0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hoạt động truyền thông marketing qua mạng xã hội facebook của công ty TNHH Lý Minh Phong

115 0 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hoạt động truyền thông marketing qua mạng xã hội facebook của công ty TNHH Lý Minh Phong

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:45

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về những vấn đề liên quan tới hoạt động truyền thông marketing trên facebook. Đánh giá động truyền thông marketing trên mạng xã hội facebook của công ty TNHH Lý Minh Phong. Đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động truyền thông marketing tại công ty TNHH Lý Minh Phong. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÝ MINH PHONG PHAN DIỆU LINH NIÊN KHÓA: 2017 – 2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÝ MINH PHONG Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn: PHAN DIỆU LINH ThS TRẦN ĐỨC TRÍ Lớp: K51 TMĐT Niên khóa: 2017 - 2021 Huế, tháng 01 năm 2021 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS Trần Đức Trí hướng dẫn tận tình, giúp đỡ truyền đạt kiến thức để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường Ban lãnh đạo Khoa Quản trị kinh doanh - trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tạo điều kiện cho em tiếp cận với thực tế doanh nghiệp để em có hội học tập trải nghiệm Để từ biết cách áp dụng lý thuyết học trường vào thực tế doanh nghiệp Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc anh chị, cô công ty TNHH Lý Minh Phong, đặc biệt chị Nguyễn Thị Lê – trưởng phòng Kinh doanh dành thời gian để hướng dẫn cho em đợt thực tập Trong trình làm luận văn em nắm nhiều kiến thực tế bổ ích để hồn thành tốt cho luận cơng việc làm sau Do thời gian nghiên cứu kiến thức có hạn, em cố gắng khơng tránh khỏi sai sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp từ q cơng ty, thầy để em tích lũy thêm kinh nghiệm hoàn thiện đề tài tốt Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn gửi lời chúc sức khỏe đến quý thầy cô Huế, ngày tháng năm 2021 Sinh viên Phan Diệu Linh I MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I MỤC LỤC II DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT V DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU VI DANH MỤC HÌNH VẼ .VIII PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 4.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Kết cấu đề tài .4 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK 1.1 Khái niệm chung marketing 1.1.1 Marketing điện tử .6 1.1.2.1Khái niệm marketing điện tử 1.1.2.2Lợi ích marketing điện tử .7 1.2 Lý thuyết truyền thông marketing qua mạng xã hội 1.2.1 Truyền thông qua mạng xã hội facebook 1.2.1.1Khái niệm truyền thông marketing 1.2.1.2Các đặc điểm vai trị truyền thơng marketing qua mạng xã hội 1.2.2 Marketing truyền thông mạng xã hội .10 1.2.2.1Tổng quan mạng xã hội 10 1.2.2.2Mạng xã hội facebook 11 1.2.2.3Bản chất việc phát triển truyền thông marketing qua mạng xã hội facebook 11 II 1.2.2.4Vai trò hoạt động truyền thông