0

Thực trạng và công tác sơ cấp cứu, dự phòng ngộ độc lá ngón tại huyện điện biên đông, tỉnh điện biên

102 2 0
  • Thực trạng và công tác sơ cấp cứu, dự phòng ngộ độc lá ngón tại huyện điện biên đông, tỉnh điện biên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:37

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NGUYN VN MINH thực trạng công tác sơ cấp cứu, dự phòng ngộ độc ngón huyện điện biên đông, tỉnh điện biên LUN VN CHUYấN KHOA CẤP II THÁI BÌNH, NĂM 2019 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH ============== NGUYỄN VĂN MINH thực trạng công tác sơ cấp cứu, dự phòng ngộ độc ngón huyện điện biên đông, tỉnh ®iƯn biªn Chun ngành: Quản lý Y tế Mã số: 62 72 76 05 LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II Hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Quốc Hương TS Phạm Thị Dung THÁI BÌNH, NĂM 2019 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Ban Giám hiệu, phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, Khoa Y tế công cộng thầy cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn suốt năm học tập hoàn thành luận văn trường Đại học Y Dược Thái Bình Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Đỗ Quốc Hương – trưởng môn Y học cổ truyền, TS Phạm Thị Dung Phó trưởng phụ trách mơn Dinh dưỡng & An tồn thực phẩm, khoa Y tế cơng cộng thầy tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc khoa phịng chun mơn Trung Tâm y tế huyện Điện Biên Đơng Các phịng khám khu vực, trạm y tế xã, nhân dân, quyền, đoàn thể tất xã huyện Điện Biên Đơng, đặc biệt ba xã Xa Dung, Húng Lìa, Phì Nhừ tạo điều kiện cho tơi điều tra nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn tới thành viên gia đình, bạn bè người ln động viên tiếp thêm sức mạnh tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành khóa học Thái Bình, ngày tháng năm 2019 Nguyễn Văn Minh LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn văn Minh, học viên lớp chuyên khoa II Quản lý Y tế khóa 10 (2016 - 2019) trường Đại học Y Dược Thái Bình Tơi xin cam đoan: Đây cơng trình nghiên cứu khoa học tơi ngộ độc ngón tiến hành nghiêm túc huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Kết nghiên cứu không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận nơi nghiên cứu Thái Bình, ngày tháng năm 2019 NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Văn Minh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSSKBĐ Chăm sóc sức khỏe ban đầu CBYT Cán y tế CSYT Cơ sở y tế GDSK Giáo dục sức khỏe KCB Khám chữa bệnh NĐLN Ngộ độc ngón TYT Trạm y tế TTGDSK Truyền thông giáo dục sức khỏe TYT Trạm y tế TYTB Y tế thôn MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lá ngón tình hình ngộ độc ngón 1.1.1 Lá ngón 1.1.2 Ngộ độc ngón 1.2 Kiến thức, thực hành cộng đồng dự phòng ngộ độc ngón 20 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng, địa bàn thời gian nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2 Địa bàn nghiên cứu .28 2.1.3 Thời gian nghiên cứu .30 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .30 2.2.2 Cỡ mẫu chọn mẫu .30 2.2.3 Biến số sử dụng nghiên cứu 32 2.2.4 Phương pháp thu thập thông tin 34 2.3 Xử lý số liệu 36 2.4 Các biện pháp khắc phục sai số nghiên cứu 36 2.5 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 37 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu .38 3.2 Thực trạng ngộ độc ngón cơng tác sơ cấp ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đơng năm 2015 – 2017 41 3.3 Nhận thức thực hành cộng đồng dự phịng ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đơng năm 2018 56 Chương 4: BÀN LUẬN 61 4.1 Thực trạng ngộ độc ngón cơng tác sơ cấp ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đơng năm 2015 – 2017 61 4.2 Nhận thức thực hành cộng đồng dự phòng ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đơng năm 2018 73 KẾT LUẬN 81 KIẾN NGHỊ .83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thông tin chung cán y tế tham gia nghiên cứu 38 Bảng 3.2 Thông tin chung đối tượng vấn thân nhân người ngộ độc ngón 39 Bảng 3.3 Thông tin chung người dân điều tra kiến thức, thực hành dự phòng ngộ độc ngón 40 Bảng 3.4 Tỷ lệ ngộ độc ngón năm (2015 - 2017) theo xã 41 Bảng 3.5 Tỷ lệ người bệnh ngộ độc ngón theo giới nhóm tuổi 42 Bảng 3.6 Tỷ lệ ngộ độc ngón theo dân tộc huyện Điện Biên Đông năm (2015-2017) .42 Bảng 3.7 Tỷ lệ tử vong ngộ độc ngón năm (2015 – 2017) theo xã 44 Bảng 3.8 Thơng tin lý sử dụng ngón .47 Bảng 3.9 Thực trạng tập huấn kỹ truyền thông cộng đồng cán y tế địa bàn nghiên cứu 47 Bảng 3.10 Tỷ lệ cán y tế tập huấn kỹ sơ cấp cứu .48 Bảng 3.11 Kiến thức cán y tế việc cấp cứu người bệnh ngộ độc ngón 49 Bảng 3.12 Kiến thức đối tượng nghiên cứu biểu ngộ độc ngón 50 Bảng 3.13 Ý kiến đối tượng sơ cấp cứu ngộ độc ngón nhà 51 Bảng 3.14 Kiến thức đối tượng hoạt động theo dõi sau cấp cứu người ngộ độc ngón 52 Bảng 3.15 Tỷ lệ đối tượng sơ cấp cứu cho người ngộ độc ngón 53 Bảng 3.16 Địa điểm thân nhân người ngộ ngón đề xuất nên đưa nạn nhân đến điều trị 53 Bảng 17 Tỷ lệ thân nhân đối tượng ngộ độc ngón cán y tế tư vấn nạn tự tử ngón 54 Bảng 3.18 Ý kiến đối tượng biện pháp để hạn chế tình trạng tự tử ngón địa phương 54 Bảng 3.19 Mức độ hài lòng thân nhân người ngộ độc ngón với khả sơ cấp cứu cán y tế địa phương .55 Bảng 3.20 Tỷ lệ người dân xử trí nhà cho người ngộ độc ngón phát 56 Bảng 3.21 Tỷ lệ đối tượng tuyên truyền ngón hệ luỵ ngộ độc ngón 57 Bảng 3.22 Tỷ lệ đối tượng biết ngón .57 Bảng 3.23 Nguồn cung cấp thông tin ngộ độc ngón 57 Bảng 3.24 Tỷ lệ đối tượng biết tác hại ngón 58 Bảng 3.25 Cách xử trí đối tượng gia đình có người ngộ độc ngón 58 Bảng 3.26 Ý kiến người dân biện pháp để hạn chế tình trạng tự tử ngón địa phương 59 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Số lượng ngộ độc tử vong ngón năm 2015-2017 theo xã huyện Điện Biên Đông 43 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ tử vong/ngộ độc ngón năm 2015-2017 theo xã huyện Điện Biên Đông 45 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ tử vong ngộ độc ngón theo năm 46 Biểu đồ 3.4 Nơi tử vong người ngộ độc ngón .46 DANH MỤC HỘP Hộp 3.1 Ý kiến lãnh đạo huyện tình trạng hậu tự tử ngón địa phương 56 Hộp 3.2 Ý kiến lãnh đạo xã hiệu biện pháp ngăn chặn tình trạng tự tử hậu tự tử ngón 59 Hộp 3.3 Ý kiến lãnh đạo huyện giải pháp để can thiệp, phịng ngừa tình trạng tự tử ngón địa phương thời gian tới60 DANH MỤC ẢNH Ảnh 1.1 Hoa lá ngón Ảnh 1.2 Hình ảnh ngón mọc ven đường 78 đại chúng đưa tin em gái người Hmong ăn ngón tự tử, thổi phồng nhằm gây tin giật gân cường điệu hóa tượng này, đổ thêm dầu vào lửa Việc đưa tin giật gân khả dẫn tới nhiều ca tự tử hơn, mà làm trầm trọng gạt lề kỳ thị cộng đồng người Hmong, vốn nhóm bị gạt lề dễ bị tổn thương Việt Nam Hơn nữa, em gái phụ nữ trẻ Hmong, vốn phải đối mặt với hệ thống chuẩn mực xã hội bất