CNĐKDN: 0300741143 Vốn điều lệ: 3.100.588.410.000 đồng Mã chứng khoán: REE 1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) công ty niêm yết hoạt động đa ngành lĩnh vực dịch vụ điện cơng trình (M&E); sản xuất, lắp ráp kinh doanh hệ thống điều hịa khơng khí thương hiệu Reetech; phát triển, quản lý bất động sản; sở hạ tầng điện & nước  Điện lạnh Công ty Cổ phần Điện Máy R.E.E nhà sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Reetech, thương hiệu điều hịa khơng khí Việt Nam, trở nên quen thuộc với khách hàng qua sản phẩm tiêu dùng thương mại Với dây chuyền sản xuất theo công nghệ Châu Âu, đội ngũ bán hàng giỏi nhiều kinh nghiệm với mạng lưới phân phối hệ thống bảo hành, bảo trì phát triển rộng khắp nước, Reetech mang lại dịch vụ tốt niềm tin cho khách hàng Năm 2019, REEPRO, công ty Reetech, có khởi đầu khả quan với doanh thu đạt 282 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng Một hoạt động kinh doanh REEPRO nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống điện lượng mặt trời mái nhà  Bất động sản Công ty Cổ phần Bất động sản R.E.E (REE Land) VIID SaigonRes hoạt động lĩnh vực phát triển dự án bất động sản Kế thừa mảng kinh doanh bất động sản từ công ty mẹ REE, REE Land thành lập với mục tiêu phát triển khối bất động sản văn phịng cho th REE lên tầm vóc lớn hơn, chuyên nghiệp hơn; để thực hóa mục tiêu dài hạn này, năm REE Land phát triển bổ sung cho REE từ 10.000m2 đến 15.000m2 sàn văn phịng cho th Với tầm nhìn dài hạn quan điểm phát triển bền vững, bên cạnh phát triển mảng bất động sản văn phòng cho thuê, với kinh nghiệm vốn có lĩnh vực bất động sản, REE Land mở rộng đầu tư vào phân khúc thị trường: Nhà ở, trung tâm thương mại, hạ tầng khu công nghiệp đô thị lớn nước  Cơ sở hạ tầng điện nước Với mơ hình "Holding Company", REE có định hướng đầu tư vào số ngành nghề, lĩnh vực có nhiều tiềm hội phát triển như: sở hạ tầng điện, nước, bất động sản Tại thời điểm 31/12/2019 danh mục đầu tư REE đạt 11.126 tỷ đồng 1.3 Mục tiêu phát triển REE gắn liền tăng trưởng lợi nhuận - phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội bảo vệ môi trường, ba yếu tố đóng vai trị tảng cho thành cơng lâu dài REE Mục tiêu tăng trưởng kinh tế thể tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cho cổ đơng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế Mục tiêu điều kiện cần để thực mục tiêu xã hội môi trường Việc kết hợp mục tiêu kinh tế, xã hội môi trường nhằm bảo đảm, gia tăng cân lợi ích bên liên quan thông qua hoạt động tương lai, nhằm đảm bảo thực chiến lược phát triển dài hạn bền vững REE CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH – REE NĂM 2020 1.4 Phân tích tình hình tài qua bảng cân đối kế tốn 1.4.1 Phân tích tình hình biến động tài sản nguồn vốn Bảng 1: Cơ cấu tài sản nguồn vốn Đầu năm Số tiền TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Tài sản dở dang dài hạn Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà Nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Doanh thu chưa thực ngắn hạn 1.479.676.675.892 604.025.207.270 Cuối năm Tỷ trọng (%) 11,59 Số tiền 1.736241.367.786 172.190.983.641 4,73 363.373.156.498 