marketing qua mạng xã hội facebook 21 1.3 Cơ sở thực tiễn thị trường vật liệu xây dựng .21 1.3.1 Cơ sở thực tiễn 21 1.3.1.1Những đặc trưng thị trường vật liệu xây dựng 21 1.3.1.2Khái quát thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam 22 1.3.1.3Vài nét thị trường vật liệu xây dựng Quảng Bình 23 1.3.2 Marketing lĩnh vực xây dựng 23 1.3.2.1Khái quát marketing xây dựng .23 1.3.2.2Một số doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng triển khai thành công marketing mạng xã hội .24 1.4 Mơ hình nghiên cứu liên quan mơ hình nghiên cứu đề xuất .24 1.4.1 Mơ hình nghiên cứu liên quan 24 1.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 1.5 Tổng quan tình hình nghiên cứu hoạt động truyền thơng marketing qua mạng xã hội facebook nước 27 1.5.1 Tình hình nghiên cứu nước .27 1.5.2 Tình hình nghiên cứu giới 27 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK TẠI CÔNG TY TNHH LÝ MINH PHONG 29 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Lý Minh Phong 29 2.2 Đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông marketing qua mạng xã hội facebook công ty TNHH Lý Minh Phong giai đoạn từ năm 2020 đến nay35 2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Lý Minh Phong giai đoạn 2017 – 2019 .41 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông marketing qua mạng xã hội facebook công ty TNHH Lý Minh Phong giai đoạn 2019-2020 47 2.4.1 Các yếu tố bên 47 2.4.1.1Ảnh hưởng yếu tố môi trường vĩ mô .47 2.4.1.2 Ảnh hưởng yếu tố môi trường ngành 52 2.4.2 Ảnh hưởng yếu tố môi trường bên tới hoạt động truyền thông marketing qua mạng xã hội facebook .53 2.4.2.1 Định hướng chiến lược kinh doanh công ty 53 III 2.4.2.2 Nguồn lực công ty 53 2.4.2.3 Nguồn lực tài .54 2.5 Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thông marketing trực tuyến công ty 54 2.5.2 Đặc điểm hành vi mua sắm khách hàng 56 2.5.3 Sự khác biệt đánh giá nhóm khách hàng 60 2.5.4 Thống kê mô tả yếu tố biến quan sát 68 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CỦA CÔNG TY CÔNG TY TNHH LÝ MINH PHONG .72 3.1 Định hướng giải pháp nâng cao hiệu cho hoạt động truyền thông marketing qua mạng xã hội facebook công ty TNHH Lý Minh Phong .72 3.2.1 Định hướng mục tiêu phát triển hoạt động truyền thông marketing facebook công ty TNHH Lý Minh Phong 72 3.2.2 Các giải pháp cho hoạt động truyền thông markeing qua mạng xã hội facebook công ty TNHH Lý Minh Phong 73 3.2.2.1Giải pháp xây dựng nội dung truyền thông 73 3.2.2.2Giải pháp xây dựng chương trình xúc tiến 74 3.2.2.3Giải pháp nguồn tài 74 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .VIII DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO XII PHỤ LỤC XIV PHỤ LỤC XVII PHỤ LỤC .XXIV IV DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT Ads Advertising Quảng cáo App Application Ứng dụng CNTT CPI Công nghệ thông tin Consumer price index DN Chỉ số giá tiêu dùng Doanh nghiệp GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội KH Customer Khách hàng SPSS Statistical Package for the Social Phần mềm xử lý liệu Sciences TMĐT Thương