bình đẳng giới khắc nghiệt cộng đồng (ví dụ, phải kết hôn sớm, bỏ học chừng hạn chế khả di chuyển), lại phải chịu thêm tầng kỳ thị phân biệt Quá trình thổi phồng tin tức làm tăng bị gạt lề kỳ thị em gái phụ nữ trẻ Hmong góp phần che đậy nguyên nhân thực nội tình trạng tự tử, vấn đề sức khỏe tâm thần tâm lý – xã hội Những vấn đề sức khỏe tâm thần tâm lý xã hội không nguyên nhân thúc đẩy ý định hành vi tự tử, mà chúng ngày trở nên phổ biến xã hội Việt Nam Do đó, khơng em gái người Hmong vùng sâu vùng xa, mà em trai, nam giới người lớn nói chung nhiều địa bàn khác nhau, nông thôn lẫn thành thị đối mặt với nhiều loại áp lực khác nhiều lý để dẫn tới hành động tự tử Vì vậy, việc xây dựng giải pháp phù hợp vô quan trọng, để mặt không trầm trọng thêm phân biệt cộng đồng nhóm dễ bị tổn thương, mặt khác đáp ứng nhu cầu khác theo giới, độ tuổi khu vực sống Nghiên cứu chúng tơi cho biết có 34,4% đối tượng nghiên cứu thực xử trí nhà cho người ngộ độc ngón phát 67,6% đối tượng nghiên cứu tuyên truyền ngón hệ luỵ ngộ độc ngón Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu biết ngón chiếm 96,8% 79 nam giới 97,8% nữ giới, khác biệt khơng có ý nghĩa nam nữ Trong đó, nguồn cung cấp thơng tin ngón cho đối tượng chủ yếu từ ông bà, cha mẹ (66,9%), tiếp đến từ cán y tế (51,6%), có 17,7% nhận thơng tin từ đài, tivi, có 7,1% cung cấp thông tin từ thầy, cô giáo Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu biết tác hại ngón chiếm 87,1% nam giới 86,7% nữ giới, khác biệt khơng có ý nghĩa nam nữ Đa số đối tượng nghiên cứu chọn cách xử trí đưa người ngộ độc ngón đến CSYT (58,1% nam giới 53,3% nữ giới), Tiếp theo phương án xử trí cách cho người ngộ độc ngón uống chất bẩn thuốc dân gian (37,8% nam giới 33,3% nữ giới) Tỷ lệ chọn cách tự chữa hay cúng chiếm 3,7% đối tượng nam giới Hầu hết đối tượng nghiên cứu cho cần tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ tự tử ngón cho người dân (74,2% nam giới 62,2% nữ giới) Tỷ lệ cho cần tập huấn kỹ sơ cứu người bệnh ngộ độc ngón cho người dân chiếm 19,4% nam 6,7% nữ Như vậy, nghiên cứu cho thấy, xã có số người NĐLN nhiều huyện Điện Biên Đơng, người dân có hiểu biết tốt ngón Gần 100% số trường hợp nhận biết ngón nên khả nhầm lẫn với loại rau rừng dược liệu xảy Điều phù hợp với kết điều tra cho thấy có 5,6% nguyên nhân NĐLN ăn nhầm Tuy nhiên, điều đặt vấn đề lớn cho công tác CSSK người dân cần có hoạt động truyền thơng thay đổi nhận thức, hành vi cộng đồng để giảm tỷ lệ tự tử nói chung tỷ lệ tự tử ngón nói riêng, nhóm dân tộc Hmong Do đặc thù dân tộc, cần tìm hiểu người có vai trị ảnh hưởng lớn tới cộng đồng già làng, trưởng để hướng tới cách tiếp cận truyền thôn cho phù hợp 80 Kết phân tích vấn sâu nghiên cứu cho thấy đa số ý kiến vấn sâu lãnh đạo cấp xã cho biện pháp can thiệp nhằm giảm tỷ lệ ngộ độc ngón đại phương cịn đạt hiệu thấp, đặc biệt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ đạt hiệu chưa cao Những giải pháp can thiệp giải vấn đề tự tử ngón nhận ý kiến cho cần tăng cường cơng tác truyền thơng nhiều hình thức lập website riêng, treo pano, áp phích địa phương Như vậy, nghiên cứu cho thấy 30% trường hợp tự tử lứa tuổi 18 vai trị trường học, thầy giáo việc truyền thơng ngộ độc ngón hạn chế Do vậy, cần tăng cường hoạt động trường học Các thầy cô giáo cần đào tạo thêm truyền thông để tổ chức thường xuyên buổi ngoại khóa, tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh Bên cạnh đó, cần mở rộng nguồn nhân lực chất lượng số lượng tất cấp truyền thông thông qua đào tạo, đặc biệt đội ngũ tư vấn viên, bác sỹ tâm thần, chuyên gia tâm lý, nhân viên công tác xã hội cộng tác viên công tác xã hội (cấp xã) để đối phó với vấn đề sức khỏe tâm thần mức nặng, vốn yếu tố dẫn đến ý nghĩ hành vi tự tử Hoạt động đào tạo cần hướng trọng tâm vào nhóm trẻ em thiếu niên, cần bố trí nhân lực trường học trung tâm Bảo trợ xã hội công tác xã hội Tiếp theo, cần rà sốt mở rộng mơ hình sức khỏe tâm thần cộng đồng, bao gồm đào tạo lại đội ngũ cán y tế cấp sở hỗ trợ tâm lý-xã hội sức khỏe tâm thần, có kỹ phát phòng ngừa trường hợp có khả tự tử Để đạt hiệu cao hoạt động này, cần thiết phải cải thiện phối hợp cán làm công tác bảo vệ trẻ em, cán y tế, đội ngũ cán giáo viên trường học, hội phụ nữ đoàn niên cấp xã Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức gia đình, cộng đồng xã hội vấn đề sức khỏe tâm thần tâm lý xã hội tiềm tàng có khả dẫn tới 81 tự tử, thay tập trung vào vấn đề rối loạn tâm thần nặng Bổ sung nhận thức chuẩn mực xã hội có tính phân biệt ảnh hưởng đến em gái dẫn đến ý nghĩ hành động tự tử Hoạt động nâng cao nhận thức thực nhiều tổ chức cấp cộng đồng khác thông qua dịch vụ hỗ trợ sẵn có (ví dụ Hội Phụ nữ, nhân viên y tế thôn bản) cần lồng ghép vào chương trình có để đảm bảo hiệu chi phí Cần tăng cường tập trung vào việc dạy trẻ em cấp tiểu học trung học kỹ cần thiết để ứng phó với khó khăn cảm xúc tâm lý; đầu tư xây dựng dịch vụ tư vấn tâm lý công tác xã hội tất trường học; phối hợp với phụ huynh học sinh để cung cấp cho họ kỹ cần thiết (nuôi dạy con, giao tiếp với cái) để giúp giảm bớt khó khăn trẻ trường nhà giúp họ hiểu tầm quan trọng phát triển cân trẻ kết học tập phần Nhiều nghiên cứu giới thời gian gần cho thấy yếu tố tự tử tâm lý học Do đó, trường hợp tự tử không thành, sau người bệnh cứu sống, cần có định khám, đánh giá sức khỏe tâm thần, theo dõi điều trị sớm cho đối tượng Tuy nhiên, vấn đề chưa quan tâm nhiều, kể khu vực thành thị, nơi có mức sống cao Trong đó, với đặc thù người dân tộc Hmong có xu hướng di cư khơng thích nghi với hồn cảnh tính cách đặc trưng việc truyền thơng để thay đổi nhận thức, hành vi quan trọng Do đó, để giảm thiểu tỷ lệ ngộ độc tử vong ngộ độc ngón việc cải thiện sống, thay đổi tư duy, lối sống quan trọng khơng phải xóa bỏ ngón Nói tóm lại, thực trạng ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đông chủ yếu tự tử tập trung đa số nhóm dân tộc Hmong, lứa tuổi trẻ phụ 82 nữ Đội ngũ cán y tế, thân nhân người dân có hiểu biết tốt NĐLN Hoạt động sơ cấp cứu thực hiệu quả, tỷ lệ tử vong sở y tế thấp (0,3%) Tuy nhiên, người NĐLN với nguyên nhân tự tử nghiên cứu huyện Điện Biên Đơng thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương Do đó, đối tượng tự tử khơng thành, cứu sống có xu hướng tiếp tục thực hành vi tự tử nên gia đình cộng đồng cần có biện pháp tích cực, phù hợp để sớm ngăn chặn hành vi tự tử Cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cần ý đến hoạt động truyền thông cộng đồng, thay đổi nhận thức, hành vi ngón tự tử ngón Hoạt động truyền thơng cần có phối hợp chặt chẽ tất ban ngành, đoàn thể trường học 83 KẾT LUẬN Thực trạng ngộ độc ngón cơng tác sơ cấp ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đơng năm 2015 – 2017 - Tỷ lệ NĐLN phân bố không xã Ba xã có tỷ lệ cao Phì Nhừ, Xa Dung, Háng Lìa - NĐLN chủ yếu gặp nữ 65,9%; nhóm tuổi 18 chiếm 41,5% 94,1% đối tượng NĐLN người dân tộc Hmong Lý sử dụng ngón có 77,4% tức gia đình, có 5,6% ăn nhầm 8,1% bạn rủ ăn ngón - Tỷ lệ tử vong xã không tương ứng với số mắc Tỷ lệ tử vong/ngộ độc cao Mường Luân (66,7%), tiếp đến Phu Nhi (57,1%) Tìa Dình (45,0%) Háng Lìa (36,6%) Tỷ lệ tử vong năm 2015 22,1% năm 2016 37,4% năm 2017 32,4% Tỷ lệ tử vong chung năm 29,7% Có 99,7% số tử vong ngồi sở y tế - 94,0% đội ngũ CBYT tập huấn kỹ truyền thông cộng đồng (90,2% cán TYT 98,0% nhân viên YTTB) - Trên 80% cán TYT YTTB tập huấn kỹ hồi sức cấp cứu bản, kỹ nhận định cấp cứu NĐLN cịn 12,2% cán TYT khơng biết biểu ngộ độc ngón - Có 80,5% cán TYT, 25,5% nhân viên YTTB 76,6% thân nhân người NĐLN thực hoạt động sơ cấp cứu 94,5% thân nhân người NĐLN chọn sở y tế nhà nước để điều trị cho người NĐLN; 73,4% nghe cán y tế tư vấn nạn tự tử ngón 64,5% hài lịng công tác sơ cấp cứu NĐLN địa phương Tỷ lệ không đồng xã Xã Xa Dung có tỷ lệ tư vấn nhận hài lòng người dân cao 87,8% cán TYT, 35,5% YTTB 72,6% thân nhân người NĐLN cho cần tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ tự tử 84 ngón cho người dân; 39,0% cán TYT, 7,8% YTTB 30,6% thân nhân cho biết cần tập huấn kỹ sơ cứu NĐLN cho người dân Các ý kiến vấn sâu lãnh đạo huyện cho tình trạng tự tử ngón địa phương cịn phổ biến có xu hướng tăng, gây hậu nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng kinh tế người dân Nhận thức thực hành cộng đồng dự phịng ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đơng năm 2018 Có 82,8% người dân tham gia nghiên cứu vấn đề dự phòng ngộ độc ngón nam giới, chủ yếu người dân nhóm tuổi 40 (61,2%) 34,4% đối tượng nghiên cứu thực xử trí nhà cho người ngộ độc ngón phát 67,6% đối tượng nghiên cứu tuyên truyền ngón hệ luỵ ngộ độc ngón Trên 90% đối tượng biết ngón, 80% biết tác hại ngón Nguồn cung cấp thơng tin ngón chủ yếu từ ơng bà, cha mẹ (66,9%), tiếp đến từ cán y tế (51,6%), có 17,7% nhận thơng tin từ đài, tivi, có 7,1% cung cấp thơng tin từ thầy, cô giáo Trên 50% số đối tượng nghiên cứu chọn cách xử trí đưa người ngộ độc ngón đến CSYT Trên 60% đối tượng cho cần tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ tự tử ngón cho người dân tỷ lệ đề xuất tập huấn công tác sơ cứu chiếm 19,4% nam 6,7% nữ Những giải pháp can thiệp giải vấn đề tự tử ngón nhận ý kiến cho cần tăng cường công tác truyền thông nhiều hình thức lập website riêng, treo pano, áp phích địa phương 85 KIẾN NGHỊ - Cần tăng cường hoạt động truyền thông NĐLN trường học Cải thiện hoạt động truyền thôn số xã có tỷ lệ mắc cao hoạt động truyền thơng cho người dân cịn hạn chế - Tập huấn cách nhận biết người NĐLN kỹ sơ cứu cho người dân xã có tỷ lệ ngộ độc ngón cao - Cần có vào ban ngành tổ chức để có hoạt động cải thiện sống cho người dân, thay đổi tư duy, lối sống người dân tộc thiểu số, đặc biệt người Hmong TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Đạt Anh, Đặng Quốc Tuấn (2012), Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo phác đồ, Hà Nội Vũ Hồng Anh (2010) Hiện trạng bất bình đẳng giới cộng đồng người dân tộc thiểu số: Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương (2002) Chỉ thị số 06-CT/TW "củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở" Hà Nội Bộ Y tế (2010) Điều tra Quốc gia Vị thành niên Thanh niên Việt Nam lần 02: Hà Nội Bộ Y tế (2015), "Quyết định số 