Tỷ trọng (%) 13,58 1,35 527.028.706.918 512.278.312.124 11.280.689.208.301 12.356.280.811 773.609.833.262 27.665.774.762 2,85 4,01 88,41 0,1 6,06 0,22 1.024.285.912.273 12.735.764.954 11.047.976.565.377 48.799.476.319 755.547.134.688 220.920.419.978 4,12 8,01 0,1 86,42 0,38 5,91 1,73 10.447.652.066.978 19.405.252.488 12.760.365.884.193 4.083.535.127.037 733.472.658.290 24.587.829.385 1.818.985.420 81,88 0,15 100 32 5,75 0,19 0,01 10.007.590.702.376 15.118.832.016 12.784.217.933.163 3.704.415.864.666 657.500.384.587 20.144.506.423 2.745.516.549 78,28 0,12 100 29,03 5,15 0,16 0,02 13.903.259.101 1.440.153.000 121.507.423.221 - 0,11 0,01 0,95 12.424.253.346 3.674.606.000 92.421.955.931 150.000.000 0,09 0,028 0,72 - 0,001 Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn cổ phần Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quĩ Quĩ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG NGUỒN VỐN 88.157.862.270 481.578.452.384 0,69 3,77 76.340.260.624 449.599.285.714 0,59 3,541 478.693.509 3.350.062.468.747 8.676.830.757.156 3.100.588.410.000 1.050.233.348.786 (83.026.660) 200.979.473.252 0,004 26,25 68 24,3 8,23 -0,0006 1,58 3.046.915.480.079 9.079.802.068.497 3.100.588.410.000 1.050.233.348.786 (47.622.230.162) 200.979.473.252 23,88 70,97 24,3 8,23 -0,37 1,58 4.325.110.551.778 12.760.365.884.193 33,89 100 4.775.623.066.621 12.760.365.884.193 37,23 100 a Phân tích cấu tài sản Phân tích cấu tài sản hay phân tích tình hình phân bổ vốn giúp nhà phân phối có nhìn xác tình hình sử dụng vốn doanh nghiệp, qua có nhận xét tính hợp lý việc sử dụng dự đốn ảnh hưởng biến động đến trình hoạt động doanh nghiệp Qua số liệu bảng ta thấy tổng số tài sản cuối năm so với đầu năm tăng 23.852.048.970 đồng Điều đánh giá qui mô vốn doanh nghiệp tăng lên b Phân tích cấu nguồn vốn Một cấu tài sản tốt thể việc phân bổ vốn có hiệu quả, hứa hẹn kết tương lai Nhưng cấu có đảm bảo hay khơng lại phụ thuộc vào cấu nguồn vốn Nếu tài sản doanh nghiệp phân bổ hợp lý lấy từ nguồn vốn vay hay chiếm dụng hiệu tính bền vững tài sản khơng chắn Phân tích kết cấu nguồn vốn biết khả chủ động mặt tài chính, mức độ tự chủ sản xuất kinh doanh khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải, từ có kế hoạch, biện pháp xử lý kịp thời Qua bảng phân tích cho thấy Vốn chủ sở hữu tăng 402.971.311.341 đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 450.512.514.843 đồng góp phần lớn làm tăng vốn chủ sở hữu Chứng tỏ doanh nghiệp chủ động mặt tài chính, tự chủ sản xuất kinh doanh 1.5 Phân tích kết hoạt động kinh doanh 1.5.1 Phân tích tình hình doanh thu Năm trước Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Thu nhập khác Năm Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 595.874.815.467 32,13 663.304.992.902 42,67 1.250.354.880.021 67,41 878.415.620.861 56,51 8.555.646.948 0,46 12.767.030.655 0,82 Tổng doanh thu 1.854.785.342.436 100 1.554.487.644.418 100 + Tổng doanh thu doanh thu từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ tăng nhanh 11.31% so với năm trước Doanh thu bán hàng tăng kết tốt chứng tỏ hoạt động tiêu thụ sản xuất công ty tiến triển thuận lợi + Doanh thu