mại điện tử VLXD Vật liệu xây dựng V DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Quy trình làm marketing facebook 14 Bảng 1.2 Chiến lược vịng trịn tập trung 15 Bảng 1.3 Mơ hình nghiên cứu liên quan 25 Bảng 2.1 Bảng ngành nghề kinh doanh công ty TNHH Lý Minh 33 Phong Bảng 2.2 Danh mục mặt hàng kinh doanh chủ yếu công ty 34 TNHH Lý Minh Phong Bảng 2.3 Tình hình biến động tài sản nguồn vốn công ty TNHH 42 Lý Minh Phong qua năm 2017 – 2019 Bảng 2.4 Tình hình kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Lý 45 Minh Phong năm 2017 – 2019 Bảng 2.5 Đặc điểm đối tượng khảo sát 56 Bảng 2.6 Tần suất KH ghé thăm fanpage 58 Bảng 2.7 Đánh giá độ phổ biến fanpage 58 Bảng 2.8 Đánh giá giao diện fanpage 59 Bảng 2.9 Cảm nhận dịch vụ CSKH 59 Bảng 2.10 Việc cập nhật thông tin, hình ảnh 60 Bảng 2.11 Đánh giá đội ngũ admin 61 Bảng 2.12 Đánh giá hiệu hoạt động 61 Bảng 2.13 Sự khác biệt đánh giá nhóm khách hàng tới tần 62 suất ghé thăm Bảng 2.14 Sự khác biệt đánh giá nhóm khách hàng độ 63 VI phổ biến trang Bảng 2.15 Sự khác biệt đánh giá nhóm khách hàng giao 64 diện Bảng 2.16 Sự khác biệt đánh giá nhóm khách hàng dịch 65 vụ CSKH Bảng 2.17 Sự khác biệt đánh giá nhóm khách hàng việc 66 cập nhật thơng tin, hình ảnh Bảng 2.18 Sự khác biệt đánh giá nhóm khách hàng đội 68 ngũ admin Bảng 2.19 Sự khác biệt đánh giá nhóm khách hàng hiệu 69 qảu hoạt động Bảng 2.20 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố Nhận thức 70 hữu ích Bảng 2.21 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố Nhận thức 70 tính dễ sử dụng Bảng 2.22 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố Nhận thức 71 rủi ro Bảng 2.23 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố Cảm nhận 72 thích thú mua hàng trực tuyến Bảng 2.24 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố Thang đo 72 chuẩn mữ xã hội Bảng 2.25 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố Kiểm soát 73 hành vi Bảng 2.26 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố Ý địng mua 73 hàng trực tuyến VII DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Phản hồi độ dài viết 20 Hình 1.2 Tỷ lệ tương tác đăng có câu hỏi khơng có câu hỏi 21 Hình 1.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty 35 Hình 2.2 Giao diện thức trang VLXD LÝ MINH PHONG 38 Hình 2.3 Bài đăng chạy facebook ads trang 38 Hình 2.4 Báo cáo chiến dịch chạy facebook ads trang 39 Hình 2.5 Lượt thích trang VLXD LÝ MINH PHONG theo thời gian 39 Hình 2.6 Thống kê lượng tương tác viết 40 Hình 2.7 Thống kê số người mà viết tiếp cận trang 40 Hình 2.8 Thống kê thời gian online khách hàng facebook 41 page Hình 2.9 Thống kê độ tuổi địa lý khách hàng facebook 42 Hình 2.10 Phần trăm số người sử dụng internet Việt Nam 50 Hình 2.11 Số người Việt Nam sử dụng mạng xã hội năm 2020 50 Hình 2.12 Kinh doanh mạng xã hội từ năm 2015 – 2018 51 Hình 2.13 Các hình thức quảng cáo website/ứng dụng di động doanh 52 nghiệp Hình 2.14 Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá hiệu cao công cụ quảng 52 cáo trực tuyến từ năm 2015 – 2018 VIII GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ, PHÂN TÍCH SPSS Phân tích thống kê mơ tả Giới tính Frequency Valid Percent Valid Cumulative Percent Percent Nam 20 62,5 62,5 62,5 Nữ 12 37,5 37,5 100,0 Total 32 100,0 100,0 Percent Valid Cumulative Percent Percent Độ tuổi Frequency 18 6,3 6,3 6,3 18-25 tuổi 15,6 15,6 21,9 26-39 tuổi 13 40,6 40,6 62,5 40-55 tuổi 25,0 25,0 87,5 Trên 55 tuổi 12,5 12,5 100,0 Total 32 100,0 100,0 Valid Nghề nghiệp Frequency SVTH: Phan Diệu Linh Percent Valid Cumulative Percent Percent XXIV GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp Công nhân viên chức 15 46,9 46,9 46,9 21,9 21,9 68,8 12,5 12,5 81,3 Khác 18,8 18,8 100,0 Total 32 100,0 100,0 Nội trợ Valid Sinh viên Thu nhập Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Dưới triệu 3,1 3,1 3,1 Từ đến triệu 25,0 25,0 28,1 Valid Từ đến triệu 11 34,4 34,4 62,5 Từ triệu 12 37,5 37,5 100,0 Total 32 100,0 100,0 Tần suất ghé thăm trang Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent lần/ngày 23 71,9 71,9 71,9 lần/ ngày 9,4 9,4 81,3 Valid Nhiều lần/ngày 9,4 9,4 90,6 Chưa 9,4 9,4 100,0 32 100,0 100,0 Total SVTH: Phan Diệu Linh XXV GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp Đánh giá độ phổ biến trang Facebook Frequency Rất phổ biến Phổ biến Percent Valid Cumulative Percent Percent 18,8 18,8 18,8 22 68,8 68,8 87,5 12,5 12,5 100,0 32 100,0 100,0 Valid Bình thường Total Đánh giá giao diện trang Frequency Ấn tượng Đẹp Percent Valid Cumulative Percent Percent 21,9 21,9 21,9 20 62,5 62,5 84,4 15,6 15,6 100,0 32 100,0 100,0 Valid Bình thường Total Cảm thấy hài lòng dịch vụ CSKH, hỗ trợ tư vấn MXH cơng ty Frequency Rất hài lịng Valid Hài lịng Bình thường SVTH: Phan Diệu Linh Percent Valid Cumulative Percent Percent 28,1 28,1 28,1 18 56,3 56,3 84,4 15,6 15,6 100,0 XXVI GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp Total 32 100,0 100,0 Việc cập nhật thơng tin, hình ảnh trang Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Hình ảnh sinh động, bắt mắt nội dung đơn điệu, không giải đáp thắc 28,1 28,1 28,1 9,4 9,4 37,5 20 62,5 62,5 100,0 32 100,0 100,0 mắc khách hàng sản phẩm dịch vụ Valid Nội dung tốt, thiết kế chưa chuyên nghiệp Cả nội dung giao diện trang tốt, ấn tượng Total Đánh giá đội ngũ admin trang Frequency Rất tốt Valid Tốt Bình thường SVTH: Phan Diệu Linh Percent Valid Cumulative Percent Percent 11 34,4 34,4 34,4 15 46,9 46,9 81,3 18,8 18,8 100,0 XXVII GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp Total 32 100,0 100,0 Đánh giá chung hiệu hoạt động trang Frequency Rất hiệu Percent Valid Cumulative Percent Percent 18,8 18,8 18,8 Hiệu 15 46,9 46,9 65,6 Bình thường 11 34,4 34,4 100,0 Total 32 100,0 100,0 Valid Thống kê mô tả bảng hỏi nhân tố ảnh hưởng  BẢNG NHẬN THỨC HỮU ÍCH Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HUUICH1 32 3,00 5,00 4,0625 ,56440 HUUICH2 32 2,00 5,00 4,3125 ,69270 HUUICH3 32 2,00 5,00 4,0313 ,78224 HUUICH4 32 3,00 5,00 4,4063 ,75602 HUUICH5 32 3,00 5,00 4,0938 ,58802 Valid N (listwise) 32  BẢNG NHẬN THỨC TÍNH DỄ SỬ DỤNG Descriptive