3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 Bộ Y tế việc ban hành tài liệu chun mơn “hướng dẫn chẩn đốn xử trí ngộ độc” Chính phủ (2016) Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 Thủ tướng phủ Phê duyệt đề án xây dựng phát triển mạng lưới y tế sở tình hình Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Ngọc Thanh Trang (2016), "Đặc điểm dịch tễ học vụ ngộ độc thực phẩm xảy địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2010-2015", Tạp chí Dinh dưỡng thực phẩm, 6(12), tr 17-22 Hà Anh Đức, Lương Mai Anh, Lê Thị Hồng Hanh (2017), "Tử vong tự tử trẻ em vị thành niên Việt Nam giai đoạn 2005 - 2014", Tạp chí Y học dự phịng, 3(27), tr 23-30 Phạm Thị Thu Hà (2014), "Vai trò dòng họ đời sống người Hmong ", Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 5(78), tr 94-102 10 Tô Thúy Hạnh (2009), Thực trạng niềm tin đạo tin lành tín đồ người Hmong số tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ tâm lý học Hà Nội, Trường Đại học khoa học xã hội nhân văn 11 Đàm Khải Hoàn, Đinh Văn Thắng (2014), "Nâng cao hiệu tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân xa xôi huyện Đồng Hỷ - Thái Ngun", Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 89(1), tr 195-202 12 Vương Mai Lan, Trần Thị Mai Oanh, Nguyễn Hoàng Long (2013), "Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế số nhóm dân cư rào cản tiếp cận dịch vụ y tế", Tạp chí Y học thực hành, 7(876), tr 14-15 13 Nguyễn Hùng Long (2016), "Thực trạng ngộ độc thực phẩm độc tố tự nhiên Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014", Tạp chí Y học dự phịng, 1(174), tr 61-67 14 Đỗ Tất Lợi (2006), Cây thuốc Việt Nam, NXB Y học 15 Nghị 21-NQ/TW (2017) Công tác dân số tình hình Hà Nội 16 Nghị số 20-NQ/TW (2017) Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình Hà Nộ 17 Nguyễn Bá Ngọc (2012) Đánh giá thực trạng khả hội tiếp cận dịch vụ xã hội nhóm người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số: Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ Viện khoa học lao động xã hội, Bộ lao động thương binh xã hội 18 Đoàn Lê Thanh Phong (2016), "Đánh giá tình hình ngộ độc thực phẩm Tiền Giang t 2006-2015", Tạp chí Dinh dưỡng thực phẩm, 6(12), tr 77-84 19 Phạm Thanh Phúc (2004), Nghiên cứu thành phần hóa học ngón, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội 20 Nguyễn Thị Minh Phương (2015), "Mối quan hệ gắn kết cha mẹ vai trò giáo dục gia đình", Tạp chí Xã hội học, 132(4), tr 10 21 Vũ Thị Bích Phương, Phạm Đức Mạnh, Trần Xuân Bách (2016), "Đặc điểm ngộ độc thực phẩm Cao Bằng từ 2007 đến 2010", Tạp chí Y học dự phịng, 5(178), tr 18-25 22 Quốc hội (2009), "Luật khám bệnh, chữa bệnh" 23 Quốc hội (2018) Luật Bảo hiểm Y tế 24 Điêu Chính Thanh, Đoàn Trọng Nghĩa (2015) Đánh giá thực trạng ngộ độc ngón huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2012 - 2014: Đề tài KHCN cấp ngành, tỉnh Điện Biên 25 Hoàng Văn Thành, Nguyễn Phan Kiến Hùng (2016), "Khảo sát tình hình ngộ độc thực phẩm Vĩnh Long giai đoạn 2010-2015 giải pháp phịng chống ngộ độc thực phẩm", Tạp chí Dinh dưỡng thực phẩm, 6(12), tr 121-126 26 UNICEF (2017) Bản chất vấn đề tự tử trẻ em thiếu niên số tỉnh/thành phố Việt Nam 27 UNICEF (2017) Sức khỏe tâm thần tâm lý xã hội trẻ em niên số tỉnh thành phố Việt Nam 28 Viện Chiến lược sách y tế (2012) Phân tích tỷ lệ hưởng lợi từ điều tra mức sống dân cư Việt Nam 29 Nguyễn Thị Xuyên (2017), Hướng dẫn chẩn