hoạt động tài giảm mạnh từ 67,41% (năm trước) xuống 56,51% (năm nay) chứng tỏ công ty sử dụng chưa hợp lí nguồn tài làm giảm hiệu mang lại từ việc tăng doanh thu 1.5.2 Phân tích tình hình chi phí Năm trước Giá vốn dịch vụ cung cấp Chi phí tài (chi phí lãi vay) Chi phí quản lí doanh nghiệp Chi phí khác Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Tổng chi phí Năm Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) (172.936.073.391) 18,83 (186.854.757.526) 20,74 (292.001.889.953) (313.427.265.874) 31,79 (34,12) (298.172.706.379) (293.305.439.545) 33,07 (32,55) (75.735.943.235) 8,24 (72.651.927.928) 8,06 - - (1.586.568.203) 0,18 (64.312.066.485) 7,00 (44.839.527.842) 4,98 (176.777.780) 0,02 (3.790.160.079) 0,42 (918.590.016.718) 100 (901.201.087.502) 100 + Chi phí quản lí doanh nghiệp giảm góp phần gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.5.3 Phân tích tình hình lợi nhuận Năm trước Lợi nhuận gộp cung cấp dịch vụ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận sau thuế TNDN Tổng lợi nhuận Năm Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 422.911.742.076 9,82 476.450.235.376 13,95 1.305.528.788.909 30,36 984.041.221.912 28,83 8.555.646.948 0,2 11.180.462.452 0,33 1.314.084.435.857 30,56 995.221.684.364 29,16 1.249.595.591.592 29,06 946.591.996.443 27,73 4.300.676.205.382 100 3.413.485.600.547 100 + Lợi nhuận gộp tăng, giá vốn hàng bán tăng doanh nghiệp khơng kiểm sốt chi phí trực tiếp làm tăng giá vốn hàng bán, giá bán sản phẩm giảm thay đổi cấu mặt hàng sản xuất tiêu thụ + Lợi nhuận khác tăng nhanh giúp đem lại khoản tài cho công ty + Lợi nhuận trước thuế sau thuế giảm mạnh chứng tỏ hoạt động kinh doanh cơng ty xuống dốc chi phí thuế TNDN tăng, giá vốn hàng xuất bán tăng cấu thị trường 1.6 Phân tích tình hình tài qua số tài 1.6.1 Hệ số tốn  Hệ số khả toán thời = 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑛𝑔ắ𝑛 ℎạ𝑛 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑛ợ 𝑛𝑔ắ𝑛 ℎạ𝑛 => Ý nghĩa: phản ánh khả chuyển đổi tài sản ngắn hạn thành tiền để đảm bảo nghĩa vụ toán ngắn hạn doanh ngiệp -Hệ số khả toán thời đầu năm 2020 = 1.479.676.675.892 733.472.658.290 = 2.017358 >1 -Hệ số khả toán thời cuối năm 2020 = 1.736.241.367.786 657.500.384.587 = 2.64067 >1 * NX: Hệ số khả toán thời REE nằm khoảng an toàn so với công ty ngành  Hệ số khả toán nhanh = 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑛𝑔ắ𝑛 ℎạ𝑛−𝐻à𝑛𝑔 𝑡ồ𝑛 𝑘ℎ𝑜 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑛ợ 𝑛𝑔ắ𝑛 ℎạ𝑛 Do REE kinh doanh lĩnh vực điện lạnh, BDS, hạ tầng tiện ích điện nước nên cơng ty khơng có tiêu hàng tồn kho Vì vậy, hệ số khả tốn nhanh hệ số khả tốn thời, hàng tồn kho khơng ảnh hưởng đến khả toán REE  Hệ số khả toán tức thời = 𝑇𝑖ề𝑛 𝑣à 𝑡ươ𝑛𝑔 đươ𝑛𝑔 𝑡𝑖ề𝑛 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑛ợ 𝑛𝑔ắ𝑛 ℎạ𝑛 => Ý nghĩa: phản ánh lực dự trữ vốn tiền doanh nghiệp - Hệ số khả toán tức thời đầu năm 2020 = 604.025.207.270 733.472.658.290 - Hệ số khả toán tức thời cuối năm 2020 = = 0.823514
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN cơ điện LẠNH năm 2020, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN cơ điện LẠNH năm 2020