Statistics N DESUDUNG1 Minimum 32 SVTH: Phan Diệu Linh 3,00 Maximum 5,00 Mean 4,2187 Std Deviation ,55267 XXVIII GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp DESUDUNG2 32 3,00 5,00 4,3125 ,69270 DESUDUNG3 32 3,00 5,00 4,3125 ,59229 DESUDUNG4 32 2,00 5,00 4,1250 ,79312 DESUDUNG5 32 3,00 5,00 4,1250 ,65991 Valid N 32 (listwise)  BẢNG NHẬN THỨC RỦI RO Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation RUIRO1 32 3,00 5,00 3,8750 ,79312 RUIRO2 32 4,00 5,00 4,2812 ,45680 RUIRO3 32 3,00 5,00 4,2188 ,55267 RUIRO4 32 3,00 5,00 4,4688 ,67127 RUIRO5 32 3,00 5,00 4,2812 ,58112 RUIRO6 32 3,00 5,00 4,1250 ,65991 RUIRO7 32 3,00 5,00 3,9375 ,75935 RUIRO8 32 3,00 5,00 3,8125 ,69270 RUIRO9 32 3,00 5,00 3,9375 ,71561 Valid N (listwise) 32  BẢNG CẢM NHẬN SỰ THÍCH THÚ KHI MUA SẢM PHẨM TRỰC TUYẾN Descriptive Statistics N SVTH: Phan Diệu Linh Minimum Maximum Mean Std Deviation XXIX GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp THICHTHU1 32 2,00 5,00 3,5625 ,91361 THICHTHU2 32 2,00 5,00 3,5938 ,79755 THICHTHU3 32 3,00 5,00 3,8750 ,60907 THICHTHU4 32 2,00 5,00 3,7813 ,87009 Valid N 32 (listwise)  BẢNG THANG ĐO CHUẨN MỰC XÃ HỘI Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CHUANMUC1 32 2,00 5,00 3,8750 ,75134 CHUANMUC2 32 2,00 5,00 3,8750 ,97551 CHUANMUC3 32 2,00 5,00 3,8438 ,95409 Valid N 32 (listwise)  BẢNG NHẬN THỨC KIỂM SOÁT HÀNH VI Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HANHVI1 32 3,00 5,00 4,1250 ,60907 HANHVI2 32 3,00 5,00 4,2813 ,63421 HANHVI3 32 3,00 5,00 4,2813 ,68318 Valid N (listwise) 32  BẢNG Ý ĐỊNH MUA HÀNG TRỰC TUYẾN TẠI VLXD LÝ MINH PHONG SVTH: Phan Diệu Linh XXX GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation YDINHMUA1 32 3,00 5,00 4,0000 ,56796 YDINHMUA2 32 3,00 5,00 4,1563 ,67725 Valid N 32 (listwise) Bảng Crosstab  Tần suất ghé thăm trang Giới tính Total Độ tuổi Total Nghề nghiệp Giới tính * Tần suất ghé thăm trang Crosstabulation Tần suất ghé thăm trang Total Chưa bao lần/ Nhiều lần/ngày ngày lần/ngày Nam 14 20 Nu 12 23 3 32 Độ tuổi * Tần suất ghé thăm trang Crosstabulation Tần suất ghé thăm trang Total Chưa bao lần/ Nhiều lần/ngày ngày lần/ngày 18 0 18-25 tuổi 0 26-39 tuổi 2 13 40-55 tuổi 1 Trên 55 tuổi 0 23 3 32 Nghề nghiệp * Tần suất ghé thăm trang Crosstabulation Tần suất ghé thăm trang Total Chưa bao lần/ Nhiều lần/ngày ngày lần/ngày Công nhân viên 15 chức Nội trợ SVTH: Phan Diệu Linh XXXI GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp Sinh viên Khác Total Thu nhập Total 23 0 0 32 Thu nhập * Tần suất ghé thăm trang Crosstabulation Tần suất ghé thăm trang Total Chưa bao lần/ Nhiều lần/ngày ngày lần/ngày Từ đến triệu 1 Từ đến triệu 11 Từ triệu 12 5,00 0 23 3 32  Đánh giá độ phổ biến trang facebook Giới tính Total Độ tuổi Total Giới tính * Đánh giá độ phổ biến trang Crosstabulation Đánh giá độ phổ biến trang Total Rất phổ biến Phổ biến Bình thường Nam 13 20 Nu 12 22 32 Độ tuổi * Đánh giá độ phổ biến trang Crosstabulation Đánh giá độ phổ biến trang Total Rất phổ biến Phổ biến Bình thường 18 1 18-25 tuổi 5 26-39 tuổi 13 