đốn xử trí ngộ độc, Nhà xuất Y học, Hà Nội TIẾNG ANH 30 Crawford M J., Nur U., McKenzie K., et al (2005), "Suicidal ideation and suicide attempts among ethnic minority groups in England: results of a national household survey", Psychol Med, 35(9), pp 1369-1377 31 Cheung W L., Law C Y., Lee H C H., et al (2018), "Gelsemium poisoning mediated by the non-toxic plant Cassytha filiformis parasitizing Gelsemium elegans", Toxicon, 154, pp 42-49 32 Chu J., Chi K., Chen K., et al (2014), "Ethnic variations in suicidal ideation and behaviors: a prominent subtype marked by nonpsychiatric factors among asian americans", J Clin Psychol, 70(12), pp 12111226 33 Chu J., Floyd R., Diep H., et al (2013), "A tool for the culturally competent assessment of suicide: the Cultural Assessment of Risk for Suicide (CARS) measure", Psychol Assess, 25(2), pp 424-434 34 Giupponi G., Conca A., Schmidt E., et al (2011), "Suicide in ethnic and cultural minorities - a research on literature", Neuropsychiatr, 25(2), pp 93-102 35 Jin G L., Yue R C., He S D., et al (2018), "Koumine Decreases Astrocyte-Mediated Neuroinflammation and Enhances Autophagy, Contributing to Neuropathic Pain From Chronic Constriction Injury in Rats", Front Pharmacol, 9, pp 989 36 Kelleher C C., Lai D W L., Li L., et al (2017), "Factors Influencing Suicide Behaviours in Immigrant and Ethno-Cultural Minority Groups: A Systematic Review", Wellcome Open Res, 19(3), pp 755-768 37 Kogure N., Ishii N., Kitajima M., et al (2006), "Four novel gelsenicine-related oxindole alkaloids from the leaves of Gelsemium elegans benth", Org Lett, 8(14), pp 3085-3088 38 Lara C O., Murath P., Munoz B., et al (2016), "Functional modulation of glycine receptors by the alkaloid gelsemine", Br J Pharmacol, 173(14), pp 2263-2277 39 Liu M., Shen J., Liu H., et al (2011), "Gelsenicine from Gelsemium elegans attenuates neuropathic and inflammatory pain in mice", Biol Pharm Bull, 34(12), pp 1877-1880 40 Malone K M., McGuinness S G., Cleary E., et al (2017), "Lived Lives: A Pavee Perspective An arts-science community intervention around suicide in an indigenous ethnic minority", 2, pp 27 41 McLoughlin A B., Gould M S and Malone K M (2015), "Global trends in teenage suicide: 2003-2014", Qjm, 108(10), pp 765-780 42 Polanco-Roman L., Tsypes A., Soffer A., et al (2014), "Ethnic differences in prevalence and correlates of self-harm behaviors in a treatment-seeking sample of emerging adults", Psychiatry Res, 220(3), pp 927-934 43 Shoaib R M., Zhang J Y., Mao X F., et al (2019), "Gelsemine and koumine, principal active ingredients of Gelsemium, exhibit mechanical antiallodynia via spinal glycine receptor activation-induced allopregnanolone biosynthesis", PLoS One, 161, pp 136-148 44 Sun M., Hou X., Gao H., et al (2013), "Two new koumine-type indole alkaloids from Gelsemium elegans Benth", Molecules, 18(2), pp 18191825 45 Sun M X., Cui Y., Li Y., et al (2019), "Indole alkaloids from Gelsemium elegans", Phytochemistry, 162, pp 232-240 46 Sun R., Chen M., Hu Y., et al (2019), "CYP3A4/5 mediates the metabolic detoxification of humantenmine, a highly toxic alkaloid from Gelsemium elegans Benth", Molecules 47 van Bergen D D., Smit J H., van Balkom A J., et al (2008), "Suicidal ideation in ethnic minority and majority adolescents in Utrecht, the Netherlands", Crisis, 29(4), pp 202-208 48 Wang H., Wu S., Li D., et