40-55 tuổi Trên 55 tuổi 2 22 32 Nghề nghiệp * Đánh giá độ phổ biến trang Crosstabulation Đánh giá độ phổ biến trang Total Rất phổ biến Phổ biến Bình thường Cơng nhân viên chức 10 15 Nội trợ Nghề nghiệp Sinh viên 4 Khác SVTH: Phan Diệu Linh XXXII GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp Total Thu nhập Total 22 32 Thu nhập * Đánh giá độ phổ biến trang Crosstabulation Đánh giá độ phổ biến trang Total Rất phổ biến Phổ biến Bình thường Từ đến triệu Từ đến triệu 11 Từ triệu 12 5,00 1 22 32  Đánh giá giao diện trang Giới tính Total Độ tuổi Total Nghề nghiệp Total Giới tính * Đánh giá giao diện trang Crosstabulation Đánh giá giao diện trang Total Ấn tượng Đẹp Bình thường Nam 11 20 Nu 12 20 32 Độ tuổi * Đánh giá giao diện trang Crosstabulation Đánh giá giao diện trang Total Ấn tượng Đẹp Bình thường 18 1 18-25 tuổi 26-39 tuổi 13 40-55 tuổi Trên 55 tuổi 2 20 32 Nghề nghiệp * Đánh giá giao diện trang Crosstabulation Đánh giá giao diện trang Total Ấn tượng Đẹp Bình thường Cơng nhân viên chức 15 Nội trợ Sinh viên 4 Khác 20 32 Thu nhập * Đánh giá giao diện trang Crosstabulation Đánh giá giao diện trang SVTH: Phan Diệu Linh Total XXXIII GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp Ấn tượng Thu nhập Từ đến triệu Từ đến triệu Từ triệu 5,00 Total Đẹp 2 7 20 Bình thường 2 11 12 32  Cảm nhận dịch vụ CSKH Giới tính Total Độ tuổi Total Giới tính * Cảm nhận dịch vụ CSKH Crosstabulation Cảm nhận dịch vụ CSKH Total Rất hài lòng Hài lịng Bình thường Nam 10 20 Nu 12 18 32 Độ tuổi * Cảm nhận dịch vụ CSKH Crosstabulation Cảm nhận dịch vụ CSKH Total Rất hài lịng Hài lịng Bình thường 18 2 18-25 tuổi 2 26-39 tuổi 13 40-55 tuổi Trên 55 tuổi 4 18 32 Total Nghề nghiệp * Cảm nhận dịch vụ CSKH Crosstabulation Cảm nhận dịch vụ CSKH Total Rất hài lịng Hài lịng Bình thường Công nhân viên chức 15 Nội trợ Sinh viên 1 Khác 18 32 Thu nhập Thu nhập * Cảm nhận dịch vụ CSKH Crosstabulation Cảm nhận dịch vụ CSKH Total Rất hài lịng Hài lịng Bình thường Từ đến triệu 2 Từ đến triệu 11 Nghề nghiệp SVTH: Phan Diệu Linh XXXIV GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp Từ triệu 5,00 Total 9 18 0 12 32  Việc cập nhật thơng tin, hình ảnh trang Giới tính * Cập nhật thơng tin, hình ảnh trang Crosstabulation Cập nhật thơng tin, hình ảnh trang Total Hình ảnh sinh động, bắt Nội dung tốt, Cả nội dung mắt nội dung đơn thiết giao diện trang điệu, không giải đáp kế chưa tốt, ấn thắc mắc khách hàng chuyên tượng sản phẩm dịch vụ nghiệp Nam 14 20 Giới tính Nu 12 Total 20 32 Độ tuổi * Cập nhật thơng tin, hình ảnh trang Crosstabulation Cập nhật thơng tin, hình ảnh trang Total Hình ảnh sinh động, bắt Nội dung tốt, Cả nội dung mắt nội dung đơn thiết giao diện điệu, không giải đáp kế chưa trang thắc mắc khách hàng chuyên tốt, ấn sản phẩm dịch vụ nghiệp tượng 18 0 2 18-25 tuổi Độ 26-39 tuổi 13 tuổi 40-55 tuổi 1 Trên 55 tuổi Total 20 32 Nghề nghiệp * Cập nhật thông tin, hình ảnh trang Crosstabulation Cập nhật thơng tin, hình ảnh trang Total Hình ảnh sinh động, Nội dung tốt, Cả nội dung bắt mắt nội thiết giao diện dung