al (2017), "Simultaneous Quantitative Analysis of Koumine, Gelsemine and Gelsenicine in Biological Samples by LC-MS/MS", Evid Based Complement Alternat Med, 33(2), pp 141-147 49 Wang J., Zhang J., Zhang C., et al (2019), "The qualitative and quantitative analyses of Gelsemium elegans", J Pharm Biomed Anal, 172, pp 329-338 50 Wang L (2018), "Simultaneous determination of gelsemine and koumine in rat plasma by UPLC-MS/MS and application to pharmacokinetic study after oral administration of Gelsemium elegans Benth extract", J Org Chem, 32(6), pp e4201 51 Wang L., Wang J F., Mao X., et al (2017), "Gelsedine-type oxindole alkaloids from Gelsemium elegans and the evaluation of their cytotoxic activity", Fitoterapia, 120, pp 131-135 52 Wen Y., Meng F and Wang Y (2017), "Effect of Gelsemium elegans and Mussaenda pubescens, the Components of a Detoxification Herbal Formula, on Disturbance of the Intestinal Absorptions of Indole Alkaloids in Caco-2 Cells", Biomed Chromatogr, 2017, pp 6947948 53 WHO (2019) World health statistics overview 54 Xu Y K., Liao S G., Na Z., et al (2012), "Gelsemium alkaloids, immunosuppressive agents from Gelsemium elegans", Fitoterapia, 83(6), pp 1120-1124 55 Xu Y K., Yang L., Liao S G., et al (2015), "Koumine, Humantenine, and Yohimbane Alkaloids from Gelsemium elegans", J Nat Prod, 78(7), pp 1511-1517 56 Xu Y., Qiu H Q., Liu H., et al (2012), "Effects of koumine, an alkaloid of Gelsemium elegans Benth., on inflammatory and neuropathic pain models and possible mechanism with allopregnanolone", Pharmacol Biochem Behav, 101(3), pp 504-514 57 Ye Q., Feng Y., Wang Z., et al (2019), "Effects of dietary Gelsemium elegans alkaloids on growth performance, immune responses and disease resistance of Megalobrama amblycephala", J Appl Toxicol, 91, pp 29-39 58 Ye Q., Zhang C., Wang Z., et al (2019), "Induction of oxidative stress, apoptosis and DNA damage by koumine in Tetrahymena thermophila", J Immunol Res, 14(2), pp e0212231 59 Zhang J Y and Wang Y X (2015), "Gelsemium analgesia and the spinal glycine receptor/allopregnanolone pathway", Fitoterapia, 100, pp 35-43 60 Zhang W., Zhang S Y., Wang G Y., et al (2017), "Five new kouminetype alkaloids from the roots of Gelsemium elegans", Fitoterapia, 118, pp 112-117 61 Zhou Z., Wu L., Zhong Y., et al (2017), "Gelsemium elegans Poisoning: A Case with Months of Follow-up and Review of the Literature", Front Neurol, 8, pp 204 ... đề tài: ? ?Thực trạng cơng tác sơ cấp cứu, dự phịng ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đơng, tỉnh Điện Biên" với mục tiêu: Mô tả thực trạng cơng tác sơ cấp cứu ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đông năm 2015... 61 4.1 Thực trạng ngộ độc ngón cơng tác sơ cấp ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đơng năm 2015 – 2017 61 4.2 Nhận thức thực hành cộng đồng dự phịng ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đông năm... .38 3.2 Thực trạng ngộ độc ngón cơng tác sơ cấp ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đông năm 2015 – 2017 41 3.3 Nhận thức thực hành cộng đồng dự phịng ngộ độc ngón huyện Điện Biên Đông năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và công tác sơ cấp cứu, dự phòng ngộ độc lá ngón tại huyện điện biên đông, tỉnh điện biên, Thực trạng và công tác sơ cấp cứu, dự phòng ngộ độc lá ngón tại huyện điện biên đông, tỉnh điện biên

Mục lục

Xem thêm