đơn điệu, kế chưa trang không giải đáp chuyên tốt, ấn thắc mắc khách nghiệp tượng hàng sản phẩm dịch vụ SVTH: Phan Diệu Linh XXXV GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp Nghề nghiệp Cơng nhân viên chức Nội trợ Sinh viên Khác Total 6 15 0 20 32 Thu nhập * Cập nhật thơng tin, hình ảnh trang Crosstabulation Cập nhật thơng tin, hình ảnh trang Total Hình ảnh sinh động, bắt Nội dung tốt, Cả nội dung mắt nội dung thiết giao diện đơn điệu, không giải kế chưa trang đáp thắc mắc chuyên tốt, ấn khách hàng sản nghiệp tượng phẩm dịch vụ Từ đến triệu Từ đến Thu 3 11 triệu nhập Từ triệu 12 5,00 0 1 Total 20 32  Đánh giá đội ngũ admin Giới tính Total Độ tuổi Total Giới tính * Đánh giá đội ngũ admin Crosstabulation Đánh giá đội ngũ admin Total Rất tốt Tốt Bình thường Nam 20 Nu 12 11 15 32 Độ tuổi * Đánh giá đội ngũ admin Crosstabulation Đánh giá đội ngũ admin Total Rất tốt Tốt Bình thường 18 0 18-25 tuổi 2 26-39 tuổi 13 40-55 tuổi Trên 55 tuổi 11 15 32 SVTH: Phan Diệu Linh XXXVI Khóa Luận Tốt Nghiệp Nghề nghiệp Total Thu nhập Total GVHD: Th.S Trần Đức Trí Nghề nghiệp * Đánh giá đội ngũ admin Crosstabulation Đánh giá đội ngũ admin Total Rất tốt Tốt Bình thường Cơng nhân viên chức 15 Nội trợ Sinh viên 1 Khác 11 15 32 Thu nhập * Đánh giá đội ngũ admin Crosstabulation Đánh giá đội ngũ admin Total Rất tốt Tốt Bình thường Từ đến triệu 3 Từ đến triệu 5 11 Từ triệu 12 5,00 1 11 15 32  Đánh giá hiệu hoạt động trang Giới tính * Đánh giá hiệu hoạt động trang Crosstabulation Đánh giá hiệu hoạt động trang Total Rất hiệu Hiệu Bình thường Nam 20 Giới tính Nu 12 Total 15 11 32 Độ tuổi * Đánh giá hiệu hoạt động trang Crosstabulation Đánh giá hiệu hoạt động trang Total Rất hiệu Hiệu Bình thường 18 1 18-25 tuổi 2 Độ 26-39 tuổi 13 tuổi 40-55 tuổi Trên 55 tuổi 2 Total 15 11 32 Nghề nghiệp * Đánh giá hiệu hoạt động trang Crosstabulation Đánh giá hiệu hoạt động trang Total Rất hiệu Hiệu Bình thường SVTH: Phan Diệu Linh XXXVII GVHD: Th.S Trần Đức Trí Khóa Luận Tốt Nghiệp Nghề nghiệp Công nhân viên chức Nội trợ Sinh viên Khác Total 15 1 15 2 11 32 Thu nhập * Đánh giá hiệu hoạt động trang Crosstabulation Đánh giá hiệu hoạt động trang Total Rất hiệu Hiệu Bình thường Từ đến triệu Từ đến triệu 11 Thu nhập Từ triệu 5 12 5,00 1 Total 15 11 32 SVTH: Phan Diệu Linh XXXVIII ... 2: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK TẠI CÔNG TY TNHH LÝ MINH PHONG 29 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Lý Minh Phong 29 2.2 Đánh giá thực trạng hoạt động truyền. .. hoạt động truyền thông marketing qua mạng xã hội facebook công ty TNHH Lý Minh Phong .72 3.2.1 Định hướng mục tiêu phát triển hoạt động truyền thông marketing facebook công ty TNHH Lý Minh Phong. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÝ MINH PHONG Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hoạt động truyền thông marketing qua mạng xã hội facebook của công ty TNHH Lý Minh Phong, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hoạt động truyền thông marketing qua mạng xã hội facebook của công ty TNHH Lý Minh Phong